dinsdag 25 maart 2014

CAS: spring is in the air...

I love it...birds are singing when I wake up. Always a sign spring is in the air and summer is coming. So today a CAS card with bright colours and those pan pastels really have nice bright colours that make you happy :-)

Ik hou er zo van dat je wakker wordt met het gefluit van vogels. Dat is voor mij een teken dat de lente er aan komt en nog meer dat de zomer ook niet meer zo ver weg is.  Dus vandaag een CAS kaartje met vrolijke kleuren en die pan pastels hebben echt hele mooie felle kleurtjes die je helemaal blij maken :-)


A close up of the pan pastels. I combined them with a lovely memoryboxstenil, some versamark and a stamp of Tim Holtz Pappillon.

Een close-up van de pan pastels die ik combineerde met een memoryboxstencil, wat versamark en de tekststempel van Tim Holtz-Pappillon.And to color my Penny Blackstamp I took out my watercolorpencils.  They haven't been out much lately so I thought it was time :-)

En om mijn penny Black stempeltje in te kleuren heb ik na een hele lange tijd weer eens mijn watercolourpencils uitgehaald.
Be sure to check out the blog of In 't Woefke to see fun Easter projects that will make you even more happy :-)

Ga zeker eens langs op het blog van In 't Woefke, daar zie je veel leuke paascreaties waar je helemaal happy van wordt.

vrijdag 21 maart 2014

Fake gelliprint: New York

Last week my daughter Erica went to Denmark with school and as usual I always make some cards to send to them. Not knowing if they would make it in time I hid them into her suitcase.  Erica just loves everything about New York so naturaly I used pictures and stamps about New York.
This card was the first one and I used a fake gelliprint with the colours of the flag to make the background. The statue of Liberty had to be on there, some stars to finish it up. Erica doesn't like cards that have lots of extra's on it so I kept it pretty basic.

Vorige week ging mijn dochter Erica naar Denemarken in een uitwisselingsproject.  En natuurlijk maak ik altijd kaartjes om op te sturen als één van de kinderen op schoolreis is.  Omdat ik niet zeker was of de kaartjes daar wel tijdig zouden geraken stopte ik ze deze keer allemaal in haar valies.  Erica is helemaal gek van alles wat te maken heeft met New York dus vanzelfsprekend moesten er foto's en stempels van New York op gebruikt worden.
Voor dit eerste kaartje dat ik maakte gebruikte ik een fake gelliprint achtergrond met de kleuren van de Amerikaanse vlag. En natuurlijk mag het Vrijheidsbeeld niet ontbreken. Erica heeft niet graag hele drukke kaarten dus enkel nog wat sterren er op en dat was het voor deze kaart...

vrijdag 14 maart 2014

How old...

At In 't Woefke we are still showing male projects and this time I have a birthdaycard to show you all.
I liked this little text I found on the internet.  And they have to admit it, it 's not only the women that dare to adjust their age ;-)
I made the bakcground using a stencil of Memorybox. I just love the distressed edges these stencils have.  Makes them perfect for male projects but they can just as easily be used at any other project.  And I 'll prove that with my next project I made for In 't Woefke.

Bij In t Woefke laten we nog steeds mannenkaarten zien en ik maakte deze keer een verjaardagskaart.  Ik kwam deze uitspraak tegen en vond hem zo leuk.  Het zijn echt niet alleen de vrouwen die soms liegen over hun leeftijd :-)
Ik maakte de achtergrond met een memoryboxstencil. Ik was meteen verkocht voor deze memoryboxstencils omdat ze een hele leuke distressed rand hebben. Dat maakt ze perfect voor mannelijke projecten.  Maar ze zijn natuurlijk even gemakkelijk te gebruiken voor andere projecten en dat zal ik jullie laten zien in mijn volgende projectje dat ik voor In 't Woefke maakte ;-)
And when you are ready with your stencil...just clean it off on a paper to get the start of a new project.  That can lead you to THIS

En als je klaar bent met je stencil en de gesso... dankan je hem al een beetje mooi maken op een nieuw papier.  Dat kan een hele leuke start zijn voor een nieuw project zoals bijvoorbeeld DIT HIER 

vrijdag 7 maart 2014

CAS rubbernecker...

A clean and simple card to show today and of course still with the Rubbernecker stamps :-)

Een clean and simple kaartje vandaag en natuurlijk is dat opnieuw met de Rubbernecker stempels :-)


Don't forget: tomorrow there is the free make and take where you can try out the Rubbernecker stamps at In 't Woefke.

Niet vergeten: morgen is er de gratis make and take bij In 't Woefke waar je kennis kan maken met de Rubberneckerstempels.

woensdag 5 maart 2014

Rubbernecker swirl...

I'm still playing with my Rubbernecker stamps :-)  This time another mixed mediacard in which I used the swirl again to create the background. The same idea but yet totally different than the first card I showed HERE

Ik ben nog altijd aan het spelen met de Rubbernecker stempels :-) Deze keer een mixed mediakaartje waarbij ik opnieuw mijn swirl gebruikte om de achtergrond te maken.  Eigenlijk een beetje het zelfde idee maar tegelijkertijd toch een totaal ander resultaat dan bij het eerste kaartje dat je HIER terug vindt.

In reality the colour is much greener but somehow the pictures and my computer loved this "blue background"  better :-)

In het echt is de achtergrond veel groener maar om de een of andere reden vinden de foto's en mijn computer dit "blauwe schijntje" mooier :-)
And the close-up of the background.  I looooove the feeling of the background. Soft, smooth and yet a little texture you propably can't really see at the picture.  And those yellow dots...are golden paint splatters but they turned out yellow :-(

En de close-upfoto van de achtergrond. Ik hou echt heel erg van hoe de achtergrond aanvoelt. Zacht, glad en toch met een lichte textuur erin.  Spijtig dat die niet goed genoeg uitkomt in de foto...
Oh en die gele vlekjes, zijn eigenlijk gouden verfspatjes die dus precies geel zijn op de foto :-(


Aftellen naar de gratis make and take bij In t Woefke nu zaterdag :-)

dinsdag 4 maart 2014

A bookmark...

Today I have this bookmark to share with you all.
We are showing different male projects over at In t Woefke and I 'm sure lot of men like to read. So I created this bookmark and a little pocket to put it in.

Vandaag heb ik een boekenlegger om te delen met jullie.
Iedereen van het designteam van In 't Woefke heeft heel wat mannelijke projecten gemaakt als inspiratiebron en ik ben er zeker van dat heel wat mannen ook graag lezen.  Dus daarom een boekenlegger en natuurlijk een mooi "envelopje" om hem in af te geven.
A little piece of a box, some chain and a little bolt to create a border...

Een stukje karton uit een doos, een stukje van een ketting en een klein boutje maken samen een mooie rand...

A close-up of the background.  So easily created using dylusions, some paints and a stamp.  I tried to show the glitter of the silver paint but that didn't work out well :-(

Een close-up van de achtergrond.  Zo eenvoudig met wat dylusions, een beetje verf en een stempel.  Alleen spijtig dat de zilveren verf er niet zo goed uitkom op de foto :-(


And if he doesn't like to read...you can use it as a card of course ;-)

En mocht hij nu niet graag lezen...dan kan je het natuurlijk ook gewoon als een kaartje gebruiken ;-)


Want to make one for a girlfriend?  Just replace the gears by some flowers and put a butterfly onto your border ;-)

En voor al die dames...de gears vervangen door wat bloemen en een mooie vlinder op je boord onderaan... ;-)

zondag 2 maart 2014

Mixed mediatag: Rubbernecker stamps and dylusions

As promised...a little project using my second Rubbernecker stamp I bought when I was at In 't Woefke bij Inge. This was a stamp I liked right away.  I love the drawing and the fact you can cut it up into different pieces.
So I took out my dylusions to help me create the background and the stamped image.

Zoals beloofd...een projectje waarop ik mijn tweede Rubberneckerstempel gebruikt heb die ik kocht toen ik bij Inge was in In 't Woefke.
Deze stempel trok meteen mijn aandacht.  Ik vind het een hele mooie tekening en ik vind het ook leuk dat je de tekening eigenlijk heel makkelijk in delen kan knippen.
Dus ik heb mijn dylusions genomen om de achtergrond te maken en om de stempelafdruk te maken.


Dylusions are easy to get flowers in the right colour ;-)

En natuurlijk zijn dylusions makkelijk om je bloem in de juiste kleur te krijgen :-)


And this stamp just needed a butterfly ( never can resist a butterfly :-) )
Do you remember my previous card where I used the Rubbernecker swirl?  I told you there were two swirls in the set and the second one was used here onto my "Tim Holtz" butterfly.

En deze stempel vraagt gewoon om een vlinder ( ik kan vlinders moeilijk weerstaan :-) )
Herinner je nog mijn vorige kaartje waarbij ik de swirl van Rubbernecker gebruikte? Daarbij vertelde ik al dat er twee verschillende swirl in dezelfde set zaten. Deze tweede swirl heb ik nu gebruikt op mijn "Tim Holtz" vlinder.


Putting every picture together and you get...

Als we nu alle foto's samen brengen krijg je...Don 't forget: 8 march there is the free make and take at In 't Woefke with these Rubbernecker stamps ;-)

Niet vergeten: 8 maart is er de gratis make and take met deze Rubbernecker stempels.

The stamp I used:
De stempel die hier gebruikt werd:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...