woensdag 25 januari 2017

Christmas challenge

So...last year I had the intention on making one Christmas card each month so I wouldn't have to struggle at the end of the year in making loads of Christmas cards. Well that only worked for the first 2 months ^.^  So I'm going to give it a second try this year.
So here it is...my first Christmas card for this year...

Dus...vorig jaar had ik het goede voornemen genomen om elke maand een kerstkaart te maken zodat ik op het einde niet moest lopen en rennen om al mijn kaarten klaar te krijgen.  Maar dat werkte enkel de eerste 2 maanden ^.^ Dus ik geef het een nieuwe kans dit jaar.
Deze maand is het gelukt: mijn eerste kerstkaart voor dit jaar...
Does it look familiar? Yes I have used the same design I used for my One design five cards video ^.^
If you have missed it you can look right here. You can subscribe to my youtube channel, that way you don't have to miss out on anything I put online ^.^

Komt het je bekend voor? Ik heb inderdaad het ontwerp gebruikt dat ik voor mijn One design five cards video ( één ontwerp vijf kaartjes)  gebruikte. Mocht je de video gemist hebben dan kan je hem hieronder terug vinden. Je kan je ook altijd op mijn kanaal abonneren, zo hoef je niets te missen ^.^


If you give this a try, I would love to see your results. Just tag me or give it the #acoloredmind #onedesignfivecards so i don't miss out on it to react ^.^

Als je het ook eens wil proberen dan zie ik natuurlijk graag jullie resultaten. Dus tag me gerust of gebruik de #acoloredmind of #onedesignfivecards zodat ik ze niet mis en een reactie kan achterlaten ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stampset:
zondag 22 januari 2017

In the end...

In the end we only regret the chances...we didn't take.
Op het einde hebben we enkel spijt van de kansen...die we niet namen.

*****     *****     *****

I love how the words of Visible Image always get me thinking... and create from deep within me.
Today, this quote stamp and my inner voice brought me to the Mr. Bone Jangles stamp set to get creative... Enjoy the video ^.^

Ik vind het fantastisch hoe de woordstempels van Visible Image me altijd weer aan het denken zetten...en laten creëren vanuit diep binnenin.
Vandaag bracht deze stempelset en mijn gedachten me bij de Mr. Bone Jangles set om creatief aan de slag te gaan... Veel plezier met de video ^.^


Keep an eye on the social media from Visible Image...all the new stamps are getting revealed!
Hou de sociale media van Visible Image in het oog...alle nieuwe stempels worden onthuld!

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Visible Image ships worldwide for only 3£
Visible Image verzendt wereldwijd en dit voor de prijs van 3£ wat omgerekend ongeveer 3,5 euro is ;-) Goedkoper dan wat de post ons hier vaak kan bieden én bovendien heb je door rechtstreeks te bestellen meteen keuze uit gans het gamma ;-)

Used stamps:


zaterdag 14 januari 2017

10 minutes crazy creativity...

I decided to take on the 10 Minute Art challenge from Maremi's Small Art. You put some materials ready and try to create something in 10 minutes...oh boy I can tell you 10 minutes go really really quick ^.^
Curious if I managed to get something on paper? You can see me go crazy in the video ^.^

Ik ben de 10 Minute Art uitdaging van Maremi's Small Art aangegaan. Je legt wat materiaal klaar en probeert om iets te creëren in 10 minuten tijd... oh boy ik kan je vertellen dat 10 minuten héél snel gaan ^.^
Benieuwd of het mij gelukt is om iets op papier te krijgen? Je kan me helemaal gek zien worden in de video ^.^


Total relief when those 10 minutes were over and I could go and breath again ^.^
Now who's in for the challenge?

Ik was zo blij toen de 10 minuten over waren en ik eindelijk terug kon ademen ^.^
Wie durft de challenge ook aan?

zondag 8 januari 2017

One design five cards #1

You only need one design to make 5 different cards for different occasions ( Birthdays, sympathy cards, just because,...). 
Even to make cards that are for women - men - teenagers-...  So I just went ahead and showed how easy it is in the video ...

Je hebt slechts één ontwerp nodig om zonder problemen 5 kaarten te maken voor verschillende gelegenheden ( verjaardagen, rouwkaarten, zomaar kaarten,...). 
Zelfs om kaarten te maken voor vrouwen of mannen of tieners of... Dus ging ik gewoon aan de slag en laat ik het jullie graag zien.If you go and give it a try...tag me so I can see all your beautiful work using the hashtag #acoloredmind  or #onedesignfivecards That way I can easily find your work and see the beautiful things you all make.

Als jullie er ook even voor gaan zitten... vergeet me zeker niet te taggen met de hashtag #acoloredmind  of  #onedesignfivecards Zo vind ik jullie werk makkelijk terug en zie ik welke prachtige dingen jullie maken.


More close ups can be seen in the video
Alle kaartjes komen in close up in de video


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Instagram
Pinterest
Twitter

Verzendkosten  naar Nederland en België zijn slechts 3£ ( omgerekend ongeveer een 3.5 euro!)

Used stamps
woensdag 4 januari 2017

Sneak peeks publication MixedUp magazine...

So I thought it would be nice to share some sneakpeek on the project I made for the MixedUp online magazine from this month?
I also made a complete video tutorial on the project so you can go and have a go using watercolors and...
If you are interested in buying this online magazine, you can find all information right here: MixedUp magazine

Misschien vinden jullie het wel leuk om een paar sneak peeks te zien van het project dat ik maakte voor het MixedUp magazine van deze maand?
Ik maakte ook een video tutorial zodat jullie ook zelf aan de slag konden met aquarelverf en...
Voor wie graag dit magazine aankoopt, je vindt hier alle informatie: MixedUp magazine


Take a look at the cover to see a third sneak peek ^.^

Als je naar de cover kijkt zie je ook een derde sneak peek ^.^

maandag 2 januari 2017

Getting organised... A new year in an incredible team and I'm really looking forward to it! So I took some time to get all my Visible Image stamps reorganised. Some are no longer sold so I decided to give the stamps that are still available a new storage. Especially since Visible Image have had a complete make over for their stamps some months ago.

Ik mag dit jaar opnieuw deel uitmaken van dit fantastische team en het is geen verrassing dat ik daar heel veel zin in heb. Dus heb ik even de tijd genomen om al mijn Visible Image stempels te reorganiseren. Sommige van mijn stempels zijn niet langer te verkrijgen maar de actuele stempels heb ik een nieuw plaatsje gegeven. Helemaal aangepast aan de nieuwe verpakking die Visible Image een tijdje geleden ontwierp voor hun stempels.The stamps are stuck on the back and I also laminated a clear sheet to protect them.

De stempels hangen op de achterzijde en kregen ook een enkel gelamineerd stukje om ze te beschermen.I also had two of the bigger old sets, I decided to reduce their storage to the same size of the other sets...

Ik had ook twee van de oudere maar grotere sets, en voor hun maakte ik kleinere verpakkingen die hetzelfde formaat hebben als de andere oudere sets...


I'm ready for a fun year filled with a lot of creativity...and a good cup of chocolate milk ^.^

Ik ben helemaal klaar voor een jaartje gevuld met heel veel creativiteit...en een heerlijke tas chocolademelk ^.^


If you want to learn more about the Visible Image stamps or find lots of inspiration... you can find all my creations when you look under the label "Visible Image", the blogs of my teamies can be found in the side bar and of course on the social media of Visible Image itself.

Als je meer wil vinden van Visible image of op zoek bent naar een heleboel inspiratie...je kan al mijn creaties vinden onder het label "Visible Image", de blogs van mijn teammaatjes vind je in de zijbalk en natuurlijk kan je ook altijd terecht op alle sociale media van visible Image zelf.zondag 1 januari 2017

My wishes for you...

I would like to wish you a good health, sounds so normal but it's so important...
I wish that 2017 will be a year filled with love, 
hugs and kisses, a lot of warmth and affection...
I wish you have fun. Muscles hurting because you laughed too much 
will give you a lot of strength afterwards...
I wish you have a lot of people around you 
so you don't have to face anything on your own,. 
I hope you can always find a shoulder to cry on,
a hand in yours when needed...
I wish you have time to build beautiful memories or 
time to stand still and remember old memories...
I wish you have time so you don't have to run but you're able 
to take it easy if you need to. But I wish you have time 
to give away to whoever needs you...
I wish all of you the strength to deal with problems 
and the courage to pull yourself together if it has been tough. 
Strength to push boundaries and achieve what you want...
Make 2017 a year you'll never forget...in the most positive way possible.


Ik wens jullie graag een goede gezondheid, klinkt cliché maar het is toch ongelofelijk belangrijk…
Ik wens dat alle dagen van 2017 gevuld mogen zijn met liefde, 
knuffels en kussen, heel veel warmte en genegenheid…
Ik wens jullie natuurlijk ook heel veel plezier. Spieren die pijn doen van 
het lachen, die geven je nadien ongelofelijk veel kracht…
Ik wens veel mensen rondom jullie om nergens alleen voor te staan, 
dat jullie steeds een schouder hebben om op uit te huilen, 
een hand in de jouwe als het moeilijk wordt…
Ik wens jullie veel tijd om mooie herinneringen te maken of 
om stil te kunnen staan bij herinneringen uit het voorbije jaar…
Ik wens jullie ook veel tijd zodat jullie niet haastig door moeten lopen 
en kunnen rusten als jullie dat nodig hebben. 
Maar ook tijd om zomaar even weg te schenken aan wie jou nodig heeft…
Ik wens jullie ook veel kracht om problemen aan te pakken 
en de moed om terug door te gaan als het moeilijk is geweest. 
om grenzen te verleggen en te bereiken wat je wil…
Maak van 2017 een jaar om niet te vergeten...in de meest positieve zin die mogelijk is.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...