woensdag 22 oktober 2014

The Chemist...

Well... I promised he would be back...

Nou...ik beloofde dat hij nog terug kwam...


I had some fun using all different kinds of materials and a simple wooden box and ended up with this altered mixed media project.

Ik heb me uitgeleefd met verschillende materialen op een gewone houten theekist en eindigde met dit mixed media projectje.Want to see what 's inside? I made it the workingspace for Tim Holtz's Chemist

Benieuwd wat er in zit? Ik maakte er een kleine werkplek voor de Chemist van Tim Holtz.


The stampset ...
De stempelset...
 Didn't glue anything down so I can change the inside or use the box just as a box to put in my darkest secrets ;-)
And yes...I have another mixed media piece laying here using the Skullduggery of Andy Skinner.  I have to admit it...I'm hooked to it.

Ik heb niets definitief vastgekleefd, zo kan ik de binnenkant veranderen of ik zou het kistje kunnen gebruiken om er al mijn donkerste geheimen in te gaan bewaren :-)
En ja, ik heb hier nog een ander mixed media projectje liggen met de Skullduggery van Andy Skinner, ik moet het toegeven...ik ben er precies een beetje aan verslaafd.

vrijdag 17 oktober 2014

Happy batty birthday...

Welcome to my new followers :-) Hope you'll enjoy your stay here.

Welkom aan mijn nieuwe volgers :-) Ik hoop dat jullie het hier naar jullie zin hebben.

*****     *****     *****

My daughter looked at me with her eyebrows up when I showed the next card and said "Happy birthday!"  I know, it may look a bit strange as a birthdaycard but...if the receiver loves halloween...you just have to make a card in a halloween-spirit don't you?

Mijn dochter trok een raar gezicht toen ik haar het volgende kaartje liet zien en daarbij "Happy birthday" zei.  Ok ik geef toe, het is misschien raar om bij dit aan een verjaardagskaart te denken maar...als de persoon voor wie het kaartje is gek is van halloween dan kan je niet anders dan een kaartje te maken met een "halloweensfeertje" niet?


Some close-ups...

Een paar close-ups...And there he is... again ...my Andy Skinner stencil :-)  And you'll be seeing him again soon. 
The inside of the card needed some "color"

En hier is hij nog een keer... mijn Andy Skinner stencil :-) En yep, jullie zien hem binnenkort nog een keer.
Hier gebruikte ik hem om de binnenkant van de kaart aan te kleden.dinsdag 14 oktober 2014

Mixed media halloween...

Well I've shown you a little sneakpeek earlier and today 's the day to show my first halloween project. It's a mixed media card where I used one of my most beloved stencils: Andy Skinner's skulldugery. It's on my working table as we speak :-)

Ik liet je de vorige keer een kleine sneakpeek zien en vandaag laat ik jullie graag het totale plaatje zien van mijn eerste halloween project. Het is een mixed media kaartje waarbij ik een van mijn meest favoriete stencils heb gebruikt: Andy Skinner's skulldugery. Het ligt momenteel opnieuw op mijn werktafel ;-)I also added two little bottles that have some custom made labels. It are Rubbernecker stamps I decreased so they would fit the bottles.

Op de kaart heb ik ook twee flesjes verwerkt die leuke labels meekregen. Het zijn stempels van Rubbernecker die verkleind zijn tot ze perfect pasten.


And the finished card...

En het eindresultaat...


Took the inks and the Tim Holtz stencil into the inside of the card to finish it off.

En dan met de inkt en de Tim Holtz stencil de binnenkant van de kaart afgewerkt.I would like to enter this card into the challenge: "O is for..."  at  http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/  Andi follow Emma: O is for October.

zondag 12 oktober 2014

Mourning card ...

Another mourning card to show I made for the DT of In 't Woefke.  A different style as the previous one ...

Nog een rouwkaart dat ik maakte voor het DT van In 't Woefke.  Een andere stijl dan het vorige rouwkaartje...
Next projects to show are ready...be prepared for some Halloween fun coming up soon ;-)

De volgende projectjes die ik kan laten zien liggen hier ook al klaar. Zin in een beetje Halloween plezier?

A little sneakpeak...
Een kleine sneakpeek...dinsdag 7 oktober 2014

Mourning card...

My very first mourning card...cards nobody loves to make and certainly nobody wants to give. But it's a part of life.

Mijn allereerste rouwkaart...kaarten die niemand graag maakt en al helemaal niet graag afgeeft. Maar het hoort er bij.The textstamp is one out of the exclusive and dutch stamp series made by In 't Woefke

De tekststempel is er eentje uit de exclusieve en nederlandstalige stempelreeks gemaakt door In 't Woefke.

zaterdag 4 oktober 2014

World cardmaking day 2014...

World cardmaking day today... and I really tried but just didn't finish one single card today. But I didn't show this one yet so...
You could call it a CAS card but it has an mixed media element...

"World cardmaking day" vandaag ...en ik wou vandaag graag een kaartje maken maar het is me gewoon niet gelukt. Maar ik heb wel een kaartje dat ik jullie nog niet liet zien...
Je zou het een CAS (clean and simple) kaartje kunnen noemen maar er zit toch ook een beetje mixed media in...


When you take a closer look you can see the background I made using gesso, some stamps and some paints.

Als je even dichterbij gaat kijken kan je de achtergrond zien die ik maakte met gesso, een stempel en wat verf.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...