zondag 22 juni 2014

Thanks...

When you have 3 cats and two big dogs like we do it 's not that easy to get away some days in a row. You just don't put a German sheppard and a Rottweiler in your bag :-) So you need to find a dogsitter and usually that's my sister and her family. And of course, we always like to say thanks for taking so good care of of our lovelies. This time we found a tin filled with some candy, but it was the can that just caught our eyes.

Als je net zoals ons 3 poezen hebt en twee honden is het niet zo vanzelfsprekend om er een paar daagjes tussenuit te glippen. Je stopt een Duitse herder en een Rottweiler nu eenmaal niet in je binnenzak(je) :-)
Dus danheb je een hondenbabysit nodig en meestal is dat mijn zus en haar gezin. En natuurlijk hoort daar achteraf een dikke dank je wel bij. Deze keer vonden we een blik dat gevuld was met lekkere zoetigheden. Maar het was vooral het blik dat onze aandacht trok.


And it wouldn't be a thank you without a little personal message so I made the tag where I could write something on the back.

En het zou geen dank je wel zijn zonder een kleine persoonlijke boodschap dus werd deze tag gemaakt waarop ik achteraan iets kon schrijven.If you want to see the tag just hop in at In 't Woefke. You can find it among the other lovely projects the DT made.

Als je de tag graag eens wil zien, spring dan zeker eens binnen bij In 't Woefke, hij staat tussen alle andere leuke projecten dat het DT maakte.

woensdag 11 juni 2014

On a journey...

At In 't Woefke we're still showing different projects about going on a journey so today I can show my second project here.
When I go on a journey I always keep al the tickets of the things we go visit. So I made a little folder to keep them all safely together until I can put them in a photoalbum together with the funny quotes and pictures.

Deze maand laten we bij In 't Woefke verschillende projecten zien met als thema reizen. Vandaag kan ik mijn tweede projectje laten zien.
Als ik op reis ga hou ik graag alle ingangsticketjes en infofoldertjes bij. Daarom maakte ik een klein mapje uit 1 vel cardstock waarin ik alle tickets kan verzamelen.The folder is really easy to make and has an extra folding line so it can hold lots and lots of tickets :-)

Het mapje is super makkelijk om te maken en heeft een extra rillijn aan de zijkant zodat het een héle hoop aan tickets kan verzamelen :-)


woensdag 4 juni 2014

Bookbinding...

My first book binded using a coptic stitch is a fact. I saw so many lovely books on the internet so I wanted to try it myself. While I was stitching I said to myself I would never do it again ( took some time to get the hang of keeping papers on their place and not stitching my fingers into the book :-) ) But once I was finished I changed my mind...

Ik had al zo veel zelf ingebonden boekjes zien voorbijkomen op internet en ik wou dat ook heel graag eens uitproberen.  Dus ging ik aan de slag met de coptic stitch voor de allereerste keer.
Eerlijk... toen ik bezig was zei ik tegen mezelf dat ik hier nooit meer aan begon ( ik had een beetje problemen om mijn papier op z'n plaats te houden en er ondertussen voor te zorgen dat ik mijn vingers niet mee naaide in mijn boekje :-) ) Maar eens ik klaar was veranderde ik meteen weer van gedachte.  Misschien wel een iets groter formaat de volgende keer waardoor het iets makkelijker is?I made a book to take along on journeys since the theme at In 't Woefke is traveling. Lots of pictures are taken on the journey's but those random quotes or little happy stories you didn't catch on pictures can be written down so I don't have to forget them.

Ik maakte een klein boekje om mee te kunnen nemen op reis aangezien het thema deze maand bij In 't Woefke reizen is. Veel dingen worden op foto gezet maar al die leuke quotes en grappige verhalen die niet op foto staan komen in dit boekje zodat we ze niet vergeten.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...