maandag 25 juli 2016

A skull or a butterfly...

A big welcome to my new followers on my You tube channel, 
here on the blog and on my other social media.
Links can be found in the sidebar.
*****     *****     *****

People who know me know I'm no flower girl. So I was over the moon when Visible Image brought out some stamps of skulls and skeletons. But I also know a lot of my followers aren't into skulls so it got me thinking.  So I made a video showing how you can create two different projects using the same techniques and just by choosing different colors and different stamps go into a different direction. Have fun with the video...

Wie me kent weet dat ik niet echt een bloementype ben. Ik was dus helemaal blij toen Visible Image stempels uitbracht van schedels en een skelet ^.^ Maar ik weet ook dat veel van mijn volgers niet echt graag schedels op hun kaarten verwerken en dat bracht me bij deze video. Hierin laat ik jullie graag zien hoe makkelijk je twee verschillende projecten maakt met dezelfde technieken maar enkel door je kleuren en stempelkeuze aan te passen dus een andere richting uit gaat. Veel plezier met het filmpje ...


So tell me...a skull or a butterfly for you?
Dus laat eens horen... wordt het voor jou een schedel of een vlinder?

 


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Used stamps - gebruikte stempelshttp://visibleimage.co.uk/product/glimmer-of-light/


maandag 11 juli 2016

Visible Image monoliths...


Do you know the monoliths? It are beautiful MDF pieces Mark Alexander designed for Visible Image and give you so much possibilities to go and create awesome projects. Today I want to share my latest creation using a monolith. I had so much fun even more because I had beautiful new stamps from the Visible Image Summer release 2016 ^.^
Getting curious...you can see it start-to-finish in the video I made...

Kennen jullie de monoliths al? Dat zijn prachtige MDF stukken die Mark Alexander ontwierp voor Visible Image en je zoveel mogelijkheden geven om super leuke projecten te maken. Vandaag laat ik jullie graag zien wat ik er mee maakte. Ik vond het zo leuk om te doen, vooral omdat ik ook de laatste stempels van de Visible Image Summer release 2016 kon gebruiken ^.^
Benieuwd geworden...je kan het allemaal start-to-finish zien in het filmpje dat ik maakte...I have shown the close ups pictures in the video but I do want to share the end result here too. I bet you I'll never forget what I need to remember ^.^

Ik liet de close up foto's al zien in het filmpje maar ik laat toch graag nog even de eindresultaten hier ook zien ^.^ Ik vergeet nu nooit meer wat ik juist moest onthouden ^.^


Now, I know not everybody loves skulls...but why not make this project using only butterflies, flowers or a beautiful colored in piece and use bright colors. This idea can be made in different styles, and these monoliths give you so much possibilities. If you are looking for some inspiration, head on over to the blog or the facebookpage of Visible Image to see what my talented teamies already made using them.

Nu weet ik natuurlijk wel dat niet iedereen meteen gek is van schedels...maar dit projectje kan perfect enkel met vlinders of bloemen of een prachtig ingekleurd werkje en dan met fellere kleuren.  Dit idee kan in zoveel verschillende stijlen en de monoliths geven je zoveel mogelijkheden.  Wil je graag nog meer ideetjes zien, ga dan een kijkje nemen op het blog of de facebookpagina van Visible Image om te zien wat mijn teamgenoten al een prachtige projecten maakte.


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Used materials - gebruikte materialen:

http://visibleimage.co.uk/product-category/mdf/


  http://visibleimage.co.uk/product/mr-bone-jangles/

 http://visibleimage.co.uk/product/how-fragile-we-are/


I'm entering this in the challenge over at the Craft stamper:
http://craftstamper.blogspot.be/2016/07/take-it-make-it-challenge-july.html

zondag 3 juli 2016

They are back...

It has been a while since I made a card but since I needed one... I just had a play. I took out my Visible Image stamps and my NeocolorII and ended up with this card...

Het is al even geleden dat ik nog een kaartje maakte maar ik had er eentje nodig dus...dan ga je gewoon even spelen toch? Ik nam er mijn Visible Image stempels bij en NeocolorII en eindigde bij dit kaartje...


I'm so happy the butterflies are back over at Visible Image and now there is even a bigger one too! You can find them right here: http://visibleimage.co.uk/product-category/summer-2016-release/

Ik ben zo blij dat de vlinders terug zijn bij Visible Image en er is zelfs een grotere bij gekomen! Je kan ze hier vinden: http://visibleimage.co.uk/product-category/summer-2016-release/

The smallest butterfly - de kleinste vlinder...

The smallest of these two fit perfect on top of the next stamp shown ( butterfly inkognito set ^.^)
De kleinste van deze twee vlinders past perfect op de volgende stempel die ik laat zien: butterfly inkognito ^.^


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...