zondag 25 maart 2018

She smiled...

The organic stamp from Visible Image was calling for a long time to be inked up. And I knew what I wanted to do with it...and I still have to because my project turned out to be something completely different than what I wanted to do initially ^.^
There were some bumps in the road, amongst being knock out for a couple of days in between, but I've managed to get the project finished. I had my camera on while creating so there is a new video for you today. Have fun!

De Organics stempel van visible Image riep al heel lang om beinkt te worden. En ik wist wat ik wou gaan maken alleen...moet ik het nog steeds gaan maken want mijn project voor vandaag werd iets totaal anders dan ik in gedachten had in het begin ^.^
Er zaten een paar bultjes in de weg, waaronder een paar dagen knock out zijn, maar uiteindelijk er toch in geslaagd mijn project af te werken. En ik had de camera ondertussen ook draaien dus er is een nieuwe video . Veel plezier!

The video
De video


I still want to go and make that first idea, and while making this project I got another idea for this stamp so... you'll see it come by another time without a doubt ^.^

Ik wil nog steeds mijn eerste idee maken, en terwijl ik deze tag maakte kreeg ik nog een idee dus... jullie zien zonder twijfel deze stempel binnenkort nog eens terug ^.^

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps
 She smiled

donderdag 22 maart 2018

Soulsearch...

Looking for some new inspiration using the Illusionary stamps France Papillon designed?  I have some to share over at the blog of France today ^.^  First step was choosing a word from the 'Perfect words' set and then taking it from there I chose the bee from  the 'Creepers and crowlers' set. After all soulsearching sometimes stings as a bee doesn't it.
Want to see the complete project, head on over to the blog RIGHT HERE.

Op zoek naar wat inspiratie met de Illusionary Artist stempels die France Papillon ontwierp?  Ik laat een nieuw project zien op France haar blog. De eerste stap daarvoor was een woord kiezen uit de set 'Perfect words' en daarna koos ik de bij van de 'Creepers and crawlers' set. Tenslotte kan het best wel eens steken als je aan soulsearching gaat doen.
Als je graag het volledig eproject ziet, neem dan HIER een kijkje op het blog van France.


And of course there is a COMPLETE VIDEOTUTORIAL on it so it's even easier to see how this project came to life. You can find it on France her youtube channel so head on over to the blogpost to find the video.
En natuurlijk is er ook EEN VIDEOTUTORIAL  zodat jullie makkelijk zien wat ik deed en hoe het project opgebouwd werd.  Je vind de video op France haar youtube kanaal dus neem een kijkje op haar blog om de video te vinden.Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 

zondag 18 maart 2018

Handmade creative travelers journal...All those creative ideas in my head... Some of them are just things I'm really looking forward in creating so I'm sure I will not forget them. And then there are those tiny details I think about... I just might forget about those so I write them down. Years ago on tiny little papers and I had heaps of them laying all around in the house. But I got tired of them so decided to make my own traveler's notebook.  I bought a piece of leather and some notebooks, cut it all to the size I wanted and I was ready.

Zoveel ideeën in mijn hoofd... Sommige zitten veilig vast omdat ik er echt naar uit kijk om ze uit te werken. En dan zijn er die kleinere details die ik krijg of ideeën die nog moeten groeien... die zou ik wel eens uit het oog durven verliezen dus ik schrijf ze op. Vroeger op losse papiertjes die overal rond slingerden maar daar kreeg ik genoeg van dus besloot ik mijn eigen creatieve travelers notebook te maken. Ik kocht een stuk leder en enkele notitieboeken, sneed alles op de maat die ik wou en klaar ^.^


 It was all black ( of course ^.^) until today. I had some playtime and created some less-is-more kind of covers for my journals. Just some color and some stamps that I needed on there as little personal reminders. Now to get all the creative inspiration in there ^.^

Alles in het zwart (natuurlijk)  tot vandaag. Ik ging aan de slag en maakte een paar gewone less-is-more kaarten om op de buitenkanten van mijn notitieboekjes te kleven. Gewoon mijn ding: wat kleur en een paar stempels die ik wou als persoonlijke reminders. Nu alle creatieve brainstorming er in gaan zetten.


With the piece of leather that was left I made myself a little agenda that will get the same treatment: a pop of color and some beautiful stamps  ^.^
I think I can't get any more organised: a bullet journal ( find post RIGHT HERE), a creative travelers notebook and a new agenda ^.^

Met het restje van mijn leder maakte ik mezelf nog een kleine agenda dat dezelfde behandeling gaat krijgen: wat kleur en enkele prachtige stempels, net zoals mijn bullet journal trouwens.
Ik denk dat ik nu wel goed zit wat organisatie betreft: een bullet journal ( blogpost vind je HIER), een creatief travelers notebook en een agenda ^.^


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image onzondag 11 maart 2018

If you could turn back time..

If you could turn back time... how would today look like? Would it be the same, or would you change things in the past that makes today could look completely different. But be careful... it's not only the bad things that change... your changes might just have its influence on the good things you have today too.

Als je de klok kon terug draaien... hoe zou je dag vandaag er dan uit zien? Net hetzelfde als nu, of zou je dingen in je verleden aanpassen waardoor vandaag er helemaal anders zou uitzien?  Voorzichtig... het zijn niet enkel de slechte dingen die veranderen, je wijzigingen hebben onrechtstreeks misschien wel een invloed op alle goede dingen in je leven ook.


I had the camera running while creating this tag ending up in THIS VIDEO
Ik had de camera draaien toen ik deze tag maakte wat  eindigde in DEZE VIDEO


This beautiful butterfly and those thoughtful words are Visible Image stamps. And the coloring is a combination of Derwent Inktense and my beloved watercolors.

Deze prachtige vlinder stempel en deze woorden die je aan het denken zetten zijn natuurlijk stempels vanVisible Image. Om te kleuren ging ik aan de slag met de Inktense potloden die ik combineerde met mijn aquarelverf.

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps:zondag 4 maart 2018

Close your eyes...There is something about closed eyes. They can hide so much. You can choose to close your eyes because you want to hide your feelings, you can close your eyes because you don't want to be part of something you see or actually close them to gather all your strength to face something your need to. Or you can just close your eyes to give you peace of mind, it can take you out of this world and give you a chance to calm down and relax...

Gesloten ogen... het heeft iets over zich. Ze kunnen zoveel verbergen.  Je kan ervoor kiezen om je ogen te sluiten omdat je jou gevoelens wil verbergen, je kan je ogen sluiten omdat je ervoor kiest om dingen niet te zien, of je kan ze net sluiten om al je moed samen te rapen en dingen te trotseren die je wel onder ogen moet zien. Of je kan gewoon je ogen sluiten om je rust in je hoofd te geven, het kan je uit deze wereld zetten en je de kans geven om tot rust te komen...


Close your eyes... it gives you the chance to see yourself.

Sluit je ogen... het geeft je de kans om jezelf te zien.


All stamps are of course from Visible Image ^.^
En natuurlijk zijn alle stempels van Visible Image ^.^

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on
zaterdag 3 maart 2018

Broken...

Each week we are having a Alad/Asaw challenge over at the 'France Papillon and creative butterflies' facebook group. Each of the creative team members take you along and this week it's my turn to help you with the beautiful prompt: 'Broken'.

Elke week is er een nieuwe 'Alad/Asaw' uitdaging in de facebook groep 'France Papillon and creative butterflies'. De teamleden nemen elke week eentje onder handen en deze week is het mijn beurt om samen met jullie aan de slag te gaan met deze prachtige uitdaging: 'Broken' of 'Gebroken'


How you can fill this in or how to look at this one... I'm telling you all about it over at France's blog RIGHT HERE.  And of course if there is any question, just give me a shout ^.^
I hope you'll come on over and join us.

Hoe je dit kan invullen of hoe je het kan bekijken... dat vertel ik op het blog van France door HIER TE KLIKKEN. En mocht je vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd een gil geven ^.^ Ik hoop dat jullie gezellig mee komen doen.

Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...