zondag 28 januari 2018

Love yourself...

What's in a fingerprint?  When you look at it...there's nothing much to see. It are just some lines and you leave them behind because you have dirt on your fingers.
But when you take a bit more time to not just look but also think... there is more behind those lines. You see, they are unique for each and every one of us. They are you and that is a strong message when you put it down onto paper. Everyone can copy your signature, everyone can try to look like you inside and out. But no one can put your fingerprint onto paper. And you yourself...can't try to change that fingerprint. Well you could always cut new lines into them or burn them off... but I don't feel like doing that on purpose ^.^  And I don't feel like changing those lines...
Enjoy the video!

Wat is een vinger print? Als je er even naar kijkt dan is er eigenlijk niet veel te zien. Het zijn gewoon wat lijnen en je laat ze achter omdat er wat vuil aan je vingers hangt.
Maar als je even de tijd neemt om niet alleen te kijken maar ook na te denken... dan kom je er op uit dat er meer zit achter die lijnen.  Die lijnen zijn namelijk uniek voor elk van ons. Ze stellen eigenlijk jou voor en dat is een sterke boodschap als je die neerzet op papier. Iedereen kan je handtekening leren nabootsen, en iedereen kan met de huidige technieken op jou lijken, uiterlijk maar ook innerlijk kan men je nabootsen.  Maar niemand kan jou vinger print op papier neerzetten. En jij zelf... kan die vinger print niet veranderen. Nou wel, je zou er altijd nieuwe lijnen in kunnen snijden of ze eraf branden... maar daar heb ik niet echt veel zin in om dat expres te gaan doen  ^.^  En ik wil die lijnen ook helemaal niet veranderen...
Geniet van de video!I want to take the opportunity to give a warm welcome to 
all my new subscribers on my youtube channel. 
And give a warm thank you for all the likes and kind comments. 
They are all very much appreciated <3 

Ik wil ook graag even alle nieuwe volgers van 
mijn youtube kanaal van harte welkom heten. 
En een dikke dank je wel voor alle likes en lieve commentaren. 
Ze worden allemaal heel erg gewaardeerd <3


Social Media links for Visible Image


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:


zaterdag 27 januari 2018

Darkness has it's beauty...

Each week there is a new challenge going online over at the France Papillon and creative butterflies facebook group. I'll be hosting some of those challenges and this weeks challenge is one of those.
What better challenge to host than this week's one: ' Darkness has it's beauty'

Elke week is er een nieuwe uitdaging in de France Papillon and Creative Butterflies facebook groep. Ik begeleidt jullie graag bij enkele van deze uitdagingen en deze week is er eentje van. En wat voor een uitdaging, helemaal op mijn lijf geschreven: 'Darkness has it's beauty' of 'Duisternis heeft zijn mooie kanten'


What those challenges are all about, and this one in specific is explained  RIGHT HERE
If you want to jump in, don't hesitate to join the facebookgroup. I'll be showing a layer a day and I'm looking forward in seeing your projects grow during the week too.
This is where my project will be heading...

Wat deze challenges inhouden, en deze specifiek kan je HIER TERUGVINDEN
Wil je graag meedoen met de uitdagingen, sluit je dan gezellig aan bij onze facebookgroep. Ik laat jullie elke dag een laag zien en kijk er naar uit om jullie projecten te zien groeien.
Dit kan je alvast op mijn project vinden...
Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week

zondag 21 januari 2018

Zodiac Gemini

So you couldn't miss it...Visible Image has released loads of new beautiful designs and each time I got to see what they came up with ideas just jumped in my head. And for today's stamps that was no different. 
The moment I saw those two faces... I just knew I wanted the back one, you know that one that is partially hidden, to be black. And the face that is at the front, for everyone to be seen loud and clear to be white.  How fragile are we?
And as I'm playing with a Zodiac sign...I needed a galaxy. I made one my own mixed media way and I show you all about it in the video. Have fun!

Je kon het niet missen...Visible Image heeft opnieuw prachtige stempels uitgebracht en elke keer toen ik zag wat ze hadden bedacht kwamen er zoveel ideeën in mijn hoofd. En voor de stempel die ik vandaag gebruikte was dat niet anders.
Zodra ik de twee gezichten zag... wist ik gewoon dat ik de achterste, je weet wel degene die zo wat verstopt zit, zwart wou. En het gezicht dat vooraan staat, dat iedereen zonder enig probleem kan zien, dat moest wit.  How fragile are we - hoe kwetsbaar zijn we?
En aangezien ik met een sterrenteken aan de slag ga, had ik ook een universum nodig. Ik maakte er eentje op mijn eigen mixed media manier en laat het allemaal zien in de video. Veel plezier!


And yes... there's a set for every Zodiac sign ^.^

En ja hoor, er is voor elk sterrenbeeld een set ^.^Social Media links for Visible Image

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:

Zodiac Gemini 

How fragile

zondag 14 januari 2018

Create your own...

It's Sunday so my day to come and share some Visible Image inspiration. And what else then a project where I have used some of the new stampsets that were released this week ^.^
To start off: the words from the Create your calm set. That definitely had to be on here, I love those words!

Het is zondag dus mijn dag om wat Visible Image inspiratie met jullie te delen. En hoe kan het dan ook anders dan dat ik een project deel waarbij ik enkele van de nieuwe stempels heb gebruikt ^.^
Om te beginnen: de woorden van de Create your own calm set. Die moesten er gewoon op, die zijn gewoon perfect!


And of course I had a play with the background stamp sets ^.^
En natuurlijk ging ik ook aan de slag met de achtergrond stempels ^.^


How big would your bottle be when you could create your own calm? And what would be in it?
Hoe groot zou jullie flesje zijn als jullie je eigen 'rust' konden brouwen? En wat zou er in zitten?


 Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:

Create your calm

Elemental

Organicsvrijdag 12 januari 2018

Fibonacci...

They are still releasing new stamps over at Visible Image today ^.^ Now how many ideas are growing inside your head when you see these two sets! I know I have loads and the Visible Image DT has already been creating beautiful projects with them to inspire you. So head on over to THE BLOG to see them.

Ook vandaag worden er nieuwe stempels getoond op het blog van Visible Image ^.^
hoeveel ideeën komen er niet bij het zien van deze twee sets! Ik heb alvast een paar ideetjes en het Visible Image DT ging ook al aan de slag om inspiratie met jullie te delen. Dus neem zeker een kijkje op HET BLOG.


A first little project with this Fibonacci stamp from me is this little clip board. I thought it was just perfect and I'm happy to be able to use it just as it is as I just love this design!

Een eerste projectje met deze Fibonacci stempel is dit kleine klembord. Ik vond het perfect en ik ben eigenlijk ook blij dat ik hem gewoon helemaal in zijn eentje kon verwerken zonder een deel van de lijnen te hoeven wegsteken.
I hope you didn't miss any of the releases as there have been all week long. You can find them all at:

Hopelijk hebben jullie geen enkele van de releases gemist aangezien er gans de week stempels werden getoond. Jullie vinden ze allemaal samen op:

donderdag 11 januari 2018

Follow your soul...

So finally I can go and share my very first project as a Butterfly Squad creative team member ^.^
I guess there are no surprises about the choice of my stamps for this first project and I tell you all about it on the blog of France So if you want to see and read more go and check it out!

Eindelijk kan ik mijn eerste project als lid van het Butterfly Squad creative team laten zien ^.^ En het is waarschijnlijk geen verrassing welke stempels en welk stencil ik koos voor dit eerste project. Ik vertel er alles over op het blog van France, dus als jullie meer willen lezen of zien neem dan zeker een kijkje.There is also a complete video tutorial over on France's youtube Channel 
if you want to see how I made this project ^.^

Er is een volledige videotutorial op France haar youtube kanaal 
als je benieuwd bent hoe ik de tag maakte ^.^


woensdag 10 januari 2018

New releases...

Did you see? Visible Image is releasing loads of beautiful stamps. Each single day this week they are sharing some of the designs. Today it's time to share two of my favorites ^.^

Heb je het al gezien? Visible Image heeft prachtige nieuwe stempels ontworpen. Elke dag lichten ze een tipje van de sluier en vandaag laten ze twee van mijn favorieten zien ^.^

Now how awesome are these beauties?  And take a look on how well they match!

Zeg nu zelf, ze zijn super toch? En kijk hoe goed ze samen gaan!
And does it surprise you that I had another play with that beautiful seahorse?
Verbaasd het jullie dat ik nog verder speelde met dat prachtige zeepaardje?


Did you miss the previous releases? Go and check them out on the blog. I can tell you, you do want to see them. And they are even sharing more samples! Don't forget to keep an eye on them the next few days as there are two more days where new designs will be released. Yummy designs I can tell you that ^.^

Heb je de vorige releases gemist? Je vindt ze terug op het blog van Visible Image. En ik kan je verklappen dat je ze niet wil gemist hebben. Ze laten trouwens nog meer voorbeelden zien van het DT.  Vergeet ook de komende dagen de sociale media niet in de gaten te houden want er komen nog twee dagen waarop nieuwe designs gedeeld worden. En al even prachtig als degene die je tot nu toe kan zien ^.^

 So...getting curious? Head on over to the
Benieuwd geworden? Neem een kijkje op het

Drumroll please...

We have been keeping quiet for so long but now finally we can go and share with all of you... the beautiful stamps France Papillon is releasing. And that's not all, there is more exciting news she is sharing on her blog, go and check it out:

We hebben onze tong afgebeten om toch maar niets te verklappen maar eindelijk kunnen en mogen we het delen... de prachtige stempelsets die worden uitgebracht door France Papillon! En er is bovendien nog veel meer super spannend nieuws dus... echt de moeite om op France haar blog te gaan kijken:Not sharing a project myself just yet but: tomorrow I can go and share with you my very first make with some of these beauties. And yes I can already tell you that I have been filming so you'll find a youtube tutorial tomorrow on France's youtube by my hand ;-)  Still curious? Okay, a little hint on what stamps you can expect to find om my project ^.^

Ik deel vandaag nog geen projectje met jullie maar: ik kan jullie wel al verklappen dat ik morgen mijn eerste blogpost met een project laat zien ^.^ En bovendien kan ik ook al verklappen dat ik mijn videocamera aan had staan dus jullie mogen ook een youtube tutorial verwachten op France haar kanaal van mijn hand ^.^ Nog steeds nieuwsgierig?! Oke, een kleine sneakpeek al van welke stempels jullie mogen verwachten op mijn project:Can you guess what text will appear on my project tomorrow?
Rarara welke tekst denken jullie dat er tevoorschijn komt morgen?

And of course there had to be wings ^.^
En natuurlijk iets met vleugels ^.^

See you here tomorrow but now you really might want to check out France her big news on her blog

Ik zie jullie hier graag morgen terug, maar voor nu denk ik dat je het blog van France echt een bezoekje wil brengen.

zondag 7 januari 2018

Swim ...

So there's this whole new year lying ahead of us. And we are supposed to have these new year's resolutions. But when you are completely honest... how long before you break them? Because a lack of time, a lack of perseverance, a lack of courage, a lack of... ? Or just because it's easier?

En nu ligt er dus een volledig nieuw jaar voor ons. En worden we dan nu niet verondersteld om goede voornemens te maken? Maar als we heel eerlijk zijn... hoe lang duurt het voor je die opnieuw breekt. Omdat de tijd ontbreekt, omdat we te weinig doorzettingsvermogen hebben, omdat de moed ontbreekt, omdat... ? Omdat het gewoon makkelijker is?


My air bubbles are burned through the different layers of the paper.

Mijn luchtbelletjes zijn gebrand door de verschillende lagen van het papier.


But only those at the bottom are golden..

Maar enkel de onderste zijn met goud gevuld...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamp:

maandag 1 januari 2018

I wish...

I wish…

I wish you a good health, I know that sounds so plain but health is such an important thing…
I wish that all of your days in 2018 can be filled with love, hugs and kisses, loads of warmth and affection…
I also wish you can have loads of fun. Muscles that hurt of laughter will give you a lot of strength …
I wish you will be surrounded by many people, so you don’t have to stand alone when times get tough, I wish you’ll always find a shoulder to cry on, a hand that’s holding yours when times are hard…
I wish you to find the time to make beautiful memories, time to stand still and relive memories from the past year…
I also wish you will have loads of time so you don’t have to keep running but are able to stand still and breath when you need to. But I also wish you can find the time to give away to anybody that might need you…
I wish you to find the strength to handle problems you have to face and keep going afterwards. Courage to set new boundaries and achieve what you want to…
Make 2018 a year you will never forget… in the most positive way possible.

Lots of love,
Veerle

*****     *****     *****

Ik wens…

Ik wens jullie een goede gezondheid, klinkt cliché maar het is toch ongelofelijk belangrijk…
Ik wens dat alle dagen van 2018 gevuld mogen zijn met liefde, knuffels en kussen, heel veel warmte en genegenheid…
Ik wens jullie natuurlijk ook heel veel plezier. Spieren die pijn doen van het lachen, die geven je nadien ongelofelijk veel kracht…
Ik wens veel mensen rondom jullie om nergens alleen voor te staan, dat jullie steeds een schouder hebben om op uit te huilen, een hand in de jouwe als het moeilijk wordt…
Ik wens jullie veel tijd om mooie herinneringen te maken of om stil te kunnen staan bij herinneringen uit het voorbije jaar…
Ik wens jullie ook veel tijd zodat jullie niet haastig door moeten lopen en kunnen rusten als jullie dat nodig hebben.  Maar ook tijd om zomaar even weg te schenken aan wie jou nodig heeft…
Ik wens jullie ook veel kracht om problemen aan te pakken en de moed om terug door te gaan als het moeilijk is geweest. Kracht om grenzen te verleggen en te bereiken wat je wil…
Maak van 2018 een jaar om niet te vergeten… in de meest positieve zin die mogelijk is.

Veel liefs,
Veerle
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...