zaterdag 14 maart 2020

Liberté...

Those who know me know I just love to use details or parts from stamps and today I'm just doing that once again ^.^
What is the first thing you see when looking at this set?  For me it was that beautiful combo of lines and splatters and cirkels and letters and... flying birds... and beautiful matching words ^.^

Wie me kent weet gewoon dat ik er heel erg van hou om deeltjes van stempels of stencils te gebruiken en ook vandaag is dat niet anders ^.^
Wat is het eerste dat jullie zien als jullie naar deze stempel kijken? Mijn oog werd meteeng etrokken naar de combinatie van de lijnen, de spetters en vlekken , de cirkels en... de vogels en... perfect passende woorden ^.^


Like... this gorgeous part ^.^  

Ik bedoel dus... dit stukje ^.^
Anyone now looked at the other part of the big stamp? What do you think... wouldn't that be a gorgeous part to be put on a tag too? I know I will do it for sure as I love it!
But today my focus went to those birds flying away. Now what better word than liberté to add and have a little play with my watercolors ^.^ 
Oh and just to add that little bit weight at the other side of the tag...  some tiny circles from the Shape it up set. But of course only a part of it ^.^

Iemand die nu ook automatisch ook naar de andere kant van de grote stempel keek? Wat denk je... zou dat deel er ook niet prachtig uitzien aan de rand van een project? Ik weet gewoon nu al dat ik dat ga doen want ik ben er ook helemaal gek van!
Maar vandaag eerst even aan de slag met die vogels die wegvliegen. Perfect toch om te combineren met het woord Liberté ( vrijheid) en er dan natuurlijk ook mijn aquarelverf bijnemen.
En om mijn tag in evenwicht te zetten ( in mijn hoofd althans ^.^ )  een paar kleine cirkels aan de andere kant van de tag uit de set Shape it up. Nou een deeltje er van ... Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps
zaterdag 29 februari 2020

Thinking of you...

Creative time... I seem to be missing out on that lately.  I haven't been creating in weeks.  Nothing serious going on, in fact I am very busy with loads of positive things. Except it is taking over my creative time.  And I have to admit that I do miss it and really really would love for days to have 48 hours instead of 24. But it is what it is and I have to go with how it is at this time.

But that doesn't mean I can completely ignore those gorgeous new released stamps and stencils by Helen and Mark. They have been calling my name so loud for so long that I finally stepped away from my other stuff and just had a little play. Because... look at this beauty!

Tijd om creatief bezig te zijn... ik lijk er maar geen te vinden. Het is al weken geleden dat ik nog iets maakte. En daar is een goede reden voor, niets ernstig, integendeel. Ik ben de laatste weken bezig met heel veel positieve dingen alleen nemen die dus mijn 'speeltijd' even over. En ik moet toegeven dat ik het natuurlijk wel mis en het niet erg zou zijn mocht een dag 48 uren hebben in plaats van 24. Maar kijk, het is wat het is en we nemen het nu even zoals het komt.

Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik zomaar de prachtige nieuwe release van stempels en stencils van Helen en Mark. Die zijn echt zo hard mijn naam aan het roepen geweest dat ik eindelijk mijn andere dingen even aan de kant schoof om hun wat aandacht te geven. Want... kijk naar dit prachtige stencil!


I just had to go and put some ink through that stencil. Not to much, just a soft little layer that faded out...

Dit stencil vroeg er gewoon achter om beinkt te worden. Niet te veel, gewoon een heel zacht laagje dat ik liet uitvloeien...


I repeated it on a slightly smaller square too on which I added my words and my 'focal image' as you could call it that ^.^ The beautiful heart from the 'Accessorize' set that comes with the words.
Now be honest... they all match just perfectly don't they...

Ik herhaalde het ook een tweede keer op een iets kleiner vierkant waarop ik ook mijn woorden en mijn focal image op plaatste. Het prachtige hart uit de 'Accessorize' set dat bij de nieuwe quote sets hoort.  En zeg nu zelf: hoe prachtig sluiten ze allemaal aan bij elkaar...
Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps
 Renaissance stencil

 Accessorize

Thinking of you

zaterdag 18 januari 2020

Hope...

You have seen me make so many backgrounds using my watercolors, but all those backgrounds also made me make a lot of new backgrounds with the leftover paint on my plastic sheet. Which will be of no surprise to all of you because (be honest ^.^)  who doesn't have those mop up papers?
But they always end up on the pile, as after all, I'm already creating with the main background I started out with.
But now and then, I take that pile and go through it and today's project is on one of those mop up tags. I had a little bit of blue and purple watercolors left on my plastic sheet and just laid it down on a tag and there we are: the perfect background for today's project.
So I took out the set Random act of kindness and my Inktense pencils as I wanted to color one of the flowers. And I wanted it colored in to match my words so...

Je hebt me al heel wat achtergronden zien maken met mijn aquarelverfjes, maar bij het maken van die achtergronden zorgden er ook voor dat ik een heleboel nieuwe achtergronden maakte met de restjes van de verf op mijn plastieken sheet. En dat klinkt ongetwijfeld heel bekend want ( en laten we vooral eerlijk zijn ^.^) wie heeft er geen enkele mop up achtergrond liggen?
Maar ze eindigen altijd op de stapel, ik ben immers op dat moment creatief bezig met de achtergrond waarmee het allemaal begon.
Maar zo nu en dan, dan neem ik die stapel er toch eens bij en het project van vandaag is een project op zo een mop up tag. Ik had nog wat blauwe en paarse verf op mijn plastieken sheet en drukte het gewoon af op een lege tag. En tada: de perfecte achtergrond voor het project van vandaag.
Ik nam er de set 'Random act of kindness' bij en mijn inktense potloden en kleurde mijn bloem zo in zodat het bij mijn gekozen woord zou passen...
The gaze?  That was just to get my flower to stand out a bit more and it was colored using the same blue watercolor I used in the background, adding in a tiny bit of black of course ^.^

Het stukje verband? Dat is er gewoon aan toegevoegd om ervoor te zorgen dat mijn bloem een beetje los kwam van de achtergrond en werd gewoon met wat van de blauwe aquarelverf gekleurd. Met natuurlijk een klein beetje zwart er bij ^.^


Now, looking at my stash... I still have a lot of projects to be made ^.^ How many backgrounds do you have?

Als ik nu eens kijk naar mijn stapel... ik heb nog steeds een hele hoop projecten om te maken ^.^ Hoe groot is jullie stapel?

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 5 januari 2020

Inhale...

I've been missing for a while... it have been some crazy couple of weeks with the end of the year happening. But we've started 2020 and of course creativity will be a big part again ^.^
So January first... I had my camera on and just went ahead and made my first video for this year.

Ik ben iets minder actief geweest... het waren drukke weken met het einde van het jaar dat er aan zat te komen. Maar kijk, we zijn ondertussen 2020 gestart en zonder twijfel wordt creativiteit opnieuw een belangrijk deel.
Dus 1 januari... had ik mijn camera al aan staan om de eerste video van het jaar te gaan maken.


I think these words are perfect to get a whole new year started. Words to keep in mind. And I know, it's always easier said than done. But I want to make these a big part of 2020. These and so many other words from the Visible Image wordstamps. Let's make 2020 a strong year ^.^

Ik denk wel dat deze woorden perfect zijn om een nieuw jaar mee te starten. En ik weet het wel, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Maar toch wil ik ze in mijn hoofd houden, deze samen met een heleboel andere woorden van de Visible Image stempels. Laten we van 2020 een sterk jaar maken ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 8 december 2019

Kind hearted...

Lately I have been working a lot in my art journals and yes I have loads more pages that just needs to be made. But with the new release of  Visible Image their stamps, I just knew I wanted to spend some time making some cards sharing my appreciation for some people.  It's something I feel strongly about that we should do this on a regular base. Because... sometimes later will be to late.
And the new stamps ( and yes even older stamps) are just filled with words that make it so easy to make these kind of cards.
So you know me... I love my watercolors and white space so the card turned out to be a CAS ( clean and simple) card. That not only is just 'me', it also makes sure that the spotlight is on the message you want to get out to the recipient of the card.
To get started: laying down some color on my paper and then... choosing the words and the stamps I wanted to combine...

Ik ben de laatste tijd veel aan het werk geweest in mijn art journals, en ja ik heb nog heel veel dingen die ik daar in wil gaan zetten. Maar met de nieuwe release van Visible Image, heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik toch ook wat tijd wil vrijmaken voor het maken van kaarten waarbij ik mensen toch even wil laten weten hoe belangrijk ze wel zijn. Dit is iets waar ik toch wel waarde aan hecht en iets dat eigenlijk op een regelmatige basis zou moeten gebeuren. Want je kan wel blijven zeggen, dat doe ik later wel, maar soms komt later gewoon te laat.
En jullie kennen mij... ik ben gek van mijn aquarelverf en witruimte dus dit kaartje werd een CAS ( clean en simpel) kaartje. En dat is niet gewoon een 'Veerle' kaartje, het zorgt er ook voor dat de spotlight echt naar de boodschap gaat die je wil meegeven aan de ontvanger.
Gewoon beginnen met een klein beetje kleur op mijn achtergrond te zetten en daarna... de woorden kiezen en welke stempel daar dan bij hoort...
So ... anyone pops up in your head when you think about who needs to hear how much you really appreciate them? What is holding you back to send a card?

En... springt er iemand meteen in je gedachten als je even nadenkt over wie best wel mag horen hoeveel je hem/haar eigenlijk wel apprecieert? Wat houdt je tegen om een kaartje te sturen?

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 1 december 2019

Breathe...

You know how sometimes you make a project, be it a card or a tag or anything, and you send it out to someone yet you loved it so much you would have loved to keep it?
Being in a design team I'm doing this sometimes but I know that each one of you has had that happen to him too ^.^
So today I started a new art journal, in which I'm going to remake some of the projects I am happy to send out to anyone, yet would love to have for myself.. Why? Sometimes just because I can, but sometimes because the project does mean more to me and a picture just isn't enough.
And from one of those projects, I also made a video. Have fun ^.^

Soms maak je een project, een kaartje of een tag of...,  en dan stuur je het op naar iemand terwijl je het eigenlijk moeilijk vind om er afstand van te doen.
Aangezien ik in een design team zit gebeurt dat bij mij wel regelmatig maar ik ben er van overtuigd dat jullie dat vast en zeker ook wel al hebben meegemaakt ^.^
Dus begon ik vandaag gewoon een nieuw art journal begonnen, in welke ik een paar projecten opnieuw ga maken die ik met veel plezier heb opgestuurd naar iemand maar toch graag ook thuis heb voor mezelf.  Waarom? Soms gewoon omdat het kan, soms omdat het project toch iets meer voor me betekend en een foto ervan gewoon niet genoeg is.
En van één van die projecten, heb ik meteen ook maar een filmpje gemaakt. Veel plezier ^.^


Which project did you love so much that that it would be worth an extra time of fun remaking it? and what is holding you back to start your own art journal dedicated to those projects?  Have fun ^.^

Welk project heb jij eerder al gemaakt maar vond je zo leuk dat het de tijd waard is om opnieuw te maken.  Waarom geen art journal opstarten met deze projecten? Veel plezier ^.^

zondag 24 november 2019

#Erikasmaple

Erika... for those that didn't have the chance to get to know her, you have missed out on the chance to meet a very warm lady. We've met through our love for Visible Image but it went much further as we got to know each other better and we really became friends.  And that wasn't hard at all, she was such a lovely lady and when she came to visit Belgium there was no doubt that we would meet each other and finally give each other a real hug instead of a virtual one. We agreed that it was only the first time meeting each other, we would see each other again and get crafty together. Sadly enough we have not been given that chance as she was taken away way to early leaving loads of people behind grieving for her loss.

As Erika was such a big supporting lady for Helen and Mark, for all the designs, for all the people that created with those designs, for filling the Visible Image facebook group with so much love, it only felt right to have Erika 'her' maple leaf turned in a stamp to honour her and spread her love even further than it already had gone.

Erika... iedereen die de kans kreeg om haar te leren kennen zullen het met me eens zijn dat ze een prachtig en warm persoon leerden kennen. We leerden elkaar kennen via onze gezamelijke liefde voor Visible Image maar het duurde niet lang voor we gewoon echt vrienden waren. Dat was een vriendschap die zo makkelijk gesloten werd en toen ze naar België kwam was er geen twijfel over mogelijk dat we elkaar ook zouden zien en eindelijk een echte knuffel zouden geven in plaats van een virtuele knuffel.  En tuurlijk spraken we af dat we elkaar snel zouden terugzien en dan aan de knutsel gingen gaan. Alleen kregen we die kans niet omdat Erika veel te snel werd weggerukt en heel wat mensen met verdriet achter liet.

Omdat Erika zo een grote supporter was naar Helen en Mark en de ontwerpen van Visible Image, zo ondersteunend was naar eender wie met de stempels aan de slag ging, de facebookgroep vulde met zoveel positiviteit, kon het gewoon niet anders dat Erika haar Maple leaf omgezet werd in een stempel set. 


Now many already have shared their project with the stamps and I'm more than happy to be able to share my first project. No watercolors, and not bright and colourful as Erika was, but a true 'Veerle' project making something that can be put down here on my desk so she's always here.

Velen deelden hun projecten met deze set al en ik ben ook blij dat ik eindelijk mijn eerste project kan delen. Geen aquarelverf, en niet kleurrijk zoals Erika was, maar een echt Veerle projectje waarbij ik iets wou maken dat ik hier op mijn bureau kan zetten zodat ze er altijd bij is.

I started out with a wooden slice and sanded it down as smooth as possible as I do want to stamp on top of it.
Ik begon met een houten schijfje dat ik zo glad mogelijk schuurde aangezien ik natuurlijk wil gaan stempelen.
Now wood will always have little crevices but by using a flexible plastic sheet to cling your stamp to, you are able to have a very smooth stamped image.
Hout blijft natuurlijk ergens altijd wel

Hout blijft natuurlijk makkelijk een paar oneffenheden houden maar als je een plastic velletje gebruikt om je stempel op te zetten bij het stempelen dan lukt het best goed om de stempel overal netjes af te drukken.And then it was time to turn up the heat ^.^ I don't want the ink to fade in time so I've burned Erika's leaf into the wood.
En daarna was het tijd om er het 'vuur' in te zetten ^.^ Ik wil niet dat de inkt vervaagt met de tijd dus ik heb het blad in het hout gebrand.


Words will never describe how I really feel but a little golden heart... that says it all I think.
Ik kan met geen woorden beschrijven wat er allemaal door me heen gaat bij het zien van deze stempel maar een klein gouden hartje... dat zegt het allemaal.Now if you love this stampset and decide to buy it and have fun creating.  Leaves are such versatile stamps after all, I would love for you to share your projects using the hashtag #erikasmaple
Why? Because I would love to see what you create with this set that has a very special meaning for me and loads and loads of people which lives were filled with the beautiful presence of Erika.

Mocht je nu heel graag deze stempelset kopen en ermee aan de slag gaan ( bladeren zijn nu eenmaal heel ruim te gebruiken) dan zou ik het super vinden mocht je bij het delen van je project de hashtag #Erikasmaple gebruiken.
Waarom?  Omdat ik super graag wil zien wat er allemaal gemaakt wordt met deze stempelset die niet alleen voor mij maar ook voor heel héél veel mensen een bijzonder gouden randje heeft.

*****     *****     *****

Oh and you know what... there is a Black Friday sale on right now which has up to 70% off 
so you might want to check out THE SHOP

En weet je wat er super leuk is?  Er is momenteel een Black Friday sale waarbij er tot 70% korting te vinden is.  
Dus misschien wil je wel eens heel graag rondsnuffelen in 
de ONLINE SHOP van Visible Image
( Verzendkosten zijn slechts £3 wat neerkomt op ongeveer 3,5 euro... 
niet slecht he als je onze portkosten daartegenover zet :-) 


Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stampszondag 10 november 2019

Don't judge...

I know, I already said it so many times... I fell in love with a stamp set. But I really did this time I fell and I fell hard.  Why? Take a look at it...

Ik weet het, ik heb het al zo vaak gezegd... ik ben voor een stempelset gevallen. Maar deze keer ben ik écht gevallen en geen klein beetje. Waarom? Kijk nou...


Now you tell me, how can you not fall in love with it? The images, the words... they give you the chance to create so many meaningful pages, cards, tags,... You can lay down so many of your thoughts down on paper, you can create stunning pieces to send out a little bit of positivity into this sometimes way to dark world, you can create that little project to support someone who desperately needs that little hand on his shoulder,... 
How can you not love this set?
There are so many projects waiting to get created over here... but we'll start it off easy. So block out the world, take out your pencils, watercolors, inks,... and have some fun :-) I definitely did and I'm sharing it in this new video. Have fun!

Zeg nou zelf, hoe kan je nu niet verliefd worden op deze set? De afbeeldingen, de woorden... ze geven je de kans om echt betekenisvolle pagina's te maken, of kaarten of tags of... Je kan zo veel van je gevoelens en gedachtes neerleggen in je creaties, je kan prachtige projecten maken om een klein beetje positiviteit de wereld in te sturen, je kan dat ene speciale projectje maken om net dat beetje steun te geven aan iemand die het zo goed kan gebruiken...
Hoe kan je niet enthousiast worden over deze set?
Ik wil het liefst van alles meteen een hele hoop projecten gaan maken, er zitten er zoveel in mijn hoofd maar we beginnen heel rustig. dus sluit die wereld even buiten, neem je aquarelverf, potloden, inkten.. om het even wat en ga aan de slag. Ik kan je al zeker laten weten dat ik genoten heb van mijn eerste uurtje met deze set en dat laat ik graag zien in de video. Veel plezier!What do you think? Simple? Yes, I know it is yet I don't want to hear the word simple. Because laying down feelings, thoughts, a message, anything really isn't 'simple' You are strong for letting it all out, you are strong because you are facing those thoughts and feelings, you are strong because you are trying, you are strong because...
How I would call laying down just these few layers, in one color, not adding in 1000 of extra's?  Minimalistic art. Yes, I think minimalistic is a better word than simple... it shows more respect for the creator and sounds more positive than simple. But that's just me.  What do you think?

Wat denk je? Simpel? Ja, ik weet het en het is ook simpel alleen wil ik het woord simpel eigenlijk  niet echt horen. Want het is niet altijd simpel om je gevoelens te laten zien, om je gedachten te delen, om een boodschap te steunen. Je bent sterk als je het openlijk durft laten zien, je bent sterk omdat je die gevoelens en gedachten onder ogen ziet, je bent zo sterk als je probeert, je bent sterk omdat...
Hoe ik het dan wel zou noemen, want het zijn tenslotte echt maar gewoon een paar laagjes.. Minimalistisch, ja ik denk dat minimalistisch veel positiever klinkt dan simpel. Maar dat is wat ik denk. Wat denk jij?

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 3 november 2019

Simple squares...

How easy can a card be... very easy and I'm showing you today. All you need is some medium to put down a bit of color and then just tiny stamps and some words... Nothing fancy, no batches of products, nope not at all. The biggest 'job' here was to cut myself a template but that will make it possible for me to just go and make loads of cards even quicker or just make another one of this design in a couple of years without having to measure again.
And you know what is the best part of it... it is so so relaxing. I have mentioned it a lot of times before but it just is what it is: watercolors really are very soothing to me.

Hoe simpel kan het maken van een kaart zijn?  Zo super makkelijk en dat laat ik jullie zien in de video vandaag. Het enige wat je nodig hebt is een kleurmiddel en dan gewoon een kleine stempel en iets van woorden... Niets ingewikkeld, geen hopen aan producten, niets van dat.  De grootste opdracht was het maken van een sjabloon maar dat maakt het dan weer mogelijk om een hele reeks te maken in een handomdraai, of volgend jaar hetzelfde ontwerp van de kaart zonder te hoeven meten.
En weet je wat het beste is... het is zo relaxerend. Ik heb het al zo vaak eerder gezegd maar het is nu eenmaal wat het is: ik word zo zen van aquarelverf.How are you doing with your Christmas cards? What do you think, will you be giving this a try?

Hoe lukt het bij jou om kerstkaarten te maken? Wat denk je, zin om dit uit te proberen?


Op zoek naar de stempels die ik gebruikte?


 Sentimental Christmas

Snow is falling

zondag 27 oktober 2019

Stand tall...

The new release by Visible Image... what is not to love?  It is filled with gorgeous images and... you've guessed it filled with words I just LOVE <3
So even though I thought it would be the 'Don't judge me' set to end up on my crafty table as the first one, it was this 'Deep in the forest' set.
No extras as you can see... this set has all it needs for me.

De nieuwe release van Visible Image... die is volgens mij gewoon super. Prachtige afbeeldingen en... oh ja, goed gegokt: prachtige woorden waar ik helemaal gek van ben <3
En hoewel ik dacht dat de 'Don't judge me' set de eerste zou zijn die op mijn tafel zou belanden, was het toch de 'Deep in the forest' set.
Geen extraatjes zoals je kan zien... deze set heeft alles wat nodig is.Loads of twigs, all criss cross strangled into each other... and then looking at those words...
That just asked for one little twig to be covered in golden metal foil.

Zoveel twijgen, allemaal kris kras door elkaar... en als je dan naar die woorden kijkt...
Dat vroeg gewoon om één twijgje te volgen en te bedekken met gouden metaalfolie.


Stand tall, be resilient. I know that sometimes is so hard in this crazy world. But you have to believe in yourself, you can do this. And you do not have to do this alone.  Talk, ask, show... and I promise you there will be someone listening. Even if it is a stranger (you know sometimes strangers are the best listeners) share. Stand tall, be resilient, don't let this world pull you down. There is beauty, sometimes hidden very well and where you least expect it, but it is there and will become visible some day.
Big hugs.

Maak jezelf groot, wees veerkrachtig.  Ik weet dat dit soms heel moeilijk is in deze gekke wereld waar alles op je af kan komen in een rotvaart. Maar je moet er op vertrouwen dat je dit kan. En je hoeft dit niet alleen te doen. Praat, vraag, laat zien... en ik beloof je dat er altijd iemand zal zijn die zal luisteren. Ook al is het een vreemde ( weet je dat een vreemde soms het best kan luisteren) deel.  Maak je groot, incasseer maar veer terug, laat deze wereld je niet breken. Er is iets moois, soms goed verstopt en op plaatsen waar je het niet verwacht, maar het is er wel en het wordt ooit weer zichtbaar.
Dikke knuffel.
Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

25 - Thinking of you...

Christmas is the time of the year spend with family and friends. It's one of the few times we actually make room in our agenda and actually make sure we have time to go and visit everyone we hold close to our heart.
Except... not everyone is just around the corner, some of the ones we love live far away. And what do we do? Yes indeed, we send a card... letting them know we are thinking of them.
The card in the video today holds that message...
Enjoy the video ^.^

Kerstmis is de tijd van het jaar die we het liefst van alles doorbrengen met familie en vrienden. Het is één van de weinige momenten waarop we echt plaats maken in onze agenda om ook echt alles te laten vallen en op bezoek te gaan bij wie ons dierbaar is.
Alleen... niet iedereen woont dichtbij en net om de hoek. Dus wat doen we dan... Inderdaad, we sturen een kaartje waarin we laten weten dat we wel aan hun denken. En het kaartje in de video vandaag draagt net die boodschap mee.
Veel plezier met de video ^.^
Looking for the stamps I used?

 Christmas Chaos

Sentimental Christmas

zondag 20 oktober 2019

Christmas is coming...

Okay, I have to face it: Christmas is coming. So that means I have to get started on making Christmas card except... that is the kind of cards I really hate to make. Not because I don't love Christmas or anything Christmassy because I do. I think it's just the fact that these cards are 'you HAVE to' make them that is turning me off.
So last year I tried to make a Holiday card series for the Christmas cards and I aimed on making 10 videos. I managed to make 5... ^.^
So I'm giving it a new try and today you can find a new video in the playlist 'Holiday card series'

Oke, ik moet het onder ogen gaan zien: kerst komt er aan. Dus dat wil zeggen dat ik toch maar moet gaan denken aan kerstkaarten, alleen... zijn dat nu net de kaarten die ik echt niet graag maak. Niet omdat ik niet van kerst houdt of alles wat met kerst te maken heeft. Ik denk dat het gewoon het feit is dat het zo een verplicht nummer is wat er voor zorgt dat ik er niet veel aan vind?
Dus vorig jaar probeerde ik een serie te maken op mijn youtube kanaal waarin ik 10 kaarten zou maken.  Ik haalde het tot 5 kaarten... ^.^
Dit jaar geef ik het een nieuwe poging en vandaag vind je de eerste nieuwe video in mijn afspeellijst 'Holiday card series'


I hope you join in and get started on those Christmas cards with this little bit of inspiration. If you do... I would love for you to share it in the facebook group A COLORED MIND as I would love to see your take on the videos <3

Ik zou het super vinden mocht na het zien van dit beetje inspiratie gezellig mee gaan doen. En het zou super leuk zijn mocht je jouw kaart delen in de facebook groep A COLORED MIND want ik kijk uit naar jullie take op mijn kaart <3 

Looking for the stamps I used?
Christmas backgrounds 

Christmas Eve


zondag 13 oktober 2019

So proud of you...

We all have our favorites. Favorite food, favorite TV-show, favorite pants, favorite color,... And while going through my creative stuff a while ago I caught myself on the fact that, next to my favorite shape of a circle and line, I really loved the diamond shape too.
Now the circle and line are special to me because they carry a message, the diamond on the other hand... I just love it for no obvious reason. Well at least at this moment. Maybe it might change in time but for now it just makes me happy. 
So for today's project I just knew I wanted to have a play with the diamonds in the De-stressed stamp set.  Does that mean I don't have a message in today's project? No...you know me, I can't stop that little thing inside me that makes me create the way I do. So I also took out a tiny little flower and some gorgeous words...
Enjoy the video as yes, I had my camera rolling. I do apologize for the cracky voice though... I have the honor to host a bug this week ^.^

We hebben allemaal wel onze favorieten. Ons favoriete eten, favoriete TV programma, zelfs een favoriete broek, een favoriete kleur,..  En toen ik een tijdje geleden eens door al mijn hobby spullen ging betrapte ik mezelf er op dat ik, naast mijn favoriete cirkel en lijn, ik eigenlijk ook wel heel gek ben van de ruitvorm.
De cirkel en de lijn hebben voor mij een diepere betekenis en dat maakt ze zo bijzonder, de ruit daarentegen is gewoon een vorm die ik leuk vind zonder enige reden. Wel op dit moment toch, misschien dat dit later nog verandert, nu maakt het me gewoon blij.
Dus voor het project vandaag wou ik gewoon eens terug aan de slag met de ruiten in de De-stressed set. Wil dat zeggen dat ik dan geen kleine boodschap in mijn project heb? Neen, dat 'iets' dat mij laat creëren zoals ik doe kan ik niet gewoon uitschakelen Dus nam ik ook een heel klein bloemeke en een prachtige tekst...
Geniet van de video, want ik had inderdaad de camera terug aan staan. Ik wil me wel verontschuldigen voor mijn gebroken stem. Ik ben even in gevecht met een klein virusje dat niet weg wil ^.^


So... who are you proud of?  And have you taken the chance to let that person actually know how proud you are of him/her?
And even just as important... how proud are you of yourself? And have you taken out the time to tell yourself.
You haven't?  What are you waiting for... it will make a world of difference and make this day special <3

Heb je jezelf al bedacht wie jou nu zo trots maakt? En heb je de kans al genomen om het hem/haar ook echt te vertellen?
Maar net even belangrijk... hoe trots ben je op jezelf? En heb je de tijd al genomen om het tegen jezelf te zeggen?
Neen?  Waar wacht je op... het maakt wel degelijk een verschil en maakt deze dag net dat ietsjes specialer <3 

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...