zondag 15 juli 2018

Bloom...

A couple of weeks ago you saw how I created a card using the Baby Bloom stencil from Visible Image and today I had a play with the Bloom and grow stamp set. It's the same image for the baby but I went a complete different direction.  That baby is so fragile and I wanted to make a delicate piece so I chose to have some acetate as my base.
It's hard to see but it has some stamping on it using white stazon ( as we are working on acetate).

Enkele weken geleden liet ik zien hoe ik een kaart maakte met het Baby Bloom stencil van Visible Image. Vandaag ging ik aan de slag met de Bloom and Grow stempel set. Het is dezelfde afbeelding voor de baby maar ik ging een volledige andere richting uit.  Dat baby'tje is zo fragiel dat ik een rustig en zacht project wilde maken en daarom koos ik voor wat plastiek als mijn basis. 
Het is niet makkelijk te zien maar ik stempelde met wat witte stazon hier en daar wat tekst om de plastiek toch wat zichtbaarder te maken.


The baby was stamped and heat embossed before I 've cut it out, then my flower was colored in using some watercolors.

Het baby'tje heb ik gestempeld en met heatembossing neergezet en werd daarna uitgeknipt. Mijn bloem heb ik met mijn aquarelverf ingekleurd. 


I already know what to create when a little baby comes and joines the family but it's a little bit early for that ^.^

Ik weet al wat ik zou maken mocht er een baby'tje in de familie bij komen maar laten we zeggen dat het daar toch nog even te vroeg voor is ^.^

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamps
Scripted streets

zondag 8 juli 2018

Love unconditionally...

Love... with all of your heart. Love... unconditionally.
Because before you know it, your chance of being able to give your love can be over and all you can do is look at the stars.
Never thought that this video, which I made a couple of weeks ago, would make so much sence today. The feeling I had weeks ago, having me make this one, stands so much stronger after the past week.  Enjoy the video...

Heb lief...uit het diepste van je hart. Heb lief...zonder enige voorwaarde.
Want voor je het weet, kan je kans om iemand lief te hebben zomaar ineens voorbij zijn en kan je enkel nog naar de sterren kijken.
Nooit gedacht dat een video die ik enkele weken geleden reeds maakte vandaag zo sterk zou aanvoelen. Dat het gevoel dat ik had en ervoor zorgde dat ik deze video maakte, vandaag zoveel keer sterker zou zijn na de voorbije week.  Veel plezier met de video...


The video - De video

Lot's of love, from me to you.

Veel liefs voor jullie allemaal.

VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:zondag 1 juli 2018

And relax...

Sometimes life is pretty hectic. We all have been there: work-society-school- kids-family-friends-... they all need a piece of your time and attention. It's not easy to claim a piece of that time for yourself as you do want to meet with everyone and everything that needs your attention no?
And it's at those days that some simple crafting is so welcome. Yes, I said it right: simple crafting. Sometimes we really feel the need to do some crafting at those hectic moments but taking everything out and getting everything cleaned up... it's enough to not have you crafting. Well, it's enough for me as I don't have my own craft room and I have 3 little cats that love to go and lay down on my stuff so I need to clean up a lot of my stuff when I'm ready.
But how relaxing is it to just take out a stencil, some grey pencils and of course... some watercolors ^.^

Het leven kan soms behoorlijk druk en hectisch zijn. We hebben het al allemaal meegemaakt: werk -school-kinderen-familie-vrienden- ... soms hebben ze allemaal tegelijkertijd net iets meer nood aan je aandacht. En het is niet makkelijk om jezelf dan niet zomaar voorbij te lopen en ook wat van je tijd vrij te houden voor jezelf. Tenslotte wil je jezelf met heel je hart inzetten voor iedereen toch?
En op die dagen wordt het net moeilijker om even wat tijd vrij te maken om simpelweg aan je hobby te besteden. Nou tenminste dat is het voor mij want het idee dat ik alles uit de kast moet halen en nadien ook moet wegstoppen is voldoende om de zin in mijn hobby weg te halen. Ik heb zelf geen hobbykamer en met drie poezen die niet liever doen dan op mijn hobbyspullen te gaan liggen is nadien een minimum aan opruimen wel aangewezen.
Maar hoe relaxerend kan het zijn om gewoon, simpel, een stencil boven te halen, wat grijze potloden en natuurlijk ook wat aquarelverf ^.^
I took some time for myself and had a play with the beautiful 'Baby bloom' stencil from Visible Image. Just color and relax, turn of my mind and step away from the stress ^.^Put down layer on top of layer and add a tiny bit of color... to end up with this CAS card that I just love.
Something completely different from the tag I made earlier with this exact same stencil that you can find RIGHT HERE 
I hope you find some time for yourself today.

Ik heb toch even wat tijd vrijgemaakt en nam er het prachtige 'Baby bloom' stencil van Visible Image bij. Gewoon relax wat kleuren, mijn hoofd even helemaal leeg maken en een stapje opzij naast alle drukte. Laag boven laag en natuurlijk een klein accent kleur later... deze CAS kaart.
Iets helemaal anders dan de tag die ik eerder al maakte met dit stencil en welke je HIER KAN TERUGVINDEN 
Ik hoop dat jullie vandaag wat tijd voor jezelf kan vrijmaken.

VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image onUsed stencil


zondag 24 juni 2018

You... make your story

You... no one else. It's you who is truly in charge of making your own story.
Yes, you can leave it up to others but... will they write it the way you want it to go? After all, they can't look inside of your head and soul to see what is really going on in there.
And yes, others can come in and try to turn it all upside down. But you are in charge of taking control again and turn everything right back as you want it to be.
Are there things we can't control? Yes, sure. But you decide how to go from there.
You see... you make your story.

If you think you might need a little reminder sometimes... go and take out those Visible Image stamps and create with me. I have it all filmed in my new video ^.^

Jij... en niemand anders. Enkel jijzelf bent degene die echt instaat voor je eigen verhaal.
Tuurlijk kan je het overlaten aan anderen maar... gaan zij je verhaal schrijven op de manier als jij het wil? Tenslotte kunnen zij niet binnen kijken in je hoofd of hart en zien wat zich daar echt afspeelt.
En tuurlijk kunnen anderen het helemaal op zijn kop zetten. Maar jij bent degene die de controle terug over kan nemen en het netjes terug op de rails kan zetten.
En zijn er dingen waar we geen controle over hebben? Tuurlijk, maar jij bent degene die beslist hoe je van daar uit verder gaat.
Zie je...jij bent degene die jou verhaal schrijft.

Mocht je af en toe een kleine herinnering nodig hebben... haal die Visible Image stempels boven en ga lekker aan de slag. Ik laat alvast zien hoe ik dat deed in mijn nieuwe video.
Make your story a beautiful one. 

Maak er een prachtig verhaal van 


VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:zondag 17 juni 2018

So much stronger...

It's only when we are facing hard times that we realize how strong we really are.  Sometimes we think we will break but in the end we only see some cracks and dents but we are still shining, no matter how hard life has hit us...

Het is vaak na moeilijke tijden dat we pas beseffen hoe sterk we eigenlijk zijn. Soms denken we dat we helemaal gebroken worden maar blijven er enkel barsten en deuken over als alles over is, en schijnen we nog even hard als voorheen, ongeacht hoe hard het leven ons aangepakt heeft...


I had a play with some beautiful words and I took the 'Take my hand' stencil to draw my lines. Yes, we tend to forget that you can also very simply use a stencil to draw ^.^
After coloring everything I took some crackle glaze to fill in my red circles...

Ik ging aan de slag met deze mooie woorden van Visible Image en gebruikte het stencil 'Take my hand' om mijn cirkels te tekenen. Ja, soms vergeten we dat we ook heel simpel een stencil kunnen gebruiken om te tekenen.Nadat alles gekleurd was bracht ik wat crackle glaze aan in de rode cirkels...


Don't be afraid of the cracks, they let the light in...

Geen schrik hebben voor de scheurtjes, die zorgen er voor dat er meer licht binnen kan...


VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamp-stencilzondag 10 juni 2018

One design five cards - Angels

One design five cards... it has been a long time since I made a video like that and I really had a lot of fun making this one. We are going for a fun technique, a back up plan for when it doesn't work and beautiful words from Visible Image. Enjoy the video...

Eén ontwerp en vijf kaarten... het is al een hele tijd geleden dat ik dit nog eens deed maar ik heb er van genoten. We gaan voor een leuke techniek, een oplossing voor als het niet lukt en natuurlijk prachtige woorden van Visible Image. Veel plezier met de video...

The video - de video


Those special people in our lives, we all have them. And I know it isn't always easy to say out loud what you feel for them so why not make a card to let them know? All stamps I have used in this video can be found underneath. And take a look around in the shop as there are many more perfect words to put on your card or at the inside.
And if you don't have watercolor, just take out your inks or reinkers or sprays or bister or... so many possibilities. And in worst case scenario... ink up those clouds ^.^
Shouldn't we say it more often how special those people are to us?

We hebben allemaal wel die bijzondere mensen in ons leven. En ik weet dat het niet altijd even makkelijk is om luidop te zeggen hoe bijzonder ze wel zijn dus waarom geen kaartje sturen dan? Alle stempels die ik heb gebruikt vind je onderaan terug met een bijhorende link. En neem zeker ook een kijkje bij de andere stempels want er zijn nog zoveel andere mooie teksten om op je kaart te plaatsen of in de binnenkant.
En als je geen aquarelverf hebt, neem gewoon je inkten of re-inkers of sprayinkten of bister of... zoveel mogelijkheden. En in het ergste geval... dan beinkt je gewoon die wolken ^.^
Want zeggen we niet te weinig hoeveel iemand echt voor ons betekend? VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps:
Give away...

'Friends are angels with invisible wings.'

Thinking about that one special person while reading this... 
then (s)he must be someone that means a lot for you. 
Or do these words make you think of someone special...


'Here for you... Always' 

In my last video I made some cards using these words and I thought you might like to win some of the cards to send them out?
Who is that special person that should know how special he is, how much you appreciate to have him/her in your life?  And I know it's not always easy to say it out loud so why not send a card with a special message of thanks.
And what are you waiting for to be that special person yourself? Life is hard, everyone is battling a  battle, big or small. We all can use a good friend that is there for us on those battles...

In mijn laatste video maakte ik een paar kaarten met deze teksten en nu dacht ik dat jullie het misschien wel leuk vonden om een paar van mijn kaarten te winnen zodat je ze kan versturen?
Wie is die speciale persoon die best wel mag weten hoe bijzonder jij hem/haar vind, die mag weten hoe zeer je waardeert dat hij hij/zij een deel is van je leven?  En ik weet het, het is niet altijd makkelijk om luidop te zeggen wat je denkt of voelt, dus waarom geen kaartje sturen met een kleine speciale boodschap?
En waarop wacht je om zelf een belangrijke rol te spelen in iemands leven? Het leven kan hard zijn, we hebben allemaal onze tegenslagen, of ze nu groot zijn of klein. We kunnen allemaal wel een goede vriend(in) gebruiken op zo momenten...What you need to do to make a chance in winning these? Simply leave a comment and tag those precious angels on my facebookpost about the giveaway. Not on facebook? No problem, you can also leave a comment underneath the video and share it with your special people. Leave your comments before June 24th 2018 and I'll pick two people who each win one of these sets.
Let's send out some glimmers of light.

Wat je moet doen om een kans te maken om ze te winnen? Laat een berichtje na en tag die speciale personen op mijn facebookpost over de giveaway. Zit je niet op facebook? Geen probleem je kan ook een berichtje nalaten onder mijn video en hem delen met iedereen die je dierbaar is. Laat je bericht na voor 24 juni 2018 en dan kies ik twee personen die elk een setje toegestuurd krijgen.
Laten we wat licht geven als het donker is.


Want to make some of these cards yourself? 
I have a complete video tutorial showing you how to make them from start to finish. Enjoy the video!

Wil je graag zelf aan de slag om deze kaarten te maken?
Ik heb een complete video tutorial waarbij je van start tot eind ziet hoe ik ze maakte. Veel plezier!


My facebook (in English- in het Engels)
My facebook page (in Dutch - Nederlands)
My youtube
A link to all my social media can be found at the top in the sidebar
Links naar al mijn sociale media vind je rechtsboven in de zijbalk

All used stamps can be found at
VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


zondag 3 juni 2018

5...

When I looked at the Count me in stencil, I really wanted to get one number to stand out of the rest. And I think I have found a way that I love.
When you put texture paste through the stencils, it's actually the negative space that is raised and the numbers are sitting in between the texture paste.

Toen ik naar het 'Count me in' stencil keek , wou ik er heel graag één cijfer laten uitspringen. En ik denk dat ik een manier heb gevonden waar ik heel blij mee ben. 
Als je textuur pasta door het stencil aanbrengt, dan is het net het negatieve deel dat verhoogd wordt en de cijfers blijven open liggen tussen de pasta in.So I started out by laying down some color, then added the paste which I gave some color when dried too.  I then colored in my special number 5 using a fine liner that is waterproof. And then very carefully filled in my number using glossy accents, giving it a glass look...

Ik begon met wat kleur op mijn tag, bracht dan de textuurpasta aan en kleurde dat ook eens het droog was. Daarna kleurde ik mijn speciale nummer 5 in met een waterbestendige fine liner. En daarna vulde ik mijn nummer heel voorzichtig in met glossy accents wat het een glas effect gaf... All it needed now was some metal wire and some words that emphasized what this number means to me and I found them in the Mother Definition stamp.
5 is without a doubt a very special number to me and I even was very happy to find it 2 times more so close to the big one. Finding 3 times 5 makes this tag even more special to me...

Het enige wat ik nu nog wou toevoegen was wat metaaldraad en een paar woorden die echt benadrukten wat dit nummer voor mij betekend en die vond ik in de 'Mother Definition' stempel.
5 is zonder twijfel een heel speciaal nummer voor mij en ik was ook super blij toen ik het nog twee keer super dichtbij vond. Drie keer een 5 vinden maakte het net nog iets specialer...
Now I made this tag using this 'technique' but just imagine how many birthday cards can be made this way.  There are so many possible combinations... Going from left to right in one single line I already see 43-44-45-59-94-42-27-23-30 Anyone needs a card for someone turning that age?  Have fun trying it out!

Ik koos er voor om een tag te maken met deze 'techniek' maar stel je eens voor hoeveel verjaardagskaarten je zo kan maken. Er zijn zoveel mogelijke combinaties.  Als ik gewoon al op één lijn van links naar rechts ga vind ik al: 43-44-45-59-94-42-27-23-30  Iemand die een verjaardagskaart moet maken voor iemand die deze leeftijd bereikt?  Veel plezier bij het uitproberen!
VISIBLE IMAGE ( shipping worldwide)


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on
Twitter


Used stamp - stencil
 Count me in

zaterdag 2 juni 2018

ALAD challenge week 23... practice

There is a new challenge starting over at the facebookgroup France Papillon and Creative Butterflies This week for me it's practising in not using white space and staying as flat as possible as i'm working in an art journal...
Er gaat een nieuwe uitdaging van start in de facebookgroep France Papillon and Creative Butterflies 
Deze week is het voor mij oefenen om geen wit te gebruiken én om zo plat mogelijk te blijven aangezien ik in een art journal werk...


How you can fill this in or how to look at this one... you can read all about it over at France's blog RIGHT HEREI hope you'll come on over and join us.

Hoe je dit kan invullen of hoe je het kan bekijken... dat lees je allemaal het blog van France door HIER TE KLIKKEN. Ik hoop dat jullie gezellig mee komen doen.

Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...