zondag 18 augustus 2019

Follow your soul...

When I was in an other DT more than a year ago, I was offered some Deco Art products to work with amongst which were some acrylics. Yet, the watercolor bug had already bitten me so I just went and did my thing using the acrylics kind of how I used my watercolors. No idea if it would work but if you don't try... you'll never know I guess ^.^ 
I was happy with the results, except for the fact it did stain my paper faster than my watercolors would, and of course it's stained permanently. Which has its advantages too... sometimes...
Anyway, this background turned out more than okay so I kept building on it and I happened to have recorded it so, time to finally share it. Enjoy

Toen ik een hele tijd geleden in een ander DT zat, werden er ook Deco Art producten toegezonden om mee te werken waaronder een paar van de acrylverven. Het aquarelvirus had me echter al gebeten dus deed ik gewoon mijn ding zoals ik met aquarelverf doe. Geen idee of het zou werken maar als je het niet probeert dan weet je het nooit toch?
Ik was best tevreden met de resultaten, behalve met het feit dat het zich soms sneller vast zet op je papier en lijnen geeft die je niet meer weg krijgt. Het heeft natuurlijk een voordeel dat het permanent is de acrylverf... tenminste... soms...
Maar kijk, ik was echt blij met de achtergrond voor dit project dus bouwde ik er verder op en ik had de camera toen aan staan dus hoog tijd om deze eens van onder het stof te halen. Veel plezier!


woensdag 14 augustus 2019

A little sprinkle...

Can't believe it? Well it's absolutely true: I've made a Christmas card in August!! Well, even more than one but today I would love to share the very first one I've made.  As soon as I saw the new release for Christmas stamps by Visible Image this design just popped in my head. I took out my watercolors because I really wanted the line of trees in black popping up against a snowy night sky.  

Kan je het geloven? Doe toch maar: ik maakte zomaar een kerstkaart in augustus. Wel eigenlijk maakte ik er wel meerdere maar vandaag laat ik jullie graag de allereerste zien die ik maakte.  Zodra ik de nieuwe stempels zag die Visible Image naar buiten bracht was dit ontwerp het eerste dat in mijn hoofd sprong. Aquarelverf in de aanslag want ik wou die rij met bomen tegen een winterse nachtelijke hemel stempelen...And of course I wanted to add one of those beautiful Christmas sentiments and I went for the perfect sentiment to match my tiny twinkling star...

En natuurlijk wou ik één van die prachtige Kerst teksten op mijn kaart verwerken. En ik ging voor de tekst die perfect bij mijn kleine twinkelende ster pastte...


Now keep an eye out, I'm gone have more Christmas cards coming your way ^.^ I'm even brainstorming to get my Holiday cards series on my youtube channel a new boost this year. Last year I didn't get the full countdown finished... so I'm gone try again ^.^  You can find the cards I made last year right here...

Hou het blog en mijn social media in de gaten... er komen nog veel meer kerstprojecten aan. Ik ben bovendien ook aan het brainstormen om mijn Holiday card series op mijn youtube kanaal verder aan te vullen dit jaar. vorig jaar ben ik er niet in geslaagd om de volledige count down vol te houden dus... ik probeer dit jaar opnieuw ^.^ Hier zijn alvast de kaarten van vorig jaar...Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 11 augustus 2019

Stay grounded...

It has been a long time since I took out my texture paste and every time I do, I remember how much I love it. Seeing the watercolors flow on there is really so so relaxing. So taking out my texture paste also meant taking out a stencil an today that was the Ink swirl stencil. And I wanted to interrupt those lines with one of my favorite shapes: a circle.
And of course... I want some words. Visible Image has so many of them to choose from and I ended up with stay grounded to put in my circle. And of course... I matched it up with a tiny black cracked heart.
Enjoy the video ^.^

Het was al lang geleden dat ik nog eens mijn textuur pasta boven haalde en elke keer ik dat doe herinner ik me waarom ik het zo graag gebruik.  Daarop spelen met aquarelverf is zo zo kalmerend. Textuur pasta wil ook zeggen dat ik een stencil boven haalde en vandaag is dat het Inks swirls stencil. En ik wou die lijnen graag onderbreken met een van mijn favoriete vormen, een cirkel.
En natuurlijk wil ik ook een paar woorden. Visible Image heeft er een heleboel om uit te kiezen en ik kwam uit op 'stay grounded' om in mijn cirkel te zetten. En ik moest daar gewoon een klein zwart gecracked hartje bij zetten.
Veel plezier met de video ^.^


Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 31 juli 2019

A guardian angel...

I just fell in love... I really did. When we first saw the new designs Visible Image would be releasing and I saw this angel on my screen I just... yep: fell in love ^.^  And then begins the hardest part, waiting until those stamps actually arrive at your home.  And then finally my angel arrived only... I was so occupied with all different kind of things so time to create wasn't an option.
But you know what they say, blood always goes where it can't go so I did stamp my gorgeous angel and in small steps I at least wanted to try and get to know him, discover those layers and see how I needed to color him.

Ik viel gewoon als een blok... echt waar.  Toen we voor het eerst de ontwerpen zagen welke Visible Image zouden uitbrengen en ik zag de set met deze engel op mijn scherm... yep: ik viel als een blok ^.^ En dan begint het moeilijkste deel, wachten tot de stempels eindelijk bij je thuis aankomen. En eens mijn engel hier aankwam... had ik gewoon geen tijd om creatief aan de slag te gaan. Zoveel dingen die mijn aandacht nodig hadden dus stempelen zat er even niet in.
Maar je weet wat ze zeggen: bloed kruipt waar het niet kruipen kan dus stempelde ik hem toch een paar keer af want ik wou hem zo graag leren kennen. Zien hoe de plooien liepen, hoe ik hem zou kunnen inkleuren,...


And then finally there is enough time to make a little project so I started coloring him all over again,  just because I finally could just go and take out enough time to keep coloring instead of having to color him in different little steps.

En dan is er eindelijk voldoende tijd om een klein projectje te maken dus begon ik helemaal vanaf nul en kleurde hem helemaal opnieuw in, gewoon omdat het kon en ik genoeg tijd had om hem in één stuk te kleuren zonder het in stukjes te moeten doen.


And then finally give him his wings. Those gorgeous wings!  And looking at his hands, I thought those were perfect to give him something to carry. So I cut up the words, which I think gives them even more strength ...
CAS but it filled my heart with joy being able to finally have a play with my angel and some watercolors ^.^

En toen gaf ik hem eindelijk zijn vleugels, die prachtige vleugels! En toen ik zijn handen zag, wou ik hem graag iets laten vastnemen. Dus knipte ik de tekst in twee stukken, waardoor ik zelf vind dat ze nog krachtiger worden...
CAS maar het maakte mij zo blij om eindelijk met hem aan de slag te kunnen samen met mijn aquarelverfjes ^.^Now this was my very first project I made with my angel, it however is not the first project I shared here. I have been away from my youtube channel too due to the lack of creative time so i did decide to share my video with this angel earlier. If you missed out on it. You can find it right here and I predict... you'll see him appear a lot more ^.^

Deze tag was dan wel het allereerste project dat ik maakte met mijn engel, het is wel niet het eerste project dat ik hier op mijn blog en sociale media deelde. Net omdat ik zo weinig tijd had om echt creatief bezig te zijn heb ik ook mijn youtube kanaal wat verwaarloosd dus besliste ik om mijn video waar ik met de engel aan de slag ging eerst te delen met jullie. Mochten jullie het gemist hebben, jullie vinden de video hieronder maar ik kan jullie nu al verklappen... jullie zien hem nog heel vaak langskomen ^.^Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps

zondag 28 juli 2019

Arteza product reviews...

A while ago I was reached out to by the company Arteza with the question if I would be interested in reviewing some of their products. Well... I am a curious girl and especially if there are watercolors and watercolor pencils so I agreed. I received a beautiful pack which contained the 36 set of watercolors, a tin with 72 watercolor pencils and two packs of their Expert watercolor paper.
So time to play and take a closer look at them...

Een tijdje geleden werd ik door het bedrijf Arteza gecontacteerd met de vraag of ik interesse zou hebben om een paar van hun producten te proberen en een review te geven. Ik ben op dat vlak natuurlijk best wel nieuwsgierig en al helemaal als er aquarelverf en aquarelpotloden  zijn dus ik ging graag op dat aanbod in. Niet veel later kreeg ik een pakket opgestuurd waarin hun 36 set met aquarelverf zaten, een doos met 72 aquarelpotloden en ook 2 pakketten van hun Expert aquarelpapier.
Dus ik heb mezelf maar even wat tijd gegeven om te gaan spelen...Now Arteza also has something for you all too: a 10%off coupon so if you would like to buy them
the coupon is valid until 20th of August.

Arteza wil jullie ook graag een plezier doen en geeft jullie 10% korting indien jullie de producten graag willen aankopen en dit tot 20 augustus.

Enjoy your 10% off coupon offered by Arteza which is value until 20th August: enter the code Acoloredmind1 Affiliate link (*** ) for the USA and worldwide Premium 36 watercolor pan set
https://arteza.com/collections/paint/...
Watercolor pencils:
https://arteza.com/collections/pencil...

Expert watercolor paper: https://arteza.com/collections/sketch... Affiliate link (***) for the EU: Premium 36 watercolor pan set https://arteza.co.uk/collections/penc...
Watercolor pencils
https://arteza.co.uk/collections/penc...
***Affiliate links: are links at no extra costs for the customers, they only provide a small commission on the sales when used
*** Affiliate links: dit zijn links waar voor jullie zelf geen extra kosten aan verbonden zijn, als jullie ze wensen te gebruiken geeft dit mij enkel een kleine commissie


woensdag 24 juli 2019

Don't...

I've always hold off on working in an actual bound art journal.  I love working with layers and metal wire and texture and above all I don't want the color on one page to run through and contaminate another page.  I also loved the size my tags gave me so why would I do what I do in a journal knowing it would hold me back to do some things.
But yet, I always loved the idea of having it in an actual journal and I decided to give it a try (I shared my first page a while ago right HERE)
Today... I made my second page in it and yes... it became very clear that I really need to start thinking and working different when working in my art journal, even though I have loose papers.  I ran into a little problem that for me was kind of a big problem as I am a bit of a perfectionist ^.^
But all ended well as you can see in the video, I managed to fix it without any trouble.

Ik ben het altijd uit de weg gegaan om in een echt gebonden boek te werken. Ik hou er immers van om met lagen, ijzerdraad en textuur te werken en bovenal wil ik niet dat een kleur van één pagina doorloopt naar de andere en daar vlekken nalaat. Ik hou ook enorm van de maat van mijn tags dus waarom zou ik in een echt gebonden art journal gaan werken als ik weet dat het mij zou tegenhouden om bepaalde dingen te gaan doen.
En toch, bleef ik ergens wel zin hebben om alles mooi ingebonden te hebben in een echt boek dus... ben ik toch overstag gegaan ( ik deelde mijn eerste pagina al met jullie HIER)
En vandaag  maakte ik mijn tweede pagina en ja hoor... het werd heel duidelijk dat ik op een andere manier moet gaan denken en werken in mijn art journal, ook al heb ik nog steeds losse vellen papier. Ik had een klein probleempje dat voor mij eigenlijk best even een schrik momentje was aangezien ik nu eenmaal een pietje precies ben ^.^
Het is allemaal gewoon netjes opgelost geraakt, zoals je kan zien in de video.Now I am very curious... I didn't mention anything about it in the video, but did you notice it?

Ik ben wel benieuwd... ik zeg er zelf niets over in de video, maar hebben jullie het gezien?

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

donderdag 18 juli 2019

Immortal...
A new release by Visible Image always sparks so much inspiration. And this new release has me going mixed media direction again. So this thorax... first idea that jumped into my mind: let's cut out all those tiny pieces so we can look through those ribs and then we'll see where it takes me.
I glued two layers of 300gr. watercolor paper onto each other before stamping it and  started cutting. I did regret that decision of two layers while cutting but I really wanted something sturdy so...
Next idea... let me put it on a block so I took out a scrap piece of wood and sanded it down but my thorax was to pale against the plain wood so I took out some paints and inks... until I was happy with the look. 
Next... I feel like burning something ^.^ So I went ahead and burned some holes in my wooden block

Een nieuwe release bij Visible Image is altijd een boost voor de inspiratie. En deze nieuwe release brengt me terug wat richting mixed media. Deze stempel van de ribbenkast... het eerste idee dat in mijn hoofd sprong: laat ik al die kleine stukjes van tussen de ribben wegsnijden zodat we er door kunnen kijken en dan zien we wel weer verder. 
Dus kleefde ik twee lagen van 300gr. papier op elkaar voor k hem stempelde en ging aan het snijden.  Ik wist dat ik spijt ging krijgen van die twee lagen papier maar ik wou mijn ribbenkast stevig dus...
Volgend idee... laat ik hem op een houten blok verwerken dus nam ik een restje hout en ging aan het schuren maar mijn ribbenkast was toch wat te bleek op het hout dus nam ik er wat verf en inkt bij.
En dan... had ik echt zin om iets te branden dus deed ik dat toch gewoon? Hier een putje en daar nog eentje en...


And of course I went ahead and burned the piece of paper where I had stamped my word on...

En natuurlijk moest dat papiertje waarop ik mijn woord had gestempeld er ook aan geloven...


My idea of adding some metal wire didn't fit my color scheme anymore so I dived into the box of rusted stuff and found these rusted nails... and one of them had this bigger top... so maybe I should just hit it right through my thorax on the place where the heart should be? 

Ik had ondertussen het idee om er metaaldraad bij te nemen maar dat heb ik weg gezet, dat paste nu niet meer bij mijn kleurenschema dus dook ik in mijn doos met geroeste spulletjes en vond een paar roeste nagels. Eentje had een grotere kop... misschien moest ik die maar gewoon door mijn ribbenkast slaan, net op de plaats waar het hart zat?And those other two nails were perfect to hold my paper.

En de andere twee nagels waren perfect om mijn tekst vast te zetten.


I loved making this one, I even have some more of those scraps of wooden blocks. I feel some more ideas coming so you might see those appear over here in the near future ^.^

Ik heb zo genoten bij het maken van dit project, ik heb zelfs nog een paar van die restjes hout liggen. Ik denk dus dat het wel eens zou kunnen dat er nog een paar in een project verschijnen in de nabije toekomst ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps

woensdag 10 juli 2019

It's okay to not be okay...

Mixed media on a card...why not?  And even though I made this project in the shape of a card it's also a possibility to turn it into an art journal page.
Either way you choose to have a go at, be it a little reminder for yourself, or for it to be a bit positive reinforcement for anyone who needs it, have a go as these words should be out there.
It is okay to not be okay. We are humans, no heroes. Well sometimes we are a hero but I think it's safe to say we are no heroes 24/7 and no one is, not even our heroes.

Mixed media op een kaartje...waarom niet?  En ook al maakte ik dit project als een kaartje, het kan best perfect ook een art journal pagina worden.
Maakt niet uit hoe je het wil uitwerken, als een herinnering voor jezelf, of als een hart onder de riem voor iemand anders die het nodig heeft, ik zou zeggen, ga je gang want deze woorden mogen echt wel in de spotlight gezet worden. Het is oké om niet oké te zijn. We zijn tenslotte gewoon mensen, geen helden. Nou soms zijn we allemaal wel eens een held, maar ik denk dat het veilig is om te zeggen dat we echt niet elk uur op elke dag een held zijn, zelfs onze helden niet.


Have you already subscribed to my youtube channel? A massive thank you from the bottom of my heart. If you haven't, you are more than welcome to be part of my community over there too so leave me a comment after subscribing so I can say hi and welcome you!
Oh and if you don't want to miss out on any video going live: make sure you hit that bel after subscribing so you can get a notification when a video goes live.

Heb jij je al geabonneerd op mijn youtube kanaal? Dan wil ik je heel erg bedanken, leuk dat je er bent! Nog niet? Je bent van harte welkom om daar ook deel van uit te maken dus laat me zeker een berichtje na als je je abonneert zodat ik je welkom kan heten ^.^
Oh en als je niets wil missen van de video's die live gaan, dan kan je altijd dat belletje aanklikken nadat je abonneerde, dan krijg je een melding van youtube uit ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Immortal...
A new release by Visible Image always sparks so much inspiration. And this new release has me going mixed media direction again. So this thorax... first idea that jumped into my mind: let's cut out all those tiny pieces so we can look through those ribs and then we'll see where it takes me.
I glued two layers of 300gr. watercolor paper onto each other before stamping it and  started cutting. I did regret that decision of two layers while cutting but I really wanted something sturdy so...
Next idea... let me put it on a block so I took out a scrap piece of wood and sanded it down but my thorax was to pale against the plain wood so I took out some paints and inks... until I was happy with the look. 
Next... I feel like burning something ^.^ So I went ahead and burned some holes in my wooden block

Een nieuwe release bij Visible Image is altijd een boost voor de inspiratie. En deze nieuwe release brengt me terug wat richting mixed media. Deze stempel van de ribbenkast... het eerste idee dat in mijn hoofd sprong: laat ik al die kleine stukjes van tussen de ribben wegsnijden zodat we er door kunnen kijken en dan zien we wel weer verder. 
Dus kleefde ik twee lagen van 300gr. papier op elkaar voor k hem stempelde en ging aan het snijden.  Ik wist dat ik spijt ging krijgen van die twee lagen papier maar ik wou mijn ribbenkast stevig dus...
Volgend idee... laat ik hem op een houten blok verwerken dus nam ik een restje hout en ging aan het schuren maar mijn ribbenkast was toch wat te bleek op het hout dus nam ik er wat verf en inkt bij.
En dan... had ik echt zin om iets te branden dus deed ik dat toch gewoon? Hier een putje en daar nog eentje en...


And of course I went ahead and burned the piece of paper where I had stamped my word on...

En natuurlijk moest dat papiertje waarop ik mijn woord had gestempeld er ook aan geloven...


My idea of adding some metal wire didn't fit my color scheme anymore so I dived into the box of rusted stuff and found these rusted nails... and one of them had this bigger top... so maybe I should just hit it right through my thorax on the place where the heart should be? 

Ik had ondertussen het idee om er metaaldraad bij te nemen maar dat heb ik weg gezet, dat paste nu niet meer bij mijn kleurenschema dus dook ik in mijn doos met geroeste spulletjes en vond een paar roeste nagels. Eentje had een grotere kop... misschien moest ik die maar gewoon door mijn ribbenkast slaan, net op de plaats waar het hart zat?And those other two nails were perfect to hold my paper.

En de andere twee nagels waren perfect om mijn tekst vast te zetten.


I loved making this one, I even have some more of those scraps of wooden blocks. I feel some more ideas coming so you might see those appear over here in the near future ^.^

Ik heb zo genoten bij het maken van dit project, ik heb zelfs nog een paar van die restjes hout liggen. Ik denk dus dat het wel eens zou kunnen dat er nog een paar in een project verschijnen in de nabije toekomst ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps

woensdag 3 juli 2019

If...


If I could turn back time... I'd find you sooner and love you longer

Today I have this CAS tag but one with a special meaning to me.  When you look at the 'Have I told you set'... what is the first thing you think off? I guess you are thinking lovers right now ^.^
But for me today... the words I've put on the tag have a whole other meaning.  You know, I lost a beautiful friend. In a minimal time frame she was taken away from so many people who loved her for being her beautiful self leaving us speechless, not knowing how that could ever have happened.
And it is at times like that, that you realize... if only. If I could turn back time...


Vandaag heb ik een CAS tag maar wel eentje met een speciale lading voor mij persoonlijk.  Als je naar de stempel set 'Have I told you' kijkt... wat is het eerste waar je aan denkt? En ik denk dat ik wel kan raden dat dat Valentijn of verliefde mensen zijn ^.^
Maar voor mij hebben de woorden die ik gebruikte wel een hele andere mening vandaag. Ik verloor een prachtvriendin. In een mum van tijd werd ze weg gerukt van zo veel mensen die haar zo graag hadden omwille van de prachtige persoon die ze was. En we bleven gewoon sprakeloos achter, niet wetende hoe dit ooit zomaar had kunnen gebeuren.
Het is in tijden zoals dit dat je jezelf realiseert.. als ik kon.  Als ik de tijd kon terug draaien...Now she will never be forgotten, that just wouldn't be possible. But I did feel the need to just lay down some of those feelings. And I did it in my own way, using these particular stamps and a hint of pink.

Ze zal nooit vergeten worden, dat is gewoon onmogelijk. Maar ik wou wel een deel van die gevoelens neerzetten en ik deed dat op mijn eigen manier, met deze specifieke stempels en een roze tint.

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 26 juni 2019

Angel...

I've been missing for a while but I'm back and I'm starting off with an art journal page in my handmade art journal where I had to use this beautiful stamp from the new release by Visible Image: Guardian angel.
And yes, since I've been missing for so long, I just had to have my camera rolling so I could share my make in a new video for you guys on my youtube channel: www.youtube.com/acoloredmind
If you have any question, you can leave them in a comment underneath the video!

Ik was er even een tijdje tussenuit maar ik ben er weer en begin er aan met een art journal pagina in mijn handgemaakte art journal.  En daar moest ik gewoon beginnen met de prachtige stempel van visible Image hun nieuwe release: Guardian angel.
En natuurlijk, omdat ik zo lang weg was, heb ik mijn camera er bij gezet zodat ik een nieuw filmpje heb voor jullie op mijn youtube kanaal: www.youtube.com/acoloredmind
Als jullie vragen hebben... laat ze achter in een berichtje onder de video!

The video - De video


Want to give it a try?  you can find all the stamps right here.

Zin om het ook te proberen, je vindt de stempels alvast hier.

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps


woensdag 29 mei 2019

Listen...

I always have so much fun in bringing stamps together that somehow belong to be together either when they are in different sets. And today it's the inksplat from the 'Organics' set and a sentiment from the 'Voices in your head' set...

Ik vind het altijd super om stempels bij elkaar te brengen die volgens mij gewoon bij elkaar horen, ook al zitten ze in een andere set. En vandaag is dat de inktvlek die in de 'Organics' set zit en een tekst uit de 'Voices in your head' set...


The inksplat has a tiny line which had me going direction of making a square using 4 prints of the splat.
So to make this card you start by measuring the size of your sentiment to know where you need your splatters to be stamped. Once those are on your paper, mask of the square in between and blend in some ink. And then you are ready to go and stamp your sentiment ^.^
But I also wanted to have some fun with my favorite color combo... red and black. Just perfect for the words and that definitely for that splatter ^.^

De inktvlek heeft een klein lijntje en dat zorgde ervoor dat ik aan een rechthoek  dacht.  
Om dit kaartje te maken start je eigenlijk met meten hoe groot je sentiment is en hoeveel plaats je dus gaat moeten open laten als je de vlekken gaat stempelen. Eens je dat hebt gedaan, mask je de rechthoek af waarbinnen je een zacht laagje inkt kan blenden. En dan ben je al klaar om je woorden te gaan stempelen.
Maar ik wou ook heel graag een kaart maken met mijn favoriete kleuren combinatie zwart en rood. Die vlek vraagt toch om rood niet ^.^To give my splatter that tiny bit more I added some shimmer by using my Zig Wink of Stella marker...

Om mijn inktvlek net dat kleine beetje extra te geven bracht ik een klein beetje shimmer aan met mijn Zig Wink of Stella marker...
Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...