zondag 18 februari 2018

Just for fun...

It probably is no surprise when I say that I just love this stamp set...

Het is echt geen verrassing als ik zeg dat ik helemaal gek ben van deze stempelset.


I didn't use it on today's project but it was in my mind when I went and had some relaxing fun with the Shadow skull stencil.  Those words...just keep coming back inside my mind ^.^
So first I started out using my Inktense pencils and some watercolors. Just by tracing the stencil and having some fun coloring I ended up with this very simple tag.  But yet .. I love how it turned out.

Ik gebruikte het niet op mijn project vandaag maar het zat wel in mijn achterhoofd toen ik gewoon wat plezier had met de Shadow skull stencil.  De woorden blijven gewoon in mijn achterhoofd zitten ^.^  Als we het hebben over ontspannen dan hebben we het over aquarelverfjes en ik nam er ook mijn Inktense potloden bij. En dan gewoon het stencil omlijnen met de potloden en gaan ontspannen bij het kleuren en blenden... Een hele simpele tag maar voor mij persoonlijk gewoon een rustig en heerlijk moment met een resultaat waar ik blij van werd.


And then I wondered how it would look in a more mixed media version... So I layed down some texture in the stencil. And it might not be really very easy to see, but i have cut out the eye and the nose... I wanted some depth in those holes.

En toen werd ik wel benieuwd hoe het er uit zou komen te zien in een meer mixed media versie... Dus heb ik verschillende lagen textuur aangebracht in de stencil. En het is niet echt heel zichtbaar op de foto's maar het oog en de neusholte sneed ik er uit zodat mijn blauwe kleur iets dieper zou liggen.


And again... just pure relaxation and having fun. The same stencil but a completely different result...

En gewoon opnieuw relaxen en genieten.  Net hetzelfde stencil maar een totaal ander resultaat...


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on
Used stencil:

donderdag 15 februari 2018

Love...

Today it's my turn again to share some inspiration with the beautiful Illusionary artist stamps over at the blog of France Papillon. And I have taken a stencil from France in the project too, sharing two different ways to use it. So if you are curious take a look at the complete project RIGHT HERE

Vandaag is het terug mijn beurt om wat inspiratie te delen met de prachtige Illusionary Artist stempels op France Papillon haar blog. Ik heb er bovendien ook één van France haar stencils bij genomen en hem op twee verschillende manieren gebruikt. Dus als je graag meer ziet voor dit project, neem dan een kijkje HIER OP HAAR BLOG om gans het project te zien.And of course there is a COMPLETE VIDEOTUTORIAL on it so it's even easier to see how this project came to life. You can find it on France her youtube channel so head on over to the blogpost to find the video.

En natuurlijk is er ook EEN VIDEOTUTORIAL zodat jullie makkelijk zien wat ik deed en hoe het project opgebouwd werd.  Je vind de video op France haar youtube kanaal dus neem een kijkje op haar blog om de video te vinden.
Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 


maandag 12 februari 2018

Save the crafty youtuber...Is your calm strong enough to break through those walls?

Heb jij je rust sterk genoeg gemaakt 
om die harde muren te doorbreken?

*****     *****     *****


So... sometimes people decide to change things... And I completely understand, change is necessary to be able to grow, to become better. But sometimes the little people are affected in a way that they don't get to grow out of these changes. If only the bigger ones get to grow out of these changes then that's a shame.

Youtube is changing its rules  on monetization and loads of us little crafty youtubers are affected by it in the way that we get shut out while we try our best and take the youtube video's very serious.
So Justine Hovey came up with the idea to team up with each other and show everybody that we are here and want to stay there sharing our videos and would love to stay in the monetization program as we take this serious.

Soms... besluiten mensen om dingen te veranderen... En dat is natuurlijk heel goed te begrijpen, verandering is nodig om te kunnen groeien, om beter te worden.  Maar soms zijn het de kleinere mensen die hierdoor zo geraakt worden dat ze de kans niet krijgen om te groeien. En als het enkel de grote zijn die de kans krijgen om te groeien door deze wijzigingen dan zit er iets niet goed.

Youtube heeft besloten om hun regels rond monetization te wijzigen waardoor veel van onze kleine hobby youtube kanalen uitgesloten worden terwijl we heel hard ons best doen en het maken van video's best wel serieus nemen.
Daarom kwam Justine Hovey met het idee om samen aan de slag te gaan en iedereen dat wij er wel degelijk zijn, heel video's graag willen blijven maken en ook heel graag deel willen blijven uitmaken van het monetization programma aangezien we het wel serieus menen.


It didn't stop there... a lot of wonderful lovely companies jumped in and offered to give away prizes and you hear it right: there is a giveaway EVERY SINGLE STOP.  All you have to do is comment underneath the video to have a chance in winning. And you know what...the more you comment...the bigger the chance in winning a prize ;-)

Het stopte daar niet... heel veel prachtige bedrijven besloten om te sponseren met prijzen die kunnen gewonnen worden. En je hoort het goed als ik zeg: er is een give away BIJ ELKE VIDEO. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op de prijs in de video is een reactie achterlaten. En hoe meer video's je bezoekt en er een reactie achterlaat hoe groter je jou eigen kansen maakt om te winnen ^.^

VIDEOWhat can you do?
To stay in the monetization program we need to have 1000 subscribers so... please subscribe to the channels, even if they already have more then 1000 subscribers. When we see someone subscribe to our channel it's a confirmation that you appreciate us.

We also need to have 4000 hours of watched time. 4000 hours that  are 240 000 minutes... that is A LOT if you know that we sometimes only have video's of 6 minutes or 10 minutes at the max. We do speed up things for you guys so you don't have to spend hours on our channels to get the inspiration we share.  But that also means we need loads of people to come and watch our video's. So take a cup of tea or anything you fancy. Take a big pack of biscuits and just have our video's played to help us gain our 4000 hours of watch time. 

What will I do? 
Tell me...what would you love to see more of or what would you love me to show and share to help you out?  I'll try and do my best while staying true to my style.  Now keep in mind... I don't have all products. That's what this monetization comes in. the money I would make out of this channel would go back in by buying products you want to see.


Wat kan je doen?
Om in het monetization programma te kunnen blijven wordt er gevraagd dat we 1000 volgers hebben... dus abonneer je op de kanalen, zelfs al hebben ze al meer dan 1000 volgers.  Elke keer we zien dat iemand zich abonneert op ons kanaal geeft dat aan ons de boodschap dat je waardeert wat we delen.

Er wordt van ons ook gevraagd dat we 4000 uren aan bekeken video tijd hebben. 4000 uren dat zijn 240 000 minuten en dat zijn er HEEL VEEL. Zeker als je weet dat we in de filmpjes alles versnellen tot filmpjes van 6 tot ongeveer 10 minuten maximum zodat jullie geen uren kwijt zijn aan de inspiratie die we met jullie delen..  Dat wil wel zeggen dat we heel veel mensen nodig hebben die komen kijken naar onze filmpjes. Dus ik zou zeggen: neem er gezellig een tas koffie bij  of eender wat je graag wil. Neem er een lekker groot pak met lekker bij en laat onze filmpjes gezellig afspelen om aan die 4000 uren te komen.

Wat kan ik doen?
Zeg het mij... wat zouden jullie graag vaker zien of wat willen jullie graag dat ik laat zien om jullie verder te helpen? Ik beloof dat ik mijn best zal doen om daaraan tegemoet te komen in mijn eigen stijl. Hou er wel rekening mee dat ik niet al het hobbymateriaal heb dat er bestaat ^.^ Net daar komt de monetization in beeld aangezien het kleine beetje dat het maken van video's opbrengst integraal naar het aankopen van materiaal zou gaan waarmee terug nieuwe video's kunnen gemaakt worden.I already mentioned it in the video but I do want to repeat myself :
Thank you for your support by liking my videos, 
commenting them and subscribing. 
It's all very much appreciated.
Lot's of love from me to you.

Ik zei het al in de video maar ik herhaal mezelf graag:
Heel hartelijk bedankt voor jullie steun door het liken van de video's
door het nalaten van boodschappen en het volgen.
Het wordt allemaal heel hard geapprecieerd.
Veel liefs van mij voor jou.

zondag 11 februari 2018

Always there for you...

How I love to go through my box of Visible Image stamps and search for some stamps to make a special card.  Today's card...for someone who could use a little reminder that (s)he is beautiful just as (s)he is and not out there on it's own...

I have taken out some time to show how I color in the beautiful seahorse from visible Image too. I love coloring it in using my watercolors but I took out my Derwent Inktense pencils for this one ^.^

Ik vind het heerlijk om in mijn doos met Visible Image stempels te zoeken naar stempels die ik kan samenbrengen om dat ene speciale kaartje te maken. En vandaag is dat een kaartje om iemand eraan te herinneren hoe mooi en speciaal hij/zij wel is en er helemaal niet alleen voor staat...

Ik heb wat tijd genomen in mijn video om jullie te laten zien hoe ik het prachtige zeepaardje kleur van Visible Image. Ik grijp meestal altijd naar mijn aquarelverfjes om in te gaan kleuren maar in dit filmpje ga ik aan de slag met mijn Derwent Inktense potloden ^.^

Enjoy the video
Veel plezier met de videoNow keep an eye out on my youtube channel because tomorrow... we are having fun with the Create your calm stamp set once again! And we'll be making something completely different!

Hou mijn youtube kanaal in de gaten want morgen... gaan we opnieuw aan de slag met de Crete your calm set! En maken we iets totaal anders ^.^

Social Media links for Visible Image


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on


Used stamps:

 Dare to swim

zondag 4 februari 2018

Happy birthday...

You want to know what the first thing was what I saw when I saw this set?
Well, the second thing as that fingerprint really just caught my eyes immediately ^.^

Kan je raden wat het eerste was wat ik zag toen ik deze set te zien kreeg?
Wel, het tweede want die vingerprint sprong meteen in mijn oog natuurlijk ^.^


That lovely flower inside the baby... I just knew I wanted to go and try to isolate it and use it on it's own.  And with just a little help from a versamark marker I got to this card. You've got to love this set for it's possibilities ^.

De bloem in de baby... ik wist gewoon dat ik wou proberen om het isoleren en op zich te gebruiken. En met wat hulp van een Versamark marker kwam ik uit bij dit kaartje. Heerlijk toch als je meer uit een set kan halen ^.^
Social Media links for Visible Image

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:
Bloom and grow

Go to words

zaterdag 3 februari 2018

Darkness has it's beauty...

I already shared how each week we have a challenge over at the 'France Papillon and Creative Butterflies' facebook group. This weeks challenge was 'Darkness has it's beauty' and I was more than happy to host it. We have so many beautiful entries on the group, it is so lovely to see how everybody looked at it. How I have looked at it? Well I kept close to my own personal story.

I liet jullie al weten dat we elke week een uitdaging hebben op de 'France Papillon and Creative Butterflies' facebook groep. Deze week was de uitdaging 'Darkness has it's beauty' en ik vond het super om hem te begeleiden. Er kwamen hele mooie projecten tevoorschijn, heerlijk om te zien hoe iedereen de uitdaging in vulde. 
Hoe ik deze uitdaging heb uitgewerkt? 


Want to read all about the new challenge 'How do you feel today'? Hop on over to...
Ben je benieuwd naar de nieuwe uitdaging ' How do you feel today?'  Neem een kijkje op...

Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week 

Used stamps:zondag 28 januari 2018

Love yourself...

What's in a fingerprint?  When you look at it...there's nothing much to see. It are just some lines and you leave them behind because you have dirt on your fingers.
But when you take a bit more time to not just look but also think... there is more behind those lines. You see, they are unique for each and every one of us. They are you and that is a strong message when you put it down onto paper. Everyone can copy your signature, everyone can try to look like you inside and out. But no one can put your fingerprint onto paper. And you yourself...can't try to change that fingerprint. Well you could always cut new lines into them or burn them off... but I don't feel like doing that on purpose ^.^  And I don't feel like changing those lines...
Enjoy the video!

Wat is een vinger print? Als je er even naar kijkt dan is er eigenlijk niet veel te zien. Het zijn gewoon wat lijnen en je laat ze achter omdat er wat vuil aan je vingers hangt.
Maar als je even de tijd neemt om niet alleen te kijken maar ook na te denken... dan kom je er op uit dat er meer zit achter die lijnen.  Die lijnen zijn namelijk uniek voor elk van ons. Ze stellen eigenlijk jou voor en dat is een sterke boodschap als je die neerzet op papier. Iedereen kan je handtekening leren nabootsen, en iedereen kan met de huidige technieken op jou lijken, uiterlijk maar ook innerlijk kan men je nabootsen.  Maar niemand kan jou vinger print op papier neerzetten. En jij zelf... kan die vinger print niet veranderen. Nou wel, je zou er altijd nieuwe lijnen in kunnen snijden of ze eraf branden... maar daar heb ik niet echt veel zin in om dat expres te gaan doen  ^.^  En ik wil die lijnen ook helemaal niet veranderen...
Geniet van de video!I want to take the opportunity to give a warm welcome to 
all my new subscribers on my youtube channel. 
And give a warm thank you for all the likes and kind comments. 
They are all very much appreciated <3 

Ik wil ook graag even alle nieuwe volgers van 
mijn youtube kanaal van harte welkom heten. 
En een dikke dank je wel voor alle likes en lieve commentaren. 
Ze worden allemaal heel erg gewaardeerd <3


Social Media links for Visible Image


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:


zaterdag 27 januari 2018

Darkness has it's beauty...

Each week there is a new challenge going online over at the France Papillon and creative butterflies facebook group. I'll be hosting some of those challenges and this weeks challenge is one of those.
What better challenge to host than this week's one: ' Darkness has it's beauty'

Elke week is er een nieuwe uitdaging in de France Papillon and Creative Butterflies facebook groep. Ik begeleidt jullie graag bij enkele van deze uitdagingen en deze week is er eentje van. En wat voor een uitdaging, helemaal op mijn lijf geschreven: 'Darkness has it's beauty' of 'Duisternis heeft zijn mooie kanten'


What those challenges are all about, and this one in specific is explained  RIGHT HERE
If you want to jump in, don't hesitate to join the facebookgroup. I'll be showing a layer a day and I'm looking forward in seeing your projects grow during the week too.
This is where my project will be heading...

Wat deze challenges inhouden, en deze specifiek kan je HIER TERUGVINDEN
Wil je graag meedoen met de uitdagingen, sluit je dan gezellig aan bij onze facebookgroep. Ik laat jullie elke dag een laag zien en kijk er naar uit om jullie projecten te zien groeien.
Dit kan je alvast op mijn project vinden...
Social media 
France Papillon: where you can find all info
France Papillon and Creative Butterflies: facebookgroup where we have a challenge each week

zondag 21 januari 2018

Zodiac Gemini

So you couldn't miss it...Visible Image has released loads of new beautiful designs and each time I got to see what they came up with ideas just jumped in my head. And for today's stamps that was no different. 
The moment I saw those two faces... I just knew I wanted the back one, you know that one that is partially hidden, to be black. And the face that is at the front, for everyone to be seen loud and clear to be white.  How fragile are we?
And as I'm playing with a Zodiac sign...I needed a galaxy. I made one my own mixed media way and I show you all about it in the video. Have fun!

Je kon het niet missen...Visible Image heeft opnieuw prachtige stempels uitgebracht en elke keer toen ik zag wat ze hadden bedacht kwamen er zoveel ideeën in mijn hoofd. En voor de stempel die ik vandaag gebruikte was dat niet anders.
Zodra ik de twee gezichten zag... wist ik gewoon dat ik de achterste, je weet wel degene die zo wat verstopt zit, zwart wou. En het gezicht dat vooraan staat, dat iedereen zonder enig probleem kan zien, dat moest wit.  How fragile are we - hoe kwetsbaar zijn we?
En aangezien ik met een sterrenteken aan de slag ga, had ik ook een universum nodig. Ik maakte er eentje op mijn eigen mixed media manier en laat het allemaal zien in de video. Veel plezier!


And yes... there's a set for every Zodiac sign ^.^

En ja hoor, er is voor elk sterrenbeeld een set ^.^Social Media links for Visible Image

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:

Zodiac Gemini 

How fragile

zondag 14 januari 2018

Create your own...

It's Sunday so my day to come and share some Visible Image inspiration. And what else then a project where I have used some of the new stampsets that were released this week ^.^
To start off: the words from the Create your calm set. That definitely had to be on here, I love those words!

Het is zondag dus mijn dag om wat Visible Image inspiratie met jullie te delen. En hoe kan het dan ook anders dan dat ik een project deel waarbij ik enkele van de nieuwe stempels heb gebruikt ^.^
Om te beginnen: de woorden van de Create your own calm set. Die moesten er gewoon op, die zijn gewoon perfect!


And of course I had a play with the background stamp sets ^.^
En natuurlijk ging ik ook aan de slag met de achtergrond stempels ^.^


How big would your bottle be when you could create your own calm? And what would be in it?
Hoe groot zou jullie flesje zijn als jullie je eigen 'rust' konden brouwen? En wat zou er in zitten?


 Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways
You can also follow Visible Image on

Used stamps:

Create your calm

Elemental

OrganicsRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...