maandag 28 september 2015

Have a beautiful day...

Some days ago my friend Lins was celebrating her birthday and now I have handed over her birthdaycard I can show it here too.  I tried to make one that is inspired by the work of another friend whose cards are just so beautifully layerd. I'm not there yet but I was happy enough with this first try out.

Een paar daagjes geleden was mijn vriendin Lins jarig en nu ik haar kaartje afgegeven heb kan ik het hier ook laten zien.  Ik probeerde om voor haar een kaartje te maken dat geïnspireerd is door het werk dat ik bij een andere vriendin steeds zie verschijnen en dat ik echt prachtig vind.  Ik ben er nog niet maar voor mijn eerste poging vond ik deze wel geslaagd.


My friend LOTTE always makes these lovely cards with all kind of different layers and tags that can be pulled out. So I wanted to try that on this card. I putted the colored image onto 3D foam so I could put a little envelop behind it. And of course you need to put something inside the envelop. What better than a lot of kisses for a birthday?

Mijn vriendin LOTTE maakt altijd prachtige kaarten waar zoveel laagjes op zitten die zo mooi bij elkaar passen en tags die ergens achter verstopt zitten. Dus dat wou ik ook wel voor mijn kaart. Daarom dat het ingekleurde prentje verhoogd werd zodat ik er een envelopje achter kon verstoppen. En natuurlijk moet er dan iets in dat envelopje zitten en wat past er beter dan extra veel kusjes op een verjaardag?


Do take a look at the blog of Lotte, you can find it HERE. I hope you liked this card, I really liked making it :-) On to the next one, but first finding some supplies to make some more layers. I think I'll have to make some work of shopping with Lotte so she can show me those little tips.

Neem zeker een kijkje op het blog van Lotte dat je HIER kan vinden. Ik hoop dat jullie het kaartje leuk vonden, ik vond het in elk geval heel leuk om te maken. Op naar een volgende maar eerst wat extra materiaal vinden om nog meer laagjes te kunnen maken :-) Toch maar eens met Lotte gaan shoppen zodat ze me wat tips kan geven.

dinsdag 22 september 2015

Shoot for the moon...

A new them this month for the Kuretake DT and this time it's space.  So I noticed you just never have enough stamps ^.^ The only stamps I have here are stars so...I went over to my friend Lins again to use her stamps. Magnolia really has a lot of different theme' s covered ^.^
Now space...I needed a background and took out my Kuretake Gansai Tambi watercolors to create me one.  And there are lots and lots of stars right? So I took my woodcraftmarker and Zig Posterman to splash some on there ^.^

Een nieuw thema deze maand bij het Kuretake DT and dat is deze maand space of ruimte. En dan merk je op dat je nooit genoeg stempels hebt ^.^ De enige stempels die ik hiervoor had waren sterren ...dus ik ging opnieuw naar mijn vriendin Lins om even in haar mappen te snuffelen. Magnolia heeft echt heel veel thema's verwerkt in hun gamma.
De ruimte... ik had een achtergrondje nodig dus nam ik mijn Kuretake Gansai Tambi aquarelverf en maakte er eentje ( zo leuk!) En er zijn natuurlijk héél veel sterren in de ruimte toch? Dus nam ik de Woodcraft markers en de Zig Posterman om er een paar bij elkaar te spatten ^.^


Went ahead and colored in my Magnolia using the Gansai Tambi watercolors. The star...really needed some wink of Stella on top of some Zig mettalic writer  ^.^
I know a lot of these markers might be completely new to you so I want to show them on a picture. I know an image rings a bell much faster than a name for me ;-)

Ik kleurde mijn Magnolia ook met de Gansai Tambi aquarelverf maar de ster had echt wel wat Wink of Stella nodig bovenop de Zig Mettalic Writer ^.^
Nu weet ik dat veel van deze markers jullie misschien helemaal onbekend zijn dus maar even een foto. Ik moet toegeven dat een beeld bij mij ook veel sneller een belletje laat rinkelen dan een naam ;-)vrijdag 18 september 2015

Don't want to bug you...

Don't want to bug you, just want to say...

Don't want to bug you, just want to say... Ik wil je niet lastig vallen, ik wil je gewoon zeggen...


Sometimes it's just easier in writing down what you feel than actually having to tell it out loud. And some things just need to be said... why not make a card to help you.

Soms is het makkelijker om iets neer te schrijven in plaats van het luidop te zeggen. En sommige dingen moeten gewoon gezegd worden...dus waarom geen kaartje maken dat je daarbij helpt.


Used my Zig Clean Color markers off course, even to color my gauze  ^.^

Natuurlijk terug met mijn Zig Clean Color markers gewerkt, zelfs om mijn gaasje te kleuren.

dinsdag 15 september 2015

Keeping it CAS...

A while ago when I was at my friend Lins' house she stamped me this little flower ( a Magnolia stamp)  It's such a little and fine flower that I had to use my Wink of Stella on it to blend the colors of my Clean Color markers.

Toen ik een tijdje geleden bij mijn vriendin Lins thuis was stempelde ze voor mij dit kleine bloemetje ( een magnolia stempel). Het is zo een fijn en klein bloemetje dat ik gewoon vond dat de kleuren van mijn clean color markers moesten geblend worden met een Zig wink of stella marker.No need to say that I had to make a CAS card with this image ^.^

Geen twijfel mogelijk dat dit bloemetje op een CAS kaartje belandde ^.^


I found the backgroundpaper just slightly empty so I took an art and graphic marker to ink up a text stamp. That way the background wasn't that plain anymore but it still stayed smooth by choosing a gray for the stamping.

De achtergrond vond ik ietsjes te leeg dus nam ik mijn art and graphic marker om een tekststempel te inkten en af te drukken. Zo werd de achtergrond ietsjes gebroken maar bleef het toch zacht door een grijze kleur te kiezen.


vrijdag 11 september 2015

Lovely butterfly...

A new card today colored in using my Clean Color markers ^.^  When I saw this stampset of Finnabair I just had to have it. This CAS card immediately popped into my head.

Een nieuw kaartje vandaag dat ik inkleurde met mijn Clean Color markers ^.^ Toen ik deze stempelset van Finnabair zag wist ik meteen dat ik deze set moest hebben. Dit CAS kaartje zat meteen in mijn hoofd om te gaan maken.


I have a soft spot for stamps of butterflies but this one is so fine and fragile. Loved coloring it in. I'm sure you'll see lots of it in the future ^.^

Ik heb een zwak voor stempels van vlinder maar deze is zo fijn en elegant. Ik kleurde hem heel graag in en ik ben er zeker van dat jullie hem nog regelmatig zien terug komen ^.^


I woul like to remind you of the facebookgroup I started about the Zig Clean Color markers I used to make this card. You can find it HERE or by clicking the picture underneath

Ik herinner jullie graag aan de facebookgroep die ik opstarte omtrent de Zig Clean Color markers die ik gebruikte om deze kaart te maken.  Je vind hem HIER of door de foto aan te klikken.zondag 6 september 2015

My new challenge...

It has been a while since I was here...shame on me ^.^ But I have been busy, the end of the school holidays, the start of a new school year...  x 3 since I have 3 teenagers running around here.
But I really want to share with you what I've been up to in between running around. I had me some fun with my new love: the Zig Clean Color Real Brush Markers.

Het is een tijdje geleden dat ik hier nog eens langs kwam...ik moest me schamen ^.^ Maar ik ben even heel druk geweest met het einde van de vakantie en de start van het nieuwe schooljaar...en dan in drievoud aangezien hier 3 tieners rondlopen.
Maar ik wil natuurlijk ook heel graag met jullie delen wat ik gedaan heb tussen mijn rondjes in. Ik heb wat tijd genomen voor mijn nieuwe liefde: de Zig Clean Color Real Brush Markers.


These markers are pretty new here in Belgium and The Netherlands so...what would you think of letting you all get to know these markers as much as possible? There are so many possibilities using these markers and I love to share it with you.
To start...drumrolls...a CHRISTMAS card. Yes I know, this is much to early for me but this cutie just yelled my name to get colored in.

Het zijn nieuwe markers voor ons Belgen en Nederlanders dus...wat zouden jullie er van vinden als ik jullie zo veel mogelijk kennis laat maken met deze markers? Er zijn zoveel dingen mogelijk met deze markers en die deel ik graag met jullie.
Laten we alvast starten met een ...tromgeroffel...KERSTkaartje. Niet normaal voor mij zo vroeg op het jaar, maar deze cute stempel moest gewoon ingekleurd worden.


I can easily show some of my cards or other projects using these markers right here on the blog but...I have to admit that I'm a little bit curious ^.^ I want to hear all your questions, I know some of you already have these markers and I would love to see your projects....so...

I decided to start a group where all the information can be brought together. All the questions and answers, all the lovely projects, color charts to color in,...
Oh and you know...the Zig Art And Graphic markers have so much in common with these markers so no doubt about it that all the questions and projects using these markers are welcome also.
You can find me...

Natuurlijk kan ik hier heel regelmatig een projectje laten zien maar...ik ben een nieuwsgierig aagje ^.^  Ik ben benieuwd wat jullie vragen zijn over deze markers, ik weet dat er mensen zijn die ze al gekocht hebben en ik ben razend benieuwd naar hun werkjes dus...

Heb ik een groep opgestart waar alles samen kan gebracht worden wat met deze markers te maken heeft. Een plaats waar alle info samen komt, alle vragen en antwoorden, allemaal leuke werkjes,... 
En het leuke is: aangezien deze markers heel dicht aanleunen bij de Zig Art And Graphic markers ( je weet wel de stempelstiften?) zijn alle vragen en projectjes gemaakt met deze stiften natuurlijk ook van harte welkom.
Je vindt de groep...I'm looking forward in finding you all there, even if you don't have these markers yet but want to get to know them.

Ik kijk er naar uit om jullie daar allemaal te ontmoeten, ook al hebben jullie de markers nog niet en zijn jullie gewoon benieuwd om ze te leren kennen.

zaterdag 5 september 2015

Workshops...

Hi all, hope everything is fine? Now September has started and the weather is getting colder ( much to fast for me ^.^)  we start taking place behind our crafting table a lot more. So I thought I would come by and let you all know I'm starting to give my workshops again. You can find them under the tab "Workshops You Do" at the top of this page. But I can let you in on the secret that I'm planning more of them. I'll fill you in as soon as possible.
But to get your mojo flowing I decided to share a page in my art journal since the workshops with bister and mixed media are the first workshops that are scheduled.

Hoi, nu september gestart is en het weer terug wat kouder begint te worden ( veel te snel naar mijn zin ^.^)  gaan we ook terug vaker achter onze knutseltafel zitten. Daarom dat ik even langs kom om jullie te laten weten dat ik met veel plezier ook terug start met het geven van workshops.  De workshops staan momenteel onder het tabblad "Workshops You Do" bovenaan. Maar ik kan je nu al verklappen...er worden nog nieuwe workshops gepland. Jullie horen hier héél snel meer over beloofd!
Maar als opwarmertje alvast even de workshop bister en mixed media onder de aandacht brengen, die staan eerst op het programma. En hoe doe ik dat beter met een foto uit mijn art journal?
Want to dive into mixed media with me...you can find all the information on the tab "Workshops You Do".  Hope to meet you .

Hebben jullie zin om ook eens in de mixed media te springen...alle info vind je op het tabblad "Workshops You Do" . Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...