woensdag 31 oktober 2018

Make your story...

Sometimes you can't stop that feeling that is growing inside, and you just have to give in.  I really wanted to go and have some fun with crackle paste and... that one fine but oh so beautiful line from the 'Sparkle in the rain set'. So I just did it, I've cut it off and had a play with it...
And I'm taking you all along in my video, have fun!

Soms kan je het gewoon niet tegen houden en moet je er aan toegeven.  Ik wou echt heel graag opnieuw eens met crackle pasta aan de slag en met dat fijne maar oh zo mooie lijntje uit de 'Sparkle in the rain' set. Dus ik heb het gewoon gedaan: ik heb het lijntje eraf geknipt zodat ik er heel makkelijk mee kon werken. En ik had de camera terug aan, veel plezier!

The video - De videoShop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stamps


zondag 28 oktober 2018

Holiday card series #2

Did you discover the Holiday card series I started on my youtube channel?  It started last week and I challenged myself to go and make one quick and CAS Christmas card every week so maybe this year I'll have all my cards ready in time to be send ^.^
This week... bring out the bister or brusho or any other pigment you have to color your background...

Heb je de nieuwe afspeellijst op mijn youtube kanaal al ontdekt? Een reeks tutorials waarbij ik mezelf heb uitgedaagd om elke week een snelle en eenvoudige kerstkaart te maken om zo te proberen om eindelijk eens al mijn kerstkaartjes op tijd klaar te hebben ^.^
Deze week haal je gewoon je bister of brusho of eender welk pigment poeder boven om kleur aan te brengen...

Enjoy the video - De video


So... care to join in on the fun?  I would love to see your cards so tag me on social media or come and share your cards in my facebook group ( links in the side bar)
Wie doet er mee? Ik zou dolgraag jullie kaarten zien dus tag me op sociale media of deel ze in mijn facebook groep. Alle linken vind je terug rechts in de zijbalk. 

woensdag 24 oktober 2018

Smile...And we're live... after two days of sharing inspiration in the 'Save the crafty youtuber ' video hop I can finally share my bit of inspiration too ^.^
The rules to this video hop? Just sit back, relax and enjoy all the inspiration and... if you would love a chance in winning a prize: the more you comment underneath the videos the bigger the chance in winning.
I myself can give away a 20£ gift certificate by Visible Image, now how cool is that as they just have the most beautiful stamps and stencils and it's no secret I just love their words.

En we gaan van start... na twee dagen delen van inspiratie in de 'Save the crafty youtuber' video hop kan ik eindelijk ook mijn beetje inspiratie delen met jullie ^.^
De regels voor deze hop? Gewoon onderuit zakken en genieten van al die inspiratie. Heb je zin om een prijs te winnen van één van de vele sponsors? Hoe meer je reageert op de video's hoe groter de kans om te winnen ^.^ 
Laat je een reactie na onder mijn video dan maak je kans op een cadeaubon van 20£ bij Visible Image. Super toch aangezien ze prachtige stempels en stencils hebben en het is geen geheim dat ik helemaal verliefd ben op hun tekststempels. And guess what... I'm sharing some of my love and some inspiration in my video ^.^ 
Je raadt het vast al... ik deel ook vandaag graag wat van deze liefde mee in mijn inspiratie in deze video ^.^


Have fun and enjoy and good luck in winning!
Want to find out more about Visible Image and their beautiful products?

Geniet van alle inspiratie en veel succes bij het winnen!
Wil je meer weten over de prachtige producten van visible Image?


VISIBLE IMAGE:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

One kind word...

What if...? Sometimes you try out something and just discover new things and today's project is all about that. I had the 1983 stencil on my work desk and while trying out something I saw another pattern appear that I loved... so I just went ahead and made a little tag with it.
And I found the perfect words for this tag in the new released set 'One kind word'...

Wat als...? Soms ga je aan het experimenteren en ontdek je nieuwe dingen die je niet had verwacht. Ik had het nieuwe 1983 stencil op mijn werkblad en toen ik iets aan het uitproberen was zag ik een vorm die zelf heel graag zie... dus ging ik ermee aan de slag op een tag.
En de perfecte woorden  voor mijn tag vond ik in de nieuwe set 'One kind word'


The coloring was done with some Inktense pencils...

De kleur is aangebracht met een paar Inktense potloden...


One kind word can turn someones gray day into a beautiful and colorful day! So look around, who is the lucky person or are the lucky persons who's day you want to make (even more) beautiful?

Eén enkel vriendelijk woord kan iemands grijze dag omzetten naar een mooie en kleurvolle dag! Dus kijk even rond, wie is de gelukkige, of wie zijn de gelukkige mensen wiens dag jij (nog meer) wil inkleuren?
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stencil and stamps


maandag 22 oktober 2018

Save the crafty youtuber #2It's back... the 'Save the crafty youtuber' hop.  A little bit different to the first one but still just as much fun and as inspirational as before ^.^
But maybe you have missed out on the first one and you have no idea what I'm talking about ^.^ To make a long story short: youtube changed some rules and the smaller channels are the ones affected the most. So Justine Hovey decided to team up with us and organize a youtube hop.  It became a very big one with... a lot of prizes to be won.
It still is a big video hop but we've split it up in different categories:
Monday: CAS / One layer cards
Tuesday: Quick videos & ideas
Wednesday: Mixed media
Thursday: Techniques
Friday: Advanced techniques / Longer videos

But we haven't changed anything on the chance for you to win a prize.  There is a prize to be won at each channel so the more you comment the bigger your chances to win ^.^

We gaan er terug voor: er is een nieuwe 'Save the crafty youtuber' video hop. Een klein beetje anders dan de eerste keer maar nog steeds even leuk en met evenveel inspiratie als toen ^.^
Maar misschien hebben jullie de eerste gemist en hebben jullie geen idee waar ik het eigenlijk over heb. Om een lang verhaal kort te maken: youtube heeft een paar veranderingen doorgevoerd en het zijn de kleine youtube kanalen die daar het hardst in getroffen worden. En daarom heeft Justine Hovey besloten om iedereen in een videohop samen te brengen en elkaar zo te steunen. Het werd een hele grote hop met een hele hoop prijzen die konden gewonnen worden.
Het is nog steeds een grote hop alleen hebben we de video's nu opgesplitst:
Maandag: CAS kaartjes/ kaarten met één laag
Dinsdag: Snelle video's en ideetjes
Woensdag: Mixed media
Donderdag: Technieken
Vrijdag: Gevorderde technieken Langere video's

Maar we hebben niets verandert aan de hoeveelheid prijzen. Er is opnieuw een kans om een prijs te winnen bij elke video dus hoe meer reacties je achterlaat, hoe meer kans je hebt om te winnen ^.^I myself can give away a 20£ gift certificate from Visible Image when I'm going live and that is: Wednesday with a CAS mixed media project like you are used from me ^.^

Ikzelf mag van Visible Image een cadeaubon weggeven van 20£ als ik live ga en dat is woensdag met een CAS mixed media project zoals jullie van mij gewend zijn.


You can find all the beautiful stamps and stencils from Visible image right here: VISIBLE IMAGE WEBSITE  just in case you wouldn't have a wishlist just yet  ^.^

Jullie kunnen alle prachtige stempels en stencils van visible image terug vinden op hun website: VISIBLE IMAGE WEBSITE mocht je nog geen wenslijstje hebben en er alvast eentje willen opstellen ^.^

No sneak peek yet but it's not very long now anymore... I hope to see you then but for now, just enjoy the first videos as the 'Save the crafty youtuber' video hop just went live! See you on Wednesday at 9 EST time or 15 u Belgian time ^.^

Nog geen sneakpeaks maar het duurt nu echt niet lang meer... iedereen is van harte welkom maar ga alvast nu al genieten van de eerste video's aangezien de 'Save the crafty youtuber' net live is gegaan. Ik zie jullie op woensdag om 9EST tijd of 15u Belgische tijd ^.^

zondag 21 oktober 2018

Start the countdown...

Fact: I don't like making Christmas cards so I keep postponing in making them.
Answer: make a quick and easy card or a multiple of them each week now until Christmas
So start the countdown: 10 weeks until Christmas...

Feit: ik maak niet graag kerstkaarten en stel het dus altijd uit tot het allerlaatste moment.
Oplossing: elke week een snelle makkelijke kaart ( of een veelvoud ervan) maken tot aan Kerst.
Dus... begin het aftellen maar: nog 10 weken tot aan Kerst.So... care to join in on the fun?  I would love to see your cards so tag me on social media or come and share your cards in my facebook group ( links in the side bar)

Wie doet er mee? Ik zou dolgraag jullie kaarten zien dus tag me op sociale media of deel ze in mijn facebook groep. Alle linken vind je terug rechts in de zijbalk. 

woensdag 17 oktober 2018

It's time...

When is it time to start a new chapter in your life? How long do you allow yourself or force yourself  to keep trying before starting a new one?  Not an easy question and it's one that will differ for each of us. The only right answer is: as long as necessary to be able to look back later and not feeling guilty for not having fought hard enough.
Closing...does that mean you have to forget about that chapter? Sometimes that is indeed what you need to do, to be able to move on and have a happy life. But don't forget that chapter is part of the story that brought you to the place you are right now and made you as strong as you are now. So maybe, sometimes it's just better to put it behind glass as a reminder of how strong you have become.
Enjoy the video...

Wanneer is het tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen in je leven? Hoe lang laat je jezelf toe of verplicht je jezelf om te blijven proberen voor je een nieuw hoofdstuk begint? Geen makkelijke vraag en het is er eentje die voor iedereen anders zal zijn. Het enige antwoord is: zo lang als nodig zodat je later kan terugkijken en je jezelf niet schuldig hoeft te voelen dat je niet hard genoeg geprobeerd hebt.
Afsluiten...wil dit zeggen dat je het oude hoofdstuk gewoon moet gaan vergeten? Soms is dat inderdaad wat je moet doen zodat je verder kan gaan met je leven. Maar vergeet niet dat ook dat hoofdstuk je gebracht heeft op de plaats waar je nu bent. Dus misschien is het wel beter om het gewoon achter glas te zetten als een herinnering aan hoe je zo sterk bent geworden.
Geniet van de video...

The video - De videoShop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stamps
woensdag 10 oktober 2018

You're not alone...

Sometimes you see a set and you just fall in love. Well this 'You're not alone' set is one of them.  Sometimes it's so easy to explain and sometimes it's not, it's a feeling that a set gives you and that's exactly what's going on with this set.

Soms zie je een set en val je gewoon als een blok voor de set. Deze 'You're not alone' set is er eentje van.  Het is soms hard om uit te leggen, vaak is het gewoon een gevoel dat een set je geeft en dat is precies wat het is met deze set.


I love the hands and love the words, they will make perfect cards to give some support to anyone in need of it. But they have so many more possibilities. For today's project I chose to make a supportive tag... 
And yes, that's a little bit of gold on my butterfly ^.^

Ik vind de handen prachtig en de woorden... ze zijn perfect om kaarten te maken om iemand een hart onder de riem te steken die het nodig heeft. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Voor het project van vandaag koos ik om een tag te maken om iemand een hart onder de riem te steken.
En je ziet het goed, er zit wat goud op mijn vlinder ^.^


And yes,  I had some fun burning holes in my tag ^.^ 

En ik heb inderdaad gaten in mijn tag gebrand ^.^


Here's the tag in it's full glory.  But you could easily make it in a card's version, and choose to make it in a color. Or just give the butterfly a color instead of the golden accent I chose for this tag...

En hier is de volledige tag. Maar je zou perfect kunnen kiezen om dit in een kaartvorm te maken, of kiezen om het in kleur te maken. Of gewoon de vlinder een kleur geven in de plaats van het gouden accent dat ik koos op deze tag...


Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Used stamps
You are not alonewoensdag 3 oktober 2018

You are strong...

A touch... a feeling... a heartbeat...  seeing the new set from Visible Image with those beautiful hands... they sure touched something inside of me.  They speak to me and I want to go and create some things of which I can't even say why I'm putting certain elements together.
For today's project I do know what started my project. Looking at one of the hands I immediately thought of a puppet player.  So I just knew I wanted to have something hanging on the hand.  But it wasn't until I started my project that I found the perfect elements.
Got you curious? I've got it all filmed, have fun ^.^

A touch (een aanraking)... a feeling (een gevoel)... a heartbeat (een hartslag)... Toen ik deze nieuwe set van Visible Image zag met die prachtige handen... ze raakten zeker iets vanbinnen. Ze blijven in mijn hoofd zitten en ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd waarvan ik niet eens kan verklaren waarom ik sommige elementen samen breng. 
Voor het project van vandaag wist ik wel waar het begon.  Toen ik naar een van de handen keek dacht ik meteen aan een poppenspeler. Dus ik wist dat ik iets aan het hand wou gaan hangen. Maar het was pas toen ik echt aan mijn project begon dat ik de perfecte elementen vond.
Benieuwd?  Ik heb het allemaal op video voor jullie ^.^ Veel plezier!
I hope that, when you are dangling on a thin thread, you find the strength inside of yourself and remember just how strong you are. Lot's of love X

Ik hoop dat, als jullie het gevoel hebben dat jullie aan een zijden draadje hangen, jullie toch de kracht vinden in jezelf en jullie je herinneren hoe sterk jullie echt zijn. Dikke knuffel X


Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...