zondag 21 december 2014

Hohoho...

Santa is really coming now... :-)
One of my last Christmas cards I'll be showing this year is a card I made for In 't Woefke. Really easy; CAS and mixed media all together. 
I got some texture paste trough a stencil end let it dry. Some distress ink refill combined with the Lidy's stampgang sprays gave me the background, some paints on the stars to get them really gold, and to finish it of I glued my chipboard Santa in place...

De kerstman komt er echt aan nu... :-)
Een van de laatste kerstkaartjes die ik dit jaar laat zien is een kaartje dat ik maakte voor In 't Woefke. Een heel gemakkelijk kaartje dat CAS is en ook mixed media.
Ik gebruikte een stencil en wat textuurpasta om de sterren te maken en liet die goed drogen. Daarna combineerde ik wat distress refiller met een lindy's stampgang spray om mijn achtergrond te kleuren, daarna wat gouden verf om de sterren op kleur te brengen en als dat goed droog was enkel nog de chipboard kerstfiguur opkleven.I wish all of you very happy holidays.
Enjoy the warmth these days bring ( and I hope there will be plenty).
I know I sure will enjoy every bit of it.

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen. 
Geniet van de gezelligheid die deze dagen met zich meebrengen. 
Ik weet dat ik dat zeker ga doen ;-)

woensdag 10 december 2014

CAS hartelijk gefeliciteerd...

I had my distress inks on the table and made this CAS card. Have to love these inks don't you ^.^ Easy background, colored in the butterfly, had some splatters using the ink, stamping with them...

Toen mijn distress inkten op de tafel stonden maakte ik ook deze CAS kaart. Wie houdt er nu niet van deze inkten ^.^ Je maakt er zonder problemen achtergronden mee, spetters, mijn vlinder ermee ingekleurd, ermee gestempeld...


Have to go back in though...cutting the picture to show the butterfly I saw I forgot to color the butterfly's body. Will be fixed real quickly^.^

Ik moet er wel nog een klein dingetje aan aanpassen...toen ik de foto bijsneed om een close upje te maken van de vlinder zag ik dat ik vergeten was om het lichaam van de vlinder te kleuren. 
Zo gefixt ^.^vrijdag 5 december 2014

Colorex ...

When I say distress inks you immediately know there are (as I dare to call it) the "lovely dirty distressed" colors I really love and some brighter ones. If you want really bright colors you use the dylusions. But I'm always open to expand my colorchart and that led me to the Colorex colors of Pébéo. And I just love the new colors I bought.
I had a go with them just coloring in some plain flowers to try them out and ended with this CAS card...

Als je distress inkt zegt dan weet je meteen dat er de ( zoals ik ze noem) "heerlijke vuilere gedistresste" kleuren zijn die ik héél graag zie en er zijn ook iets fellere kleuren. Als je echt felle kleurtjes wil neem je de dylusions. Maar ik sta altijd open voor nieuwe kleuren dus dat bracht me bij de Pébéo Colorex kleurtjes. En ik vind de nieuwe kleuren die ik kocht gewoon helemaal yummie.
Ik heb er even mee gespeeld om te zien hoe ze er uit zagen en dit bracht me bij een gewoon CAS kaartje.


The three same flowers were colored using one color (Payne's grey) and are deliberately kept really soft. The other flower was colored combining the Payne's grey and Amarant. 

De drie gelijke bloemen zijn ingekleurd met één kleur namelijk Payne's grijs en zijn bewust héél licht ingekleurd. De bloem die er uit springt werd ingekleurd door het payne's grijs te combineren met Amarant.Ben jij ook benieuwd naar de colorex? Neem een kijkje op het tabblad van de workshops. 
Daar vind je onder andere een workshops waarbij we de gelijkenissen ontdekken 
tussen inkleuren met distress inkt- stempelstiften en de Colorx van Pébéo ;-)

dinsdag 2 december 2014

Little birdie...

Well still haven't made any new Christmascard other than the cards I made for the designteam at In 't Woefke. Told you I don't like making Christmas cards :-)
But here is one of the cards I made for the DT... CAS again, really easy to make. Some distressinks, some embossing and just that little bit of glimmer...

Ondertussen zijn we december en ik heb nog geen enkele extra kerstkaart gemaakt buiten de kaarten die ik maakte voor het designteam van In 't Woefke. Ik zei het al, ik vind kerstkaarten maken helemaal niet leuk :-)
Maar ik laat je vandaag dus één van de kaartjes zien die ik maakte voor het DT. Opnieuw een CAS kaartje. Heel gemakkelijk om te maken, gewoon een klein beetje distressinkt, een beetje embossing en dat hele kleine beetje glitter...
maandag 24 november 2014

Art journal: all the letters...


My favorite part of making an art journal page is creating the background, oh and finding quotes who get down to your soul.
So I took some time for my own and made another art journal page. First enjoying making the background...

Mijn favoriete deeltje van het maken van een artjournalpagina is het maken van de achtergrond, oh en ook het vinden van een quote die echt iets betekent voor me.
Ik heb opnieuw even tijd genomen om mezelf uit te leven op een art journalpagina.  Te beginnen met het maken van een achtergrond...

Then figured out how to put my quote on there...

Dan uitzoeken hoe ik de tekst op de pagina wil verwerken...


It needed a heart with all different attempts to get things said... but since I didn't get the right letters together to spell out what I want...

En natuurlijk moest daar een hart bij waarop meerdere keren geprobeerd werd om de juiste letters bij elkaar te krijgen voor wat ik wou zeggen. Maar aangezien ik de juiste woorden niet gespeld krijg voor wat ik voel...


The endresult...

En het eindresultaat...


vrijdag 21 november 2014

Another CAS Christmascard...

Another Christmas card to show here today.  Totaly clean and simple, just a stamped snowmen and colored it in using distressinks. But it was really relaxing making this card. Plugged some music in my ears and coloring...you've got to love those moments ^.^ Next project is almost ready...finally I found the time to make an artjournal page.

Vandaag opnieuw een kerstkaartje om te laten zien. En het is terug een CAS kaartje. Gewoon een sneeuwmannetje gestempeld en ingekleurd met distressinkten. Maar het was zo relaxerend om dit kaartje te maken. Gewoon wat muziek in mijn oren gestopt ( leve de MP3) en gaan kleuren...gewoon genieten he van die momenten ^.^
Het volgende projectje is ook bijna klaar...ik vond eindelijk de tijd om opnieuw een artjournal pagina te maken.dinsdag 11 november 2014

Christmas in november...

I have to be honest...I don't like winter, I don't like the cold not even the snow. I enjoy the summer to much with it's sun, the flowers ...
So I have to admit I don't like making Christmas cards...and usually I always start late. But this year I started early (wow), keeping them all very clean and simple (CAS). And this card is the first...

Ik ga heel eerlijk zijn...ik hou helemaal niet van de winter, ik hou niet van de kou, en ook niet van de sneeuw.  Ik hou te veel van de zomer met zijn warmte, de bloemen, de bezigheid,...
Dus ik moet ook toegeven dat ik niet graag kerstkaarten maak, waardoor ik meestal veel te laat start. Maar ik ben dit jaar vroeg begonnen ( wow) al hou ik ze wel allemaal clean and simple. En dit is het eerste kaartje...


Very simple techniques, really quick and easy to get the inside some color ;-) If You want to know what the technique is...take a look at the page "Tutorial" you can find at the top of the blog ;-)

Heel eenvoudige technieken, snel klaar en ook heel makkelijk om snel de binnenkant af te werken ;-)
Ben je benieuwd welke techniek dit nu juist is ...neem een kijkje onder het tabblad "Tutorial" dat je bovenaan mijn blog vindt.Het tekstempeltje is er eentje van de Nederlandstalige reeks die gemaakt werd door In 't Woefke. Een heel fijn tekstje dat perfect aansluit bij dit CAS kaartje vind ik.

vrijdag 7 november 2014

Tag: moving forward...

A while ago I had some fun making lots of tags using distress stains and today I wanted to show you one of them. It's a steampunky one using Tim Holtz stamps. How else to name it than " Moving forward."

Een tijdje geleden maakte ik een ganse reeks tags waarbij ik distress stains gebruikte en vandaag laat ik jullie eentje uit die reeks zien.  Het is een "steampunk" tag met allemaal Tim Holtz stempels, en de titel kon niet anders dan "Moving forward" zijn voor mij.


I had a lot of fun building these chipboard gears layer after layer...

Ik vond het heel leuk om deze gewone kartonnen gears laagje per laagje op te bouwen...

zondag 2 november 2014

Art journal: give me a whisper...

Sometimes I get the question: ”What’s an art journal?”  My first answer is that it’s a book in which people experiment with all different kinds of materials.
For me however it is a book in which I put my thoughts and feelings in a creative way. I start with a quote or a part of a lyric and I create a background that reflects how I sense this text.
For this page I started with a sentence out of a song Guns And Roses made: “Don’t you cry” (original version).

Soms vragen mensen wel al eens wat een art journal is en het eerste antwoord is dan dat het een boek is waar veel mensen op een creatieve manier aan het experimenteren gaan met verschillende materialen.
Voor mij persoonlijk is het echter een boek waarin ik op een creatieve manier mijn gedachten neer zet.  Ik vertrek uit een quote of een deel van een muziektekst en bouw daarrond een creatieve achtergrond die aansluit bij hoe ik het aanvoel.  Voor deze pagina ben ik gestart met een zin uit een liedje van Guns and Roses: “Don’t cry” ( original version).


I always incorporate different things that, that for me, have a certain meaning.  Angels for those I'm missing because they left much to early, clocks and crackles accents for the time spend without them, the twinkling H2O on the background, the stars,...

Ik verwerk ook altijd dingen die, voor mij, een betekenis hebben. De engeltjes voor al diegenen die ik zo hard mis omdat ze te vroeg moesten gaan, uurwerken en crackle accents voor de tijd die voorbij ging zonder hun, een zachte glimmering op de achtergrond met de twinking H2O's, de sterren,...


Curious about the song?
Benieuwd om het liedje te horen?


woensdag 22 oktober 2014

The Chemist...

Well... I promised he would be back...

Nou...ik beloofde dat hij nog terug kwam...


I had some fun using all different kinds of materials and a simple wooden box and ended up with this altered mixed media project.

Ik heb me uitgeleefd met verschillende materialen op een gewone houten theekist en eindigde met dit mixed media projectje.Want to see what 's inside? I made it the workingspace for Tim Holtz's Chemist

Benieuwd wat er in zit? Ik maakte er een kleine werkplek voor de Chemist van Tim Holtz.


The stampset ...
De stempelset...
 Didn't glue anything down so I can change the inside or use the box just as a box to put in my darkest secrets ;-)
And yes...I have another mixed media piece laying here using the Skullduggery of Andy Skinner.  I have to admit it...I'm hooked to it.

Ik heb niets definitief vastgekleefd, zo kan ik de binnenkant veranderen of ik zou het kistje kunnen gebruiken om er al mijn donkerste geheimen in te gaan bewaren :-)
En ja, ik heb hier nog een ander mixed media projectje liggen met de Skullduggery van Andy Skinner, ik moet het toegeven...ik ben er precies een beetje aan verslaafd.

vrijdag 17 oktober 2014

Happy batty birthday...

Welcome to my new followers :-) Hope you'll enjoy your stay here.

Welkom aan mijn nieuwe volgers :-) Ik hoop dat jullie het hier naar jullie zin hebben.

*****     *****     *****

My daughter looked at me with her eyebrows up when I showed the next card and said "Happy birthday!"  I know, it may look a bit strange as a birthdaycard but...if the receiver loves halloween...you just have to make a card in a halloween-spirit don't you?

Mijn dochter trok een raar gezicht toen ik haar het volgende kaartje liet zien en daarbij "Happy birthday" zei.  Ok ik geef toe, het is misschien raar om bij dit aan een verjaardagskaart te denken maar...als de persoon voor wie het kaartje is gek is van halloween dan kan je niet anders dan een kaartje te maken met een "halloweensfeertje" niet?


Some close-ups...

Een paar close-ups...And there he is... again ...my Andy Skinner stencil :-)  And you'll be seeing him again soon. 
The inside of the card needed some "color"

En hier is hij nog een keer... mijn Andy Skinner stencil :-) En yep, jullie zien hem binnenkort nog een keer.
Hier gebruikte ik hem om de binnenkant van de kaart aan te kleden.dinsdag 14 oktober 2014

Mixed media halloween...

Well I've shown you a little sneakpeek earlier and today 's the day to show my first halloween project. It's a mixed media card where I used one of my most beloved stencils: Andy Skinner's skulldugery. It's on my working table as we speak :-)

Ik liet je de vorige keer een kleine sneakpeek zien en vandaag laat ik jullie graag het totale plaatje zien van mijn eerste halloween project. Het is een mixed media kaartje waarbij ik een van mijn meest favoriete stencils heb gebruikt: Andy Skinner's skulldugery. Het ligt momenteel opnieuw op mijn werktafel ;-)I also added two little bottles that have some custom made labels. It are Rubbernecker stamps I decreased so they would fit the bottles.

Op de kaart heb ik ook twee flesjes verwerkt die leuke labels meekregen. Het zijn stempels van Rubbernecker die verkleind zijn tot ze perfect pasten.


And the finished card...

En het eindresultaat...


Took the inks and the Tim Holtz stencil into the inside of the card to finish it off.

En dan met de inkt en de Tim Holtz stencil de binnenkant van de kaart afgewerkt.I would like to enter this card into the challenge: "O is for..."  at  http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/  Andi follow Emma: O is for October.

zondag 12 oktober 2014

Mourning card ...

Another mourning card to show I made for the DT of In 't Woefke.  A different style as the previous one ...

Nog een rouwkaart dat ik maakte voor het DT van In 't Woefke.  Een andere stijl dan het vorige rouwkaartje...
Next projects to show are ready...be prepared for some Halloween fun coming up soon ;-)

De volgende projectjes die ik kan laten zien liggen hier ook al klaar. Zin in een beetje Halloween plezier?

A little sneakpeak...
Een kleine sneakpeek...dinsdag 7 oktober 2014

Mourning card...

My very first mourning card...cards nobody loves to make and certainly nobody wants to give. But it's a part of life.

Mijn allereerste rouwkaart...kaarten die niemand graag maakt en al helemaal niet graag afgeeft. Maar het hoort er bij.The textstamp is one out of the exclusive and dutch stamp series made by In 't Woefke

De tekststempel is er eentje uit de exclusieve en nederlandstalige stempelreeks gemaakt door In 't Woefke.

zaterdag 4 oktober 2014

World cardmaking day 2014...

World cardmaking day today... and I really tried but just didn't finish one single card today. But I didn't show this one yet so...
You could call it a CAS card but it has an mixed media element...

"World cardmaking day" vandaag ...en ik wou vandaag graag een kaartje maken maar het is me gewoon niet gelukt. Maar ik heb wel een kaartje dat ik jullie nog niet liet zien...
Je zou het een CAS (clean and simple) kaartje kunnen noemen maar er zit toch ook een beetje mixed media in...


When you take a closer look you can see the background I made using gesso, some stamps and some paints.

Als je even dichterbij gaat kijken kan je de achtergrond zien die ik maakte met gesso, een stempel en wat verf.


dinsdag 30 september 2014

Tag: a little birdie

So now the party weekend is over I can show some of the tags I putted in the black binder ( you can find it HERE). I'm not going to share them all in one post. I'll be pretty busy the next few weeks so I'll spread them so there's some buzz here on the blog while I'm making new stuff.

Nu het feestweekend over is kan ik enkele van de tags laten zien die als voorbeeld dienden tijdens mijn make and take en een plaatsje vonden in mijn zwarte map ( die je HIER vindt)
Ik ben de komende weken even druk bezig met nieuwe dingen dus ik laat ze niet allemaal in één keer zien. Zo blijft er hier toch een beetje leven zitten in het blog voor jullie ;-)


maandag 29 september 2014

In 't Woefke viert feest!

This message is staying first until september 29, please scroll down to see new messages.

Dit is een vastgezet bericht, scrol verder naar beneden om nieuwe berichten te bekijken.


In’t Woefke viert feest !

 za 27 en zo 28 september van 9.00 tot 17.00u
+ gratis goodybag voor elke betalende klant *

Hierbij nodigen wij jullie uit ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan, 
om een kijkje te komen nemen in onze winkel.
Met een hapje en een drankje kunnen jullie de hele dag gezellig aanschuiven
 bij onze gratis Make & Takes en kennismaken met verschillende technieken.

Gedurende het Feestweekend zijn er ook prachtige prijzen te winnen met o.a.:
een Big Shot, een trolley voor al je scrapmateriaal, stempels en nog veel meer.
En we stellen dan ook een aantal exclusieve nieuwigheden voor. Jij komt toch ook !

Inge en Maries

*max. 1 per klantzondag 28 september 2014

25 years...


Today I'm going to the shop In 't Woefke to celebrate with them their 25th birthday of the shop. And you can't arrive without a card.
It's a special occasion so the card can be a little special too...

Vandaag ga ik naar In 't Woefke om samen met hun de 25ste verjaardag van de winkel te vieren. Een kaartje hoort er zeker bij en aangezien het toch een speciale verjaardag is mocht het kaartje ook een specialeke zijn...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...