zondag 29 oktober 2017

Unrivalled...

It's Sunday what means I'm sharing some inspiration over at Visible Image again. And today I have another video ready. I have to admit..I did bite my tongue a certain moment while filming. Because what do you do when you use masking fluid and you not only peel away the masking fluid but also tear some of your paper off...

Het is zondag wat wil zeggen dat ik terug wat inspiratie deel op het blog en de sociale media van Visible Image. En vandaag doe ik dat opnieuw met een filmpje. En ik moet toegeven...er was een momentje dat ik toch even heel hard op mijn tong beet tijdens het filmen ^.^ . Want wat doe je als je met masking fluid werkt en niet alleen de masking fluid weg haalt maar daarbij ook je papier meeneemt...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Dream big 

zondag 22 oktober 2017

Hope...


Many people are looking forward to Christmas and New Year's eve. And why not, they are supposed to be lovely evenings shared with our loved ones. But sadly enough so many people also miss a lot of people on those days. Because they are (far) away due to obligations, or not being able to get together or even more sadly because they have passed away. And when it's your first Christmas without that loved one...I can tell you that are hard and sad times.
But that doesn't mean we can't think of them, or think of all those special memories that keep them alive inside our heart.
So I made this altered bottle using the beautiful Visible Image stamps...

Veel mensen kijken al hard uit naar Kerst en Nieuwjaar. En waarom ook niet,dat zouden dagen moeten zijn die je doorbrengt met iedereen die je dierbaar zijn. Jammer genoeg zijn er ook heel veel mensen die net op die dagen iemand moeten missen. Omdat ze door verplichtingen vast zitten, omdat ze niet in staat zijn om bij elkaar te geraken of omdat ze jammer genoeg overleden zijn.  En als het jou eerste kerst is zonder die speciale dierbare...ik kan je vertellen dat dat heel hard is.
Dat neemt niet weg dat we niet aan ze denken, of alle dierbare herinneringen kunnen herleven die hen net levend houden diep in ons hart.
Met die gedachte maakte ik deze bewerkte fles met de prachtige stempels van Visible Image...


 I have laid down the stars using golden metal foil... my beloved stars are the brightest on the nights sky after all.

De sterren heb ik aangebracht in gouden metaalfolie... mijn sterren aan de hemel zijn tenslotte de meest blinkende sterren die er zijn.


 And what would we be without some hope. My hope to see them again whenever time want's me to...

En wat zouden we zijn zonder hoop. Mijn hoop dat ik hun ooit toch ergens terug zie als de tijd het mij toelaat...


I also went ahead and made a little card to go with the bottle as these words just say it all. But you can go and just sent it to share a little bit of love with someone of which you know that Christmas will be a hard time this year.

Ik maakte ook deze kaart die er perfect bij hoort door de mooie tekst.  Maar je kan deze tekst perfect maken om gewoon naar iemand te sturen die het op deze dagen moeilijk heeft.
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Christmas memories
 Peace Love and Hope

zaterdag 21 oktober 2017

Snow is falling...

So... what about a Christmas card?  We're already over halfway of October so I really need to start thinking on getting started so today I am...
I took out some of the new Visible Image Christmas sets and made this card that looks like a plain card but from the start of the video you'll see it turned out bigger than my usual cards ^.^
Enjoy the video...

Wat denken jullie van ...een kerstkaart? We zijn al voorbij de helft van oktober dus ik moet echt beginnen nadenken over kerstkaarten maken. Geen betere dag dan vandaag om te starten toch?
Dus nam ik een de nieuwe Visible Image kerstsets en maakte deze kaart die eruit ziet er uit als een gewone kaart maar reeds van in het begin van de film kan je zien dat hij ietsjes anders uitvalt dan mijn gewone kaarten ^.^
Veel plezier met de tutorial...


If you are looking for more inspiration with the Visible Image stamps then you might want to mark these dates in your calendar. Visible Image is having some shows on the Create and Craft again ^.^

Als je graag nog meer inspiratie krijgt met de stempels van Visible Image dan kan je deze datums altijd in je agenda markeren. Wij krijgen hun niet te zien op TV maar online via deze link kan je alles volgen. Opgelet, wij lopen een uurtje voorop dus 7pm wordt voor ons hier in België en Nederland 20 uur en 9am wordt voor ons 10 uur ^.^ 

foto van Visible Image.

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
 Go to christmas words set
 Peace Love and Hope

zondag 15 oktober 2017

Disguise...

I love bringing things together that for me personally just go hand in hand together and today's projects is no difference. So many times my brain and soul are just taking over when creating and then I lay down different tiny details that carry that little message.
There's a reason why the bister is on there, why those tiny little speckles of tiny metal foil are on there and why these beautiful Visible Image stamps were combined.
It might just seem like a big black bauble on my project, and that's perfectly ok. Creating is something you do for yourself in the first place. Now I could go and explain why this project became what it is but I don't want to. I think it's way more effective when you let people look at things without directing them in any way.
Enjoy the video...

Ik vind het zalig om dingen samen te brengen die, voor mij persoonlijk, gewoon hand in hand gaan en het projectje vandaag is geen uitzondering. Zo vaak nemen mijn hart en ziel het over als ik ga creëren waardoor er kleine details worden neergezet die een kleine boodschap met zich meedragen.
Er is een reden waarom de bister gebruikt wer, waarom er kleine plekjes metaalfolie werden aangebracht en waarom net deze stempels van Visible Image werden gecombineerd.
Misschien ziet het er wel gewoon uit als een zwarte cirkel op een project, en dat is helemaal niet erg. Creëren is iets dat je in de eerste plaats helemaal alleen voor jezelf doet. Nu zou ik natuurlijk ook alles kunnen gaan uitleggen maar dat doe ik bewust niet. Ik denk dat het beter is om iedereen zijn eigen ding te laten zien in plaats van iemand een bepaalde richting uit te sturen.
Ik hoop dat je geniet van de video...
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 8 oktober 2017

He smiled...It's no secret...I love the words Helen creates for Visible Image. Even when at first sight they are not for me, it doesn't take me long to see beyond that and I discover how to make them my own.  I'm not a lipstick girl so I could easily have moved on but just look at what you get just leaving one sentence out...
And when you go even one step further and mask off one extra letter...

Het is geen geheim... ik hou van de woorden die Helen schrijft voor Visible Image. En zelfs als je op het eerste zicht zou denken dat het niet echt een stempel voor mij is, dan duurt het niet lang voor ik verder kijk en zie hoe ik ze me helemaal eigen kan maken.  Ik ben geen lippenstift type dus ik had heel makkelijk kunnen zeggen dat ik deze stempel niet zou gebruiken.  Maar als je gewoon één zin weglaat, en zelfs nog een stapje verder en nog één extra letter weghaalt bij het stempelen...Who says it's only girls that put on a smile even when they feel like crap...

Wie zegt dat het enkel vrouwen zijn die een glimlach opzetten terwijl ze zich eigenlijk echt rot voelen...


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 She smiled

 Glimmer of light

zondag 1 oktober 2017

1 stamp set, 5 Christmas labels...


So...Christmas is coming... OMG Christmas is coming!  
Somewhere a long long time ago I challenged myself to go and make one Christmas card a month. One simple plain card a month and...I made two so far ( start the blushing).
I have to be honest... I don't like the cold winters, I don't like snow, and although I do love Christmas and the family time it brings, I don't like making the Christmas cards either.  So just like any other year, I think I'll get in trouble when it comes in sending out my cards in time. Or just maybe, when I start right now, maybe I'll be able to end the year without the stress?
So I need: perseverance, a knock on my head and a kick in the but and some good stamps that make creating easy.  And guess what ^.^ I have this one set from Visible Image that got me into making 5 gift tags.
Just one set...and 5 gift tags at the end of the video ^.^

Dus...kerst komt eraan... OMG kerst komt eraan!
Helemaal in het begin van het jaar daagde ik mezelf uit om één kerstkaart te maken per maand. Eén simpel kaartje per maand en...ik maakte er dit jaar al twee ( gelukkig zien jullie me nu niet blozen ^.^)  Ik moet gewoon eerlijk zijn: ik haat de koude winters, ik hou niet van sneeuw, en ook al vind ik kerst zelf heerlijk en al helemaal omdat dat gezelligheid met de familie betekent, ik hou ook niet van kerstkaarten maken. Dus net als de andere jaren geraak ik strakjes in de problemen om mijn kaarten op tijd verstuurd te krijgen. Of als ik er nu meteen aan begin, lukt het me dan toch om aan die stress te ontsnappen?
Dus wat heb ik nodig: volharding, een tik tegen mijn hoofd en een shot onder mijn kont en een paar stempels die het gewoon makkelijk maken om kaarten te maken.  En raad eens ^.^ yep: ik heb een set van Visible Image die me meteen 5 kerst labels uit mijn vingers liet glijden. 
Eén enkele set... en 5 labels aan het einde van de video ^.^
Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...