zondag 29 mei 2016

Go where your dreams take you...I'm a sucker for wings...and when I saw this stampset of Visible Image getting discontinued I slightly panicked as I didn't have them yet. So a big big thank you to Teresa Morgan to send hers to me. Take a look at her blog and discover what beautiful projects she makes at www.thefatcactus.co.uk
And finally I have found some time to go and have a play with them. Just some me time, creating something just for me because I could.

Now I have made a little movie again...

Ik heb een zwak voor vleugels...en toen ik zag dat deze stempelset van Visible Image uit de shop werd gehaald panikeerde ik een heel klein beetje omdat ik ze nog niet besteld had. Dus ik wil Teresa Morgan heel hard bedanken omdat ze haar set naar mij opstuurde. Neem zeker ook even een kijkje op haar blog om te zien wat ze allemaal voor mooie projecten maakt op www.thefatcactus.co.uk 
En eindelijk heb ik ook even de tijd gevonden om er iets mee te maken. Een klein beetje 'ik-tijd' om gewoon even te spelen omdat het kan en mag.
Ik heb er ook terug een filmpje over gemaakt...
And of course showing the pictures too ^.^

En natuurlijk ook even de foto's  ^.^
Want to discover the Visible Image stamps? Take a look here: http://visibleimage.co.uk/

Wil je de Visble Image stempels graag ontdekken? Dat kan hier http://visibleimage.co.uk/maandag 23 mei 2016

Visible Image goes Wonderland...

How excited are you for the new movie "Alice Through the looking glass" that is hitting the cinema? Over at Visible Image they are very excited. Even that excited that they have a beautiful offer on their Wonderland character stamps.
So today I just went ahead and had some fun with one of those sets: Cheshire cat. And I thought...why not make a little movie myself. One to show you from start to finish how I made my mixed media tag.
So for those who are curious...

Hoe enthousiast zijn jullie voor de nieuwe film "Alice Through the looking glass" die binnenkort in de cinema te zien is? Bij Visible Image zijn ze in elk geval héél enthousiast. Zelfs zo enthousiast dat ze een heel mooi aanbod hebben op hun Wonderland stempels.
Dus vandaag heb ik me even geamuseerd met één van die sets: Cheshire cat.  En toen dacht...waarom maak ik zelf eens geen filmpje. Eentje waarbij ik jullie van begin to eind laat zien hoe ik mijn mixed media tag maak.
Dus voor iedereen die benieuwd is... 


If you are curious but don't have enough time just yet... this is what I ended up with ^.^

Als je nieuwsgierig bent maar nu geen tijd hebt om te kijken...dit is het eindresultaat ^.^
And of course I had to go and make a card using the cat...

En natuurlijk ging ik ook even een kaartje maken met de kat...


Black and white...with that little touch of color as I like to do ^.^

Zwart wit met een klein accentje kleur zoals ik graag doe ^.^


All stamps can be found at Visible Image and all character can be found RIGHT HERE
Alle stempels kunnen gevonden worden bij Visible Image en de stempels van de Wonderland figuren vind je HIER


dinsdag 17 mei 2016

Gansai Tambi Starry Colors....

For all those Gansai Tambi lovers...in fact for all those people who love working with waterbased products. Can I introduce you to the Gansai Tambi Starry Colors?

Voor alle liefhebbers van de Gansai Tambi... eigenlijk voor iedereen die graag werkt met producten op waterbasis. Mag ik jullie voorstellen aan de Gansai Tambi Starry Watercolors?


I did a little video comparing them with the Gansai Tambi metallic watercolors and the Zig Pearlescent watercolors.

Ik maakte een korte video waarin ik ze even vergeleek met de Gansai Tambi metallic kleuren en de Zig Pearlescent watercolors.

Just showing the colourcharts once again...

Nog even de kleurenkaarten laten zien...Shiny enough ^.^ ?
Blinkend genoeg ^.^ ?

woensdag 4 mei 2016

Burning my stamp...

...no I didn't literally burned my stamp ^.^ but..I did more than just stamping my stamp.
Inspired by Hermine Kosters who makes these beautiful presents using these wooden pieces, stamping on them and coloring them in I started looking for these wooden pieces.  They layed here, waiting for me to know what exactly I wanted to do and then the idea grew... my way to work with them ended up in some burning...
To start I took my favorite quote from Visible Image...can't explain how much that one means to me. I stamped it onto the wooden circle.  I had putted it onto a thin piece of plastic so i could give it enough pressure everywhere and it stamped the best it could since I had chosen a circle that has an uneven surface ( lots of stucture ^.^)

...nou ik heb niet letterlijk mijn stempel gebrand ^.^ maar ik heb wel meer gedaan dan gewoon mijn stempel even afgedrukt.  
Toen ik zag welke mooie dingen Hermine Kosters maakte door op houten cirkels te stempelen en dit dan weer in te kleuren hield ik mijn ogen ook open in de winkels. Toen ik ze eindelijk had gevonden dus maar meegenomen maar ze lagen nog een hele tijd opzij. Wachtend tot ik echt wist wat ik er mee wou gaan doen...en dat eindigde in branden...
Om te beginnen nam ik mijn favoriete tekst van Visible Image...ik kan eigenlijk niet uitleggen hoeveel betekenis die heeft voor mij.  Ik stempelde hem op het houten rondje. Om dit te doen had ik hem op een dun plastiekje zodat ik hem overal goed kon aandrukken om een zo goed mogelijke afdruk te krijgen. Mijn houten rondje had namelijk nog veel structuur na het schuren en is niet overal even recht.


A little close up so you can see how it stamped of and all of that beautiful structure in the wood :-)

Een close-up zodat jullie kunnen zien hoe het er uit zag na het stempelen en welke heerlijke structuur er in mijn hout zit.


Another close-up so you can see the difference between the stamped line and the burned lines...

En nog een close-upje zodat je het verschil kan zien tussen de gestempelde lijnen en de gebrande lijnen...


And of course... this little piece just asked for a butterfly. 

En natuurlijk vroeg dit projectje om ...een vlinder. Sometimes, life can break you and you feel everything slip away.  But at the end...you'll see your heart is always strong enough to get you to take your broken wings and make you fly again.

Soms kanhet leven je even breken en voelt het alsof alles je ontglipt. Maar op het einde zie je elke keer weer dat je hart sterk genoeg is om jezelf terug samen te rapen en je terug te laten vliegen.
Used stamps

Both stamps can be found at: http://visibleimage.co.uk/shop/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...