woensdag 30 april 2014

ATC with indigo blue mega flakes

I had seen so much lovely examples using the Indigo Blue mega flakes so I wanted to try them out too. Using them is easy, finding the right background is a little search. Making this ATC I found that the stamped image using the flakes didn't stand out enough but after a while I liked the fact that the butterfly is in the background. In the picture you can really see it shine since I used a flash but in reality it is subtile in the background because of the grey ( black) dylusions I used.

Ik zag al zoveel mooie dingen gemaakt met de Indigo Blue mega flakes waardoor ik ze zelf ook eens wou uitproberen.
Ze gebruiken is makkelijk, een juiste achtergrond vinden is een kleine zoektocht. Na een paar achtergrondjes probeerde ik ze op een achtergrondje gemaakt met de zwarte dylusion. Eerst vond ik het een beetje tegenvallen, wat later vond ik het wel iets hebben hoe de stempel met de flakes in de achtergrond verdwenen was en enkel te zien is als je de ATC in het licht houdt.
Op de foto is hij goed te zien omdat ik de flits gebruikte. 


maandag 28 april 2014

Little joke...

My son went away for 4 days with school and as usual I sent him some cards. One of those cards was a card with a little joke...

Onze Robbe ging vorige week voor 4 dagen op GWP met de school en zoals we gewoon zijn sturen we dan natuurlijk een paar kaartjes.  Eén kaartje was eigenlijk een inside joke...


woensdag 23 april 2014

Fake gelliprint present...

What do you do with all those (fake) gelliprints you have? You can use them in an art journal, make a card out of them or you can use them to make a present like I did this time.

Wat doe je met al de (fake) gelliprints die je in je kast hebt?  Je gebruikt ze in je art journal, je maakt er een kaart mee of je kan er ook een geschenkje mee maken zoals ik heb gedaan deze keer.


I made a little holder for post-it notes. And the front was embellished with some chipboard I had fun with.

Ik maakte een houdertje voor een post-it blokje. En de voorkant kleedde ik aan met wat chipboard dat ik bewerkte.A little close-up of the chipboard butterfly and swirl. I tried something new on the swirl and I love how it turned out. The butterfly got a treatment I have to call one of my favorite techniques lately. But I 'm always happy how that turns out.

Nog even een close-upje van de chipboard vlinder en de swirl. Op de swirl probeerde ik iets voor de eerste keer uit maar ik hou van het eindresultaat. En op de vlinder een techniek die ik eigenlijk ergens bij mijn laatste favorieten moet zetten, elke keer terug blij met het eindresultaat.


Now, to give away the present...or to keep it and put it on my desk?  :-)

En nu, weggeven dat cadeautje of toch maar zelf houden en op mijn bureau plaatsen?   :-)

donderdag 17 april 2014

Memorybox Rings and puddles

One of the latest stencils I bought is this one from Memorybox. I didn't had an idea in mind to use it yet but I was pretty sure I would know something to do with it :-)

Eén van de laatste stencils die ik kocht was deze van memorybox.  Ik had nog iet meteen een concreet idee in mijn gedachten maar ik was er wel van overtuigd dat ik wel een ideetje uit mijn mouw zou schudden.


It didn't take me very long. I took out the Pébéo Prisme Fantasy paints to fill in the empty cirkels, a little piece of a fake gelliprint and some gemstones...

Het duurde niet zo heel lang voor ik wel een idee had :-) . Ik combineerde het met de Pébéo Prisme Fantasy verven om de witte cirkels in te vullen, een stukje van een fake gelliprint en wat glinstersteentjes...zaterdag 12 april 2014

Altered art using mixed media: little Cave...

As a member of the designteam of in 't Woefke we all have made some Easterprojects.  But as you all already have noticed I love to think outside the box so ...no standard Easteregg for me this time.
I made a little cave out my chipboard egg.
I started by giving the inside some structure, painted it black and higlighted the structure using metallic lustre.

 Als lid van het designteam van In 't Woefke maakten we allemaal enkele Paasprojectjes.  Maar zoals jullie wel al weten durf ik wel eens aan '" think outside of the box" te doen :-)
Dus deze keer geen gewoon Paasei van mij maar ik besloot om van mijn ei een klein "magisch grotje" te maken.
Ik begon met de binnenkant van mijn ei wat structuur te geven en daarna kreeg het een laag zwarte verf. De structuur werd terug naar boven gebracht met metallic lustre.The structure on the outside...just glued down pieces of bark I found laying on the ground outside. And I gave it the same treatment: black paint and metallic lustre. The only difference is that I also gave it a coat of mat varnish to get some contrast with the inside.

Om structuur aan de buitenkant te krijgen lijmde ik stukjes schors dat ik gewoon buiten op de grond vond in het park.  Daarna kreeg het ook een laag zwarte verf en metallic lustre. Het enige wat ik hier nog extra deed was een extra laagje matte vernis. Zo krijg je een subtiel contrast met de blinkende binnenkant.And of course a little bright detail, a butterfly to keep every little animal living into my egg company.

En natuurlijk toch een klein kleurrijk element erbij...een vlinder :-)


And I already know who I would like to live in my little cave. I 'm searching a litlle lovely dragon but couldn't find one yet.  

Momenteel woont er nog  niemand in mijn grotje maar ik weet wel wie ik er graag in zou zien: een klein lief draakje maar ik kon er nog geen vinden.


I really would like to know what you think about this Easter project ;-) And if you would find some little sad dragon homeless searching for a loving home...

Nou...ik ben echt benieuwd wat jullie er van vinden! En mochten jullie ergens een verdrietig klein draakje tegenkomen dat op zoek is naar een warme thuis...zaterdag 5 april 2014

CAS birthdaycard...

I have been looking a lot to CAS cards lately since I wanted to get the hang of it to keep some card  clean and simple :-) So today I have a clean and simple card to show you. What I liked a lot when I saw this card was the little sewn border. Just a little detail can just hit me to give me the feeling a card is complete.

Ik heb de laatste tijd heel veel gekeken naar CAS-kaartjes omdat ik ook rustigere kaartjes in de vingers wil krijgen.  Dus vandaag één van die kaartjes die voor mij goed aanvoelden ook al was het clean and simple.  Wat het dan juist was dat mijn aandacht meteen trok: het kleine genaaide randje.  Zo klein kan een detail zijn om mij toch het gevoel te geven dat een kaartje helemaal "af" is ook al is het een CAS-kaartje.
dinsdag 1 april 2014

Always explore...

I'm always  in to go and try a new technique so I decided it was time to try a new one. Since Easter is the time to go and color your eggs I went ahead and tried a new technique to go and color your own papers.  It's a really easy technique that gives you lots of coloured papers in no time.

Ik vind het altijd leuk om een nieuwe techniek uit te proberen en deze keer heb ik dat ook gedaan.  Aangezien Pasen de tijd is waar men zijn eigen eitjes gaat kleuren probeerde ik een ( voor mij) nieuwe techniek uit om mijn papier zelf te gaan kleuren.  Een hele makkelijke techniek waarbij je heel snel veel gekleurde papieren krijgt met steeds weer andere resultaten.I used these colored papers to make two little projects. The first one is a tag and I tried to get some Easter-feeling in it since all the members of the In 't Woefke designteam are showing lots of beautifull Easterprojects on the blog of In 't Woefke.

Die gekleurde papieren heb ik dan maar meteen gebruikt in twee projectjes die ik maakte voor In 't Woefke. Het eerste is een tag waarbij ik toch probeerde om er een Paastoets aan te geven aangezien we in het designteam van In 't Woefke  allemaal verschillende paasprojectjes laten zien.
The second project is an ATC. I usually try out my new techniques onto ATCcards so I just had to make an ATC ( and some butterflies) using these colored papers.

Het tweede projectje was een ATC. Ik probeer vaak nieuwe technieken uit op ATC's dus kon ik nu niet anders dan een ATC maken ( en vlinders) met mijn gekleurde papier.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...