zondag 27 augustus 2017

The greatest adventure...

Sometimes I look back and see what challenges I already overcame. Some of them seemed unpossible but here I am. Still standing strong and so much wiser. Yes, some (hidden) scars too but I'm proud of some of them as they are proof of some of those challenges I have overcome. And some came out of stupid behavior like riding a bicycle that was to little, near a brick pole... That one gave a visible scar but it holds beautiful memories though ^.^
One thing's for sure, no matter how long it took, eventually I always overcome all those challenges making me the person I'm now. And it makes me curious...what challenges are still waiting?

Soms kijk ik even achterom en dan zie ik heel wat uitdagingen die ik al overwon. Sommige leken onmogelijk maar hier sta ik: sterker en wijzer. En natuurlijk zijn er (verborgen) littekens bijgekomen maar elk litteken laat alleen maar zien wat ik al allemaal overwon en maken me trots. En ik geef het toe, sommige littekens kwamen voort uit dom gedrag zoals op een veel te kleine fiets rijden in de buurt van een stenen paal... Die gaf me een zichtbaar litteken maar er hangen ook mooie herinneringen aan vast ^.^
Eén ding is zeker, het maakt niet uit hoe lang het duurde, uiteindelijk overwon ik alle uitdagingen en werd ik de persoon die ik nu ben. En tuurlijk ben ik nieuwsgierig welke uitdagingen er nog aan komen...


If only we had a crystal ball...
Mochten we een glazen bol hebben...

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

Destination unknown

zondag 20 augustus 2017

Lost chances...

When you look back...are there things you would have done differently? I know I would, who doesn't in the end. And of course we regret some of the things we have or haven't done. So once in awhile it's good to remember yourself that in the end...

Als je even achterom kijkt... zijn er dan dingen die je anders zou gedaan hebben? Ik in elk geval wel, wie zou dat niet doen als hij de kans zou krijgen. En daar zit soms wel wat spijt bij om de dingen die we wel of net niet hebben gedaan. Dus af en toe is het wel goed om er jezelf aan te herinneren dat op het eind...


Nothing you can do now to turn back the clock and change it so no reason to keep thinking of it I suppose. Only learn from it to never put yourself in that position again and just take every chance you get no matter what.

Je kan er niets meer aan doen. Wat geweest is, is voorbij en dat kan je niet meer veranderen. Dus er te lang bij blijven stilstaan heeft geen zin vermoed ik. Maar de herinnering eraan kan je enkel leren om jezelf nooit meer in die positie te zetten en je ertoe brengen dat je net elke kans grijpt die je krijgt.Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zondag 13 augustus 2017

If I could...

That weather... you would almost think it's fall. You might think that's why I took out the stamps I did but that's not entirely true. I just thought it was time I took out some stamps I hadn't used in a long time and I really wanted to a lot of the times ^.^
Now what to create...how about a trio of ATC's?

Eerlijk, als je naar het weer kijkt denk je soms toch dat het al herfst is? En misschien denken jullie dat daar de reden ligt waarom ik deze stempels uithaalde maar dat klopt niet helemaal. Ik dacht dat het eens dringend tijd werd dat ik de stempels nam die ik al zo lang wou gebruiken ^.^
En dan...wat maken? Ik ging dan maar voor een trio van ATC's...


I first colored a piece of paper the size of 3 ATC's and stamped on it. Then I glued down my spider web die cut. When you cut up the paper into 3 ATC's you have patterns that run from one ATC onto the other.

Ik kleurde eerst een stuk papier dat de maat heeft van 3 ATC's en bestempelde het. Daarna kleefde ik er mijn uitgestanste spinnenweb op. Als je nu het papier tot 3 ATC's snijdt heb je patronen die doorlopen van de ene ATC naar de andere.

 What stamps are calling out your name for a long time and why aren't you giving in ^.^
Met welke stempels wil jij al heel lang iets maken...en waarom zou je dat niet gewoon doen ^.^

Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

zaterdag 12 augustus 2017

Jump...

It has been a while since I shared something from my Breathe art journal. Sometimes I feel the need to create in it more than other moments.
Today I do want to share a video I made some months ago but didn't share here yet.

It's a page that has so many hidden messages what makes it one of my most meaningful pages in my journal. I hope you enjoy the video...

Het is al een hele tijd geleden dat ik nog een pagina uit mijn Breathe journal deelde. Soms heb ik meer nood om daarin te werken dan op andere momenten.
Vandaag deel ik graag een video die ik een hele tijd geleden maakte maar hier nog niet deelde. Het is een pagina dat zoveel verschillende elementen heeft met betekenis voor mij waardoor het een van de meest waardevolle pagina's is. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden...If you wonder how I got these rusted metals... just natural rust and it's as easy as can be.
Als je benieuwd bent hoe ik de geroeste metalen rondelen kreeg... gewoon natuurlijk roest en het is zo makkelijk te krijgen.To start I try to put some dents into my metal. Not very easy but I bang on it using a hammer, lay them down on some rough stones and scratch them by moving them around using my foot.
Then it's time to give them a bath... and a second one that is made of pure white vinegar. You can dilute it down to half water-half vinegar if you want to reduce the smell. When they have been in there for a couple of hours or overnight you can take them out. You'll see them turn black, other metals don't change colour, that depends on the metal.
While they are still wet throw some  regular table salt on top of them. As little or as much as you want. The more you put on, the better your metals will be "eaten" and rust.

Om te beginnen probeer ik altijd wat krassen en deuken in mijn metaal aan te brengen. Niet altijd even makkelijk maar ik sla er op met een hamer of leg ze op ruwe stenen en kras ze erover heen met mijn voet.
Dan even afwassen en daarna gaan ze in een bad met puur witte wijnazijn. Je kan het voor de helft verdunnen met wat water als je de geur wat wil dempen. Laat hen er een paar uren of tijdens de nacht in liggen voor je ze er uit haalt. Je zal zien dat sommigen verkleurd zijn, niet elk metaal reageert hetzelfde.
Nu ze nog nat zijn gooi je er gewoon tafelzout over. Je kan kiezen hoeveel zout je er op gooit. Hoe meer zout, hoe meer je metaal wordt "aangevreten" en hoe meer roest je krijgt.Give it another couple of hours or leave it overnight again. And there it is…beautiful rust. If you wipe your metals however you’ll see you can still remove a lot of the rust. So either you seal it with a varnish or you just go and repeat these two steps again. Don’t be scared, the vinegar will take away all the rust but when you give it a second batch of salt it returns. You can go and repeat these steps as much as you want until you are happy with the results. I only do these steps twice and finish off by removing some of the salt I have put down in the end. Then I lay them outside a couple of days when it’s raining.  And you’ll see how beautifully the rusting really gets.

Laat het zout er opnieuw een paar uren of een nachtje op liggen. En daar is het: prachtig roest. Als je echter over je metaal wrijft zal je zien dat het roest voor een groot deel weg kan gehaald worden. Dus je kan er voor kiezen om het nu gewoon te beschermen met een laagje vernis uit een spuitbus bijvoorbeeld of je kan de stappen gewoon even herhalen. Niet schrikken als je ziet dat je roest verdwijnt als je het in het azijnbad legt. Als je er later opnieuw zout op gooit komt het gewoon terug. Je kan deze stappen nog vaker herhalen maar ik stop na twee beurten. Daarna kies ik er echter voor om mijn metaal nog even in de regen buiten te leggen met deze geroeste metalen als gevolg. 


All that is left now is creating ^.^ If you try it out...let me know on any of my social media, I would love to see what you create.

Het enige wat je nu nog moet doen is creatief aan de slag gaan ^.^ Als je het uitprobeert, geef dan zeker eens een gil op mijn sociale media, ik zie heel graag wat jullie allemaal maken.

zondag 6 augustus 2017

Time...

Time... we all are short on that sometimes.

Tijd...iedereen heeft daar soms wel wat te kort van.


But we should never be short on time to be happy. And I know, life can be hard and sometimes break us down so hard that we don't see ourselves be happy again. That black hole just keeps pulling us down...

Maar we zouden nooit te weinig tijd mogen hebben waarin we gelukkig zijn. En ik weet heel goed dat het leven heel hard kan zijn, en je gewoon knock out tegen de grond slaat. Momenten waarop we onszelf nooit meer gelukkig zien worden en dat zwarte gat gewoon aan ons blijft trekken...


It might take some time but there's always that moment when that darkness starts to disappear, when you start seeing the beauty around you again...

Het kan veel tijd en geduld vragen maar er komt vroeg of laat een moment waarop die duisternis begint te verdwijnen, dat je ziet wat voor moois er zich rond je bevindt...


I hope all of you can say you are happy as we speak. Lot's of love from me to you.

Ik hoop dat elk van jullie op dit eigenste moment kan zeggen dat hij gelukkig is. Dikke knuffel van mij aan jou.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...