maandag 24 november 2014

Art journal: all the letters...


My favorite part of making an art journal page is creating the background, oh and finding quotes who get down to your soul.
So I took some time for my own and made another art journal page. First enjoying making the background...

Mijn favoriete deeltje van het maken van een artjournalpagina is het maken van de achtergrond, oh en ook het vinden van een quote die echt iets betekent voor me.
Ik heb opnieuw even tijd genomen om mezelf uit te leven op een art journalpagina.  Te beginnen met het maken van een achtergrond...

Then figured out how to put my quote on there...

Dan uitzoeken hoe ik de tekst op de pagina wil verwerken...


It needed a heart with all different attempts to get things said... but since I didn't get the right letters together to spell out what I want...

En natuurlijk moest daar een hart bij waarop meerdere keren geprobeerd werd om de juiste letters bij elkaar te krijgen voor wat ik wou zeggen. Maar aangezien ik de juiste woorden niet gespeld krijg voor wat ik voel...


The endresult...

En het eindresultaat...


vrijdag 21 november 2014

Another CAS Christmascard...

Another Christmas card to show here today.  Totaly clean and simple, just a stamped snowmen and colored it in using distressinks. But it was really relaxing making this card. Plugged some music in my ears and coloring...you've got to love those moments ^.^ Next project is almost ready...finally I found the time to make an artjournal page.

Vandaag opnieuw een kerstkaartje om te laten zien. En het is terug een CAS kaartje. Gewoon een sneeuwmannetje gestempeld en ingekleurd met distressinkten. Maar het was zo relaxerend om dit kaartje te maken. Gewoon wat muziek in mijn oren gestopt ( leve de MP3) en gaan kleuren...gewoon genieten he van die momenten ^.^
Het volgende projectje is ook bijna klaar...ik vond eindelijk de tijd om opnieuw een artjournal pagina te maken.dinsdag 11 november 2014

Christmas in november...

I have to be honest...I don't like winter, I don't like the cold not even the snow. I enjoy the summer to much with it's sun, the flowers ...
So I have to admit I don't like making Christmas cards...and usually I always start late. But this year I started early (wow), keeping them all very clean and simple (CAS). And this card is the first...

Ik ga heel eerlijk zijn...ik hou helemaal niet van de winter, ik hou niet van de kou, en ook niet van de sneeuw.  Ik hou te veel van de zomer met zijn warmte, de bloemen, de bezigheid,...
Dus ik moet ook toegeven dat ik niet graag kerstkaarten maak, waardoor ik meestal veel te laat start. Maar ik ben dit jaar vroeg begonnen ( wow) al hou ik ze wel allemaal clean and simple. En dit is het eerste kaartje...


Very simple techniques, really quick and easy to get the inside some color ;-) If You want to know what the technique is...take a look at the page "Tutorial" you can find at the top of the blog ;-)

Heel eenvoudige technieken, snel klaar en ook heel makkelijk om snel de binnenkant af te werken ;-)
Ben je benieuwd welke techniek dit nu juist is ...neem een kijkje onder het tabblad "Tutorial" dat je bovenaan mijn blog vindt.Het tekstempeltje is er eentje van de Nederlandstalige reeks die gemaakt werd door In 't Woefke. Een heel fijn tekstje dat perfect aansluit bij dit CAS kaartje vind ik.

vrijdag 7 november 2014

Tag: moving forward...

A while ago I had some fun making lots of tags using distress stains and today I wanted to show you one of them. It's a steampunky one using Tim Holtz stamps. How else to name it than " Moving forward."

Een tijdje geleden maakte ik een ganse reeks tags waarbij ik distress stains gebruikte en vandaag laat ik jullie eentje uit die reeks zien.  Het is een "steampunk" tag met allemaal Tim Holtz stempels, en de titel kon niet anders dan "Moving forward" zijn voor mij.


I had a lot of fun building these chipboard gears layer after layer...

Ik vond het heel leuk om deze gewone kartonnen gears laagje per laagje op te bouwen...

zondag 2 november 2014

Art journal: give me a whisper...

Sometimes I get the question: ”What’s an art journal?”  My first answer is that it’s a book in which people experiment with all different kinds of materials.
For me however it is a book in which I put my thoughts and feelings in a creative way. I start with a quote or a part of a lyric and I create a background that reflects how I sense this text.
For this page I started with a sentence out of a song Guns And Roses made: “Don’t you cry” (original version).

Soms vragen mensen wel al eens wat een art journal is en het eerste antwoord is dan dat het een boek is waar veel mensen op een creatieve manier aan het experimenteren gaan met verschillende materialen.
Voor mij persoonlijk is het echter een boek waarin ik op een creatieve manier mijn gedachten neer zet.  Ik vertrek uit een quote of een deel van een muziektekst en bouw daarrond een creatieve achtergrond die aansluit bij hoe ik het aanvoel.  Voor deze pagina ben ik gestart met een zin uit een liedje van Guns and Roses: “Don’t cry” ( original version).


I always incorporate different things that, that for me, have a certain meaning.  Angels for those I'm missing because they left much to early, clocks and crackles accents for the time spend without them, the twinkling H2O on the background, the stars,...

Ik verwerk ook altijd dingen die, voor mij, een betekenis hebben. De engeltjes voor al diegenen die ik zo hard mis omdat ze te vroeg moesten gaan, uurwerken en crackle accents voor de tijd die voorbij ging zonder hun, een zachte glimmering op de achtergrond met de twinking H2O's, de sterren,...


Curious about the song?
Benieuwd om het liedje te horen?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...