zaterdag 30 maart 2019

Shine a light...Today I'm over at the 'Less is more' challenge blog where they challenge you to create clean and simple projects. So no layers, lots of white space and minimal embellishments.  So I think I've got that ^.^

Vandaag ben ik een guest designer op het 'Less is more' challenge blog waar je uitgedaagd wordt om Clean and simple projecten te maken. dus geen extra lagen, veel witruimte en een minimum aan embellishments.  Dat lijkt me geen probleem ^.^Now for the theme: shine a light... so they suggested a ray of sunlight or some moonlight or...  Now who would I be not to have my own take on the 'Shine a light' right?
Oh and guess who the sponsor is this month... yes... Visible Image so twice the fun or no: triple the fun because I can play with my favorite stamps, keep my white space and have fun on laying down a little message.
Getting curious on my take on it all?  Well I have been filming it all as I am adding some texture on my stamps and I wanted to share those little tricks with you.  Have fun!

Nu voor het thema: schijn een licht op...  Dus stelden ze bijvoorbeeld wat zonnestralen of maanlicht
voor. Maar wie zou ik zijn om er niet mijn eigen draai aan te geven toch?
Ah en weet je wie de sponsor is deze maand? Inderdaad: Visible Image. Dus twee keer zoveel plezier, nou maak dat drie keer want ik mag met mijn favoriete stempels werken, kan mijn geliefde witruimte houden en mag mijn eigen betekenis en verhaal neer leggen.
Benieuwd hoe ik het heb opgevat?  Wel ik heb het allemaal gefilmd want ik breng ook textuur aan op mijn stempels en laat de truukjes zien in mijn video ^.^ Veel plezier!

The video - De video

Now if you like CAS cards I suggest you do check out the Less is more blog as not only do you find gorgeous inspiration by the designteam but you also can link up your own creations and you get to see what everyone else is uploading. So loads of inspiration!

Als je nou ook een grote fan bent van CAS of clean and simple kaartjes dan kan ik je zeker aanraden om het Less is more blog te bezoeken. Je krijgt niet alleen de inspiratie van het designteam te zien maar je kan er ook zelf je creaties uploaden en je ziet dus ook wat de anderen maakten. Heel veel inspiratie op een plek dus!

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 27 maart 2019

Change your thoughts...I always look forward in discovering the words that accompanies new sets that are getting released. And looking at the words that are in the Oz Scarecrow set... how can you not love them.  I love words that get your brains thinking. And look at Mr Scarecrow himself, he's figured it out himself too ^.^

Ik kijk er altijd naar uit om te zien welke woorden er in nieuwe sets komen. En als je kijkt welke dat zijn in de Oz Scarecrow set, hoe kan je dan niet blij zijn?  Ik vind het altijd super om woorden te zien die je laten nadenken. En het lijkt er op dat Mr Scarecrow zelf ook de woorden aan het laten doordringen is.


This was my very first tag I made so my very first play in coloring him in. It also was the first time since a long long time I had been doing some coloring in and I had forgotten how relaxing it was. 
Just some watercolors, some pencils and music.  Be gone world, where there is always something going on. Just me and Mr Scarecrow ^.^

Dit was mijn allereerste tag die ik maakte toen de stempelset hier aankwam. En het was ook de eerste keer sinds tijden dat ik nog eens echt aan het inkleuren ging. En ik was vergeten hoe relaxerend dat is. gewoon wat aquarelverf, een paar potloden en muziek. En weg met die wereld waar er altijd wel iets is dat je bezig houdt.  Enkel ik en Mr Scarecrow ^.^


Now I have been cutting him out on this tag, but that was only because I was still waiting for the dies to arrive over here in Belgium but yes... there are coordinating dies to cut this lovely boy out so no more fussy cutting and that is something to be really happy about ^.^

Ik heb hem helemaal uitgeknipt voor dit project, maar dat was enkel omdat de passende dies nog niet waren aangekomen hier in België maar je leest het goed: er zijn snijmallen om deze lieverd uit te stansen dus geen knipwerk meer en daar kan ik niet anders dan blij mee zijn ^.^


And Mr Scarecrow isn't alone of course.  Check out all the Oz stamps and dies on the website/shop from Visible Image. And if you have a play with Mr Scarecrow or any of his friends yourself , come on over to the facebook group and share your projects. I would love to see them!

En natuurlijk is Mr Scarecrow niet alleen. Je vindt alle andere Oz stempels en stansen op de website of in de online shop. En als je zelf aan de slag gaat met Mr. Scarecrow of één van zijn vrienden, kom dan zeker eens langs in de facebookgroep om het te delen want ik zou het super vinden om ze te zien!


Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 20 maart 2019

DNA...

Sometimes I have this instant connection with a stamp even though I can't always immediately lay my finger on it why that stamp is calling my name as hard as it is. And that fishbone stamp is one of them.  I like him, like ... a lot... so today is the day I took him out to get inked. 
And while looking through the other Visible Image sets I knew rather fast that the DNA stamp was going to join my little fish. 
Now only to decide what to do with my background... a tiny bit of color and some Japanese papers made perfect sense in my head so I got my camera out and had it rolling for you guys ^.^

Soms heb ik meteen een klik met een stempel, ook al kan ik niet altijd meteen mijn vinger leggen op waarom die nu net zo hard mijn naam roept. En de visgraat stempel is daar eentje van. Ik vidn hem super tof dus vandaag was de dag dat hij inkt zag.
En terwijl ik tussen de andere Visible Image stempels keek wist ik eigenlijk vrij snel dat de DNA stempel er gewoon bij moest.
Toen was het enkel nog beslissen wat ik met de achtergrond wou gaan doen... een beetje kleur en wat Japanse papieren klonk allemaal overduidelijk dus nam ik daarna de camera en liet hem lopen voor jullie ^.^

The video - de video


Now of course I'm very curious on your ideas with the fishbone stamp so if you create something and would love to share it, come on over to the Visible Image facebook group ( link below). I'm looking forward to see all those fish swim by ^.^

Nu ben ik best benieuwd welke ideeën jullie allemaal hebben voor de visgraat stempel dus als jullie iets maken en het graag willen delen, kom dan gezellig even langs in de facebook groep van Visible Image ( link onderaan). Ik kijk er alvast naar uit om  al die vissen voorbij te zien zwemmen ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 13 maart 2019

Fire in the house...

Fire in the house!! Watch out Mr scarecrow because someone is after you... now who could be so wicked?

Brand!! Kijk uit Mr.Scarecrow want iemand heeft het duidelijk op je gemunt... wie zou er zo slecht kunnen zijn?


No surprise that it is the Wicked witch is it?

Nou het is vast geen verrassing dat het de heks is toch?


I know, I know people already have told me I have a twisted mind and I'm not even going to argue with you as I'm perfectly aware of it myself and even more so, I'm perfectly happy with how my mind works ^.^
But be honest, we have to give our beloved witch a bit of fun no?
I took out the stencil 'Dark hearts' to go in my background as I thought it was a perfect match for this scenery too. And  that smear of lipstick in the 'Dare to be different' set is just perfect to ground any of the Oz Characters or the Wonderland Characters.

Ik weet het, ik weet het mensen hebben me al gezegd dat ik een verwrongen geest heb en ik ga daar zelfs niet over discussiëren want ik weet dat gewoon van mezelf, en meer nog, ik heb er absoluut geen problemen mee, ik ben 100% tevreden met hoe mijn geest werkt ^.^
Maar wees eerlijk, we mogen de heks ook wel haar pleziertje gunnen toch?
Ik heb er ook de 'Dark hearts' stencil bij genomen omdat ik hem perfect bij dit tafereel vond passen. En die inkt veeg uit de set 'Dare to be different' is perfect om al je personages op de grond te zetten.

I tried to create some depth in between the two characters too so what I did was diecut my Witch out of one layer of paper, I gave my fireball a second layer and Mr Scarecrow got 3 layers of paper. That way it looks as if Mr Scarecrow is in front of the Witch even better. And it's all so easy to do with those dies.  They cut through the 300 gsm thick watercolor like butter. 

Ik heb geprobeerd om echt de indruk te wekken dat onze Mr Scarecrow voor de heks staat en wat ik daarvoor deed was het volgende: ik sneed mijn heks uit 1 laag papier, mijn vuurbal uit twee laagjes en Mr Scarecrow kreeg drie lagen.  Super makkelijk met de dies die bij de stempels horen. Ze snijden door mijn 300gr dik aquarelpapier als door boter.


Want to see for yourself how easy those dies work? I have a 2 minute video ^.^
Wil je graag met je eigen ogen zien hoe makkelijk de dies door het dikke papier gaan, dat kan want ik heb een mini video van 2 minuten ^.^


Yep, they sure are a musthave those dies when you go for the stamps.
Als je voor de stempels gaat zijn de dies echt de perfecte aanvulling!Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 6 maart 2019

See everything...

So when I did my unboxing video on the new release by Visible Image I asked what stampset you would love to see me use and in today's video I'm having a play with your number one choice. Well, it was a first call on who got to be nr. one but no worries... as I have your other favorite in another video where Helen and Mark form Visible Image are sponsoring a £20 gift certificate and there is still time until March 9th to enter and have a chance in winning.
Curious on who those 2 favorites are?

Toen ik mijn unboxing video deed met de nieuwe release van Visible Image vroeg ik jullie met welke stempelset jullie me graag aan de slag zagen gaan in één van mijn video's. En vandaag ga ik aan de slag met jullie favoriet. Nou, het was een fotofinish om te zien wie nu echt eerste was maar... ik heb die andere favoriet gewoon gebruikt in een andere video waar Helen en Mark van Visible Image een cadeaubon van £20 sponsoren en er is nog tijd tot 9 maart om mee te doen en kans te maken om te winnen.
Benieuwd wie die 2 favorieten nu precies zijn?


And the second big favorite...
En de tweede grote favoriet ...Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 3 maart 2019

Sparkling spring video hop...


What do you think about another videohop with a chance for you to win some great prizes by fabulous sponsors?  Sounds good doesn't it ^.^  Some ladies from around the world and myself have collaborated to bring you the 'Sparkling spring' video hop

Wat vinden jullie van een nieuwe video hop met opnieuw de kans voor jullie om een prijs te winnen van onze fantastische sponsors?  Klinkt goed toch? Enkele dames van over de hele wereld en ikzelf sloegen de handen in elkaar om jullie de 'Sparkling spring'  video hop te brengen


And we are more than happy to be able to tell you who our fabulous sponsors are:
En onze fantastische sponsors in deze hop zijn:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst


Visible Image £20 gift certificate
FabScraps 2 times 5 stencils
7 Dots Studio - collection kit
WOW  2 times $15 or £15
Joggles 2 times  $25 gift certificate
My rusty Crown  $25 gift certificate US only
AB studio by Aga Baraniak prize pack stencils
Rubber Dance Stamps €25 stamp grab bag

The hop goes live on March 2nd 2019 and runs until March 9th. We will announce all winners on Monday March 11th. Good luck!

De hop start op 2 maart 2019 en loopt tot 9 maart, we laten weten wie er won op 11 maart. Veel geluk!

*****     *****     *****

So let's get hopping and since you are here let's get started with my inspiration ^.^ 
The list of the next lady to hop to and to all the other ladies is right underneath the video 
and in the description box underneath the video. Have fun and good luck!

Wat denk je, klaar om te hoppen? 
Aangezien je hier bent kan je gewoon starten bij mijn inspiratie video.
De link naar de volgende dame vind je hier onder de link naar de video 
en ook in de omschrijving onderaan de video op youtube.
Veel plezier en veel succes bij het winnen!


The video - De video

Curious who's taking part in the hop?
Benieuwd wie er meedoet in de hop?

Athanasia Papantoniou https://youtu.be/Sg_ukproASc
Riikka Kovasin - https://youtu.be/kB68xntWHXo
Keren Tamir: https://youtu.be/NjinptFr4Ts
Gerry van der Velden https://youtu.be/uO1jP2QkeBs
Shannon Helwig  https://youtu.be/Gd6P7U1f-OY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...