donderdag 24 december 2015

Be Merry...

I want to wish all of you a very Merry Christmas. Enjoy the time you get to spend with those you love. And those that have passed away much to early...they're twinkling at the sky to say hi.

Ik wens jullie allemaal graag een Zalig Kerstfeest. Geniet van de tijd met de mensen om je heen. En al die dierbaren die ons te vroeg hebben verlaten...die staan te schitteren aan de hemel, en komen zo toch ook even langs.


vrijdag 18 december 2015

Visible Image designteam...

6 december, I'm looking around on the internet searching for some nice stamps and I find this site where I just fall in love immediately with the stamps. I'm sure you know that feeling where you are like: I want that one and that one oooh and that one and...  The morning after I had another look and I discover that they are having a designteamcall. I can't help getting enthusiastic but there is that little voice telling me to think twice, I still have all those other plans, what about them? So I mailed them, telling about me, what I want to do and how I fell in love with the stamps. And guess what...I can tell you all today I became a member of the Visible Image designteam!

How awesome is that? I'm so happy. And you just have to take some time to go and take a look at THE BLOG to meet the rest of the DESIGNTEAM. So much talent from all over the world. I'm so looking forward in getting creative with these stamps.  So keep an eye on this blog...I'll show you why I fell in love ^.^
Curious about the stamps? You can find them HERE.


6 december...ik ben op internet op zoek naar wat leuke stempels en ik kom uit op een site waarbij ik meteen als een blok val voor de stempels...  Je kent dat wel he als je meteen zo iets hebt van ooooh jee ik wil deze en deze en kijk die ook en...  De dag nadien dan maar nog eens verder gekeken op de site en hun facebookgroep en... plots valt mijn oog op een designteamcall.  En meteen begint het te kriebelen want wat zou het super tof zijn om met deze stempels aan de slag te mogen gaan in een designteam. Alleen is daar ook dat stemmetje dat er tussen komt en me zegt dat ik moet opletten want wat dan met al mijn andere plannen ?  Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en hun verteld over mezelf, wat ik nog allemaal in mijn hoofd heb en hoe ik als een blok viel voor hun stempels. En weet je wat? Ik mag vandaag zeggen dat ik een lid ben van het Visible Image designteam.

Hoe geweldig is dat? Ik ben zo ontzettend blij. En echt waar, neem een kijkje op HUN BLOG en maak kennis met de rest van HET DESIGNTEAM. Wat een talentjes zitten er daar bij, allemaal verspreid over de hele wereld.  Ik kijk er zo naar uit om aan de slag te gaan met deze stempels. Dus hou het blog zeker in de gaten, ik laat jullie met veel plezier zien waarom ik verliefd werd op deze stempels ^.^
En nu zijn jullie misschien ook benieuwd naar hun stempels? Die vind je HIER 

dinsdag 15 december 2015

Christmas cards...

I finally went ahead and made another Christmas card...well that is... I had so much fun with my Woodcraft markers making backgrounds that I just went ahead and make me more than 1 Christmas card ^.^

Ik heb eindelijk nog eens een kerstkaart gemaakt...nu ja... Ik had zoveel plezier met het maken van achtergrondjes met de Woodcraft markers dat ik maar meteen doorging en meer dan 1 kerstkaart maakte ^.^


And then I dived in my stampstash and took out some golden oldies. The snowflakes is an Artemio stamp, the snowmen is an Inkadinkado stamp and the text is Penny Black. Don't think they make them anymore... but I still love them.

En toen nam ik een paar golden oldie stempels uit mijn stempelmappen. De sneeuwvlok is van Artemio, de sneeuwman van Inkadinkado en de tekst is van Penny Black.  Allemaal niet meer te verkrijgen denk ik maar ik vind ze nog steeds super.


I used the Silver Woodcraftmarker to stamp on my snowflakes and snowmen. Loved how well it went on clear and rubber AND that they it's waterproof when dry. Didn't have to be afraid to color in my snowman using the same blue I used in the background and some water. He didn't melt ;-)

Ik gebruikte de zilveren Woodcraftmarker om mijn sneeuwvlokken en sneeuwman te stempelen. Ik vond het super om te zien hoe goed ze werken op zowel Clear als rubberen stempels EN het leuke is dat ze permanent zijn eens ze droog zijn. Ik moest dus niet bang zijn dat mijn sneeuwman zou "smelten" als ik hem inkleurde met dezelfde kleur blauw als ik in de achtergrond gebruikte en water ;-)


I putted some wink of stella on my snowman to give his snow a little shine but the snowman and the snowflakes...that Silver shines enough on it's own ^.^

Mijn sneeuwman kreeg ook wat wink of stella om hem dat kleine beetje subtiele glitter te geven aan de sneeuw maar hijzelf en de sneeuwvlokken...dat zilver is blinkend genoeg van zichzelf ^.^


I still have some backgrounds laying around here...I'll be having some more fun making new projects ^.^

Ik heb nog een paar achtergrondjes liggen...ziet er naar uit dat ik dus nog wel wat projectjes kan gaan maken ^.^

maandag 14 december 2015

Clean color winter card...

This months theme is still winter for the DT members of KuretakeUK and I think this little penguin on his shiny iglo fit's that theme just perfectly.
I gave him a lovely shiny house since I colored my snow using the Wink of Stella, the little guy and my background is colored using my Clean color markers. 
I didn't have any text on the card as you could make a Christmas card out of it, or a birthday card or.... 

Het thema voor de DT leden van KuretakeUK is deze maand nog winter en ik vond deze lieve pinguin daar perfect voor.
Hij kreeg van mij een prachtig glinsterende iglo door mijn sneeuw met Wink of Stella te kleuren, mijn pinguin en ook de achtergrond kleurde ik met mijn Clean color markers ( hoe kon dat ook anders ^.^)
Ik plaatste geen tekstje want het stempeltje past perfect op een Kerstkaartje maar het zou ook een leuke verjaardagskaart kunnen zijn of...woensdag 9 december 2015

GansaiTambi birthday card...

A while ago a dear friend of mine was celebrating her birthday and of course I made her a birthday card. I knew she would like to see a typical "Veerle" card so I dived in my materials and took out a stencil and some cracklepaste to make my background after I had putted some color on it first.

Een tijdje geleden was er een goede vriendin van mij jarig en daar hoort natuurlijk een kaartje bij. Ik wist dat ze wel blij zou zijn met een echte "Veerle" kaart dus nam ik er een stencil en wat cracklepasta bij nadat ik al een eerste laagje verf op mijn papier had gezet.


I chose my Gansai Tambi's for this card since I knew that was one of her birthdaygifts. Kept it clean and simple, I didn't think this background needed more than a flower and a little text.

Ik koos voor de Gansai Tambi's voor dit kaartje aangezien ik wist dat dit één van haar verjaardagscadeau's was. Ik hield het verder rustig, enkel nog een bloem en een klein tekstje om de kaart af te maken.vrijdag 4 december 2015

Gansai Tambi background...

Hi, time again to guide you step by step through my process in making this project. It has been warm for a long time but it looks like winter is finally here. So I took out some cold colors to make a card and wish somebody on this cold winter day the warmest wishes.

I  took my Gansai Tambi watercolors and prepared everything before starting. I taped a piece of watercolor paper onto a board. That allows me to tilt my paper when I get started. I took the colors 57 Turquoise green – 38 Deep violet and the 95 Silver and putted it in a separate plate to avoid mixing up my colors in my box of watercolors itself while working.

Ik laat jullie vandaag terug graag in een stappenplan zien hoe ik mijn kaart maakte. Het is lang lekker warm geweest buiten maar het ziet er naar uit dat de winter er dan toch stilletjes aan komt. Dus nam ik twee koudere kleuren om een kaartje te maken en zo iemand toch de warmste wensen toe te sturen.

Ik nam mijn Gansai Tambi aquarelverf en zette alles eerst klaar. Ik kleefde een stuk aquarelpapier op een klein snijbord. Zo kan ik strakjes mijn papier schuin zetten als ik begin. Ik nam de kleuren 57 Turquoise green - 38 Deep violet en 95 Silver en bracht een klein beetje daarvan in een mengpallet  aan zodat ik mijn kleuren tijdens het werken niet door elkaar mix en mijn kleuren niet vervuil ;-)


Put something under your board so it is tilted.  I started by putting a good coat of water on my paper and then putted some color at the top of my paper. The water on my paper will start picking up my color and get it to run down on the paper.

Zet iets onder je board zodat het schuin staat. Ik begon met een goede laag water aan te brengen met een penseel op mijn papier en nadien bracht ik wat kleur aan op de bovenkant van mijn papier. Het water op je papier zal de kleur opnemen en ervoor zorgen dat het al begint uit te vloeien en naar beneden begint te lopen.


When I have a first coat of color I spritzed more water on the paper so my colors can run down easier and they can spread on the paper to color it completely. Keep putting on more color and water until you are satisfied and your paper is completely colored.

Als ik mijn eerste laag kleur heb aangebracht vernevelde ik nog meer water op mijn papier zodat mijn kleuren nog makkelijker naar beneden konden lopen. Ik bracht elke keer meer kleur en water aan op mijn papier tot ik helemaal tevreden was over hoe mijn papier gekleurd werd.


If wanted you can already put some Silver on your paper. You’ll see that is blends beautifully and push aside some of the other color. I only used a little bit.  When I was happy with my paper I used a heattool to dry my paper completely.

Als je wil kan je al wat zilver op je papier ook aanbrengen. Je zal zien dat het prachtig uitblend en de andere kleur opzij zal duwen. Ik gebruikte nog maar een klein beetje. Eens ik tevreden was droogde ik mijn papier met een heattool.


I missed some Silver so I putted just a tiny bit at the top of my paper and had it dripping down.  I didn’t spritz water here to avoid the Silver to run all over my paper. Instead I used a brush with water and putted it right on top of the lines of Silver to help it and run down to the bottom of my paper.

Ik miste mijn zilver dus bracht ik nu mijn papier droog was opnieuw wat zilver aan bovenaan op mijn papier op een paar plaatsen. Ik vernevelde geen water meer om te voorkomen dat het zilver over gans mijn papier verspreid werd. Ik gebruikte een penseel om heel gericht water aan te brengen op mijn zilveren lijnen en zo het zilver te helpen om naar beneden te lopen.


While I left my paper to dry I started stamping some snowflakes using the Gansai Tambi. You don’t want watered down paint since that will get in the nooks and crannies and you will have splatters instead of a nice and crisp image. Just use a damp brush  to pick up some color and lay it down on the rubber stamp.  When you colored your stamp breathe onto your stamp to get some moist onto your paint.

Terwijl ik mijn papier liet drogen stempelde ik een paar sneeuwvlokken met de gansai Tambi.  Je wil geen te dunne verf aangezien dat in alle plooien van je stempel zal kruipen en vlekken zal geven als je gaat stempelen.  Gebruik een gewone vochtig penseel om pigmenten op te nemen die je op je stempel aanbrengt. Als je stempel helemaal ingekleurd is kan je even ademene op je stempel om eventueel gedroogde pigmenten terug te activeren.


I stamped my snowflakes onto a thick vellum. I also used my brush to splatter on some little dots of the Silver paint.

Ik stempelde mijn sneeuwvlokken op een dikker vellum. Ik gebruikte mijn penseel ook om een paar spatten aan te brengen van het zilver.


And while my vellum was drying i made a little tag. I took a piece of watercolor paper and using a brush I colored it using the same nr 57 turquoise green. When it was dry I stamped my text on there. Translated it says: “We wish you on these cold winter days the warmest wishes.”
To make the snowflake I used a brush and colored a piece of vellum with the Silver.  When dry I punched out my snowflake.

En terwijl mijn vellum mooi lag te drogen maakte ik nog een klein label.  Ik kleurde een stukje aquarelpapier met het zelfde Turquoise met een penseel. Toen het droog was stempelde ik er de tekst op.  Om de sneeuwvlok te maken kleurde ik een stukje vellum met de zilveren verf en toen dat droog was stanste ik een sneeuwvlok.Last step is assembling the pieces together to make my card. I didn’t glue down the vellum but sowed it on my paper ;-)  And your ready ^.^

En de laatste stap is alle stukjes samen brengen in een kaart. Ik lijmde het vellum niet vast maar naaide het vast op mijn achtergrondpapier. En je bent helemaal klaar ^.^


Give it a try and share your results by tagging me in your facebookposts... I would love to see your results!

Probeer het eens uit en deel jullie resultaten door me te taggen in je facebookposts of ... Ik wil heel graag zien welke resultaten jullie hebben met deze techniek!

Used materials:
Gansai Tambi watercolors box of 36 ~ colors nr 57 Turquoise green – 38 Deep violet – 95 Silver
Zig Flat waterbrush
Zig Millenium 01
Watercolor paper
Stamp of a snowflake
Text stamp
zondag 29 november 2015

Don't forget to...

It has been a bit quite over here but I have been busy ;-) Today just a quick share of a tag I made using my Clean color markers. The more I use them the more I see myself always taking the same colors and my grey markers are among them without a doubt :-)

Het is hier een beetje stilletjes maar ik  niet stil gezeten ;-) Vandaag een snel projectje dat ik tussendoor maakte met mijn Clean Color markers. Hoe langer ik ze gebruik hoe meer ik mezelf er op betrap dat ik dezelfde kleuren uit de doos haal en mijn grijze markers zitten daar héél vaak bij ^.^


And I had a go with my new dies I bought of Tim Holtz. I love diamonds and decide to use the negative and positive of this die. At the top I took out the diamonds of my background and filled in the gaps by putting a colored piece of paper behind it.

En ik heb ook even gepseeld met mijn nieuwe stanzen die ik laatst kocht van Tim holtz. Ik hou van ruiten en besliste om op deze tag zowel met het positieve als het negatieve resultaat te spelen. Bovenaan de tag heb ik met de stans de ruiten uit de achtergrond gehaald en de gaten opgevuld door een gekleurd papier achter de achtergrond te kleven.


At the bottom I glued cut out diamonds on top of the background. That way I have the opposite effect to the top of my tag.  Not easy to see at the picture but I hope these close ups make it clear. But it feels lovely when you have the tag in your hands :-)

Onderaan kleefde ik uitgestanste ruiten bovenop mijn achtergrond. Zo kreeg ik het tegenovergestelde effect van wat ik bovenaan heb.  Op de totaal foto is het niet zo duidelijk te zien maar ik hoop dat deze close ups het goed laten zien. Als je de tag in je handen hebt voelt het in elk geval super aan die tegengestelde structuren.Ben je nu ook benieuwd geworden naar deze Clean color markers dan geef ik nog graag eens door dat de eerste workshop is gepland. Hij gaat door op zaterdag 23 januari 2016 in In 't Woefke - Wommelgem ;-) Meer informatie vind je HIER 
Neem gerust een kijkje onder het LABEL CLEAN COLOR REAL BRUSH om meer creaties te zien die met deze markers gemaakt zijn.

dinsdag 24 november 2015

Workshop nieuws voor de Zig Clean color markers ...
Met veel plezier laat ik jullie weten dat de eerste workshop met de Zig Clean Color marker gepland is.  Velen onder jullie willen heel graag ontdekken wat deze nieuwe marker allemaal kan.
We starten op zaterdag 23 januari met een basisworkshop waarin we ons richten op verschillende manieren om met deze marker te kleuren en verschillende resultaten te bereiken. We werken dus niet naar afgewerkte kaarten toe. Maar met de ingekleurde afdrukjes en achtergronden kan je thuis heel makkelijk leuke kaarten maken.
Nadien komen er vervolg workshops waarbij we verder gaan om andere technieken en mogelijkheden met de markers te ontdekken om ook verschillende stijlen van kaarten te kunnen verkrijgen.
Ik laat jullie graag al één mogelijkheid van inkleuren zien, hier verwerkt op een kaart. En natuurlijk komen er hier nog heel regelmatig voorbeelden voorbij dus hou het blog in de gaten, of via de links in de zijbalk mijn andere sociale media.

  
Er komen dus nog vervolg workshops waarbij we verder gaan en andere technieken en mogelijkheden met de markers gaan ontdekken. Zo leren jullie alles uit deze marker te halen om prachtige projecten te maken.

Maar beginnen bij het begin en de basisworkshop. Die staat dus gepland op zaterdag 23 januari  en gaat door bij In 't Woefke te Wommelgem.  
Deelname aan deze workshop kost 20€.  In principe werkt men met zelf aangekochte markers, maar tegen de betaling van een meerprijs van 5€ kan u markers van mezelf gebruiken. Zo kan u ze eerst uitproberen en kijken of u deze markers even leuk vindt als ik.
 Er zijn geen specifieke kleuren nodig, we voorzien stempelafdrukken waarin elke kleur kan gebruikt worden.

Inschrijven kan via info@intwoefke.be
We vragen graag om op voorhand te betalen, pas na betaling is je inschrijving definitief.  Nu de winter voor de deur staat houden we natuurlijk ook rekening met virussen en bacteriën. Daarom dat we het minimum aantal van 5 inschrijvingen aanhouden.  Mocht de groep door het enthousiasme snel volzet zijn herhalen we de workshop met veel plezier opnieuw in de namiddag. De eerste groep start om 10 uur.

Ik kijk er alvast naar uit om jullie terug te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

zaterdag 14 november 2015

Some color...

A while ago I showed you a black and white version of a card with just a pop of color and today I would like to show you the same card, only I colored it in this time ^.^

Ik liet jullie een tijdje geleden een zwart wit kaartje zien waarop ik één deeltje liet knallen door het in een kleur te zetten. En vandaag laat ik jullie graag net hetzelfde kaartje zien alleen...in kleur deze keer ^.^


Wondering how the black and white version was looking like, you can find it by CLICKING HERE
And of course I colored it in using my Zig Clean Color markers again ^.^

Benieuwd hoe het zwart wit kaartje er terug uit zag, dan kanje het terug vinden door HIER TE KLIKKEN
En natuurlijk kleurde ik opnieuw met mijn Zig Clean color markers

woensdag 11 november 2015

CAS Christmas card ...

Here I am again with a CAS Christmas card. I made a step by step to show how I made it for the blog of Kuretake UK. You can find it there too with a lot of other step by steps made by the other DT members ;-)
I tend to get started really late in making my Christmas card so a CAS card is always welcome.

The first step today is to make a mask. You can make this by stamping your image onto thin copy paper and cut it out. We will be using this mask to cover another stamped image  so a little adhesive at the back is always very helpful. 

En hier ben ik terug met een CAS kerstkaartje. Ik maakte een stappenplan voor dit kaartje voor het blog van Kuretake Uk. Jullie vinden het daar dus ook terug maar ik plaats hier graag ook het Nederlandse stappenplan.  Er zit heel veel basis in maar wel een leuke tip over hoe je makkelijk je masks maakt en dat kan handig zijn als je stempel niet op een post-it note geraakt ;-)

De eerste stap is het maken van de masks. Je kan dit doen door op een post-it te stempelen maar soms is je stempel te groot en dan kan je op gewoon printer papier een afdrukje maken en uitknippen. Een mask is altijd handiger als het toch een beetje een kleeflaagje heeft.


That’s when the Zig 2 way glue comes in very handy.
At the back of my mask I put little dots of the glue and as you can see it’s blue. If I would put it onto another paper right now the two papers would be adhered permanent. But if you leave the glue to rest it will become clear and now you can temporarily adhere this mask for example onto another paper. Nice thing is you can also use these mask several times and when you are ready you can store them on the plastic sheet of the stamps, ready for future use.

Dat is wanneer de Zig 2 way Glue tevoorschijn komt.
Op de achterkant van mijn mask zette ik kleine stipjes met deze lijm en zoals je kan zien is hijblauw; Als je hem nu op een ander papier zou bevestigen dan zou hij permanent vastgekleefd zitten. Laat je de lijm echter even aan de lucht drogen dan wordt de lijm transparant en kan je jou mask tijdelijk hechten op bvb een ander papier.
Leuk is ook dat je dit mask meerdere keren kan gebruiken. Dus als je klaar bent kan je hem gewoon op het plastiekje van je stempelsheet kleven, klaar voor een volgend gebruik.While my glue is left to rest I start my card. I stamped my first bauble onto the paper. I used a waterproof ink as I want to use water to blend out some of my Clean Color Real Brush markers.
Since it’s a CAS card I decided to make several of them at one time ;-)
When my mask is ready and the glue is completely transparent  I cover up my first bauble using my mask. Now I can go ahead and stamp a second bauble on top of my first, since it’s protected by my mask.

Terwijl ik mijn lijm wat laat drogen aan de lucht begin ik alvast aan de rest van mijn kaart. Ik stempelde mijn eerste kerstbal op mijn kaart. Ik gebruikte hiervoor een watervaste inkt daar ik mijn Clean Color wil gaan blenden met wat water.
En aangezien het een CAS kaart is besloot ik alvast een paar van de kaarten te maken in één keer ^.^
Als mijn masker klaar is en de lijm volledig transparant kleefde ik mijn mask boven op mijn gestempelde kerstbal. Nu kan ik hier gewoon overheen stempelen, hij is immers beschermd door mijn mask.Removing the mask is very easy and the glue didn’t bruise my paper at all. You can see now why my mask was so important. By using a mask I can stamp two objects and give the impression they are behind each other.

De mask verwijderen is heel simpel en de lijm beschadigde mijn papier helemaal niet. Nu kan je zien waarom mijn mask zo belangrijk was. Door dit te gebruiken kon ik de indruk wekken dat er twee kerstballen achter elkaar hangen.


I stamped a third bauble and started coloring them in. I used my Clean Color Real Brush marker nr. 33 Persian Green and a Wink of Stella for this as I want my baubles to be a bit shiny.

Ik stempelde nog een derde kerstbal en begon ze in te kleuren. Ik gebruikte hiervoor  het nr. 33 Persian Green en een wink of stella aangezien ik wil dat mijn kerstballen wat bling hebben.When my baubles are colored in I gave them  a soft background to stand out a bit more. I blended the Clean Color Brush Marker nr 95 Dark Gray using water to blend out the color and create the soft background even though it’s a dark ink.

Eens mijn kerstballen ingekleurd zijn gaf ik ze nog een zachte achtergrond zodat ze ietsjes los kwamen van de achtergrond. Ik blende nr 95 Dark Gray met water en bekwam echt een hele lichte achtergrond ook al is nr 95 een hele donkere kleur.Stamping onto watercolour paper isn’t always easy since there is some structure in the paper.If you have stamped images that aren’t stamped dark enough you can easily fix this.  I used the Zig Millenium to put a thin layer of black on top of the outside of my baubles. That way they stand out again and it looks as if they were stamped right.
I also used the Zig Millenium to draw in some strings for my baubles.

Op aquarelpapier stempele is niet altijd even makkelijk aangezien er toch structuur in dit papier zit. Mocht je een figuur gestempeld hebben dat niet goed afgedrukt is kan je dat makkelijk corrigeren. Ik gebruikte de Zig Millenium en traceerde mijn kerstballen opnieuw. Hierdoor zie je niet meer dat er mindere afdrukken tussen zitten en lijkt alles netjes afgestempeld.
Ik gebruikte de Zig Millenium ook om de touwtjes van mijn kerstballen te tekenen.


All that is left to do now is finish of the card. As I said I kept it CAS, that way I can make several of them really fast and fill my box with Christmas cards. And why not make some using different colors?

Het enige dat nu nog moet gebeuren is het kaartje verder afmaken. En zoals ik zei hield ik het heel CAS, zo kan ik er meteen een paar maken en mijn doos makkelijk vullen met wat extra kerstkaarten. En waarom niet ook gewoon een paar verschillende kleuren gebruiken ?
zondag 8 november 2015

My very first video...

My very first video is finally here. We are having some problems filming stuff but this little sneakpeak worked out just fine! Mind the word sneakpeak ;-)
And I 'm so happy to be able to share with you why the Clean color markers make me fall in love with them each time I use them. Just look and see how they react to water! Don't you just love it. Incredible how a little bit of water and a marker can make me so happy every time again when I see it happen ^.^
But without hesitation: you can find my first little movie on my new You Tube channel. I think I'll have to keep practicing so it can grow a little bit?
Please share what you think! If you like it than hit the like button and you can subscribe too of course so you don't have to miss anything ;-)

Mijn allereerste video is eindelijk een feit ^.^ We hebben wat problemen om te filmen maar deze kleine sneakpeak lukte! Ja sorry enkel een kleine sneakpeak ;-)
En ik ben zo blij om jullie te kunnen laten zien waarom ik nu juist zo enthousiast ben over de Clean color markers. Moet je zien hoe ze reageren op een klein beetje water! Ongelofelijk hoe een klein beetje water me zo blij kan maken elke keer weer als ik het zie ^.^
Maar geen getreuzel meer: je vindt mijn video op mijn pas opgestarte You Tube kanaal.  Ik denk dat ik maar wat moet blijven oefenen zodat er ook daar een beetje beweging op komt?
Laat horen wat jullie er van vinden! Vind je het leuk en wil je graag meer zien dan is een like welkom en je kan je natuurlijk ook abonneren op mijn kanaal, dan hoef je niets te missen ;-)
It's only my very first so tips are welcome, as are suggestions on what you would like to see :-)

Het is mijn allereerste video dus tips zijn altijd welkom, net als hints over wat jullie graag willen zien ;-)

donderdag 5 november 2015

Bonfire night...

To all my friends over at England who celebrate Bonfire Night...have a sparkling night ^.^

Voor al mijn Engels vrienden die Bonfire Night vieren...hopelijk hebben jullie een schitterende avond ^.^


I just love this Silver Gansai Tambi watercolor! You'll be seeing this some more ^.^

De Silver Gansai Tambi aquarelverf is gewoon echt...prachtig!  Die zien jullie vast en zeker nog terug komen ^.^


dinsdag 3 november 2015

Een nieuwe demonstratie...

It has been a while but there's a new demonstration planned at Schleiper Gent. This time I'll be demonstrating the bister and also show how I color my images using pencils.
If you have time and feel like it come and say hi.  Looking forward in meeting all of you.

Het is een tijdje geleden maar er komt een nieuwe demonstratie bij Schleiper Gent. Deze keer zijn de bister en kleurpotloden aan de beurt.  Als je zin en tijd hebt kom dan zeker eens langs en spreek me gezellig aan. Ik kijk er naar uit om kennis te maken ^.^
maandag 2 november 2015

Another Christmas card...

Christmas is coming so what about another Christmas card ^.^
To color in my snowman I used my wink of Stella to blend out the Clean Color so I got a lovely shine.

Kerst komt er aan dus wat denken jullie van een nieuwe kerstkaart ^.^
Om mijn sneeuwmannetje in te kleuren gebruikte ik mijn Wink of Stella om de Clean Color uit te blenden waardoor ik ook een mooie fijne glitter kreeg.I also used it on my snowflakes before putting on some crackle medium to create a snowflakes that really looks frosted ^.^ I love how you can still see the fine shimmer and adds some "bling" ^.^

Ik gebruikte ook de Wink of Stella op mijn sneeuwvlokken net voor ik er crackle medium op aanbracht om een echt bevrorren sneeuwvlok te krijgen. Heerlijk hoe de fijne glitter toch te zien is en wat "bling" geeft ^.^


And the finished card...

En het afgewerkte kaartje...


woensdag 28 oktober 2015

CAS Christmas cards...

Well my title says CAS Christmas cards but I only have one to show today. I have some more to come though ;-)
On my group I started about the Clean Color Real Brush Markers I talked a bit about blending colors using the markers itself instead of using water. So I wanted to go ahead and color in a stamped image with this technique. Until now I usually used water to blend since I love that technique. But these markers are so easy to use and blend directly. And that is so easy when you color in an image with such tiny tiny pieces ^.^

OK, de titel zegt CAS kerstkaartjes maar vandaag heb ik er maar eentje om te laten zien. Maar er komen er nog aan ;-)
Op mijn groep die ik opstarte rond werken met de Clean Color Real Brush markers had ik het onlangs over het mengen van de kleuren met de markers zelf in plaats van met water. Dus wilde ik natuurlijk ook eens een afdrukje inkleuren en met de markers gaan blenden. Tot nu gebruikte ik altijd water en een penseel omdat ik van die techniek hou. Maar deze markers blenden zo makkelijk op zich en dat is super makkelijk als je een afdrukje hebt met zo mini mini mini stukjes om in te kleuren ^.^

So I kept this card CAS...
En zoals ik reeds zei, ik hield het CAS...vrijdag 23 oktober 2015

Inktober: cute with a twist...

It's inktober this month and Kuretake wants all of us to join in, even us stampers.
I already showed you how you can stamp using the Zig Clean Colors two days ago in my previous project.
For this project I'm using my Clean color markers to color again but...when I think ink, I think black... So for the theme "Cute" I adjusted it to "Cute with a twist" and colored my image in black and white with just a little pop of color...

Het is Inktober deze maand en Kuretake wil dat iedereen mee doet, ook wij stempelaars.
Ik liet twee dagen geleden al zien hoe je de inkt van de Clean Color markers kan gebruiken om te stempelen.  Voor dit projectje gebruikte ik mijn clean Color markers terug gewoon om een stempeafdrukje in te kleuren. Maar als ik denk aan inkt, dan denk ik meteen aan zwart. Dus het thema "Cute" gaf ik een kleine draai en ik maakte er "Cute with a twist" van ^.^ Ik kleurde mijn cutie dus in zwart-wit en gaf het gewoon een kleine maar stevige knal kleur ...


The wings have a little yellow shine on the picture but that's the reflection of the Wink of Stella I used on there.
This doesn't need anything more, at least that's what I'm thinking so I kept the card CAS...

De vleugels hebben precies een licht gele kleur maar dat is enkel de weerkaatsing van mijn flits op de glitters uit de wink of Stella die ik op de velugels gebruikte.
Deze cutie hoeft verder niets extra's, tenminste dat is hoe ik er over denk dus hield ik de kaart heel CAS. 


Let me know what you think ^.^

Laat maar horen wat jullie er van vinden ^.^

woensdag 21 oktober 2015

Inktober: stamping with Clean Color Real Brush markers...

Today it’s my turn to show what I made and share it step by step. Since the theme is Inktober I wanted to show how I , as a stamping girl, love to use the inks in my Zig Clean Color markers in a different way. I love to use them to color in my stamped images but I also love to use these inks to stamp with.

As first step I used a waterproof ink to stamp the base for the stamp I’m using today: the outlines of my flowers. Be sure to use an ink that is waterproof since there will be water used in the next step. Also use a watercolor paper to get the inks to blend nicely when we put them on the project.

Vandaag is het terug mijn beurt om opnieuw een stappenplan te laten zien voor Kuretake. Deze maand draait het rond Inktober dus wou ik jullie laten zien hoe ik, als een stempelaar, heel graag de inkt van mijn Clean color markers gebruik op een andere manier. Ik gebruik hun heel graag om mijn stempelafdrukjes in te kleuren maar ik gebruik de inkt ook heel graag om er mee te stempelen.

Als eerste stap stempelde ik het eerste deel van mijn afdrukje, de lijnen van mijn bloemen. Ik gebruikte hiervoor een watervaste inkt aangezien er nadien nog water gebruikt zal worden en ik niet wil dat de lijnen uitvloeien.  Ik werk voor dit kaartje ook op aquarelpapier zodat de inkt strakjes goed kan blenden en niet meteen in het papier wordt gezogen.


Next step is to color directly with the Clean Color markers onto my second part of the stamp.  I used different shades of red: 023 Scarlet red – 020 Red – 260 Deep red.
Best stamps to color onto are rubber stamps. Clear stamps get the color pulled up in tiny dots so it’s not easy to get a nice stamped image. Especially with detailed images.
When my stamp is completely covered with ink I spritzed some water on top of it to get all of my colors to activate.

De volgende stap is het inkten van het tweede deel van mijn stempel. Dit doe je door met je marker rechtstreeks op je rubber te kleuren. Ik gebruikte hier drie tinten rood: 023 Scarlet red – 020 Red – 260 Deep red.
Je gebruikt het beste rubberen stempels. Op clear stempels gaat de inkt in druppeltjes liggen waardoor je een minder goede afdruk krijgt, zeker bij gedetailleerde stempels.
Als mijn stempel volledig bedekt is met kleur sprayde ik er een klein beetje water over om al mijn inkten terug actief te maken mochten ze al wat opgedroogd zijn.


After stamping the ink onto the card it could happen that the ink didn’t blend as well as you wanted it to blend.  You can see some spots in the right top flower and the flower at the bottom  stayed white.

Nadat je de stempel op je papier hebt afgedrukt zou het kunnen dat de inkt niet nat genoeg was of niet genoeg blendde. Dat kan je zien in de bloem links bovenaan en de bloem onderaan. Daar zie je duidelijk witte vlekken.


Since this ink stays reactive to water you can easily fix this problem if it bothers you. Take a wet brush ( not to wet) and blend the colors. If there is not enough color just scribble with the Clean color marker onto a sheet of plastic and pick up some color with the brush. This way I made the white spots disappear.

Aangezien deze inkt blijft reageren op water kan je dit probleem heel makkelijk oplossen als het je stoort. Je neemt gewoon een vochti penseel ( geen nat penseel ^.^)  en daarmee kan je de kleuren nu zelf nog wat blenden. Heb je te weinig kleur op je papier dan kan je met de marker op een stukje plastiek kleuren en zo wat kleur opnemen met je penseel.  Zoals je ziet zijn de witte vlekken gewoon verdwenen nu.


This shows you how important the use of water is in this technique.  To demonstrate how important  I stamped my text stamp ( “Kusje” means little kiss J ) using a different amount of water. I used 052 Bright yellow - 023 Scarlet Red - 260 deep Red to color my stamp.

The first time I stamped Kusje I colored it in and only breathed onto it. You know when you used to breath onto mirrors or windows so you could write your name into it? That kind of breathing I also did on my stamp to get the inks activated enough to get them stamped. You can see it stamped nice but the colors didn’t really blend with each other.

The second time I used the same colors but I sprayed a fine mist of water onto my stamp and I gave my inks some time to react with the water and each other.  Not a big difference with the first stamped image. You can see the colors blend a little better but the color is not as bold anymore since the ink is a little thinner now there is water added.


The last time I went all the way and sprayed to much water onto my inks.  Just to show you can really get the colors to blend completely and you can get a watercolor effect if you really want to.

Dit laat je zien hoe belangrijk het gebruik van water bij deze techniek is. Om dit nog duidelijker te maken stempelde ik mijn tekst drie keer af met een verschillende hoeveelheid water. Ik gebruikte de kleuren: 052 Bright yellow - 023 Scarlet Red - 260 deep Red 

De eerste keer kleurde ik de stempel en ging er nadien even op ademen. Weet je nog hoe je als kind vaak op een spiegel of raam ademde om nadien in de aanslag te kunnen schrijven? Dit is wat ik deed op de stempel en de inkt om hem actief te maken.  Het stempelde netjes af maar de kleuren blenden niet veel met elkaar.

De tweede keer sprayde ik een dun laagje water op de stempel en de inkt. Ik gaf hun een beetje tijd om te reageren op elkaar. Het geeft geen groot verschil maar je ziet wel al dat de kleuren minder sterk worden aangezien je de inkt hebt verdunt met het beetje water dat je sprayde..

Als laatste ging ik er even helemaal voor en sprayde flink wat water op de stempel. Enkel om jullie te laten zien dat jullie de kleuren echt helemaal met elkaar kunnen laten blenden en dus een aquarel effect kunnen krijgen als jullie dat willen.


I chose to spritz just a fine mist onto my stamp to use it on my project. Before stamping I also tilted my stamp a bit to get the colors to move and blend a little bit.

Voor mijn projectje koos ik er voor om een fijne mist te sprayen op mijn stempel. Voor ik hem afstempelde bewoog ik mijn stempel ook een beetje heen en weer zodat de kleuren nog iets meer met elkaar konden blenden.


And this is my final result. Using the inks in my Clean Color markers to stamp and use their ability to react with water to blend the colors.

En dit is het eindresultaat. Ik gebruikte mijn Clean Color markers enkel om mee te stempelen en gebruikte de eigenschap van de inkt om te reageren met water.


I hope you give it a try. It‘s really fun to see how different your results can get when playing with the amount of water. And you see, ink doesn’t only have to be used to draw something.

Probeer het zeker ook eens. Dit kan met elke marker die een inkt in zich heeft die reageert op water, dus ook bvb met de zwarte Zig Art and Graphic stempelstiften ;-)

Used materials
Zig Clean Color: 052 Bright yellow - 023 Scarlet Red  – 020 Red - 260 deep Red
Watercolour paper
Waterproof black ink
Rubber stamps
Spray bottle filled with water
Brush
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...