zondag 24 september 2017

She lights up...

Just parts...that's all I saw when making this project. Or look at it as making more out of your materials.  You already know I immediately fell for all the beautiful words in the Family definition stamps, and how I wanted to be able to use them on their own too. If you would have missed out that project and the VIDEO tutorial on how to cut up your stamps then take a look HERE)
Now when seeing the Fibres stencil... yep I was doing the same thing. Looking for parts I could isolate and use on it's own.

Deeltjes... dat was het enige wat ik zag toen ik dit project maakte. Of je kan het ook bekijken als het maximum uit je materialen halen. Ik liet jullie al weten dat ik meteen voor de mooie woorden in de Family definition stempels viel, en hoe ik ze allemaal apart wou gaan gebruiken. Mocht je die post gemist hebben dan kan je hem samen met de VIDEO HIER terugvinden.
En toen ik het Fibres stencil zag...yep ik deed net hetzelfde. Meteen aan het kijken of er delen waren die ik kon isoleren om ze op zich te gebruiken.


I've kept it white but layed down some pearlescent watercolors on my structurepaste to give it a soft finish.  A shame it wasn't that easy to catch in on my photograph.
And then I chose  some words that absolutely speak of my sister...

Ik hield mijn struktuur pasta wit maar kleurde het toch wat bij met zilveren aquarelverf om het een zachte afwerking te geven. Spijtig genoeg kreeg ik dat niet helemaal goed op de foto.
En dan koos ik een paar woorden die echt echt passen bij mijn zus...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps/stencils


 Fibers


zondag 17 september 2017

Cutting up clear stamps...

When I saw the new released Visible Image 'Family definition' stamps my head went over the top. All those beautiful words just waiting to be used on their own too. So this immediately popped in my head: would I be able to cut them up so stamping just one word became easier? Guess what... ( and I have it in video for you ^.^)

Toen ik de 'Family definition' stempels zag die Visible Image uitbracht werd ik zo enthousiast. Al die mooie woorden die ik gewoon ook helemaal op zich wou gaan stempelen. Dus sprong deze vraag meteen in mijn hoofd: zou ik ze in stukken kunnen snijden zodat stempelen van één enkel woord makkelijker werd?  Raad eens... ( en ik heb het gefilmd voor jullie ^.^) 


Not less than 6 Family definition stamps: Mother - Father - Sister - Brother- Daughter and Son
That means a lot of beautiful words to play with  now they are all cut up ^.^

Er zijn maar liefst zes familie definities: Moeder - Vader - Zus - Broer - Dochter en Zoon
Dat zijn een hele hoop mooie woorden om mee aan de slag te gaan nu ze allemaal versneden zijn ^.^

*****     *****     *****
Now in this video I didn't show how I made the background and there's a reason for that. I had this happy accident happening when I started out this project ^.^

In de video laat ik niet zien hoe ik mijn achtergrond maak en daar is een simpele verklaring voor. Dit gebeurde er toevallig toen ik begon met het maken van het originele project ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Father definition

woensdag 13 september 2017

I think...

Sometimes you start out a project, knowing exactly what you want to create. But then.. you just go a whole other direction and end up with a complete new card or project.
Today was such a day for me. I knew exactly what I needed but then my background decided otherwise ^.^

Soms start je aan een project en weet je precies wat je gaat maken. Om daarna te merken dat je eigenlijk toch een totaal andere richting uitgaat en met een volledig nieuw project eindigt dat totaal niet op het eerste lijkt.
Bij dit project ging het precies zo. Ik wist precies wat ik wou en wat ik ging doen... tot mijn achtergrond anders besliste voor mij ^.^So had to go and start out all over again for my original card I had in mind. I'm sharing that one this Sunday so keep an eye out ^.^

Dus dan ook maar opnieuw beginnen voor het kaartje dat ik origineel in gedachten had. Dat laat ik jullie zondag zien dus hou het blog en mijn youtube kanaal in de gaten ^.^


zondag 10 september 2017

Music...Music...it's a powerful thing. At least it is for me. It can lift me up in a second, but put me down with my two feet back to the ground in less than a second. It can kick my behind in gear or make me stand still and remember...

Muziek, het is een krachtig medium. Tenminste in elk geval voor mij. Het maakt me blij in een seconde maar kan me nog veel sneller terug met mijn twee voeten in de realiteit zetten. Het geeft me een schop onder mijn achterste om aan het werk te gaan, of laat me net stilstaan en herinneren...Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


woensdag 6 september 2017

Over 500 youtube subscribers...

I'm smiling, and that's all because of you beautiful people out there. It wasn't long ago when I saw that my amount of Youtube subscribers was getting close to 500 subscribers. 500... I never dreamed of that amount when starting up my Youtube channel. I was even surprised to reach those first 100 so quickly.
But when looking today I saw I already have 528 subscribers... and yes that makes me smile. So I just had to go and make a little tag to say how much I appreciate all of you...

Ik sta te lachen en dat is allemaal te danken aan jullie lieve mensen. Het was niet zo lang geleden toen ik zag dat ik dichtbij het magische getal van 500 youtube volgers kwam. 500...ik had nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Ik was al super blij toen ik die eerste 100 volgers zo snel bereikte.
Toen ik vandaag even keek zag ik zelfs dat ik al aan 528 volgers zit... en natuurlijk zet dat een grote glimlach op mijn gezicht ^.^
Dus wou ik een tag maken om te laten weten hoezeer ik jullie allemaal apprecieer...Lot's of love
from me to you.


zondag 3 september 2017

Breathe...

Sometimes when you see something there immediately pops an idea into your head and you can't wait to go ahead and give in to that idea. So I was very happy when the stencils from Visible Image arrived here at home. Yes you are reading it right: stencils from Visible Image ^.^
And of course I filmed my first play with the stencils ...

Soms zie je iets en meteen gaat er een klik om in je hoofd, krijg je een idee, en kan je niet wachten om dat idee uit te werken. Ik was dan ook heel blij toen de nieuwe stencils van Visible Image hier aankwamen. En ja, je leest het goed, Visible Image bracht ook stencils uit ^.^
Mijn eerste projectje met de stencils heb ik ook maar meteen gefilmd...

VIDEO

That tiny spot in between the strobes is just perfect to put tiny elements in and get them in the spotlight. Keep an eye out because I still have loads of ideas for this stencil ^.^

Dat plekje tussen de stralen is perfect om een klein elementje te plaatsen en het zo in de spotlight te zetten. Jullie zien hier zonder twijfelen nog ideetjes langskomen met dit stencil ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencil:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...