woensdag 29 augustus 2018

Go...

I while ago I was tidying stuff up and there they were: my twinkling H2O's.  So I decided to keep them on my table and create with them again.
It wasn't hard to choose some stamps for this project, as the soft twinkle and the colors I have here immediately bring me to the beautiful dragonfly From Visible Image. I did however decide to use another set of words for today's project instead of the words that are in the 'Live in the moment set...
I had my camera rolling again so have fun!

Toen ik even terug wat aan het opruimen was kreeg ik ze terug in mijn handen: mijn Twinkling H2O's. Dus besloot ik dat het al weer veel te lang geleden was en ze nu maar eens opnieuw te gaan gebruiken.
Het was niet zo moeilijk om een stempel te vinden die ik wou gebruiken, aangezien de zachte glitter en de kleuren die ik hier heb me direct bij de libelle bracht. Ik besloot echter om een andere tekst te gaan gebruiken dan degene die in de set zit....
Ik heb alles op camera dus er staat een nieuwe tutorial op mijn youtube kanaal. Veel plezier!

The video - de video



If you don't want to miss out on any video going live: just hit that bell at the right top corner on my youtube channel and you'll receive a notification when I load a new one ^.^

Wil je geen video's meer missen dan kan je gewoon de bel aanklikken die bovenaan rechts op mijn youtube pagina staat. Dan krijg je elke keer een melding als ik er eentje online zet  ^.^

Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 22 augustus 2018

50...

So many ideas going through my mind... I needed to make a male card for someone of whom I know loves skulls and turned a certain age that is ... well sometimes a bit of a knock on the head for some people.
The love for skulls wasn't heard as Visible Image has a great stamp set called Mr. Bone Jangles so I had some stamped and cut out, made a background and then I pulled out the Skull shadow stencil to make a soft card that was supposed to go on the inside...  But then I changed my mind...
So my soft background with the Skull shadow stencil became my front panel ^.^

Ik had zoveel verschillende ideeën in mijn hoofd...ik moest immers een mannelijke kaart maken voor iemand van wie ik weet dat hij wel houdt van doodshoofden en die een leeftijd werd die... soms een klopke op het hoofd is voor sommigen.
Dat hij van doodshoofden hield was niet moeilijk aangezien Visible Image een prachtige set heeft namelijk Mr. Bone Jangles. Dus stempelde ik er een paar en ik sneed ze uit, ik maakte een achtergrondje met mijn aquarelverf en dan nam ik er het Skull shadow stencil bij om een zachte achtergrond te maken die aan de binnenkant zou komen... En dan veranderde ik van idee...
De zachte achtergrond die binnenin zou komen werd mijn voorkant ^.^


And all because I did want that special number '49+1' incorporated but... I didn't want to scream it out loud so I was very happy when I found it in that tiny row of numbers  in the Elemental stamp ^.^
A home rusted piece was perfect to get it out there...

En allemaal om ik het speciale nummer van '49+1' er toch graag op wou verwerken. Ik wou het echter niet uitschreeuwen  dus ik was super blij toen ik het vond in dat kleine rijtje van cijfers in de Elemental stempel ^.^
Een zelf geroest stukje ijzer was perfect om het in de spotlight te zetten...


Not in the slightest near at the first idea I had in mind but I love how this one turned out. And I love how a tiny element of a stamp can give you whole new ideas.

Helemaal niet de kaart die ik eerst in gedachten had maar ik vind het super hoe het uiteindelijk geworden is. En helemaal super vind ik hoe één klein detail in een stempel je een volledig nieuw idee kan geven.

Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps and stencils:



woensdag 15 augustus 2018

Perception.

So many of you might be surprised... yes I'm moving away from posting my Visible Image inspiration from Sundays to Wednesdays now. Not to worry, when you come and take a peak on Sundays you will still find my posts here. And if you don't want to miss out on the videos... just go on top of my youtube page and turn the bell on. That way you will get notifications every time there's a new video online so you don't have to miss out on any of them ^.^

Verrast?  Yep ik ben doorgeschoven bij het posten van mijn Visible Image inspiratie van zondag naar de woensdag. Maar dat is geen probleem natuurlijk, als je hier op zondag komt kijken vind je zonder problemen de inspiratie die ik op woensdag heb gepost. An als je zeker wil zijn dat je geen video's mist dan kan je gewoon die bel aanklikken die bovenaan op mijn youtube pagina staat. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe video online komt en hoef je niets te missen ^.^



Now for today's inspiration I'm going a bit bigger... I'm trying out the square size off 8" by 8".  That is a lot more space all of a sudden so I'll see where that brings me. But it's still me: some watercolors, some details and some thought provoking word... which automatically brings me to a tiny word in one of the Visible Image sets. Oh and tiny details...yes found that in a Visible Image stencils ^.^
And yes... I have it all on tape. Even my mistake of using the wrong kind of ink on the paper I chose. But no worries, I'm showing how I fixed it as good as I could. Can't wait to see my mistake? Enjoy the video ^.^

De inspiratie vandaag is een maatje groter... ik ben aan het spelen met de maat 21cm op 21cm. Dat is meteen veel meer plaats dus even kijken waar dit me brengt. Maar het blijft mijn eigen ding: aquarelverf, wat details en woorden die je aan het denken zetten... wat me vandaag bij een klein woordje bracht uit één van de Visible Image sets. Oh en dat kleine detail... yep gevonden in een stencil van Visible Image. En yep. ik heb het allemaal op video. Zelfs mijn fout om de verkeerde inkt te gebruiken op mijn papier. Maar geen paniek, ik laat ook zien hoe ik het zo goed als ik kan oplos. Benieuwd om mijn fout te zien? Veel plezier met de video ^.^



Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps and stencils:




zondag 5 augustus 2018

Be somebody...




Every single time... I look forward in seeing the new words that come with new released stamp sets from Visible image. And just look at these... every single time there are words that go further than just a hello, or happy birthday! I just love how there are so many words that build someone up or get inside my mind and make me think and feel.
And then there are the images going with the words... making it possible to get those feelings and thoughts down to paper...

Elke keer opnieuw... kijk ik er naar uit om te ontdekken welke nieuwe woorden er bij de nieuwe stempelsets van Visible Image komen. En kijk nu naar deze... elke keer opnieuw zijn er woorden die verder gaan dan een simpele hallo of gelukkige verjaardag! Ik vind het zalig dat er zoveel woorden zijn die iemand een hart onder de riem steken, iemand opbouwen, die in mijn hoofd gaan zitten en me laten nadenken en voelen.
En dan zijn er de afbeeldingen die bij de woorden komen... en die maken het dan helemaal mogelijk om alles op papier te krijgen...


Isn't it a beauty this mushroom. He's just perfect for the caterpillar that comes with the set but look at him just on it's own... making cards for fall won't be hard this year ^.^
But first this tag on which I had a play with my watercolors and my Inktense pencils and where it's all about the words...

En hoe mooi is deze paddenstoel? Hij is perfect voor de rups die bij deze set hoort maar zo helemaal op zijn eentje is hij ook gewoon perfect. Kaarten maken rond thema herfst wordt helemaal niet moeilijk dit jaar ^.^
Maar eerst maar gewoon een tag waarbij ik aan de slag ging met mijn aquarelverf en Inktense potloden en waarbij de nadruk ligt op de woorden...




Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

Used stamps:

zaterdag 4 augustus 2018

Mixed media video hop...


Congratulations to the winners of our Mixed media videohop!!

And the Winners are:
The Joyful Soul Creates (That’s Crafty)  CONTACT: mina75d@gmail.com
Kim Daniel (Gelli Arts) 
CONTACT: gerryscraftroom@gmail.com
Annabelle Avila (Gelli Arts) CONTACT: gerryscraftroom@gmail.com
Christina Ceuppens (Daily Art) CONTACT: Jeaninevanrooyen@gmail.com
Sanjay Shanbhag (FabScraps) CONTACT: gerryscraftroom@gmail.com
Kana Michelle (FabScraps) CONTACT: gerryscraftroom@gmail.com
marycozzens Auldridge (Stamplorations) CONTACT: stamplorations@gmail.com
Jewelineali26 (USA) (RubberDance) CONTACT: RDSusanne@gmail.com
Dear winners, to claim your prize please send a message to contact behind your name. the winners have 1 week to claim the prize, if you know anyone on the list let them know they are a winner.
Thanks so much to our fabulous generous sponsors and thanks to everyone who joined us in this amazing hop!


So 6 lovely ladies and myself have joined together to have a video hop 
and bring all of you loads of mixed media inspiration. 
We chose the inspirational theme to be the sea and with this weather, 
what better place to be than at the sea with loads of water to cool down ^.^

Maar liefst zes dames en ikzelf hebben de handen in elkaar geslaan om een videohop 
te organiseren waarin we u lekker veel mixed media inspiratie kunnen brengen.
We kozen voor het thema zee als inspiratie en in dit warme weer lijkt me 
dat een perfecte plaats, heerlijk bij wat water om af te koelen ^.^



A videohop is a lot of fun but of course it's even more fun if you can win a price and guess what... there are a lot of prices to be won from our fabulous sponsors:

Een videohop is heel leuk maar het wordt natuurlijk leuker als er een prijs mee te winnen valt en raadt eens... er zijn enkele fantastische sponsors die voor jullie een prijs hebben klaar liggen:

Our generous Sponsors + their fabulous prizes
http://fabscraps.com/ 2 times 5 assorted stencils
https://www.gelliarts.com/ 2 times 8x10 inch Gelli Plate & roller (US shipping only)
http://www.thatscrafty.co.uk/ The House Collection stamp set with matching white/greyboard shapes
https://www.dailyart.eu/ €50 voucher

Now what to do to make a chance at winning one of those prices?
Wat moet je doen om kans te maken?
GIVEAWAY rules:
  1. Like each video
  2. Leave a comment on each VIDEO & tell what country you are from
  3. Subscribe to all channels that join this hop
to have a chance on winning a prize

The giveaway will be open to join until August 12th
Winners will be announced on Monday August 13th in the first comment on all video’s and in reply to the winners comments
So be sure to check back on the video’s
The winners have 1 week to claim their prize

De regels:
1. Geef elke video een like
2. Laat een reactie achter onder elke VIDEO en laat daarbij weten in welk land je woont
3. Wordt volger van onze youtube kanalen
om kans te maken op een prijs.
De giveaway loopt tot 12 augustus
De winnaars worden meegedeeld op maandag 13 augustus in de eerste reactie onder alle video's en in een persoonlijk berichtje onder jou reactie. Hou de video's dus zeker in het oog.
De winnaars hebben één week om hun prijs op te vragen.

*****     *****     *****

So let's get hopping and since you are here let's get started with my inspiration ^.^ 
The list of the next lady to hop to and to all the other ladies is right underneath the video 
and in the description box underneath the video. Have fun and good luck!

Wat denk je, klaar om te hoppen? 
Aangezien je hier bent kan je gewoon starten bij mijn inspiratie video.
De link naar de volgende dame vind je hier onder de link naar de video 
en ook in de omschrijving onderaan de video op youtube.
Veel plezier en veel succes bij het winnen!

The video - De video



Mixed Media YouTube Hop Channels:
You are here: Veerle Moreels - A colored mind
Next hop: Melina Dahl

The other ladies:

A link to my other social media can be found in the sidebar at the right ^.^
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...