maandag 27 juni 2016

Goodbye Kuretake DT...

I just received the news that the designteam of KuretakeUK ceases to exist.  I 'm proud to be able to say I was a member of this team but now it has come to an end. But before I say goodbye...just one more step by step ^.^
And of course I start by making my own background... using the Kuretake Gansai Tambi watercolors

Ik kreeg net het bericht dat het DT van KuretakeUK wordt opgeheven. Ik ben heel trots te mogen zeggen dat ik er deel van mocht uitmaken. Maar voor ik helemaal afscheid neem...nog een laatste stappenplan ^.^
En natuurlijk begin ik door zelf mijn achtergrondje te maken met de KuretakeGansai Tambi aquarelverf.


Next step is to stamp a text over my cardbase, just repeating it next to each other and in 3 rows underneath each other. It's a stamp from Prima-Finnabair and I used a Zig art and graphic marker to ink it up.

Daarna gebruik ik een stempel van Prima-Finnabair om een tekstje te stempelen over de breedte van mijn kaartbasis. Ik herhaalde hem gewoon elke keer naast elkaar en dat in drie rijen. Ik gebruik hierbij de Zig art and Graphic markers om mijn stempel te beinkten.


Next step is writing the word FLY and I used the Wink of Luna to do so.

Volgende stapje is het woord FLY schrijven en hiervoor gebruikte ik de zilveren Wink of Luna.


To get my word FLY to pop up more I gave it a fine black line on one side and shaded it using a simple graphite pencil.

Om mijn woord FLY er meer te laten uitspringen gaf ik het aan één zijde een zwart lijntje en met een gewoon grijs potlood gaf ik het wat schaduw.


And of course I needed a butterfly ^.^ So I colored a scrap piece using the black Wink of Stella that has a very beautiful sparkle when the light hits it. Once it was dry I punched out a tiny butterfly.

Nu moet er natuurlijk ook een vlinder bij ^.^  Daarvoor kleurde ik eerst een stukje papier met de zwarte wink of Stella die prachtig blinkt als het licht er op valt.  Eens die droog was ponste ik daaruit een heel klein vlindertje.


And the end result...

En het eindresultaat...


It was a pleasure being on the team and work with those lovely products. And I can assure you, you will still see them on a regular base as I like them a lot. But for now... on to new challenges ^.^

Het was heel leuk om in het team te zitten en te werken met de prachtige producten. En ik kan u nu al verklappen dat jullie ze zeker nog zien passeren want ik werk er heel graag mee. Maar nu... op naar nieuwe uitdagingen  ^.^

zondag 26 juni 2016

Heartfelt thanks...


When I saw I reached 100 subscribers on my you tube channel...I thought it was time for a little project to say a big thanks to my subscribers. I used my gelli plate but for those who don't have a gelli plate I wanted to put in a technique with a product everybody probably has...
Take a look at the video to discover it ^.^

Toen ik zag dat ik 100 volgers had op mijn you tube kanaal vond ik dat ik toch een projectje moest maken om hun alvast heel hartelijk te bedanken. Ik gebruikte mijn gelli plate maar voor die bezoekers die geen gelli plate hebben stopte ik er ook een techniekje in met een product dat iedereen ongetwijfeld wel in huis heeft.
Benieuwd...je ontdekt het in het filmpje ^.^In the meanwhile there even subscribed a lot more people so even happier ^.^  and for all the new subscribers to come...

Ondertussen kwamen er nog een heleboel volgers bij dus helemaal blij ^.^ En voor alle nieuwe volgers die er nog bij komen...


And of course I had to put a butterfly on it.  I had a little play with him... ^.^

En natuurlijk moest er een vlinder op verwerkt. En ik heb even met mijn vlinder gespeeld ^.^If you didn't visit yet...come on over and have a look, there already are some different projects to see made from start-to-finish. You can find all my movies RIGHT HERE

Als je nog niet kwam kijken op mijn kanaal...kom gezellig even langs, er zijn al een heleboel projecten die van start tot eind helemaal stap voor stap uitgelegd worden. Je vind mijn filmpjes door HIER TE KLIKKEN


maandag 13 juni 2016

Take chances...


I just love the stamps of Visible Image... you can fill in their text with so many depth, feelings and thoughts... They just make you stand still and think.
If you are curious on how the tag was made...I share everything in the video ^.^ ( Again a warm welcome to all my new subscribers <3)

Ik hou zoveel van de Visible Image stempels...hun teksten zijn meer dan dagdagelijkse gezegdes en ikzelf kan er altijd wel een gevoel, diepte of gedachten aan koppelen. Ze laten je even stil staan en nadenken.
En als je graag ziet hoe alles gemaakt is...ik deel het graag in de video ^.^ ( nogmaals welkom aan alle nieuwe abonees van mijn kanaal <3)


Saw the little heart? Take chances...make sure you never have to regret anything...

Zag je het kleine hartje? Neem alle kansen die je kan nemen zodat je nergens spijt van hoeft te hebben.You can find all the stamps of Visible image right HERE IN THE ONLINE WEBSHOP

Je vind al hun stempels METEEN HIER IN HUN ONLINE WINKEL


http://visibleimage.co.uk/product/scratch-the-surface/

zaterdag 11 juni 2016

Trust your madness...

Here we are again and yes, I have another video for you ^.^ When I got the Visible Image stamp 'Trust your madness' home I immediately knew I wanted to create something telling me that I have to trust my darker more evil thoughts too. A lot of times they are build on the truth. It had been a long long time since I had taken out the Andy Skinner stencil skullduggery so this was the perfect moment.

Hoi, hier zijn we weer en ja hoor, ik heb terug een video voor jullie ^.^ Toen ik de Visible Image stempel 'Trust your madness' thuis kreeg wist ik dat ik er iets mee wou maken dat me er aan herinnerde dat ik mijn zwartere, stoutere gedachten ook mocht vertrouwen. Heel vaak steunen die gedachten immers op waarheden. Het was al heel lang geleden dat ik nog eens met de Andy Skinner stencil Skullduggery had gewerkt dus die heb ik maar eens uit de doos gehaald. I want to say thanks to everyone who started following my You tube channel and everyone giving my video's a like or commented on them. They are very much appreciated ^.^

Ik wil ook graag iedereen bedanken die zich aboneerde op mijn you tube kanaal en aan iedereen die de video's een like gaf of een berichtje achter liet. Die worden heel erg gewaardeerd ^.^Want to go and have a play with these stamp sets too? You can find the stamps here
Willen jullie ook graag aan de slag met deze stempels? Je kan de stempels hier aankopen:http://visibleimage.co.uk/product/trust-your-madness/http://visibleimage.co.uk/product/ink-splats/

zaterdag 4 juni 2016

Starry watercolors...

Remember I introduced you to the Kuretake Starry Colors in THIS BLOGPOST?  Well, I had to go and play with them of course ^.^  And I made a little video about it where I combine the Gansai Tambi's and the Starry colors in this tag.

Weten jullie nog dat ik jullie kennis liet maken met de Kuretake Starry colors in DEZE BLOGPOST? Ik ben er ook even mee gaan spelen  natuurlijk. en ik heb het terug in een filmpje gegoten om jullie te laten zien hoe ik het combineerde met de Gansai Tambi watercolors.


I hope you liked the video and enjoyed watching it. If you do and want to see more...leave a comment here and give the video a like so I know I keep going. Don't forget to subscribe to my channel, that way you don't miss out on the start-to finish video's I make in the future ^.^

Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, laat zeker een berichtje achter en geef het filmpje een like zodat ik weet dat ik verder mag gaan ^.^ Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zo hoeven jullie geen enkel filmpje te missen dat ik online zet ^.^Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...