woensdag 13 januari 2016

Shout out to...

A bit of a different blogpost today ^.^ I'm giving a shout out to the blog of my daughter Erica but in a creative way ;-)  Erica is a big book-lover and she is reading books as I'm eating cookies °-° .  She caught the virus little over a year ago after a stop of some years. Last years she read 65 books!!

Een klein beetje een andere blogpost vandaag ^.^ Ik wil graag even de aandacht verschuiven naar mijn dochter Erica maar dan natuurlijk met een creatief kantje er aan. Erica is een boekenliefhebber en verslind boeken zoals ik koekjes wegwerk °-°  Ze heeft het leesvirus nu terug iets meer dan een jaar nadat ze even een stop had ingelast.  Vorig jaar las ze maar liefst 65 boeken!


So she started a blog where she puts down reviews on each book she has to read. Looking closely on her words so she doesn't spoil anything for whoever wants to read a book she is reviewing ;-)

Ze startte een blog waarop ze reviews neerzet over alle boeken die ze leest. En natuurlijk zorgt ze er voor dat er niets verklapt wordt voor wie de boeken nog gaat lezen;-)


On INSTAGRAM , known as Bookangels, she is part of some challenges to post a picture every day and today that is "booktags" so she came to me and asked me if I could make her another booktag. The two she already has are not enough as she is sometimes reading in multiple books at once! She has to make up for the poor books she has to read for school ;-)
She gave me a little hint that a black one would be nice, oh and "Black and gold are a perfect marriage mom"...

Op INSTAGRAM  , gekend als Bookangels, doet ze mee aan verschillende uitdagingen om elke dag een foto te posten rond boeken en vandaag is dat "boekenleggers". Dus kwam ze vragen of ik nog een boekenlegger voor haar wou maken aangezien ze niet genoeg heeft aan de twee boekenleggers die ik al eerder maakte.  Is ook niet moeilijk als je soms in meerdere boeken tegelijker tijd leest. Ze moet het goedmaken als ze minder leuke boeken moet lezen voor school ;-)
Ze gaf me een kleine hint dat een zwarte wel leuk zou zijn, oh en "Zwart en goud is een perfecte combinatie mama"...


And here is what I came up to...Wings as she loves reading books who are about angels and Gods and...
And then to make a picture of it...it has been so long since I have actually spend some time with my camera. I have taken classes to learn to photograph, even developed them in the black room. I sometimes miss my teacher who really challenged us. So I had me some playtime :-)

En hierbij kwam ik uit...eentje met vleugels aangezien ze boeken verkiest waar het gaat over engelen en Goden en...
En dan moest er natuurlijk ook een foto gemaakt worden.  Het is lang geleden dat ik nog eens echt tijd nam om andere foto's te maken dan de standaard foto's. Toen ik avondonderwijs fotografie volgde werden we echt uitgedaagd door onze leerkracht en dat mis ik tot nu toe soms nog. Zelfs de donkere kamer waar we zelf onze foto's ontwikkelden. Dus even mijn oude hobby opgepakt.


The bookmark was made onto normal black cardstock and I heatembossed my wings using clear embossingpowder. To color them in...I played with a really nice product of Kuretake : Zig Pearlescent Watercolor and they are sooo nice on black paper. Even like them most of all on black instead of on white paper ^.^   It's a watercolor that has a metallic-shimmer and there are 12 colors in one box.

De boekenlegger is gemaakt op gewoon zwart cardstock en de vleugels zijn met clear heat embossing neergezet. Om ze in te kleuren werkte ik met een nieuw product van Kuretake: Zig pearlescent watercolor en ze zijn gewoon prachtig op zwart papier. Ik zie ze zelfs liever op zwart dan op wit papier. Het is een waterverf maar met een parelmoer-glinster en er zitten 12 kleuren in een doosje.


For all of you book lovers...be sure to go and take a look on her blog. If you want to go and buy some books for yourself or as a gift for a teen ( not easy!!)  you'll immediately know if you made a good choice. Or be a part of her challenge she has put online. That is if you can keep up with the speed of buying books as fast as she does ;-)
You can find her by CLICKING on the picture underneath. Be sure to say hi to her from me too ^.^

Voor alle boekenliefhebbers... neem zeker eens een kijkje op haar blog. Als jullie een boek cadeau willen doen zien jullie meteen of het een goede keuze zou zijn. Of doe ook mee met haar eigen uitdaging die ze online heeft gezet. Tenminste dat is als je mee kan aan het tempo waarop zij boeken koopt en verslind ^.^
Je kan haar terug vinden door op de onderstaande foto te KLIKKENdinsdag 12 januari 2016

Just one Clean Color marker...

Everyone who knows me knows I'm not a flower girl.I just need to take a look at a flower and it faints. And everyone who knows me knows I love making cards with an edge. So no ordinary flower for me today but a funky one from Chocolate Baroque. I have colored it in with color but for today...I kept it plain, using only one color.

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik geen bloemenmeisje ben ( ik kijk naar een plant en hij valt al flauw echt waar ^.^ ) En iedereen die me kent weet dat ik eigenlijk liefst iets ruwere kaarten maak. Dus vandaag geen gewone bloem maar eentje met wat punch van Chocolate Baroque. I kleurde hem al in met kleur maar vandaag toch maar in mijn stijl gehouden en enkel 1 kleur ingekleurd.


This Mid Gray is, next to my grey markers, my favorite. If you want to see another card I used only this Mid gray to color in an image you can CLICK HERE

Deze Mid gray is na mijn grijze markers een favorietje voor mij.Je kan HIER ook een kaartje zien waarbij ik enkel deze kleur gebruikte om in te kleuren.


En nog even ter herinnering: 
de eerste workshop met de Clean color markers komt dichterbij. 
Inschrijven kan nog slechts een paar dagen. 
Alle info vind je bovenaan onder het tabblad 

zondag 10 januari 2016

Blending with the Clean color markers...

A new project to show what we will be doing in the workshop with the Zig Clean Colro markers.  I love using water to blend with these markers. But you can blend so beautiful using the markers themselves. So I thought I would color in the same stamp and blend using the markers to show the difference.  And of course this will be handled in the workshop.
To see these fish colored in blended with water can be FOUND HERE.

Een nieuw projectje om te laten zien wat we gaan doen in de workshop met de Zig Clean Color markers. Ik hou er van om mijn kleuren te blenden met water maar je kan zo makkelijk blenden met de markers zelf en je krijgt mooie volle kleuren op die manier.  Dus wou ik even dezelfde stempel in kleuren om het verschil te laten zien. En natuurlijk zullen we ook voor deze manier van inkleuren  aandacht hebben in de workshop.
Deze visjes geblend met water kan je HIER TERUGVINDEN


The main focus in the workshop will be on the different ways of coloring with these markers, so you don't go home with a finished project. But look what you can make using the colored in stamps. Not only cards...I 'm taking a head start and made this little box for Valentine. You can fill it with a little gift or some sweets for your sweetheart and surprise it by putting it somewhere for him to find where he least expects it ^.^

De aandacht in de workshop ligt op het kleuren met de markers dus jullie gaan niet met afgewerkte projectjes naar huis. Maar kijk wat je kan maken met de ingekleurde prentjes. Niet enkel kaartjes...ik ging al even aan het werk voor Valentijn en maakte dit kleine doosje.  Je kan er een klein cadeautje in stoppen of gewoon vullen met iets zoets en je liefje verrassen door het ergens neer te zetten op een plaats waar hij het niet verwacht ^.^


Just a little time left to subscribe to the workshop. You can find all of the information under the page Workshops met Zig Clean Color Markers.

Nog een klein beetje tijd om in te schrijven voor de workshop. Je vindt alle informatie onder de pagina Workshops met Zig Clean Color Markers.

vrijdag 8 januari 2016

Workshops update...


Vacation is over, ready to get creative again. And I'm looking forward to this creative year. I have a lot of fun things to look forward to, just keep following this blog and you'll see ;-)
A big part are giving workshops and demonstrations. The page of my workshops over at You Do ( Gent and Antwerpen) is updated so take a look at the top of the blog.
First workshop however is a workshop with the Zig Clean Color real brush markers.  Just a little bit time left to subscribe so don't hesitate if you would love to learn how to color using these markers.

De vakantie zit er op, tijd om terug creatief aan de slag te gaan. En ik kijk uit naar dit creatieve jaar, ik heb heel wat om naar uit te kijken ^.^
Een groot deel van die creatieve wereld zijn de workshops en demonstraties die ik terug mag geven. Ik heb alvast mijn pagina met de workshops bij You Do ( Gent en Antwerpen) terug aangevuld dus neem een kijkje om te zien wat we allemaal gaan doen.
De eerste workshop is er eentje met de Zig Clean Color markers. Er is nog een klein beetje tijd om in te schrijven dus aarzel niet om dat te doen als je ook wel zin hebt om te leren kleuren met deze markers.


This workshop is at Wommelgem at the shop In 't Woefke and you can subscribe for a workshop in the morning or in the afternoon. All the information is listed on the page Workshops met Clean color markers.
As this marker can be used in different ways to color we'll be focusing on how to color using these markers. We don't create finished cards but I'll have plenty of examples an inspiration to show you how to finish your projects.

Deze workshop gaat door in Wommelgem in de winkel In 't Woefke en jullie kunnen nog inschrijven voor een workshop in de voormiddag of in de namiddag.Alle informatie hierover vinden jullie onder het tabblad Workshops met Clean Color markers
Omdat deze marker op verschillende manieren kan gebruikt worden om te kleuren focussen we dus ook echt op het inkleuren. We maken geen afgewerkte kaarten maar ik breng inspiratie mee zodat jullie kunnen zien hoe jullie de ingekleurde stempels op projecten kunnen verwerken.


I'm working on a new workshop to show that these markers can do more than just color in stamped images too. I'll share some news on that as soon as possible ;-)

Ik ben ook druk bezig met het voorbereiden van een workshop om jullie te laten zien dat deze markers voor veel meer kunnen ingezet worden dan stempels inkleuren. Ik hou jullie op de hoogte ;-)


Looking forward in meeting all of you there.

Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontmoeten.

vrijdag 1 januari 2016

My wish for you...I wish you a good health, sounds so normal but it's so important...
I wish that 2016 will be a year filled with love, 
hugs and kisses, a lot of warmth and affection...
I wish you have fun. Muscles hurting because you laughed too much 
will give you a lot of strength afterwards...
I wish you have a lot of people around you 
so you don't have to face anything on your own, 
I hope you can always find a shoulder to cry on,
a hand in yours when needed...
I wish you have time to build beautiful memories or 
time to stand still and remember old memories...
I wish you have time so you don't have to run but you're able 
to take it easy if you need to. But I wish you have time 
to give away to whoever needs you...
I wish all of you the strength to deal with problems 
and the courage to pull yourself together if it has been tough. 
Strength to push boundaries and achieve what you want...
Make 2016 a year you'll never forget...in the most positive way possible. 


Ik wens jullie een goede gezondheid, klinkt cliché maar het is toch ongelofelijk belangrijk…
Ik wens dat alle dagen van 2016 gevuld mogen zijn met liefde, 
knuffels en kussen, heel veel warmte en genegenheid…
Ik wens jullie natuurlijk ook heel veel plezier. Spieren die pijn doen van 
het lachen, die geven je nadien ongelofelijk veel kracht…
Ik wens veel mensen rondom jullie om nergens alleen voor te staan, 
dat jullie steeds een schouder hebben om op uit te huilen, 
een hand in de jouwe als het moeilijk wordt…
Ik wens jullie veel tijd om mooie herinneringen te maken of 
om stil te kunnen staan bij herinneringen uit het voorbije jaar…
Ik wens jullie ook veel tijd zodat jullie niet haastig door moeten lopen 
en kunnen rusten als jullie dat nodig hebben. 
Maar ook tijd om zomaar even weg te schenken aan wie jou nodig heeft…
Ik wens jullie ook veel kracht om problemen aan te pakken 
en de moed om terug door te gaan als het moeilijk is geweest. 
om grenzen te verleggen en te bereiken wat je wil…
Maak van 2016 een jaar om niet te vergeten...in de meest positieve zin die mogelijk is.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...