dinsdag 26 mei 2015

Some bunnies...

One of the theme's for the Kuretake DT members this month was spring. So I bought me a stamp I already loved for a long time but didn't buy ... that is until now ^.^

Eén van de thema's voor de leden van het DT van Kuretake deze maand was de lente.  Ik kocht hiervoor een stempel die ik eigenlijk al heel lang leuk vond maar nog niet kocht...tot nu dus ^.^


First project I used it on: a CAS card but it was so much fun to color it in using my Zig art and graphic twin markers.

Het allereerste projectje waarvoor ik deze stempel gebruikte was een CAS kaartje maar het was zo leuk om hem in te kleuren met mijn Zig art and graphic pennen ( of misschien beter bekend als stempelstiften)


Combined it with a text that just fit's it perfectly ( Love this Penny Black Heartfelt set!).

Ik plaatste er nog een tekstje onder die er volgens mij gewoon super bij past ( ik vind de Penny Black Heartfelt set gewoon perfect voor zoveel kaarten!)

Used markers:
Zig art and graphic twin markers nrs.1 - 35 - 54 - 56 - 57 - 61 - 74 - 85 - 86 - 87 - 207 - 474 - 805

donderdag 21 mei 2015

You only live once...

Those Brusho's really stayed on my tabel for a long long time ( honestly, they still are ^.^ ) And I found it was time to take my Rubberneckers out again. I promised some of you a long time ago to go ahead and work some more using only the outlines of these "watercolor stamps".
So here is another way of me using them, combined with brusho. Forgotten how I used them the first time...you can find it HERE.  Looks completely different doesn't it ^.^

De Brusho's staan hier al een hele lange tijd op mijn tafel ( ja ze staan er nog altijd ^.^) En ik vond ook dat het tijd werd dat ik mijn Rubberneckers nog eens boven haalde. Ik beloofde enkelen onder jullie immers dat ik nog meer voorbeelden zou laten zien hoe ik enkel met de lijnen stempels van deze " watercolor stempels" werk. Beneiuwd hoe ik ze de vorige keer verwerkte...je vindt het kaartje HIER TERUG. Ziet er totaal anders uit niet? ^.
Dus bij deze...een kaartje waar ik ze combineerde met de brusho's.


I used the text set of Penny Black heartfelt again. Just love this stamp at the front of the card. In fact, this one is the one responsible for buying them ^.^  
This text just asked me to go and color outside the lines and let everything flow. Live a little, enjoy as much as you can and breathe in every little bit of air you can.
I combined it again with a second text on the inside that fits perfectly. Taking some of the color with me by dropping some splodges inside.

Ik gebruikte opnieuw de tekstset van Penny Black Heartfelt. Ik vind de teksten gewoon super en deze tekst vooraan is er verantwoordelijk voor dat ik meteen voor de set viel. 
Deze tekst vroeg er gewoon om om buiten de lijnen te gaan en alles gewoon te laten lopen.  Leef, geniet zoveel als je kan en adem elk zuchtje lucht in zo diep als je kan.
Ik combineerde hem opnieuw met een tweede tekstje van de set aan de binnenkant dat er perfect bij aansluit. En ik nam ook een beetje kleur mee naar binnen door even verder te spatten ^.^


zondag 10 mei 2015

Heartfelt thanks...

Today 's the day we celebrate our mothers over here so a little card saying thanks is an obvious choice to show you today. I used my Carabelle Studio stamps and combined it with ...brusho again ^.^
The textstamps are Penny Black's Heartfelt set.

Vandaag vieren we hier moederdag dus een kaartje om een welgemeend dank je wel te zeggen is vandaag wel op zijn plaats.
Ik gebruikte hier een Carabelle studio stempel en combineerde die met...brusho ^.^
De tekststempels komen van een set van Penny Black die heartfelt noemt.I took a second text of the set to stamp inside of the card and finished it off with a little heart.
CAS ( clean and simple) but  made with lots of love.

Ik nam een tweede tekstje om aan de binnenkant van mijn kaartje te stempelen en werkte het af met een heel klein hartje dat ik uitstanste. CAS (clean and simple) maar gemaakt met heel veel liefde.


dinsdag 5 mei 2015

A weddingcard...


My very first project as a member of the Kuretake Designteam is online on the blog of Kuretake ^.^
It's a step by step for making a weddingcard while cheating in "drawing" a flower.  You can find the full step by step in English on the website of KURETAKE HERE.  For my Dutch readers I'm putting the step by step here in Dutch.

 Mijn allereerste projectje voor het Kuretake Designteam staat online op het blog van Kuretake ^.^
Ik kan helemaal niet tekenen maar ik laat je in deze tutorial graag zien hoe je eigenlijk een beetje kan vals spelen door een stempel te gebruiken en het net te laten lijken alsof je het zelf getekend hebt.
De volledige engelstalige tutorial kan je vinden op de website van KURETAKE UK HIER. Maar voor al mijn nederlandse lezers zet ik het hier natuurlijk ook nog even neer.


Als eerste stap kleurde ik met mijn groene en gele stift het juiste deel van mijn bloem in, rechtstreeks op mijn stempel. Omdat ik weet dat die kleuren toch nog iets te donker zijn heb ik mijn stempel daarna één keer afgestempeld op een kladpapiertje. Daarna kleurde ik met een roze ook de bloem zelf in op de stempel. Mijn stempel is nuvolledig ingekleurd en klaar om afgedrukt te worden op mijn aquarelpapier.  Je ziet dat de afdruk héél licht is maar dat is precies wat we willen.


Met een vochtig penseel ga je nu over alle lijnen. De kleuren zullen reageren op het kleine beetje water en hierdoor kan je de kleur al een beetje in je tekening trekken. De afbeelding wordt nu al een beetje beter zichtbaar maar is nog altijd heel licht.


De volgende stap is nu het verder inkleuren van de bloem. Hiervoor bracht ik met mijn stiften een beetje van elke kleur aan op een acrylblok. Door er een stukje wit papier onder te leggen is de kleur goed zichtbaar. Met een penseel kan je nu makkelijk de kleur opnemen om je bloem in te kleuren.


Ik maak altijd graag het deel dat ik wil kleuren eerst wat vochtig met wat water. Als je dan kleur aanbrengt vloeit je kleur mooi uit.


Na het opbouwen van mijn kleur eindigde ik met deze "tekening" ;-)


Om mijn kaart verder af te werken gebruikte ik een embossingmal maar ik wou er ook een tekst op verwerken. En om te zorgen dat de kleur van mijn tekst perfect aansloot bij mijn "tekening" gebruikte ik opnieuw mijn Zig pen. Ook hier gewoon met de stift rechtstreeks op de stempel kleuren en afdrukken maar.


En dit is de volledige afgewerkte kaart...


Ik maakte hem voor een huwelijk maar hij is natuurlijk ook perfect te gebruiken voor andere gelegenheden.
Voor iedereen die niet kan tekenen zou ik zeggen...geef het een kans en probeer het eens. Het is echt leuk om te doen. En omdat de inkt van de Zig pen heel lang te corrigeren is met wat water zijn kleine foutjes makkelijk weggehaald.

Gebruikte Zig art and graphic pens:207 - 62 - 1 - 56 

vrijdag 1 mei 2015

Want to know what made my day....

Finally I get to share the fun news I received some days ago....

Eindelijk mag ik het leuke nieuws met jullie delen dat ik enkele dagen geleden ontving...


Yes...I made it into the designteam of Kuretake UK!!!
Go and take a look at THE BLOGPOST and meet the other designteammembers.

Ik mag mezelf lid noemen van het designteam van Kuretake UK !!!
Ga zeker even een kijkje nemen op DE BLOGPOST om kennis te maken 
met de andere designteamleden

If you're curious what materials they provide you should go over to THEIR SHOP where you 'll find lots and lots of yummie stuff.  One of them we all know really well here: the Zig Art and graphic Twin artist pens . You can find my previous creations at the side bar by clicking Kuretake/Zig Art and graphic twin at the labels section.
See you soon with my first project for this designteam ^.^

Als je benieuwd bent wat ze allemaal aan materiaal voorzien neem dan even een kijkje in HUN WINKEL om veel yummie spulletjes te ontdekken.
De bekendste hier bij ons is waarschijnlijk wel de Zig art and graphic pens ( of beter gekend als de stempelstiften ;-) ) Je kan mijn vorige creaties met deze pennen zien als je bij de labels Kuretake of Zig Art and graphic twin aanklikt.
Tot heel binnenkort met mijn eerste projectjes voor dit designteam ^.^

Carabelle studio #2...

Well here I am again with...yes: a Carabelle studio stamps and some brusho. I already told you I'm in love with the Carabelle studio stamps and it will be no surprise I'm in love with brusho too ^.^
I used one stamp but cutted it ( noooo not really ^.^) in two. Stamped a piece at the bottom and the other piece at the top of my card.

Wel hier ben ik terug met...jawel: Carabelle studio stempels en een beetje brusho. Ik vertelde in mijn vorige post al dat ik verliefd werd op de Carabelle studio stempels en het is geen geheim dat ik verliefd ben op mijn brusho ^.^
Ik gebruikte één stempel en sneed hem ( neeeen joh niet echt ^.^) in twee. Ik stempelde een deel beneden op de kaart af en het andere deel bovenaan.I stamped the butterfly onto a piece of scrappaper so I could cut him out and glue him down with some 3D foam under his wings.

De vlinder stempelde ik ook nog even op een restje papier om hem te kunnen uitknippen en met wat 3D foam onder de vleugels op te kunnen kleven.


The text was made using my computer and the font Kunstler Script. This got the closest to the font used in the stamp.

De tekst maakte ik in Word met het lettertype Kunstler Script. Dit benaderde het best het lettertype in de stempel.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...