zaterdag 30 april 2016

No lines...

It has been quiet but I have been busy. Busy fighting some bugs, I even went to sleep early°-°  and busy making some cards as my eldest girl left yesterday for a 10 day journey through Italy. And I can't show those yet, until she is back of course.  Today was the first day since a long time that I could take out my Clean color markers and I really enjoyed it. A very quick and CAS card, just warming up for the workshop later this afternoon. Ladies...I'm so looking forward to it :-) See you this afternoon.

Het was hier stilletjes maar ik heb echt niet stil gezeten. Ik was druk met het vechten tegen bacteriën, ik ben zelfs super vroeg gaan slapen °-° En ik ben ook druk bezig geweest met het maken van een paar kaartjes voor mijn oudste dochter. Zij is gisteren vertrokken voor 10 dagen naar Italië en natuurlijk wou ik een paar kaarten in haar valies smokkelen ^.^ Die laat ik nu nog niet zien, dat komt als ze terug is.
Vandaag was dan de eerste dag dat ik eindelijk weer even de kans had om mijn Clean color markers naar boven te halen en dat was zo leuk.  Een heel snel en CAS kaartje, gewoon om even op te warmen voor de workshop die ik strakjes geef. Dames...ik heb er zin in en kijk er naar uit om kennis te maken. Ik zie jullie strakjes :-)


zaterdag 23 april 2016

Gansai Tambi playtime...

It's a bit quite here but it doesn't mean I'm not busy :-) Yesterday I had this wonderful day over at a wholesaler to play with some new products and combine them with products I already know;. And I have to admit...I enjoyed it so much! Just play, experiment, get my fingers all dirty and so happy we got an apron to put on so we could go wild :-) Well, I didn't go to wild, I had to keep in mind there were people sitting next to me too ^.^

But today...a little card to share where I had some playtime with my Gansai Tambi's and the Tim Holtz thinlits I love so much :-) ...

Het lijkt hier wat stiller maar niets is minder waar hoor. Gisteren had ik een super dagje bij een groothandelaar waar ik met een hoop nieuwe materialen mocht gaan spelen en ze mocht combineren met producten die ik al kende. En ik moet toegeven, het was zo genieten! Gewoon spelen, uitporberen, mijn vingers vuil maken en best wel blij dat we een schort kregen zodat we helemaal wild konden gaan. Nou ik ben niet te wild gegaan, ik moest er rekening mee houden dat er nog mensen naast me zaten ^.^

Maar voor vandaag dus een kaartje om te delen waarbij ik wat speeltijd nam voor de Gansai Tambi's en mijn Tim holts thinlits...


The background has I light wash of the Gansai Tambi's, colored my flowers, colored a piece of paper for the honeycomb... as much as I love my Clean color markers...I have to admit I love these paints as I can let them drip and move around my paper so easily.  

De achtergrond kreeg een lichte "wash" van de Gansai Tambi, de bloemen zijn er mee gekleurd, een stukje papier om de honinggraat uit te stansen... Hoe graag ik ook werk met de Clean color markers...ik moet toegeven dat ik deze verven echt graag heb omdat ik er zo makkelijk spetters of drips mee maak, omdat ze zo makkelijk op je papier rond te bewegen zijn met water.


Want to see more with these paints, look for the label "Gansai Tambi" at the sidebar. You'll find some step by steps too as I'm already working with these paints for a while now.

Zien jullie graag nog meer van deze verf, kijk dan even onder het label "Gansai Tambi" in de zijbalk. Je vind er zelfs ook stappenplannen van een tijdje terug aangezien ik wel al een tijdje met deze verf werk.

zaterdag 16 april 2016

Stamping on the gelli plate...

Now the gelli plate is here I intend to try it out in every way possible. So next step after just inking it up and using some stencils I wanted to try it out using some stamps. I used my clean color markers to ink everything up ...
Had the camera on while experimenting ^.^

Nu ik de gelli plate heb wil ik hem op zoveel mogelijk manieren uitproberen. Dus na hem gewoon te beinkten en te werken met stencils wou ik stempels uitproberen. Ik gebruikte opnieuw de clean color markers om alles te inkten... en ik had de camera aangezet tijdens het experimenteren ^.^

I loved it so much...just had to turn it into a card.  The feather is from a beautiful set of Visible Image. Just be honest...that set °-°

Ik vond het zo goed gelukt...dat moest gewoon in een kaartje veranderen. De verenstempel is van een super set van Visible Image. Zeg nu zelf...die set °-° Helemaal yummie vind ik zelf.I putted some silver "imagination" in the feathers using the IndigoBlu gilding flakes.
Ik gebruikte de IndigoBlu gilding flakes om wat blinkende "verbeelding" aan te brengen in de veren.
And the finished card...

En het afgewerkte kaartje...Curious about the stamps from Visible Image then go and check out their WEBSITE or go straight to their SHOP Looking for some inspiration, then check out their BLOG !

Benieuwd geworden naar de stempels van Visible Image, neem dan even een kijkje op hun WEBSITE of ga meteen naar de WINKEL  ( Lage verzendkosten voor ons Belgjes ;-) ) Zin in een heleboel inspiratie neem dan een kijkj eop hun BLOG !

woensdag 13 april 2016

Take your broken wings...

I have been pretty busy over here but sometimes things just keep calling your name, asking to go and play with them. You know that feeling? When I made THIS PROJECT I had some gansai tambi paints left on my sheet and I cleaned it up using some small left over pieces of paper.  And they were laying there silently calling...
So I took one of my favorite stampsets from Visible Image and went ahead and made this card...

Ik ben de laatste tijd druk bezig geweest maar soms blijven dingen je stilletjes roepen om er mee aan de slag te gaan. Kennen jullie dat?  Toen ik DIT PROJECTJE maakte had ik nog wat Gansai Tambi verf over op mijn sheet en ik gebruikte die op een paar hele kleine restjes papier. En die waren al zo lang naar me aan het roepen...
Dus nam ik een van mijn favoriete sets van Visible Image en maakte er dit kaartje mee...


I just love the text and that little feather... but look at the beautiful flock of birds that is in the set too!
And they work so great with other sets...I'll show you real soon!

Ik ben gewoon verliefd op die tekst en dat kleine veertje...maar kijk welke mooie stempel met vogels er ook in de set zit. End eze set is zo goed te combinerenmet hun andere sets...en dat laat ik héél snel zien.

You can find the stamps right here
Je vind de stempels hier ( lage verzendkosten voor ons Belgjes :-) )


zondag 3 april 2016

Zig and the gelli plate...

When I was at a fair this weekend I saw Jenine from the shop Hobbyvision demonstrate the gelli plate combined with the distress inks. And I already had been thinking... "what if" before seeing it actually demonstrated. But now I was sure. While I was talking with Jenine she had the same idea and decided to try it out... I ended up taking home the gelli plate ^.^
I have made a video for you and decided to throw in some extra techniques too.

Toen ik dit weekend op de Knotsgekke kaarten dagen was zag ik Jenine van de winkel Hobbyvision de gelli plate demonstreren met distress inkt. En ik had al even nagedacht over... " wat als" voor ik de demonstratie zag. Maar nu was ik het vrij zeker. Tijdens het gesprek met Jenine kreeg zij het zelfde idee als wat ik had en ze probeerde het ook meteen even uit...wat er voor zorgde dat ik met de gelli plate naar huis ging ^.^
Ik heb het in een video gegoten voor jullie en ik heb er meteen een paar technieken bij gedaan.I have to admit...I already have a lot of backgrounds laying after just one day ^.^ I think there will be some card coming by the next couple of days... But for today the card I made with my first Zig gelli plate background...

Ik moet toegeven...ik heb hier al een hele hoop achtergrondjes liggen en dat na slechts één dag ^.^ Dus ik vermoed dat er een paar kaarten zullen volgen de komende dagen. Maar vandaag eerst al maar de kaart die ik maakte met mijn eerste Zig gelli plate achtergrondje...


The textstamp is one from Visible Image and can be gound right here

De tekststempel is er eentje van Visible Image en kan je hier terug vindenRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...