woensdag 28 januari 2015

Little rose...

It's not easy...coloring these little stamped images using wet media. I love jumping right in to it and get that water moving the inks around.  And yes I have to admit, I 'm an perfectionist so a lot of the times, I'm not 100% happy when it comes to my coloring.
Coloring this little rose button I even thought it would have been easier using a pencil or a copic marker to get those highlights just right.  I still have to invest in those pencils...  and yes each time again I hear other materials calling my name ^.^
But I didn't want to keep this card from you, I do like it.

Het is niet altijd even makkelijk om kleine stempels in te kleuren met natte technieken voor mij. Ik vlieg er graag in en laat het water graag zijn werk doen.  En ja ik moet ook toegeven dat ik een "beetje" een perfectionist ben dus heel vaak ben ik niet echt 100% tevreden als ik het over mijn kleurtechniek heb.  Bij deze rozenknop dacht ik zelfs dat het iets makkelijker zou geweest zijn om potloden of Copic markers te gebruiken om die schaduwen goed te krijgen.  Alleen moet ik nog eens gaan investeren in die kleurpotloden...maar ik hoor altijd zoveel materiaal dat mijn naam roept ^.^ 
Maar ik wou het totale kaartje toch graag laten zien want daar ben ik wel blij mee.
Wil je zelf graag aan de slag en wil je graag enkele materialen uitproberen? 
Er zijn nog een paar plaatsjes vrij voor de workshop.
's Morgens is helemaal volzet maar als je wil kan je 
nog inschrijven voor een workshop in de namiddag. 
Meer info vind je in bovenstaande berichtje of  KLIK HIER 

donderdag 22 januari 2015

Altered book...

No card today, I had a play altering an old book that was lying around here for a long time.
First step: getting some gesso onto the cover and of course...structure ^.^

Geen kaartje vandaag maar ik ging aan de slag met een oud kinderboek dat hier al heel lang rondslingerde.
De eerste stap was gesso op de cover zetten en zonder twijfelen...structuur natuurlijk ^.^


When I cutted and glued all the inside pages I finally could go ahaed and play with my paints.  This is how the cover ended up...

Als alle pagina's gesneden en aan elkaar gekleefd waren kon ik eindelijk aan de slag met mijn verf. En dit is hoe de cover eindigde...


Then I had a go at the inside. Since it is almost valentine I decided to go and make it a little present for valentine's. So there had to be a butterfly ( still have enough butterflies after all these years 22 years to be precise) And I also made a pocket inside where I can put a little note or some tickets for a nice evening out...

En daarna kwam de binnenkant aan de beurt. Aangezien het bijna valentijn is wou ik daarmee aan de slag. En natuurlijk kom ik dan uit bij een vlinder ( nog steeds genoeg vlinders in de buik, zelfs na 22 jaar). En ik maakte ook een pocket aan de zijkant waarin een persoonlijk briefje kan gestoken worden of misschien wel twee tickets voor een leu avondje uit...And of course...there has to be a little heart that i putted into a little bottle...

En zonder twijfelen...een hartje dat een plaatsje kreeg in een klein flesje...Lijkt dit een leuk idee om in een workshop zelf te maken 
of wil je de technieken zelf eens uitproberen? 
Laat het zeker horen.

zondag 11 januari 2015

Rubbernecker outlines

A CAS card to show today but one I really like.
I bought the Poppy Field stamps from Rubbernecker and usually you use this stampset to get an aquarell look card by combining the stamps together.
But you know me...always trying to get more out of my stamps ^.^ So I only used the outlines and aquarelled it myself.  It gives a totally different look to the stamp but a look I really like!

Ik heb vandaag een CAS kaartje maar eentje waar ik echt wel blij mee ben.
Ik kocht onlangs de Poppy Field stempel van Rubbernecker en de hoofdbedoeling bij deze stempelset is om een aquarel look op je kaartje te krijgen door de verschillende stempels samen te gebruiken.
Maar wie me kent weet dat ik altijd het maximum uit mijn stempels probeer te halen ^.^  Dus ging ik alleen met de lijnenstempel aan de slag en kleurde ze zelf in. Je krijgt meteen een totaal andere stijl en ik moet toegeven, het smaakt voor mij naar meer.


Its an idea I will use again very soon but for now this is the card...
If you want to see other cards using the stamp this way I would love to hear it in a comment ;-)

Ik ga dit zeker nog opnieuw gebruiken maar vandaag is dit het eindresultaat...
Laat maar weten of jullie nog andere uitwerkingen willen zien in een reactie ;-)Want to know more about the Rubbernecker stamps?  Take a look at the blog of In 't Woefke! Look for all the messages in the sidebar ;-)

Ben je benieuwd naar de Rubbernecker stempels? Neem een kijkje of het blog van In 't Woefke! Je vindt alle berichten samen onder de link van Rubbernecker in de zijkant ;-)

donderdag 1 januari 2015

Live - laugh - Love

 The final days of december are the days everyone looks behind to see what the past year has brought.
En we always try to stand still and think about everything we hope to find in the new year. A lot of people make resolutions but....how many keep up to those?
I have, however, brought some of them together at the first card I would like to show this year. And I would like to make them into wishes for all of you out there.

De laatste dagen van december zijn steeds de momenten waarbij iedereen stil staat wat het voorbije jaar heeft gebracht. En meer nog proberen we stil te staan bij wat we in het nieuwe jaar graag willen zien. Velen maken dan ook  hun goede voornemens maar…wie kan die allemaal trouw volhouden?
Maar ik heb er toch enkele hele belangrijke samen gebracht op mijn eerste kaartje dat ik dit jaar met jullie wil delen. En ik maak van mijn eigen voornemens ook heel graag wensen die ik jullie allemaal toewens. I hope 2015 can become a year all of you can enjoy en live intensly with a big smile on your face. But most important, that it may become a year you can live each day together with those you love the most.

Ik hoop dat jullie in 2015 van elk moment mogen genieten en het intens kunnen beleven met een lach op jullie gezicht. Maar het allerbelangrijkste dat jullie elke dag mogen beleven met de liefde van jullie dierbaren om jullie heen.Live every moment
Laugh every day
Love beyond words
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...