zaterdag 27 februari 2016

Published for Craft Hobby + Stitches....Well it's over, the big Craft Hobby + Stitch event  that took place in the UK a week ago. So time for me to share a little project that I made and was published in the magazine for this event ^.^
Let me get you acquainted with a lot of wonderful Kuretake-Zig products ;-)

Het zit er op de Craft Hobby + Stitch beurs voor winkeliers in het Verenigd Koninkrijk vorige week. Dus ik kan mijn projectje delen dat ik maakte voor een magazine dat verdeeld werd op deze beurs ^.^
Maak kennis met een hele boel leuke Kuretake-Zig producten ;-)
Step by step - stappenplan

I started by tearing a strip off of the piece of watercolor paper to get a rough edge at the right side. I then layed down my plastic sheet on top of it to see where I needed to lay down some Gansai Tambi. I used the colors Deep violet,  Deep pink and Silver.

Ik startte met een reepje van mijn strook aquarelpapier te scheuren en het zo een ruw randje te geven. Daarna legde ik hier boven op een stukje plastiek zodat ik perfect kon zien waar ik mijn Gansai Tambi moest aanbrengen. Ik gebruikte de kleuren Deep violet, Deep pink en Silver


I sprayed some water on my plastic sheet and paint to have nice thin paints that will blend really well. Then I quickly turned over my plastic sheet and pressed it onto the watercolor paper.  Depending on how rich you want your color to be you can leave the sheet on a short time or longer. When you take the sheet away and you think there is too much color going on you can remove some by picking  the color up using a paper tissue or some kitchen towel. If you have removed to much color you can repeat this step until you are happy with the color. You can leave the paper to dry by air or use a heattool to speed up drying time.

Ik vernevelde daarna wat water op mijn plastic sheet zodat ik de verf kon verdunnen en de kleuren goed zouden blenden met elkaar.  Daarna draaide ik heel snel mijn plastiekje om en legde het op mijn aquarelpapier. Afhankelijk van hoe diep je de kleuren wil kan je het stukje plastiek langer of net minder lang op je papier laten liggen.  Als je het plastiek wegneemt en je vindt dat er te veel kleur is kan je een deel wegdeppen met een papieren zakdoek ( zonder structuur) . Als je te veel kleur hebt weggehaald kan je de vorige stap gewoon nog even herhalen tot je blij bent met de kleur op je papier.
Je kan het papier laten drogen aan de lucht of een heattool gebruiken om alles wat sneller te laten verlopen.


When my paper was dry I splattered some Black Pearl Pearlescent watercolor on my paper as I wanted splatters that are darker than the Silver Gansai Tambi but stil had some shimmer. When my splatters were dry I used the Zig millennium marker to draw a fine line to give my paper a bit of an edge.

Toen mijn papier droog was bracht ik een paar spatten aan van de Black Pearl Pearlescent aquarelverf omdat ik wou dat mijn spatten iets donkerder zouden zijn dan de Silver Gansai Tambi maar ook dat kleine beetje glitter in zich hadden.
En toen deze spatten droog waren gebruikte ik de Zig millenium marker om een fijn lijntje rondom te trekken.

I stamped my butterfly and used heat embossing to make sure it would stand out of the background. I used my Zig Clean color real brush markers to color him in. To blend out my color I took my Wink of Stella, this way the butterfly has a real nice and fine shimmer when finished.

Ik stempelde mijn vlinder en gebruikte hierbij een heat embossing om er voor te zorgen dat hij goed los kwam van de achtergrond.  Ik gebruikte de Zig Clean Color markers om mijn vlinder in te kleuren. Om de kleuren uit te blenden gebruikte ik de Zig Wink of Stella. Zo kreeg ook hij een mooie fijne glitter op de vleugels.


Next step was to get some color on the ribbed cardboard. I started by randomly  laying down a tiny bit of gesso using a brush.  On top of the dry gesso I rubbed some metallic paint using the Woodcraft marker. The chisel tip makes it super easy to only highlight the top of the ribbed cardboard.

Volgende stap was om mijn ribbelkarton wat kleur te geven. Ik begon met het aanbrengen van een heel dun laagje gesso op sommige plaatsen. Boven op de droge gesso bracht ik wat metaalverf aan met de Woodcraft marker. De brede Chisel tip maakte het super makkelijk om enkel de bovenste delen te kleuren.
I wanted to stamp the word “smiles”  of my quote on a separate piece of paper but the words are very close to each other. That’s why I used my Zig embossing marker, this way I could easily only ink up the word smile. I used a silver heat embossing powder to get the word to pop.
To stamp the rest of the quote you can put some clear tape on top of the word Smile before inking up the text.  When everything is inked just pull off the tape before stamping the text on the paper.
I then cutted the paper into a banner and splattered a bit more with the Zig Black pearl pearlescent watercolor to make it match with the rest of the paper. And again I used the fine liner to draw an edge around the banner.

Ik wou het woord "Smiles" uit mijn quote op een apart stukje papier hebben maar de woorden op de stempel staan heel dicht tegen elkaar aan. Dan is de Zig emboss marker een heel handig hulpmiddel want met de brush punt ink je heel makkelijk enkel het woord of deel van de stempel dat je wil gebruiken.  Ik gebruikte een zilveren embossingpoeder om het woord er goed te laten uitkomen.
Om de rest van de quote af te stempelen met een stempelinkt kan je het woord "Smiles" bedekken met een papiertje of stukje plakband terwijl je de inkt aanbrengt. Daarna verwijder je gewoon het stukje tape of papiertje voor je gaat stempelen.
Ik knipte het strookje in de vorm van een banner en bracht opnieuw een paar spetters aan met de Zig Black Pearlescent aquarelverf om het bij de rest te laten aansluiten.  En ik gebruikte ook opnieuw de Zig millenium markers om een randje te tekenen.


All that’s left is putting everything together to create my Spring tag.

Het enige wat nu nog moest gebeuren was alles samen brengen tot één geheel.


A lot of different Kuretake-Zig materials used on this tag and I loved combining them. They go so well together. If you have questions please feel free to e-mail me ( mail button is in the side bar).

Ik gebruikte een hele boel verschillende Kuretake-Zig materialen en ik vond het super om te doen. Ze gaan zo goed samen. Mocht je vragen hebben dan kan je me altijd mailen ( mail link vind je in de zijbalk )


Materials


·         A black tag  21 cm by 10,5 cm (8 ¼ inch by 4and 1/8 inch)
·         A piece of ribbed cardboard 20 cm by 9,5 cm ( 7and 7/8 inch by 3and 7/8 inch)
·         A piece of watercolor paper 18cm by 6,5 cm ( 7 inch by 2 ½ inch)
·         Scrap piece of watercolor paper and kraft cardstock
·         Little plastic sheet
·         Piece of cheesecloth or bandage
·         Kuretake Woodcraft markers ~ Violet metallic and Silver metallic
·         Kuretake Gansai Tambi ~ nr 37 Deep Pink – nr 38 Deep Violet – nr 95 Silver
·         Zig Pearlescent watercolor Jewel box 12 colors
·         Zig Clean Color Real Brush  nr 38 Peacock Blue – 67 Mustard – 68 Deep Brown
·         Zig Wink of Stella
·         Zig Emboss marker
·         Zig Millennium 01
·         Gesso
·         Embossingpowder ~silver - brown
·         Heattool
·         Some transparent tape
·         3D foam

donderdag 25 februari 2016

February and my very first...

Well...I did it! We're only in the second month of 2016 but I already finished a Christmas card ^.^ Some friends and myself said we would try to get each other to create one Christmas card each month to try and avoid the rush in making lots and lots of cards at the end of the year.
I didn't start off well as January I didn't finish a card. And even now it's the end of February but...I did it. My very first Christmas card of 2016 ^.^

Het is me gelukt! We zijn nog maar in februari en ik heb al een eerste kerstkaart klaar ^.^
Een paar vriendinnen en ikzelf hadden afgesproken om elkaar te proberen motiveren om elke maand een kerstkaart te maken. Zo willen we proberen om de kerstkaarten loop op het einde van het jaar te voorkomen.  Ik begon niet echt goed, aangezien ik er in january al niet in slaagde om er eentje te maken. En nuis het ook al eind february maar...het is wel gelukt. Mijn eerste kerstkaart voor 2016 is klaar ...donderdag 18 februari 2016

Zig Clean Color facebookgroup...

Do you have questions about the Zig Clean Color marker...
Would you like to meet other clean-color-lovers...
Would you like to share what you make...
Keep reading ;-) but first...
I want to share a CAS card made using just one Clean color marker.  A beautiful stamp and one color is all that it takes to make a strong card.

Heb je vragen over de Clean Color markers...
Wil je graag andere clean-color-liefhebbers ontmoeten...
Wil je graag geïnspireerd worden en laten zien wat je zelf maakt...
Lees lekker verder maar eerst
laat ik jullie graag een CAS kaartje zien dat ik maakte met één enkele Clean color marker. Een mooie stempel en één kleur, dat is alles wat je nodig hebt om een sterke kaart te maken.


Well for me it is a strong card as, of course, I know exactly what my feelings and thoughts were making it. A flower with an edge, the color the flower could have pushed back to the baxe card and a strong text...

Nou voor mij is het een sterke kaart omdat ik natuurlijk weet wat mijn gevoel er bij is. Een ruwere bloem, de kleur niet in de bloem zelf verwerkt maar in het basispapier en een passende tekst...


A little close up of the flower...

Een close-upje van de bloem...


I know a lot of you people are curious about the Zig Clean color markers. Did you know I have set up a facebookgroup where you can join and meet other people that use the marker? It's also a place where you can ask every question you have. And of course share what you make and get inspired by the other members. So... I would like to meet you there if you like the markers as much as I do.
You can find us right here:

Ik weet dat velen onder jullie benieuwd worden naar de Zig Clean Color markers. Wisten jullie dat ik een facebookgroep heb opgestart waar je andere mensen kan ontmoeten die met de markers werken? En dat je daar altijd terecht kan met al je vragen over de markers. En waar jullie natuurlijk kunnen delen wat jullie allemaal maken en ook geïnspireerd kunnen worden door wat de anderen maken? Dus...als jullie zin hebben dan zie ik jullie daar natuurlijk heel graag terug. Je kan ons hier vinden:dinsdag 16 februari 2016

Some of my projects...on Create and Craft...

With all the new stamps Visible Image is releasing of course there was a show at the Create and Craft TV show.  For the people who do not know what that is: it's a TV channel that has creative companies over to showcase their products combined with some demonstrations.
So we went ahead as DT and made as many examples as possible to get back to them in time ( some of us live far far away of the United Kingdom :-) ) and I must tell you, the studio looked so great!
Did I make you curious?  You can go ahead an still see the show for another week and you can find it right here.
Had to laugh when I heard them pronounce my name.  But I have to admit, there are easier names :-)

Met alle nieuwe stempels die Visibile Image uitbrengt was het een logische stap dat ze ook op de Create and Craft show kwamen. Voor wie deze show niet kent: het is een Engels TV kanaal waar ze creatieve bedrijven laten langskomen om hun producten te showen samen met enkele demonstraties.
Dus gingen we met het DT aan de slag om zo veel mogelijk voorbeelden te maken als we konden en die ook op tijd terug geraakten in het Verenigd Koninkrijk ( sommige van de DTleden wonen echt wel ver weg van Wales :-)  ) Maar ik kan je zeggen dat de studio er super uit zag.
Maakte ik je benieuwd? Je kan de show nog een week lang bekijken via deze link.
Super grappig hoe ze de naam Veerle uitspreken ^.^ And of course I have sent in some projects and one of them was today's project. I would like to introduce you to a new product that Visible Image has come up with  next to their stamps: monoliths. It are wooden MDF panels that can be stood up and are so versatile. You can glue anything on there or make a wonderful mixed media piece of it.
For today's project I made a board out of it that can hold some pieces of paper for me. So I glued on some little clothespins on them after I had put down ( and sanded off ^.^ ) some paints and had my way with a new stampset.

En natuurlijk zond ik ook enkele projecten op en het projectje van vandaag is er eentje van. Ik laat jullie graag kennis maken met een nieuw product dat Visible Image ook uitbrengt naast de stempels: monoliths.  Het zijn houten paneeltjes die je met behulp van een voetje kan rechtzetten.  Als je het wil opsturen kan je het voetje los laten, anders lijm je het gewoon vast.  En omdat ze van hout zijn zijn ze op heel wat manieren te gebruiken. Je kan er eender welk materiaal op gaan kleven of er een leuk mixed media projectje van maken.
Voor mijn projectje van vandaag wou ik er iets mee maken dat voor mij kleine notities kan vasthouden. Dus nadat ik er verf op aanbracht ( en voor een deel weer wegschuurde ^.^)  en er op stempelde, kleefde ik er kleine wasknijper op.And the back was treated the same way...
En ook de achterkant kreeg een wasknijper...


I used two embossingpowders to have some elements jump right out and give the quote that little bit extra strenght...

Ik gebruikte twee kleuren embossinpoeder om enkele elementen er uit te laten springen en zo de quote wat extra kracht bij te zetten...The products went like a rocket out of the door but if you decide you want them anyway you can find them right here:

De producten vlogen de deur uit maar als je ze toch nog graag zou hebben dan kan je ze hier vinden ( naar België zijn de verzendkosten echt laag!)
http://visibleimage.co.uk/product/learn-to-fly-again/vrijdag 12 februari 2016

Little kiss...

Voor wie interesse heeft:

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in de 
workshop inkleuren met distressinkt - Zig Art and graphic
-->  Alle technieken kunnen toegepast worden met de Zig Clean color markers  <--

Snel inschrijven is de boodschap want ze staan reeds gepland op 
Zaterdag 20 februari ~ Schleiper Antwerpen
Vrijdag 26 februari ~ Schleiper Gent
Meer info onder het tabblad Workshops bij You Do
***   ***   ***

Almost Valentine so I want to share a tag I made using my Zig Clean Color markers and the Zig Art and Graphic markers. Kusje means Little kiss so ...

Bijna Valentijn dus ik wou graag deze tag met jullie maken waarbij ik mijn Zig Clean color markers en de Zig Art and Graphic markers gebruikte.  En natuurlijk hoort er bij valentijn natuurlijk een...


The base for this tag was some ribbed cardboard that I distressed using some gesso and crackle paste. The second layer are two pieces of paper I colored and stamped onto...

De basis voor de tag is ribbelkarton dat ik bewerkte met gesso en crackle pasta. Daarna kleefde ik er twee stroken papier op dat ik zelf op kleur bracht en bestempelde...


I can't help it, it needed this butterfly ^.^ ...

Tja, en hoe zou een vlinder hierop kunnen ontbreken ^.^I took out some other pieces to embellish it and ended up with this finished tag...

Ik nam er nog en paar andere kleine dingetjes bij en eindigde bij deze tag...

donderdag 11 februari 2016

Take chances...

Voor wie interesse heeft:
Volgende week zaterdag 20 februari zijn er nog enkele plaatsjes in de 
workshop Mixed media te Antwerpen.
 Alle informatie vind je bovenaan onder het tabblad Workshops You Do

***   ***   ***

It has been a while since I made a real mixed media piece with a lot of structure but I had so much fun creating one again.
I used a beautiful text stamp from Visible Image as a focal piece. Did I already mention that I love their text stamps ^.^

Het is al een hele tijd geleden dat ik nog eens een echt mixed media stukje maakte met veel structuur maar ik had er zoveel plezier in.  Ik gebruikte één van de nieuwste stempels van Visible Image als hoofdpuntje voor dit project. Heb ik al verteld  dat ik hun tekststempels geweldig vind ^.^ ?


Their stamps are also easy to combine, for example these new birds flying free ready, open for a new chance...

Hun stempels zijn ook zo goed te combineren, zoals deze nieuwe vogels die open en vrij vliegen, klaar om nieuwe kansen te nemen...


I love their new background stamps. These fine lines match the ribbed cardboard perfectly.

En dan de super leuke achtergrond stempels...deze streepjes passen perfect bij het geribbelde karton.


And a little close up of some of the structure...

En een kleine close up van een deeltje van de structuur...Voor wie interesse heeft: 

Volgende week zaterdag 20 februari zijn er nog enkele plaatsjes in de 
workshop Mixed media te Antwerpen.
 Alle informatie vind je bovenaan onder het tabblad Workshops You Do

Bovendien kan je ook kennis maken met Visible Image en een deel van de nieuwe stempels.
Ze komen zaterdag 14 februari  van 11 u tot 12 u op Create and Craft.
Dat is een Engelse verkoopssite op TV van allemaal creatieve materialen.
De uitzending is hier te volgen via internet
Gewoon bovenaan  "Watch us Live" aanklikken. ;-)


Used stamps can be bought right here:
Je vind de stempels hier te koop ( en goedkope verzendkosten naar België ! ) 

zaterdag 6 februari 2016

Visible Image stamps...learn to fly again...

A while ago I could let you know I became a member of the Designteam of Visible Image. I know these stamps aren't known that well here in Belgium  and the Netherlands ( well not yet ^.^)  but I'm so glad I found them. They have these stamps that are just...yummie in my opinion. A little rough edged, and those texts are more than just some letters put together.
They have so many new stamp released this month, you definitely should check them out RIGHT HERE
My very first project to share with you is a tag and the moment I saw this new textstamp I knew what I wanted to make...

Een tijdje geleden kon ik met jullie al delen dat ik lid was geworden van het designteam van Visible Image. Ik weet dat deze stempels niet echt gekend zijn hier in België en Nederland ( tenminste nog niet) maar ik ben zo blij dat ik ze gevonden heb. Ik vind deze stempels echt ...yummie. Iets ruwer en de teksten zijn er met een betekenis.
Ze hebben deze maand ook een hele boel nieuwe stempels die ze uitbrengen dus het is zeker de moeite waard om ze te bekijken, je vindt ze HIER
Mijn eerste projectje dat ik met jullie wil delen is een tag waarvan ik meteen wist dat ik hem zou maken toen ik de tekststempel zag...


That needed a butterfly don't you think so too? I colored him in using my Gansai Tambi watercolor paints and used the same color together with some black to make my background.

En daar hoorde gewoon een vlinder bij, vind je niet? Ik kleurde hem in met de Gansai Tambi aquarelverf en gebruikte dezelfde kleur samen met wat zwart om de achtergrond te maken.


And to bring some of the metallic back at the bottom of the tag, I attached my text using a fine metallic wire...

En om een beetje van het metaal terug te brengen beneden op de tag zette ik mijn tekst ook vast met een fijne metaaldraad...


And the finished tag...

En de volledige tag...You can find all the stamps right here, just click on the picture:
Je vind de stempels hier, gewoon op de foto klikken:If you want to check out all of the stamps JUST CLICK HERE

 Wil je ze allemaal bekijken dan vind je ALLE STEMPELS HIER

vrijdag 5 februari 2016

Valentine...

Valentine is just around the corner so for my post at Kuretake I have an other step by step for you today making a Valentine's card.  When I had my play in making the background for THIS PROJECT I automatically made some more backgrounds. It would be a waste to wash away the paints that are on my plastic sheet . So today I'm making my card using one of the backgrounds made that day. Let's get started :-)

Het is bijna Valentijn en bij Kuretake wilden ze heel graag een valentijnskaart zien. Dus ik laat jullie vandaag stap per stap zien hoe ik mijn kaart maakte. Toen ik voor mijn vorige stappenplan (HIER TE ZIEN)  mijn achtergrond maakte ging ik natuurlijk nog even door. Het is zonde om verf op je plastic zomaar weg te gooien toch ^.^ Met een van deze achtergrondjes ga ik vandaag ook aan de slag...


The colors used on this background were Jubilee Cherry and Burnt Umber and the STEP BY STEP on how to make the background can be found HERE. As these were second or even third takes on the same plastic sheet the colors already mixed in each other.

De kleuren die ik op deze achtergrond gebruikte waren Jubilee Cherry en Burnt Umber en het stappenplan hoe je deze achtergrond maakt kan je HIER VINDEN  Omdat dit al de tweede en derde take was ind e verf zijn de kleuren al samen vermengd.Since it’s a Valentines card there should be at least a heart so I took out a stamp and stamped it using the Woodcraft marker Jubilee Cherry. Just color directly on top of the stamp. As the paint in this marker dries rather quickly just mist it with a tiny bit of water to keep the paint moist enough to stamp. You can see the paint is to dry as it turns less shiny.
When the heart was stamped I drew in two hearts using the black Zig Posterman.

En aangezien het een Valentijns kaart is moet er toch minstens één hart op niet? Dus nam ik mijn Visible Image stempel en stempelde deze met de verf van de Woodcraft marker Jubilee Cherry. Gewoon met de marker de stempel inkleuren. Omdat deze verf vrij snel droogt kan je er een klein beetje verf over vernevelen zodat de verf goed nat blijft om te stempelen. Je kan het zien dat de verf droogt doordat hij dan iets matter wordt.
Toen het hart gestempeld was tekende ik er twee harten met de zwarte Zig Posterman.I putted a layer of clear Wink of Stella on top of my heart. Since the Woodcraft marker and the Posterman markers dry waterproof I don’t have to be scared my colors will move around. I then cutted my heart out and putted a clear crackle glaze on top of all of these layers to give my heart some cracks.

Daarboven op bracht ik een laagje clear Wink of Stella aan. De Woodcraft markers en de Posterman marker drogen permanent dus ik hoefde geen schrik te hebben dat de lagen zouden bewegen.. Daarna knipte ik mijn hart uit en bracht een laagje transparante crackle glaze aan om mijn hart wat textuur te geven.


While the glaze is given time to dry I colored a piece of fine bandage using the Woodcraft marker Red Brick. I scribbled some of the marker on top of a piece of plastic and mixed it up with some water. Just put the bandage in it to get the color everywhere. I dried it using a heattool.

Terwijl de crackle glaze tijd krijgt om te drogen kleurde ik ook een stukje verband. Ik bracht wat Woodcraft marker Red Brick aan op een stukje plastiek en verdunde het met wat water. Daarna gooi je gewoon je verbandje in de verf om het te kleuren, daarna droogde ik het met een heattool.If you want some spots to be darker just put some of the marker on top of the plastic sheet again and rub your bandage directly into the paint.

Als je graag een paar plekjes donkerder hebt kan je dat makkelijk doen door met de Woodcraft marker op je plastiek te kleuren en je verband gewoon in de onverdunde verf te deppen.Once the heart was completely dry and the glaze has cracked it was time to put everything together. As you can see the fine shimmer of the Wink of Stella shines through the crackle glaze very subtle.

Als het hart volledig droog was en de crackle zijn werk had gedaan was het tijd om alles samen te brengen. Je ziet dat de fijne shimmer van de Clear Wink of STella mooi door de crackle glaze heen schijnt ^.^The text was stamped onto black paper using my Zig Embossing marker and white embossingpowder. I stamped my heart as a base using a black ink. To get some of the black on my card and connect everything better with my black cardbase I used my black Gansai Tambi and a waterbrush to splatter some black dots. When those were dry  I also drew a fine line around my card using the Zig Millenium marker 05.

De tekst werd met behulp van mijn Zig Embossing marker en wit embossingpoeder op een zwarte strook gezet. Daarna stempelde ik mijn hartstempel op de achergrond met een zwarte inkt. Om nog wat extra zwart op mijn kaart te hebben nam ik de Gansai Tambi er bij en spatte wat kleine vlekjes op de achtergrond.  Toen deze droog waren ( dank zij mijn heattool ^.^)  tekende ik ook nog een fijn lijntje rond mijn kaart met de Millenium 05 marker.Used materials:
Watercolor paper
Woodcraft marker: Jubilee Cherry – Burnt Umber – Brick Red
Zig Posterman : Black
Zig Wink of Stella: clear
Zig embossingmarker
Zig Millenium marker 05
Zig waterbrush
Kuretake Gansai Tambi watercolorpaints: black
Stempel: Visible Image  ~ Heart Inkognito


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...