vrijdag 21 augustus 2015

Magnolia and clean color real brush...

The theme for us dt-members at Kuretake UK this month is baking. When I had a crafting day over at my friend Lins' home I asked if she had a stamp about baking and look what a cute stamp she gave me ^.^
And it was such fun to color it in, a bit of a challenge ( but I love challenges) since it has been a long long time since I colored some skin. The biggest struggle afterwards was finding some scrappaper that matched my colored image. I got lost in coloring so hard that I didn't think what I was going to do with it.  After the coloring I decided to make a scrapcard but usually you color in order of your image to match the paper, now I had to find matching paper to my image.  What I learned...I have to go out and buy me some new scrapbookpaper ^.^

Het thema voor de dt- leden voor KuretakeUK deze maand is nog steeds bakken. Toen ik een gezellige knutseldag had bij mijn vriendin Lins thuis vroeg ik haar of zij misschien een stempel had die bij dit thema paste. En kijk eens welke lieve stempel ze boven haalde ^.^
En het was echt leuk om hem in te kleuren, een beetje een uitdaging ( maar daar hou ik net van) aangezien het al heel lang geleden was dat ik nog eens met huidskleuren aan de slag moest.  
Het grootste gevecht echter was om achteraf scrappapier te vinden dat bij mijn inkgekleurde prentje pastte. Ik verloor mezelf zo in het inkleuren dat ik helemaal niet nadacht wat ik er precies mee ging doen. Ik moest dus op zoek naar papier dat bij mijn kleedje pastte.  Ach ik heb hierdoor ontdekt dat ik eigenlijk eens opnieuw wat scrappapier moet gaan kopen ^.^


A little close-up.  Loved how easy you can color your embellishments to get them matching your project. The backgroundpaper was a little to plain so I used my markers to ink up a text stamp to fix that "problem". It's a pitty the fine glitter of the Wink of Stella isn't visible at the picture but it's right there at the swirls.

Een close-upje. Heerlijk hoe makkelijk je witte embellishments gewoon kan kleuren met je markers zodat ze perfect bij je project passen. Het achtergrondpapier vond ik iets te leeg dus gebruikte ik mijn markers ook om een tekststempel te inkten in de juiste kleur. Spijtig dat de fijne glitter van de wink of Stella niet echt zichtbaar is op de foto maar hij zit op de swirls...


I have to admit...I'm looking forward in coloring another Magnolia ^.^
Do take a look at the blog of my friend LINS, she makes beautiful cards and she's so good in coloring in images using pencils. She also shows how you can make different cards using the same stamp (set) on her blog now.

Ik moet toegeven...ik heb zin om opnieuw met een Magnolia aan de slag te gaan ^.^
Neem zeker ook een kijkje op het blog van mijn vriendin LINS, ze maakt prachtige kaarten en haar prenten zijn zo mooi ingekleurd met kleurpotloden. Ze laat jullie nu ook zien hoe je met één stempel(set) verschillende kaarten kan maken.

Used markers - Gebruikte markers
Clean Color Real brush: 28 - 34 - 68 - 75 - 302 - 901
Art and Graphic: 9 - 805
Wink of Stella.

Old friend...

My very last card as a member of the DT of In 't Woefke. I loved being a member but the time has come to say goodbye. I have found a new challenge and I really want to take that one on. And of course I would like to take you along the road with me, here on this blog, if that's alright for you ^.^

Mijn allerlaatste kaartje als lid van het DT van In 't Woefke.  Met heel veel plezier was ik lid maar het is tijd om afscheid te nemen. Ik zie immers een nieuwe uitdaging en wil die heel graag aangaan. En natuurlijk neem ik jullie mee op pad hier op dit blog als jullie dat goed vinden ^.^

*****     *****     *****

Sometimes you have to take a look in your stash  and today I did and decided to make a card using an old friend combined with a new stamp. This flower stamp from Deep Red is so nice and detailed and than you just fall in love again with the fact the IndigoBluflakes work so fine.

Soms moet je gewoon eens terug in je stapel spullen duiken en vandaag heb ik dat gedaan en besloot ik om een kaart te maken met een oude vriend die ik combineerde met een nieuwe stempel. Deze stempel van Deep Red is zo mooi fijn gedetailleerd en dan val je gewoon weer helemaal voor het feit dat de IndigoBlu flakes dit zonder problemen aankunnen.


And of course the bling is so nice!

En dan is er natuurlijk het mooie blinkende resultaat!  


New stuff is always nice, but don't forget your old friends ;-)

Nieuwe hobbyspulletjes zijn altijd zo leuk maar vergeet jullie oude vrienden niet ;-)

woensdag 12 augustus 2015

Gansai Tambi sprays...

Hi there, today it’s my turn again to show a step by step for the Kuretake designteam and the theme is baking. So I went brainstorming what I could make and I wanted to try out something to color a bigger piece of paper really easy and it worked so nice. Curious?

Hoi hoi, vandaag is het opnieuw aan mij om een stappenplan te laten zien voor het designteam van KuretakeUK en deze keer is het thema bakken. Dus ik ging brainstormen wat ik kon maken en ik wou graag iets uitproberen waarmee ik makkelijk een groter stuk papier mee zou kunnen kleuren...en het werkte echt super.  Benieuwd geworden?  I wondered if it was possible to make a “spraypaint” using my Kuretake Gansai Tambi watercolours. So I filled a little bottle with a bit of water to start with. Then I took the colour 139 Purple and made it wet using a brush. When the pigments were activated I swiped them up with my brush and I cleaned my brush in my little bottle with water. That way you color your water in your bottle. Depending on how dark or light you want your “spraypaint” you repeat this step again.

Ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn om en "srpayverf" te maken met mijn Kureatke GAnsai Tambi aquarelverf. Dus vulde ik een kleine flesje met wat water om te beginnen. Daarna nam ik de kleur 139 purple en maakte het nat met water en een penseel.  Eens de kleurpigmenten genoeg geactiveerd waren nam ik ze op met mijn penseel die ik daarna in mijn flesje stak om mijn penseel te reinigen. Op deze manier kleurde ik mijn water mooi paars en afhankelik van hoe donker je de "sprayverf" wil herhaal je deze stap gewoon een paar keer na elkaar.


When I got the colour as intense as I wanted I sprayed directly onto my watercolour paper. This bottle gave me a fine mist but also some bigger splatters but that’s something I like. If you don’t want this choose a bottle that only gives a fine mist.  I wanted the white paper to show through so I didn’t spray a lot onto my paper but if you want your color to be darker, just spray different layers onto your paper.

Eens ik de intensiteit had die ik wou, sprayde ik meteen op mijn aquarelpapier. Dit flesje geeft meen fijne mist maar ook enkele grotere vlekken maar dat wind ik juist super. Wil je dit niet dan kies je een flesje die je een mooie egale spray geeft. Ik wou dat het witte papier nog wat door mijn kleur heen kwam maar wil je de kleur donkerder dan kan je meerdere laagjes op je papier aanbrengen.


I also made a blue “spraypaint” to color the back of my paper since I wanted two colors in my project. While my paper was drying I went on with the next step. I took a little piece of paper and mixed up a light brown by mixing some 46 brown with a bit of 20 Black. Using my flat waterbrush I colored this little piece of paper.


Ik maakte ook een blauwe sprayverf om de achterkant van mijn papier te kleuren aangezien ik twee kleuren in mijn project wou.  Terwijl mijn papier aan het drogen was ging ik verder met de volgende stap voor mijn project. Ik nam een klein stukje aquarelpapier en kleurde dit met mijn brede waterpenseel en een bruine aquarelverf. Hiervoor mixte ik de kleur 46 brown met een beetje zwart.


When it was dry I used a die to cut out a little bird. By mixing in a bit more of the black I got a darker brown that I used to give my bird more depth.


Eens dit kleine stukje droog was stanste ik hieruit een vogeltje. Door een beetje meer zwart te gebruiken bij het bruin kreeg ik een donkerdere bruine aquarelverf die ik gebruikte om mijn vogel meer vorm en diepte te geven.


I repeated this process using the 51 may green and 53 mid green to be able to cut out some leaves.

Ik herhaalde dit ook met de kleuren 51 may green en 53 mid green zodat ik een paar blaadjes kon uitstansen.


My purple-blue paper had time to dry so I took this paper again and used it to make a teabag-cookie holder out of it.
This model has two pockets on the outside and one side was decorated with the leaves and little bird. 

Mijn paars-blauwe papier had ondertussen mooi tijd om te drogen dus nu kon ik hiermee verder terwijl mijn vogeltje en blaadjes goed droogden.  Ik gebruikte mijn papier om er een theezakjes- koekjes houder van te maken.
Dit model heeft twee zakjes aan de buitenkant en één kant werd aangekleed met het vogeltje en de blaadjes.


Before putting everything together I did add some texture to my pockets. I used my Zig emboss marker to ink up part of my stamp so there was some texture but not too much. After stamping on my paper I covered it using white embossingpowder and heatsetted it.

Voor ik alles in elkaar kleefde heb ik wel nog gekozen om een klein beetje textuur op mijn zakjes aan te brengen. Ik gebruikte mijn Zig embossingpen om enkel een deel van mijn stempel te inkten zodat de textuur niet te overheersend werd. Na het afstempelen bracht ik wit embossinpoeder aan dat ik met eenheattool verhitte.

This pocket at the back is used to hold a little card but you can put another teabag in it if you want to off course.

I used a leftover of the purple colored paper  to cut out a square as my backgroundpaper. Using a Zig art and graphic nr 34 I inked up a stamp with a text that fits this project. Just breath onto the inked up stamp to be sure you get a nice and crisp image since you are working with watercolor paper that has texture.

Het zakje aan de achterzijde gebruikte ik persoonlijk om er een klein kaartje in te steken maar je kan natuurlijk ook kiezen om hier een tweede theezakje in te steken.
Voor het kaartje gebruikte ik een restje van het paarse papier als achtergrondpapier. Voor de tekst nam ik mijn Zig Art and Graphic marker nr 34 om de stempel te inkten. Let er op dat je na het aanbrengen van de kleur zeker eens op je stempel "ademt" om de kleur goed actief te maken. Je werkt immers op aquarelpapier dat structuur heeft en het dus iets moeilijker kan maken om een mooie scherpe afdruk te krijgen.
And since the theme this month is baking…I putted two cakes in the middle of my teabag-cookie holder J

En aangezien het thema bakken is...gingen er natuurlijk twee koekjes in het zakje JLittle tip: if you are finishes with the spraypaints it would be good if you just sprayed some water with the top of the bottle to prevent the paint to dry in your spraysystem. Just screw it of the bottle and put it in some water and rinse it out inside before you put it back into your bottle.

Een kleine tip: ik zou aanraden om je sprayer even te reinigen als je klaar bent. Gewoon de sprayer van je flesje afdraaien, in wat water stoppen en water vernevelen zodat alle verf weg is. Zo voorkom je dat de fijne sprayer verstopt raakt door verf die opdroogt.

Used materials

Aquarelpapier
Kuretake Gansai Tambi
Kuretake waterbrush
Zig millenium marker
Zig emboss marker
Zig Art and Graphic marker nr 34
Spraybottles
White embossingpowder
Some ribbon
Textstamp
Some yummie coockies

dinsdag 11 augustus 2015

CAS smile...

I never thought I would love making CAS cards this much a while ago.  I love putting layer on top of layer and making a CAS used to be hard because I always thought it was "empty", to much space was not used. Now today's card has lots of white but I don't mind anymore ^.^
And certainly not when I can put some splatters on top of it and a little butterfly ^.^

Ik had nooit verwacht dat ik het maken van CAS kaarten zo graag zou gaan doen. Ik hou er van om structuur te hebben en laagjes boven op elkaar. Vroeger vond ik het moeilijk dat een CAS zo "leeg" bleef en vaak veel ruimte ongebruikt bleef. Mijn kaart van vandaag heeft heel veel witruimte en dat vind ik niet erg.  En al helemaal niet als ik er een paar kleine spetters op mag zetten en een kleine vlinder ^.^maandag 3 augustus 2015

Workshops You Do...

We're already august so I'm looking ahead and am really looking forward in hosting some workshops starting in september. The workshops for You Do are already planned so go and take a look at the page at the top to find all the information (more info - dates - how to sign up). I have selected some pictures to put on that page but I can't show all of them there so I'll be showing some here too. And today I want to show you some close ups of possible cards you can make after the workshop with the bister-bistre or Brou de noix in french ^.^
Little tip: all the techniques you learn in this workshop can be used with brusho as well ;-)


We zijn al augustus dus ik kijk al even vooruit en kijk er naar uit om terug een paar workshops te geven, startend in september. De workshops voor You Do liggen al allemaal vast dus neem zeker een kijkje bovenaan op het juiste tabblad om alle informatie te vinden zoals inhoud, datums en hoe je je kan inschrijven. Ik heb al een paar foto's geselecteerd en daar neergezet maar ik kan ze daar niet allemaal laten zien. Daarom laat ik jullie vandaag al graag even meegenieten van een paar mogelijke kaartjes die je kan maken na de workshop met Bister- bistre of in het frans brou de noix genoemd ^.^ 
Kleine tip: de technieken die hier aangeleerd worden kunnen ook perfect met brusho uitgevoerd worden ;-)


zaterdag 1 augustus 2015

Stamping with a stencil...

Today I want to go a little further with the stamp I used on my CAS envelopecard I made that you can find HERE 
I chose to work with the same stamp again but combined it with the matching stencil. And of course I wanted to give it a twist so I didn’t use it in the traditional way. Instead of filling in the gaps with ink or texturepaste I chose to use the “negative” plastic as a stamp. This gave me the slightly rougher look I love so much.


Ik ga vandaag graag even verder op mijn CAS enveloppekaart die je HIER kan terugvinden. Ik ging terug aan de slag met dezelfde stempel maar combineer hem vandaag met de bijhorende stencil.  En dan koos ik er natuurlijk voor om er mijn twist aan te geven en de stencil eens niet te gebruiken zoals het hoort maar gebruik te maken van het “negatieve” gedeelte ^.^
Dus in plaats van de gaten te gebruiken en deze op te vullen met inkt of textuur koos ik ervoor om het deel van plastiek te gebruiken als stempel.  Je bekomt zo toch dat ietsjes ruwere resultaat waar ik van hou.


I have put a small piece of the stamp at the front  and colored it in with my Zig Art and Graphic markers. And since the stamp is really nice and fine I stamped him on the inside also to finish the card off.

Een heel klein deeltje van de stempel liet ik terugkomen op de voorgrond  dat ik inkleurde met de Zig art and Graphic stiften. En omdat deze stempel zo fijn is drukte ik hem ook nog even volledig af binnen in de kaart.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...