donderdag 31 maart 2016

How I blend my Zig clean color using water...

A couple of days ago I showed you how you can easily blend the Zig Clean Color just using the markers themselves. I do however love blending the colors out using water more.  And I thought I would make a short video on that too for you.
I'm not the fastest colorist, I love putting thin layers on top of each other to build up my colors. So I concentrated on one petal of my flower to really show how I personally use these markers while blending with water.

Een paar dagen geleden liet ik jullie zien hoe gemakkelijk je de kleuren van de clean color markers kan blenden door enkel de markers te gebruiken. Ik blend mijn kleuren echter liever door water te gebruiken. En ik dacht, laat ik daar ook gewoon even een klein filmpje van maken ^.^
Ik ben niet de snelste kleurder, ik hou er van om mijn kleur op te bouwen door dunne laagjes boven op elkaar aan te brengen. Dus heb ik mij in het filmpje geconcentreerd op één bloemblaadje zodat jullie heel duidelijk zien hoe ik gewerkt heb om tot dit resultaat te komen...


I know...I have used the grey markers again. I just love black and white ^.^

Ik weet het...het is terug met de grijze markers ingekleurd. Ik heb een zwak voor zwart-wit ^.^On to the video?

Benieuwd naar het filmpje?


I'm only searching how to make better movies so if you want to see more, and perhaps even longer video's...let me know ^.^

Ik ben nog wat aan het zoeken hoe ik de filmpjes maak dus als jullie meer willen zien, en misschien zelfs langere filmpjes...laat maar horen ^.^

maandag 28 maart 2016

Blending using the Zig Clean color markers...

I just love how the Zig Clean color markers react to water. And I know I'm not the only one :-) But I didn't see a lot of blending using the markers themselves until now. So I thought I would make a short video. I stamped the little fish from an earlier project and colored one of the fish blending the colors using the markers themselves...

Ik hou er gewoon van hoe goed de Zig Clean Color markers reageren op water, en ik weet dat ik niet de enige ben ^.^ Maar ik zag nog niet veel voorbeelden waarbij de kleuren geblend werden met de markers zelf. Dus dacht ik dat het wel leuk zou zijn om daar even een klein filmpje rond te maken. Ik nam de stempel van de visjes van een ouder projectje en kleurde één van de visjes enkel met de markers...
If you want to see more of this kind of video's give it a thumbs up and subscribe to my channel so you don't miss a thing ^.^
Come and join the group on facebook for the markers: http://www.facebook.com/groups/acoloredmind 

Wil je nog meer video's zien, geef deze video dan een like op you tube en wordt volger op mijn kanaal zodat je niets hoeft te missen ^.^
Kom ook gezellig bij de facebookgroep voor de markers: http://www.facebook.com/groups/acoloredmind 

zondag 27 maart 2016

So many of my smiles...

I 'm sorry, I couldn't help myself. This little cutie just had to be colored in black and white with just one pop of color...  I just love how you can get the attention focused on what the stamp is all about, just by using one little accent of color.

Sorry maar ik kon het niet laten. Deze stempel vroeg er gewoon achter om in zwart-wit ingekleurd te worden met één kleuraccentje. Ik hou hier zo van, met één accentje de aandacht helemaal naar de essentie van de stempel trekken.


Want to see how this cutie can be colored in with color, just take a look RIGHT HERE
Want to join a group enthousiastic people that are playing with the Zig Clean Color markers or want to get to know the markers. Come and join us at: www.facebook.com/groups/acoloredmind

Wil je dit kaartje graag ingekleurd zien, kijk dan even HIER.
Wil je graag kennis maken met een enthousiaste groep mensen die met de Zig Clean Color markers werken of ze net leren ontdekken. Sluit gezellig aan bij mijn groep opgericht voor deze markers:  de www.facebook.com/groups/acoloredmind 

donderdag 24 maart 2016

Just because...

It's supposed to be spring but .. outside its grey, and with everything happening around here in Belgium it sure doesn't feel like spring where happy people are jumping around and smiling because they are happy and full of energy.
Sometimes you have those moments where you would want to share some words, just because...

Het zou lente zijn maar... buiten is het kil en grijs, en met alles wat er momenteel gebeurt hier in ons belgenlandje voelt het niet echt als lente waar iedereen normaal vrolijk rondhuppelt en lacht omdat er na de donkere winter eindelijk weer wat energie naar boven komt.
Soms heb je dan van die momenten waarop je eigenlijk wel zomaar iemand een paar woorden wil zeggen, gewoon zomaar...This time I matched the background with my flower stamps and made it a bit rougher too. I liked making it so I just went ahead and made it 3 times to create this card...

Deze keer heb ik de achtergrond terug proberen laten aansluiten bij mijn bloem en maakte hem iets ruwer. Ik vond het zo leuk om te doen dus maakte ik hem maar meteen 3 keer zodat ik dit kaartje kon maken...

woensdag 23 maart 2016

Gansai Tambi...

Today I 'm sharing a little projects I made to clear something out. It came to my attention that a lady who provides workshops with the Clean color and demonstrates with in the Netherlands spread the word that the ink of the Clean Color markers was light-fast but that's not true. Now, I know a lot of my creative friends prefer to work with a lightfast medium  to color in their projects and...well... the Kuretake Gansai Tambi is ^.^

Vandaag laat ik graag een projectje zien om even iets op te helderen. Ik hoorde dat er verteld werd door een Nederlandse dame die demonstreert en ook workshops geeft met de Clean Color markers dat de inkt  lichtvast zou zijn maar dit klopt niet. Nu weet ik dat veel van mijn creatieve vrienden verkiezen om met een medium in te kleuren dat lichtvast is en...wel...de Kuretake Gansai Tambi is lichtvast  ^.^


So had some fun with my Gansai Tambi's and I combined it with my new toy: the Dried flowers die from Tim holtz.

Dus had ik even wat plezier met mijn Gansai Tambi's en mijn nieuwste speelgoedje: de Dried Flowers stansset van Tim Holtz.

zondag 20 maart 2016

Clean Color mixed media tag...

The Clean color markers...they are wonderful for water coloring or coloring in using the markers to blend themselves. But today I would like to show a different project I made using these markers. No cutie card or CAS card but a mixed media piece. Yes, even for this project I used my Clean Color Real brush markers ^.^

De Clean color markers... ze zijn fantastisch om watercolor kaarten te maken en je kan er super makkelijk mee kleuren en blenden zonder water. Maar vandaag laat ik jullie graag een projectje zien waarbij ik de markers gebruikte. Geen cutie kaart of CAS kaartje maar een mixed media projectje. Ja zelfs voor dit projectje gebruikte ik mijn clean color markers ^.^


Want to see some close ups?

Zin in een paar close ups?


I absolutely loved making this tag. I hope you enjoyed it too ^.^
I would love to hear if you want to go and try this out... no problem in organizing a workshop for you.

Ik vond het super leuk om te maken en hopelijk vonden jullie het leuk om te zien ^.^
Ik hoor het graag als jullie ook met de markers aan de slag gaan... ik voorzie graag een workshopje.

vrijdag 18 maart 2016

Shine bright...

Today I would like to share two projects I made using the same stampset from Visible Image: Shine Bright.
For the first project I combined the stampset with the wonderful monoliths. As the monoliths can stand up I thought it would be fun in turning it into a birthday calendar. A friend of mine told me that not every country has birthday calendars ^.^ so... it's a calendar where you write down all the names of your friends and family who's birthday you don't want to forget. And that can be a big help if you have a lot of friends you want to send a card to on their birthday ;-)
I had a play with my brusho's for this...

Vandaag laat ik jullie graag 2 projectjes zien die ik maakte met dezelfde stempelset van Visible image: Shine bright.
Voor het eerste projectje nam ik opnieuw de monoliths. Aangzien deze heel makkelijk rechtop blijft staan dacht ik dat het wel handig en leuk zou zijn als ik er een verjaardagskalender van maakte. Nu vertelde een vriendin me dat dit voor ons wel een normaal projectje is maar niet elk land kent het principe van een verjaardagskalender. Weer iets bijgeleerd :-)
Ik nam er deze keer de brusho's bij...


To attach the pages I drilled a couple of holes in the wooden panel so I could put some binding rings in it to hold them in place.

Om de pagina's vast te houden boorde ik een paar gaatjes in het hout en gebruikte ringen om ze op hun plaatst te houden.The second project...well. When you see the sentence Shine bright...you do think candles don't you :-) So I made a little box that holds 9 candles and made a beautiful wrap to go around it with the text stamped and heat embossed.

Het tweede projectje...wel. Als je de tekst Shine bright neemt dan denk je toch heel snel aan kaarsen toch? Dus maakte ik een doosje waar 9 kaarsjes in passen en een band om er omheen te plaatsen waarop ik de tekst met heatembossing zette.


Even the little word shine went all around...
I feel a lot of these boxed coming ^.^

Ik liet het kleine woord shine helemaal rond gaan...
Ik denk dat er nog wel een paar van deze doosjes zullen gemaakt worden ^.^You can find the monoliths and stamps right here:http://visibleimage.co.uk/product/shine-bright/

dinsdag 15 maart 2016

A deep blue cutie...

A friend of mine told me she loved the deep blue Clean color marker the most so...I wanted to go and have a play with it too and try it out. Because we all have to admit we always take the same markers all the time, that's why they are our favorites ^.^  So I took out this cutie stamp from Penny black and had me some coloring time ^.^ I think I have another marker to join my favorite colors...

Een vriendin vertelde over haar favoriete Clean color marker Deep Blue en ik besloot om hem ook maar eens uit te testen. Ik denk dat iedereen het wel kent dat je heel vaak naar dezelfde kleuren grijpt en de Deep Blue zat daar niet bij...tot nu. Ik denk dat ik er een nieuwe marker bij heb bij de favorietjes ^.^


vrijdag 11 maart 2016

Fly...
Everybody know I love my Zig Clean color markers, and although I love to color in cuties I love it even more to color in this kind of stamps.
I like to call them stamps "with an edge". They are drawn slightly rougher but most important, that have that message that they carry and I love it. Not just making something to color but making something with a deeper meaning, with that bit of soul hidden inside...

Iedereen weet dat ik de Clean color markers heel graag gebruik. En ook al gebruik ik ze super graag om de cute stempels in te kleuren, ik gebruik ze nog liever om dit soort stempels in te kleuren.
Ik noem ze graag " stempels met een randje". Ze zijn iets "ruwer" getekend, geen te zachte lijnen,  maar belangrijker is dat ze een betekenis hebben, ze dragen een boodschap mee. Ik hou er van om iets te maken, niet gewoon om in te kunnen kleuren maar iets maken met een diepere betekenis, met een klein beetje ziel er in verstopt...


And again colored in with my favorite Clean Color marker. Just one marker can do so much ^.^ I did use some wink of Stella on top of it too. Not easy to see on the picture but it's there.

En ik kleurde het opnieuw in met mijn favoriete Clean Color marker. Met één marker kan je al zoveel ^.^ Ik gebruikte er ook de wink of stella boven op. Het is niet makkelijk om te zien op de foto hier maar het is er wel.zondag 6 maart 2016

A Black and white Christmas card...

I did it...I made another Christmas card. Unbelievable but true and I'm happy I'm sticking to  my goal to make one Christmas card a month to avoid stress in November :-) I did skip January but March is still young so maybe I'm able to make another on this month to get on track.
No red and green for my card, you know I love making black and white cards with just one little spot of color and this stamp was perfect for it ^.^

Ik deed het... ik maakte opnieuw een kerstkaartje. Ik geloof het zelf bijna niet maar ik ben wel blij dat ik mijn vooropgestelde schema van 1 kerstkaart per maand probeer vol te houden. Zo vermijd ik hopelijk wat stress in november. Januari heeft nog geen kaartje maar deze maand is nog jong dus misschien kan ik er deze maand nog een tweede maken om mezelf zo terug op schema te hebben.
Geen rood en groen voor deze kerstkaart. Jullie weten dat ik heel graag zwart-wit kaarten maak met één kleur elementje en deze stempel leende zich hier super goed voor.


I used the Clear Wink of Stella for my snowman so I got a nice bright snowman...

Mijn sneeuwmannetje werd aangezet met de Clear Wink of Stella waardoor ik een mooie blinkende sneeuwman heb...


Want to see another black and white card with just a little spot of color? Take a look  just by clicking over HERE or HERE or HERE

Willen jullie graag nog een zwart-witte kaart zien met enkel één kleurelement? Klik dan even HIER of HIER of HIER


I know a lot of you people are curious about the Zig Clean color markers. Did you know I have set up a facebookgroup where you can join and meet other people that use the marker? It's also a place where you can ask every question you have. And of course share what you make and get inspired by the other members. So... I would like to meet you there if you like the markers as much as I do.

You can find us RIGHT HERE:

Ik weet dat velen onder jullie benieuwd worden naar de Zig Clean Color markers. Wisten jullie dat ik een facebookgroep heb opgestart waar je andere mensen kan ontmoeten die met de markers werken? En dat je daar altijd terecht kan met al je vragen over de markers. En waar jullie natuurlijk kunnen delen wat jullie allemaal maken en ook geïnspireerd kunnen worden door wat de anderen maken? Dus...als jullie zin hebben dan zie ik jullie daar natuurlijk heel graag terug. Je kan ons HIER vinden:

https://www.facebook.com/groups/acoloredmind/

dinsdag 1 maart 2016

How fragile...

Today I would like to share another project with a beautiful Visible Image stampset. This "How fragile we are" set has a beautiful text and a broken glass stamp that is very versatile.  I used the complete set on this project but I'll be sharing some other projects really soon where you can see how you can use only the text or only the broken glass stamp on your projects.
I used the Gansai Tambi to make my background and a heart as we all know that's the most fragile part we all carry with us...

Vandaag laat ik jullie graag een nieuw projectje zien met een prachtige Visible Image stempelset. De "How fragile we are" stempelset heeft een hele mooie tekst maar ook en stempel van een gebarsten glas dat op heel veel verschillende manieren kan gebruikt worden.  Ik gebruikte beide stempels op dit project maar ik laat jullie binnenkort ook projectjes zien waarbij ik de stempels apart gebruik.  
Ik gebruikte mijn Gansai Tambi om de achtergrond te maken en een hart, want we weten allemaal dat dat het breekbaarste deeltje is dat we allemaal meedragen...You can buy the stamp here:
Je kan de stempels hier kopenRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...