donderdag 30 juli 2015

#ColourJuly day 30...

" Kuretake's 30th birthday" is the last theme at the #CleanColor challenge from KuretakeUK. And look, they have succeeded in getting me to actually draw something myself °-°
So Happy birthday to you Kuretake, congratulations on your 30th birthday, that's deserves a piece of chocolate pie. Hope you have many more birthdays to celebrate but I'm pretty sure you will with the fabulous products you have.

"Kuretake"s 30e verjaardag" is het laatste thema bij de #ColourJuly uitdaging van KuretakeUK. En kijk, ze zijn er in geslaagd om me echt zelf aan het tekenen te zetten °-°
Een hele gelukkige verjaardag gewenst Kuretake, dat verdient een stukje chocoladetaart. Ik hoop dat er nog vele kaarsjes mogen uitgeblazen worden de komende jaren maar daar ben ik van overtuigd met de leuke en prachtige producten die jullie voorzien.Totally happy I succeeded in making something for every challenge, each day. I hope you enjoyed it as much as I did . It was nice to try out new things, to shift boundaries a little further. I think I have found me some new loves, thanks KuretakeUK!

Ik ben helemaal blij dat ik er in geslaagd ben om elke uitdaging in te vullen, elke dag opnieuw. Ik hoop dat jullie er ook een beetje van hebben genoten. Het was leuk om uitgedaagd te worden, om nieuwe dingen uit te proberen en om grenzen terug een beetje te verleggen. Ik heb zelfs een paar nieuwe liefdes gevonden, bedankt hiervoor KuretakeUK!

woensdag 29 juli 2015

#ColourJuly day 29...

"One Word describing you" is what they want to read at the #ColourJuly artchallenge over at KuretakeUK.  For me that would be the word MUSIC. Listen to what music I'm listening and you know how I'm feeling. It's my personal drug, my addiction, every single day. It helps me to give anything a place either it's something pleasant or sad.

Omschrijf jezelf in één woord wordt gevraagd bij de #ColourJuly uitdaging van KuretakeUK.  Voor mij is dat zonder twijfelen het woord MUZIEK. Kijk naar welke muziek ik luister en je weet hoe ik me voel. Het is mijn verslaving, mijn persoonlijke drugs elke dag opnieuw. Het helpt mij om alles een plaatsje te geven, of het nu iets leuks is of iets droevings. Het is er altijd om me de juiste schop onder mijn kont te geven ;-)


dinsdag 28 juli 2015

#ColourJuly day 28

You choose what you want to make for the #ColourJuly challenge today from KuretakeUK.
So let yourself go and have some fun. I made this card today...

Je mag zelf kiezen vandaag bij de #ColourJuly uitdaging van KuretakeUK. Dus laat jezelf helemaal gaan ^.^ Ik maakte vandaag deze kaart...


maandag 27 juli 2015

#ColourJuly day 27...

Today they are a bit hungry over at the #ColourJuly challenge from KuretakeUK because they want to see "Food Glorious Food". Spaghetti is nothing special but you can serve it to me every day ^.^And since i don't know how to draw spaghetti I decided to do some lettering and put some curls in my letters.

Vandaag hebben ze honger bij de #colourJuly uitdaging bij KuretakeUK want ze willen "Food Glorious Food" zien of super lekker eten zien.  Spaghetti is niets speciaal maar je mag het mij elke dag serveren ^.^  En aangezien ik geen spaghetti kan tekenen heb ik voor lettering gekozen en daar dan maar de nodige krul in gestoken ;-)


zondag 26 juli 2015

#ColourJuly day 26...

You can go and make a mess today as that's the theme today at the #ColourJuly challenge from KuretakeUK.  I just loved when they got the Woodcraft markers on the table during my visit at Kuretake in England. Didn't take me long to get messy and get paint all over my fingers and inksplotches with the Wink of Luna on my canvas.

Leef je maar uit want ze willen een "puinhoop" zien bij #ColourJuly vandaag.  Ik vond het geweldig toen ze tijdens mijn bezoek aan Kuretake de Woodcraft markers op tafel zetten. Het verbaasd jullie waarschijnlijk niet dat het niet lang duurde voor ik mijn vingers helemaal onder de verf had en ook koos om te gaan spatten met de Wink of Luna ^.^
Heerlijk hoe deze verf reageert op water en ook permanent is eens droog.
zaterdag 25 juli 2015

#ColourJuly day 25...

Show your "Penlove" at the #colourJuly challenge for KuretakeUK.
I decided to combine my three favorites: the Zig Millenium because he is waterproof, even on watercolorpaper, my art and graphic markers because they have a lovely brushtip and my new love the Clean color Real Brush markers because they react so nice to water.

Laat zien welke pennen jou voorkeur wegdragen bij de #ColourJuly uitdaging van KuretakeUK
Ik heb mijn drie favorieten gecombineerd: de Zig Millennium omdat hij watervast is ( ook op aquarelpapier!), mijn vertrouwde Art And Graphic markers omwille van hun brushtip, en mijn nieuwe liefde de Zig Clean Color Real Brush Markers omdat ze zo heerlijk reageren op water.

vrijdag 24 juli 2015

#ColourJuly day 24...

Even more cats is what they want to see over at the #ColourJuly challenge from KuretakeUK.  Big catlovers over there but do they love black cats at Halloween??

Ze willen nog meer poezen zien bij de #ColourJuly uitdaging voor KuretakeUK. Het zijn grote kattenliefhebbers daar en dat mocht ik zelf merken toen ze allemaal hun poezenfoto's lieten zien terwijl we aan het wachten waren op onze bestelling in het restaurant ^.^ 
Maar zijn ze ook zo gek van zwarte poezen op Halloween??


donderdag 23 juli 2015

#ColourJuly day 23

A new day so a new theme at the #colourJuly artchallenge over at KuretakeUK and today it is a "birthdaycard".  Took out my Gansai Tambi watercolors again...

Een nieuwe dag dus een nieuwe uitdaging bij KuretakeUk en hun #ColourJuly. En vandaag willen ze graag een verjaardagskaart zien en daarvoor nam ik mijn Gansai Tambi aquarelverf terug op de tafel...woensdag 22 juli 2015

#ColourJuly day 22...

An artselfie? That's the challenge today at the #ColourJuly from #KuretakeUK.
No way I'm getting myself on paper but I can show you a card that is a selfie.

Een "artselfie"? Dat is de uitdaging vandaag bij de  #ColourJuly van #KuretakeUK. Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om mezelf op papier te kleven maar ik kan je wel een kaart laten zien die een selfie van me is.


Old but still standing - rough walls with a story - peace and silent - 
love some time alone up a mountain
muted colors - Art and Graphic lover

Oud en versleten maar nog steeds rechtop - ruwe muren met een verhaal - 
rust en kalmte - genieten van wat tijd voor mezelf op een berg
geen felle kleuren - liefhebber van Art and Graphic

dinsdag 21 juli 2015

#ColourJuly day 21...

Today I have two cards to show you using the Kuretake Gansai Tambi watercolors I used the box with 18 colors in it, the biggest box has 36 colors and contains even 4 metallic colors.
Decided to use them again for the #colourJuly challenge that has the theme anything Red today

Vandaag heb ik twee kaartjes om te laten zien waarbij ik aan de slag ging met de Kuretake Gansai Tambi aquarelverf. Ik gebruikte mijn doos van 18 kleuren, de grootste doos heeft 36 kleuren inclusief 4 parelmoer-metallic kleuren ;-)
Ik besloot om ze vandaag opnieuw boven te halen voor de #colourJuly uitdaging dat als thema "Eender wat als het maar rood is"I have taken them out several times but I'm still experimenting with them and getting to know them better but I do love what I'm seeing here ^.^ You really only need a little bit of them, lovely colors and you can go and take the lids out so that's really easy since I use to stack my table with a lot of stuff  while I'm busy...
Trying them out I for this challenge I ended up with a first start of a card with these watercolor paints.

Ik blijf ze in verschillende kaarten uitproberen om te zien hoe goed ze in mijn handen passen. Wat ik tot nu toe zie...het bevalt me wel ^.^ Je hebt er maar een heel klein beetje van nodig, hele mooie kleuren en je kan de kleuren elk afzonderlijk uit de doos halen wat ik heel makkelijk vind aangezien ik er altijd in slaag om mijn tafel bomvol te krijgen als ik aan het werk ga ^.^
Mijn eerste kaartje dat uit zo een oefensessie kwam voor deze uitdaging was dit...

But of course I didn't stop, I wanted to try and get a more watercolor look so I stamped my outlines again, much lighter this time and of I went again using less pigment.

Maar natuurlijk kon ik hier niet stoppen. Ik wou proberen om echt een aquarel effect te krijgen dus stempelde ik mijn lijnen opnieuw maar veel lichter deze keer en ik ging aan de slag met veel minder pigment.And I ended up with this card.
En ik kwam uit op dit kaartje.


Two times the same card but still they look very different when you see them up close in real life. The first card pops with color ( these Kuretake Gansai Tambi's have lot's of color in them) the second one is so soft...  Love them both, even here at home they couldn't pick one out. (That's a first!)
So please let me know, which one do you prefer?

Twee keer hetzelfde kaartje maar ze zien er toch verschillend uit als je ze ziet in het echt. De eerste zit bomvol kleur ( deze Kuretake Gansai Tambi hebben echt veel pigment) en het tweede kaartje is zo zacht... Ik zie ze alle twee even graag, zelfs hier thuis konden ze er geen voorop plaatsen ( en dat is de eerste keer )
Welke verkiezen jullie?

Words of wonder...

At the stamping fair this year I came across the” Word of wonder” sets of The Crafters companion and I immediately knew I had to have them. I just love the words on there and look forward in using them in my art journal. But you can easily use them on a card also so that’s what I want to show you today.
I took the word “amaze” and turned it into “You amaze me” using another alphabet set. It’s as simple as that. And of course I took out my brusho’s to make the background.

Op de stempelbeurs zag ik de stempelsets “Words of wonder” van The crafter’s companion en ik wist meteen dat ik ze moest hebben. Ik vind ze gewoon geweldig en kijk er naar uit om ze in mijn art journal te gebruiken. Maar je kan deze woorden natuurlijk ook heel makkelijk op een kaart verwerken en dat wil ik jullie vandaag graag laten zien.
Ik koos voor het woord “amaze” ( verbazen) en maakte er “You amaze me” ( jij laat me versteld staan) met de hulp van een extra alfabetsetje.

En natuurlijk nam ik mijn brusho's om de achtergrond te kleuren.


To fit this title I glued down some black butterflies and my butterfly who amazes me of course had a pop of color. I stamped some crackles on it and to give it that little something extra I also putted a little fine glitter onto it using the Zig wink of Stella.

Om alles bij de titel te laten aansluiten kleefde ik een paar zwarte vlindertjes en de grote vlinder die me verbaasd kreeg natuurlijk lekker veel kleur met de brusho's. Ik stempelde er nog een paar barstjes op en om hem dat kleine beetje extra te geven ging ik er nog even over met de Wink of Stella zodat hij eenbeetje glinsterde.


maandag 20 juli 2015

#ColourJuly day 20...

Yesterday was "anything blue", today they want to see "anything yellow" over at KuretakeUK's #colourJuly challenge.  Hmmm yellow...yellow...

Gisteren wilden ze eender wat zien in het blauw, vandaag mag het eender wat zijn maar dan in het geel voor de #colourJuly uitdaging bij KuretakeUK.
Hmmm geel...geel...


...and just a hint of blue ^.^

...en een heel klein beetje blauw ^.^

zondag 19 juli 2015

#ColourJuly day 19...

Anything blue...how easy for someone who just loves blue.  So for today's theme at #Colourjuly I took one of my favorite combinations with the Clean Color real brush markers and colored in this impression obsession stamp I love love love.

Eender wat als het maar blauw is...hoe makkelijk kunnen ze het maken voor een liefhebber van blauw. Dus voor vandaags uitdaging bij #ColourJuly nam ik één van mijn favoriete kleurencombinaties voor de Clean Color Real Brush markers en kleurde een favoriete stempel van Impression Obsession in.


On the blue butterfly I used the same combination of the 2 blue markers. For the flower I used water to blend it, the butterfly was blended using only the markers themselves. Love to see how you can get two totally different results just using the same 2 markers.

Hier op de vlinder gebruikte ik dezelfde blauwe combinatie. De bloem werd met water geblend, de vlinder enkel met de markers zelf. Super toch hoe totaal verschillende het resultaat terwijl je met dezelfde 2 markers werkt!


 Want to see some more butterflies colored in with the Clean Color Real Brush Markers? Take a look HERE

Wil je nog een paar vlinders zien die in gekleurd zijn met de Clean Color Real Brush markres neem dan een kijkje HIER

zaterdag 18 juli 2015

#ColourJuly day 18...


They want to see "More cats" today at the #ColourJuly challenge over at KuretakeUK.
Can't believe this challenge made me have fun at starting my Christmas cards this year THIS early ^.^
Now I'll have to go and get me some nice Christmaspapers to make a card out of this lovely cat.
And of course...used my favorite markers to color it in. Even had some Wink of Stella on top of the clothes and the snow. Shame you can't see it on the picture.

Ze willen vandaag bij de #ColourJuly uitdaging van KuretakeUK nog meer poezen zien.
Niet te geloven dat deze uitdaging me met plezier al aan mijn kerstkaarten zou laten beginnen en dan nog zo vroeg op het jaar ^.^
Nu dus maar eens beginnen uitkijken naar een leuk papiertje om met deze ingekleurde lieve poes een kaartje te maken.
En natuurlijk heb ik mijn favoriete inkleurmedium gebruikt om hem in te kleuren. Ik heb zelfs ook een Wink of Stella pen gebruikt op de muts en de sjaal maar die zachte glinstering is spijtig genoeg niet te zien op deze foto's.vrijdag 17 juli 2015

#ColourJuly day 17...

Today it's my turn to share a new step by step for the Kuretake designteam. I chose to make a birthdaycard for a Paris lover and use a "Famous Landmark" as this is the theme today at the #ColourJuly challenge.

Vandaag is het mijn beurt om jullie opnieuw een stappenplan te laten zien van een kaart voor het Kuretake designteam.  Ik maakte een verjaardagskaart voor iemand die van Parijs houdt en natuurlijk verwerkte ik daarop een de Eifeltoren als "famous landmark" of een bekend symbool van een land wat trouwens het thema is vandaag bij de #colourJuly challenge

***   ***   ***

First step is to get the stamp inked up and stamp it onto watercolor paper. I chose to use my Zig art and graphic twin black marker since they have a really nice fine tip that made it possible to color everything except the Eifel tower. To color the Eifel tower I used the Zig Calligraphy golden marker.  The ink of the Zig Art and graphic marker stays wet for a longer time so I colored the black first. The ink of the Zig Calligraphy dries very fast. So it’s important to go over the tower twice  and breath on the colored stamp before you stamp it onto your paper.

The breathing part… you know when you were a little kid and you used to breath on the windows (your mother  just had cleaned) so you were able to write in it? That’s the kind of breathing we want onto our stamp. The moist in your breath will activate the inks so you can stamp.

De eerste stap is om de stempel te inkten en hem af te stempelen op aquarelpapier. Ik koos mijn Zig Art and Graphic pennen ( stempelstiften) omdat ze een hele fijne punt hebben en mij dus heel makkelijk een deel van de stempel laten inkleuren. Enkel de Eifeltoren krijgt een andere kleur. Daarvoor gebruikte ik de Zig Calligraphy golden marker.
De inkt van de zwarte stempelstift blijft langer "nat" dus die zette ik eerst op mijn stempel. De inkt van de Calligraphypen daarentegen droogt heel snel dus het is belangrijk dat je twee lagen inkt aanbrengt en even op je stempel ademt voor je alles afstempelt.
Het ademdeeltje...weet je nog hoe je vroeger op de ramen ademde ( die je moeder trouwens net had schoon gemaakt) om er daarna in te kunnen schrijven? Dat is het ademen dat ik bedoel en we ook op onze stempel willen. Het vocht in de uitgeademde lucht zorgt er voor dat alle inkt/kleur op je stempel terug actief wordt.


When I had everything stamped I masked of a circle on top of the Eifel Tower.  That part will stay white and create a moon for me.

Als alles gestempeld was en droog maskeerde ik een cirkel over de Eifeltoren. Dat deel zal wit blijven en een maan vormen.


To Color the sky I used another Zig art and graphic marker ( nr63). Instead of picking up the color using a regular brush and water I used the clear Zig wink of Stella. This way I end up with a nice soft twinkling sky.
Be aware that the stamped image will react with the Wink of Stella since it’s stamped using the Zig art and graphic marker! So be careful when you get close to the stamped image. But since the Wink of Stella has a very fine tip you can easily get in between all the details.

Om de lucht in te kleuren gebruikte ik opnieuw een Zig art and graphic marker ( nr 63). Maar in plaats van de kleur op te nemen met een vochtig penseel gebruikte ik de Zig wink of Stella. Zo eindig je met een zachte glitter in je lucht.
Hou er rekening mee dat je stempelafdruk is gemaakt met een inkt die reageert op water en dus ook op de Wink of Stella! Wees dus voorzichtig als je dicht bij de stempelafdruk komt. Maar omdat de Wink of Stella echt een hele fijne penseelpunt heeft kan je heel makkelijk tussen alle details geraken.


I always wet my paper before putting down the color to get it flowing easily. I stayed away from the edge when I got the paper wet, and used the flat waterbrush to do so. Even though my bristles are colored from a previous project they do not release that color anymore.

Om ervoor te zorgen dat de kleuren heel makkelijk in elkaar overvloeien maak ik mijn papier altijd een beetje nat voor ik kleur zet.  Voor mijn grond deed ik dit dus ook alleen bleef ik met mijn waterpenseel wel weg van mijn zwarte stempelafdruk. Het vlakke waterpenseel is hiervoor heel makkelijk om snel grotere vlakken nat te maken. En ook al zijn mijn haartjes groen gekleurd van een ander project, ze geven helemaal geen kleur meer af ;-)


To color the ground I used the gray Zig art and graphic marker nr 74. I scribbled some color onto a clear piece of acrylic an picked it up with a regular brush and water.

Om de grond te kleuren bracht ik wat Zig Art and Graphic nr 74 aan op een acrylblok waarna ik de kleur opnam met een penseel en wat water.


If you have some areas  that didn’t get stamped down well enough, since there is some structure in the watercolor paper, you can always fix them using a Zig millennium marker. I used the 01 for this.

Mocht je nu toch een deeltje van de stempel niet goed afgedrukt hebben dan kan je met de Zig Millenium marker heel makkelijk de lijnen een beetje bijwerken. De 01 werkt heel fijn en ik vind het super dat hij trouwens ook watervast is.


All I had to do now was get a sentiment on my card. No stamp this time, I decided to write one myself. I used the Zig millennium marker. First I wrote the sentiment using the nr 05 and I made some parts a bit bigger using the finer marker  01.

Het enige wat er nu nog moest gebeuren was een tekstje op mijn kaart verwerken. En daarvoor nam k opnieuw de Zig Millennium marker. Ik schreef eerst de basis met de 05 dikte en daarna maakte ik deeltjes nog dikker met de 01 marker.


Just had to glue it down on a card base and I was ready.

Gewoon alles nog opkleven en ik was klaar.Materials used
Zig art and graphic twin nrs 9 – 63 – 74
Zig Calligraphy metallic colours ~ gold
Zig Wink of Stella  ~ clear
Waterbrush
Zig Millenium 01 – 05 

donderdag 16 juli 2015

#ColourJuly day 16...

They want to know what is up in "The Sky" today at the #colourJuly challenge over at KuretakeUK. I could have chosen to make a card with a bird but I decided to go and have me some fun making a "Veerle-card" ^.^

Ze zijn benieuwd wat jij in de lucht ziet vandaag bij de #ColourJuly uitdaging daar bij KuretakeUK. Ik kon natuurlijk voor een kaartje met vogels gaan maar ik besloot om wat te genieten en eens een echte "Veerle-kaart" te maken ^.^Love this Deep Red stamp that is called Flying man.  And had to get some gears on this card too of course.

Deze stempel van Deep Red die Flying man heet is super. En natuurlijk moesten er een paar gears bij.


You don't need that much markers to get some color on this card. A couple Zig Clean Color Real brush markers and one Zig art and graphic marker to color in the textstamp I used to stamp on the background.

Helemaal niet zoveel nodig om deze kaart kleur te geven.  Een paar Zig Clean Color Real brush markers en één Zig art and graphic marker om mijn achtergrond tekststempel in te kleuren en af te drukken.


Used markers
Gebruikte markers

Zig art and graphic: nr 83
Clean Color Real brush: nrs 28 - 66 - 75 - 90 - 92

woensdag 15 juli 2015

#ColourJuly day 15...

Another day for #Colourjuly over at KuretakeUK and today they wonder what the fox said. My little Whipper Snapper fox is saying "Congratulations!"
It has been a long time since I made a scrapcard but it was really nice to do so.  Looking forward to my new stamps because I really want to make another one ^.^

Een nieuwe uitdaging voor #colourJuly bij KuretakeUK vandaag en ze vragen zich af wat de vos zegt. Wel mijn vosje van Whipper Snapper zegt: "Hartelijk gefeliciteerd"
Het is een eeuwigheid geleden dat ik nog eens een scrapkaart maakte maar het was leuk om nog eens te doen. Ik kijk dan ook uit naar mijn nieuwe stempels die er aan komen daar wil ik namelijk graag opnieuw een scrapkaartje mee maken.


dinsdag 14 juli 2015

#ColourJuly day 14...

Today they want to see some lettering at the #ColourJuly challenge. I already did some lettering and learned some things. Best to keep it little to start with, that way I don't shake as much. I still have to think to much on how to write ^.^
And this Zig Millennium writer works really well for this.

Vandaag willen ze heel wat "lettering" zien bij de #ColourJuly uitdaging. Ik heb al heel wat geschreven tijdens deze uitdaging en heb natuurlijk wel al wat geleerd.  Ik hou het best nog even een beetje klein zodat ik iets minder bibber. Ik moet nog te veel nadenken bij het schrijven :-)
En dan is deze Zig Millennium marker het ideale middel.


I didn't just want to show another plain text I made a little card. And what fits better to some handwritten text than a good old postcard? Loved this text for a birthday ^.^

En omdat ik ook niet gewoon een geschreven tekstje wou laten zien maakte ik maar even een kaartje. En waar past een handgeschreven tekstje nu beter bij dan bij een goede oude postkaart van voor het computertijdperk? En zeg nu zelf, dit tekstje past toch perfect bij een verjaardag ^.^


maandag 13 juli 2015

#ColourJuly day 13...

Minions for the #ColourJuly challenge at KuretakeUK...
I could have printed a little minion and colour it in, but instead I chose to try and use these "minion-colours" to create a one layer piece without both colours blending.
Just love how you can bleach out the yellow simple using water so you can put the blue on top of it and avoid it to become greenish :-)

Minions vandaag voor de #ColourJuly uitdaging bij KuretakeUK...
Ik had gewoon een kleien minion uitprinten en inkleuren, maar ik koos ervoor om de "minion-kleuren" te gebruiken in één laag zonder dat de kleuren blenden.
Gewoon leuk hoe je met simpel water het geel kan weghalen zodat je er blauw boven op kan zetten zonder dat het groen wordt.


zondag 12 juli 2015

#ColourJuly day 12...

Back with a new theme for the #ColourJuly challenge. They really love cats at KuretakeUK so they want to see more cats...
With the holidays coming I still needed a bookmarker since I'll have me some time to read.  Took this lovely Whipper Snapper stamp and had me some fun coloring.

Terug een nieuw thema voor de #colourjuly uitdaging. Ze zijn gek op poezen daar bij KuretakeUK ...
Met de vakantie die er aan zit te komen had ik eigenlijk nog een boekenwijzer nodig aangezien ik toch een beetje tijd om te lezen heb besteld :-) Dus deze leuke Whipper Snapper stempel genomen en nuttige aan het aangename gekoppeld.
zaterdag 11 juli 2015

CAS envelope card...

A CAS card today but I tried to make it a little special by making an envelope card
To hold the card together I made a small band an finished it of with a detail of the inside...

Een CAS kaartje vandaag maar ik probeerde het een beetje specialer te maken door er een envelop kaart van te maken. Om de kaart samen te houden maakte ik een smalle band die ik afwerkt emet een detail van de binnenkant van de kaart...

The inside...
De binnenkant...


And the complete card. As i mentioned before, it's a clean and simple card but I think this stamp of Penny Black doesn't need anything extra. It deserves to be the focal image of the card...

En de volledige kaart. Zoals ik eerder vermelde is het een eenvoudige kaart gebleven maar ik vind dat deze stempel van Penny Black geen extra toeters en bellen nodig heeft. Hij verdient het om de cvolle aandacht te krijgen...


Used markers
Zig art and graphic nrs. 35 – 56 – 85 – 805

#ColourJuly day 11...

A new day so a new theme at the #ColourJuly challenge and today it's superheroes... I just wish I could draw as well as Christina. Kept it simpel and just drew the symbol :-)

Een nieuwe dag dus een nieuw thema voor de #ColourJuly uitdaging en vandaag is dat "superheroes" of superhelden... Op zo momenten wou ik dat ik even goed kon tekenen als Christina.
Dus maar simpel gehouden en enkel het embleem genomen :-)


vrijdag 10 juli 2015

#ColourJuly day 10...

Couldn't believe my eyes when I saw the theme for today at the #ColourJuly challenge over at Kuretake. Medieval bunnies?? Decided to stick with the lettering, I don't have a medieval bunny stamp at home ^.^  I looked up a font I liked and used it as a guide to write the word down.

I kon mijn ogen moeilijk geloven toen ik dit thema in de lijst zag voor de #colourJuly uitdaging bij KuretakeUK.  "Medieval bunnies" ...middeleeuws konijnen??  Dus maar besloten om bij "lettering" te blijven aangezien ik niet echt een stempel heb van middeleeuwse konijnen ^.^.
Ik zocht op internet een lettertype dat ik mooi vond en gebruikte dat als richtlijn om te gaan schrijven.

The millennium writers are 0,1 and 0,5 mm and the Zig Clean Color Real brush was used to get some shading...

 De diktes van de millennium pennen zijn 0,1 en 0,5 mm en de Zig Clean Color Brush gebruikte ik om wat schaduw aan te brengen.
donderdag 9 juli 2015

#ColourJuly day 9...

Wonder what it was I wrote yesterday in my "best" Japanese handwriting? I looked on the internet what the Japanese word was for my favorite person as that is the theme today: you favorite person. I don't have just one favorite, impossible to chose just one from  the 4 lovely people that make my family...

Benieuwd wat het nu juist was wat ik gisteren schreef in mijn "beste" Japanse handschrift?  Ik zocht op internet het Japanse woord op voor mijn favoriete persoon aangezien dat het thema is voor vandaag: je favoriete persoon.
Ik heb niet gewoon één favoriet, onmogelijk om te kiezen tussen de 4 schatten hier in mijn gezin, in mijn familie.


Since there will also be a theme Fancy lettering I tried out my Zig Clean Color Real brush pen to write today. I'ts still a bit shaky but this marker can make you write very very fine or bigger when you push down your pen. No need to be afraid in ruining the tip, it's just fine doing so.

Aangezien er ook nog een thema komt "fancy lettering" (schrijven) heb ik vandaag alvast al maar eens mijn Zig Real Brush Pen genomen dus om te schrijven. Het is nog een beetje onvast geschreven maar met deze pen kan je echt heel heel fijn schrijven of net dikker als je de stift harder op je papeir duwt. En je hoeft helemaal geen schrik te hebben voor je punt, de haartjes van deze pen kunnen dit perfect aan.

woensdag 8 juli 2015

#ColourJuly day 8...

A new day so a new challenge at #ColourJuly for Kuretake.  Challenge is Japan ...I didn't go for the stamp of the Koi obviously ^.^ Instead I chose to connect this challenge with the challenge of tomorrow: my favorite person.
So I'm relying in the internet to have given me the right translation and it didn't make me write a strange word ( that would be awkward).
Felt like a 6 year old again: thinking over each stripe and curve while writing ^.^
Liked the tip of this marker for this. Think I'll try out an other marker tomorrow.

Een nieuwe dag voor de #colourJuly uitdaging bij Kuretake en vandaag is het Japan. Ik ging duidelijk niet voor de stempel van de Koi die ik hier heb. In de plaats daar van koos ik er voor om deze uitdaging te koppelen aan de uitdaging van morgen: mijn favoriete persoon.  Nu maar vertrouwen op internet dat ik een juiste vertaling kreeg en ik hier niet een of ander gek woord heb geschreven ^.^ 
Ik voelde me trouwens terug 6 jaar: nadenken over elke streep die je zet en elke bocht die je maakt om te schrijven.
Wel blij met deze brushtip voor dit schrijfwerkje. Morgen maar eens een andere marker uitproberen.


Want to guess what I wrote?

Iemand die een gokje wil wagen wat er staat?

dinsdag 7 juli 2015

#ColourJuly day 7...

Not all themes are as easy to fill in and today's theme is one of them. So I decided to take a calligraphy pen and write down the theme. I was so concentrated on the writing itself I completely screwed up the centering. I'll have to do that one again ^.^

Niet alle thema's zijn even makkelijk in te vullen en het thema vandaag is er zo eentje. Dus besloot ik om een calligraphy penn te nemen en het thema gewoon neer te schrijven. Ik was zo geconcentreerd op het schrijven zelf dat ik helemaal de mist in ging met het netjes uitlijnen. Ik vrees dat ik hem dus nog eenkee ropnieuw moet gaan doen ^.^ Oefening baart kunst.


I used the Clean color markers to color in the fire and pulled out an old  ( very old) stamp.
Only one problem I'm left with is.. I think I'm starting to like lettering ^.^

Ik nam mijn Clean Color markers om het vuur te kleuren en nam er een oude ( heel oude) stempel bij.
Het enige probleem da tik nu wel heb is...ik denk dat ik begin te vallen voor het mooi leren schrijven met pennen. Wordt ongetwijfeld vervolgd ;-)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...