zaterdag 27 juni 2015

A dream...

Many of us have them and it's your choice if you chase them or not...

Iedereen heeft er wel een en het is jou keuze of je ze achterna gaat of niet...


So I have many of them and one of them brought me where I am now. I can't keep it for myself any longer and want to share it with you: wednesday next week I'm going to fly. Not in an airballoon, I'm taking the plane to England...

Ik heb er meerdere en eentje brengt me waar ik vandaag ben. Ik kan het niet langer voor mezelf houden en deel het graag met iedereen: volgende week woensdag ga ik vliegen. Niet in een luchtballon, ik neem het vliegtuig richting Engeland...


...to follow a training at Kuretake UK! Feeling like a kid going to a shop filled with candy :-)  And yes I'll get to know the popular Zig Clean Color Real Brushes. I already have some at home and made this card using them.  They are so nice to work with, I love the color, how they react on water, how they blend, the gradations you can get by blending with water or using the pens themselves,... One word...yummie ^.^

...om een opleiding te volgen bij Kuretake UK! Ik voel me net als een kind dat naar een snoepenwinkel gaat ^.^ En je raadt het al, ik ga ook kennis maken met de populaire Zig Clean Color Real Brush markers. Ik heb er natuurlijk al een paar in huis en maakte er ook dit kaartje mee.
Ze zijn zo leuk om mee te werken, heerlijke kleuren, ik hou er van hoe ze reageren op water, hoe ze blenden, de gradaties die je krijgt in de kleuren als je blend met water of net met de markers zelf,...in één woord..yummie  ^.^


Only 3 more nights to sleep and then I'm gone. Sucking in as much information as I can and bringing it all home with me to share with you. Here on my blog, in demonstrations and in workshops ;-)

Nog drie nachtjes slapen en dan ben ik weg. Zoveel mogelijk informatie gaan opnemen als ik kan om terug mee te brengen naar huis en hier dan te delen met jullie. Op mijn blog, bij demonstraties en in workshops ;-)


If you didn't hear of these markers yet I would like to share a link to the website of Jennifer Mcguire who has made some videos about them. Go and have a look...

First blogpost with two video's about the Zig Clean Color Real Brush
Second blogpost with a new video

Als je ze nog niet kent deze markers dan geef ik jullie heel graag de link door naar de website van Jennifer Mcguire die er enkele video's over maakte. Ga zeker eens kijken...

De eerste blogpost met twee video's over de Zig Clean Color Real Brush 
De tweede blogpost met een nieuwe video

zondag 21 juni 2015

Mixed media giftbox...

Today I have a mixed media project to show you. One that's just my kind of project: no smooth layers, some structure and a butterfly ^.^
I had some fun altering a little chipboard box using a brayer, some paints, crackle paste and stamps to end up with this altered box...

Vandaag laat ik jullie graag een mixed media projectje zien. Eentje dat helemaal mijn dada is: geen effen lagen, wat structuur en een vlinder ^.^
Ik liet me helemaal gaan met een brayer, verf, crackle pasta en stempels om te eindigen bij dit doosje...
The butterfly is diecutted out of chipboard ( covered with some bookpaper)  to give it some strength.

De vlinder is uit chipboard gemaakt (dat ik bekleedde met wat boekpapier) zodat hij iets sterker is.dinsdag 16 juni 2015

A little seahorse...

The themes at Kuretake for the DT members are start of summer and woodland characters. So I chose to go for the summer feeling to make my step by step.
Summer....always brings me to the sea so I got out my seahorse stamp and made a tag with this stamp.
I also wanted to try out something else with the Kuretake Gansai Tambi watercolor paints. I already tried them out to"paint" something ( keep an eye on the blog because those projects will be shown real soon ;-) I wanted to know if I could use my watercolor paints the same way I love to use my inks and Zig art and graphic markers...and I very happy how it turned out...

De thema's voor de Kuretake DT leden zijn : begin van de zomer en dieren uit het bos. Ik koos er voor om mijn zomergevoel aan te spreken in de stap voor stap voor het blog. En dat zomergevoel brengt mij altijd bij de zee. Dus nam ik mijn zeepaardje uit de map van de stempels en ging aan de slag.
Ik nam er ook de Kuretake Gansai Tambi aquarelverf bij en wou iets anders doen dan er gewoon mee verven.  (Hou het blog zeker in de gaten want ik heb er vanzelfsprekend ook mee geverfd en die kaartjes komen hier snel tevoorschijn ;-) )
Ik wou graag kijken of ik met de Kuretake Gansai Tambi aquarelverf hetzelfde kon doen als wat ik graag met mijn inkten doe...en ik moet zeggen dat ik heel blij ben met het resultaat...So the step by step... Take a cup of coffee ( or in my case a cup of coco ) ^.^
I took out  an acrylic block and putted some  Cobalt blue of the Kuretake Gansai Tambi  watercolor paint onto it. It doesn’t have to be an acrylic block, just something resisting water so a plastic sheet, craftsheet,…will do perfectly.

Klaar voor de step by step...het is een hele boterham dus neem er een kopje koffie bij ( of in mijn geval een tas chocomelk ^.^
Ik nam een acrylblok en bracht hier met een penseel wat van de coablt blauwe verf aan. Het moet niet meteen een acrylblok zijn, zoalng het maar plastiek is en waterafstotend is dan lukt het.


Sprits on some water so the paints are being diluted even more.  The more water you put on there the better the color will float on your tag. The less water you use will end up in darker more vivid splotches of color on your tag.

Spray een beetje water over de verf om het verder te verdunnen. Hoe meer water je sprayed hoe beter de verf zich over je tag zal verspreiden. Gebruik je minder water dan krijg je donkerdere kleuren en meer afgelijnde vlekken op je tag.


I used my watercolor brush to mix the water with the paints so I get nice puddles of paint/color.

Ik gebruikte een penseel om het water goed te vermengen met de verf zodat ik mooie druppels kleur kreeg.

 Then put your paper directly into the puddles of paint. You can move it around in the color so it covers the whole tag. Pick up the tag once and a while to see where you need more color. If you have to much color just use a paper tissue to dip it off and get a real soft layer. Be aware to use a paper towel without a pattern because you could transfer this onto the paper. This can however give you nice results if wanted.
When you’re happy with this first layer you can let it air-dry or use a heat gun to speed up the drying time. Since this is only my first layer I kept it really soft.

Je kan nu je papier rechtstreeks in de verf leggen. Beweeg je papier een beetje door de verf zodat je volledige tag gekleurd wordt. Hef je tag regelmatig eens op zodat je ziet waar er nog kleur bij moet komen. Heb je ergens te veel kleur dan kan je het teveel wegdeppen met een papieren zakdoek. Je kan ook keukenrol gebruiken maar hiermee kan je wel het patroon dat in het keukenpapier zit overbrengen op je tag. Een leuk effect als je dit wil, maar voor deze tag heb ik dat bewust vermeden.
Als je tevreden bent met de eerste laag van kleur kan je de tag laten drogen aan de lucht of een heattool gebruiken om het sneller vooruit te laten gaan.  Omdat dit slechts mijn eerste laag is heb ik ervoor gekozen om deze heel licht te houden.

 For my second layer I brought the nr 55 Green in onto my acrylic block. I putted a hint of the green in between the blue and putted more of the green at the bottom.  This way I want to get more of the green at the bottom of my tag. Repeat previous steps: spritz on some water and mix it with the water brush to get puddles of color. The more water you use the lighter the colors will be.

Voor mijn tweede laag nam ik nr 55 groen op mijn acrylblok. Een beetje van dit groen zette ik tussen het blauw maar het grootste deel bracht ik aan onderaan. Zo krijg ik meer groen onderaan mijn tag. En nu gewoon de vorige stappen herhalen: water sprayen, mengen en je tag erdoor heen halen.


I went on putting my tag in the color, adding some of the paint when I thought the color was to light, or some water when I thought I had to much color going on. In between I dried my layers to prevent them to mix with each other not leaving enough movement on my tag.
When dry you can choose to “erase” some of the harder edges you can get by just getting them wet and dab them away with the paper tissue.

Als ik de kleur te licht vond dan bracht ik nog wat extra kleur aan op mijn acryl blok, werd het iets te donker sprayde ik nog wat water. Tussen de verschillende lagen droogde ik mijn tag elke keer een beetje om te voorkomen dat de kleuren te veel zouden mengen en alles te vlak werd.
Als je klaar bent en je tevreden bent met je tag kan je eventuele lijnen die de verf achter laten weghalen door ze met een penseel een klein beetje nat te maken en ze weg te deppen met een papieren zakdoekje.

While the tag is given time to dry really well I stamped my seahorse onto watercolor paper with versamark ink. This is a colorless ink that gives you the possibility to use embossingpowder and have the black lines of the image slightly raised.
To color this seahorse I used my Zig art and graphic twin markers.  First piece of the seahorse was colored in by putting color directly onto one part of the seahorse with the marker. Leaving some white space so I could drag the color out using a slightly wetted brush. This way you get some depth in the color.
For the second part ( in the middle) I scribbled some color onto an acrylic block so I could pick it up with a slightly wet brush. This way you get a lighter color onto your paper. Then I rinsed out my brush and used it to drag that color out again.

Terwijl ik mijn tag verder helemaal laat uitdrogen stempelde ik mijn zeepaardje op een stukje aquarelpapier met versamark en een laagje zwart embossingpoeder.
Om het zeepaardje in te kleuren gebruikte ik de Zig art and graphiw markers ( of ook gekend als stempelstiften). Het eerste deeltje kleurde ik door meteen met de stift wat kleur aan te brengen. Ik liet hierbij een deeltje wit zodat ik de kleur kon laten uitvloeien met een nat penseel. Zo krijg je meteen wat diepte in de kleur en ook een beetje schaduw.
Voor het tweede deel zette ik wat kleur op een acrylblok en dat nam ik op met een vochtig penseel. ( hierdoor heb je ook al een lichter kleur) en kleurde een klein deel in. Ik spoelde mijn penseel uit en nu kan ik opnieuw mijn kleur laten uitvloeien op mijn papier met proper water.

 The more water you get into your color on your acrylic bloc the lighter it becomes.

Hoe meer water je gebruikt hoe lichter je kleur wordt.


I also brought in just a little bit of yellow in the belly of the seahorse.

Ik gebruikte ook een klein beetje geel in de buik van het zeepaardje.

I took out two pieces of left overs of my watercolor paper. Using the same technique to color the tag I colored one piece green using nr 53 Mid green. This will be used to die cut some leaves out.
The second piece was colored using the watercolor brush. I mixed some of the nr 55 Green + nr 62 Cobalt Blue on an acrylic block. Using my watercolor brush I colored my paper. This piece will be used to stamp on a text.

Ik nam twee restjes aquarelpapier. Met dezelfde techniek die ik gebruikte om mijn tag te kleuren , kleurde ik het eerste restje groen ( nr 53 mid green). Hieruit ga ik wat zeewier uitstansen.
Het tweede restje kleurde ik met een penseel en hiervoor mengde ik de kleuren nr 55 green + nr 62 cobalt blue. Hierop kan de tekst gestempeld worden.I wanted some bubbles in my water so I took out a stencil with circles and my Zig emboss pen. By using this marker I can easily choose exactly which bubble I want on my background. I ‘ve drawn in the circles I wanted using the zig marker putting down a sticky layer where I can put on some embossing powder. After heating the embossing powder I got these shiny bubbles in my water.

Ik wou ook graag wat beweging in mijn water en dacht meteen aan waterbellen. Dus nam ik een stencil met cirkels en de Zig embossingpen. Hiermee kan ik perfect keizen waar ik wat onzichtbare inkt ( principe versamark) aanbreng op mijn tag en waar er dus grotere of kleiner bellen komen. Hierover bracht ik wat embossingpoeder aan met wat glinsters in zodat mijn belletjes precies licht weerkaatsen.And here we are when we put everything together. I also used a Zig millennium marker to draw a line around the entire tag and around the leaves to get them to stand out a little bit more to the background.
I have chosen the word cherish but you can easily put any text on there to turn it in to a label to put on a gift.

En nu alles klaar en droog is kan alles samen gebracht worden. ik gebruikte nog een Zig millenium marker om de blaadjes te omlijnen (zodat ze iets meer naar de voorgrond kwamen) en ook de tag werd omlijnd om alles samen te brengen.
Ik koos ervoor om het woord "cherish" te gebruiken maar je kan natuurlijk eender welke tekst gebruiken afhankelijk waarvoor je de tag gebruikt.


I hope you liked it and will try out this way of using the Kuretake Gansai Tambi watercolor paints.  You can create really nice backgrounds this way to use in a lot of different projects. Have fun!

Ik hoop dat jullie het leuk vonden en misschien ook wel eens de verven op deze manier willen uitproberen. Je kan er hele leuke achtergronden mee maken die je makkelijk in heel veel projecten kan gebruiken. Veel plezier!

donderdag 11 juni 2015

Deep red stamp for Fathers day ...

Sunday is the day we'll be celebrating all the dad's over here so time for another male card. Used my brusho's once again( can't seem to get rid of them ^.^) and combined it with stamps of Deep Red and Tim Holtz.
The card is really easy to make so if you are in a hurry to make a male card...give it a go: some brusho, heatembossing the stamp and a little text. CAS but because of the brusho and this lovely stamp a strong looking card.


Zondag vieren we vaderdag dus het is tijd voor nog eens een mannelijke kaart. Terug mijn brusho's gebruikt ( die me maar blijven achtervolgen ^.^) en gecombineerd met stempels van Deep red en Tim Holtz.
Het kaartje is heel makkelijk te maken met weinig materiaal.  Dus als je nog snel een kaartje moet maken...probeer het maar: een beetje brusho, een stempel heat embossen en een tekstje. CAS maar door de brusho te comineren met deze stempel een lekkere sterke kaart.All the materials for this card can be bought at In 't Woefke.

Al het materiaal voor deze kaart kan gekocht worden bij In 't Woefke.

dinsdag 9 juni 2015

New theme...

A new month so there a new themes for the DT members of Kuretake UK: start of summer and Woodland creatures. That last theme was a bit of a difficult one for me but I found this lovely stamp at In 't Woefke to put on my card...

Een nieuwe maand met nieuwe thema's voor de DT leden van Kuretake UK: begin van de zomer en dieren uit het bos. Dat laatste was de moeilijkste om in te vullen voor mij persoonlijk maar ik vond deze prachtige stempel bij In 't Woefke...


Those little boxes of color? I received some really nice "toys" in the mail by Kuretake UK and one of them was this yummie box of Kuretake GAnsai Tambi watercolors...

Die kleine doosjes kleur? Ik ontving een tijdje geleden een paar leuke speeltjes van Kuretake Uk en één daarvan was deze heerlijke doos met de Kuretake Gansai Tambi aquarelverf...


Keep an eye on the blog, I have prepared a nice step by step for you using these watercolor paints and some cards to show you in a couple of days ;-) Don't watn to mis them...become a follower of this blog by clicking the link in the side bar or start following me at facebook  ;-)

Hou het blog zeker in de gaten want ik heb een leuke stap voor stap gemaakt waarbij ik deze aquarelverf gebruik en er komen ook kaartjes aan deze maand. Wil je ze niet missen...wordt gezellig volger van dit blog door de link in de zijbalk aan te klikken of wordt volger van de facebookpagina ;-)

woensdag 3 juni 2015

Spring feeling...

The weather is getting better ( or at least it should be ^.^ ) so it's time to start thinking about some extra party time. Having some friends over, organizing a barbecue with the neighbors or just have some family over,... It's always nice to have a table set up and sometimes even have a little attention for the people you invite. 
So I came up with the idea of making a little box you can put on the table in which you can put a little something. I took out my envelope punch board to make the box and then decided which bunny's would go on the box since they don't all fit on there. ( Had to put some of the bunnies on there since the stamp is here now)

Het wordt stilletjes aan terug beter weer ( of dat zou toch moeten ^.^) dus het wordt terug tijd om te beginnen denken aan wat extra feestjes. Een paar vrienden uitnodigen, of een barbeque met de buren of gewoon wat familie,... En dan is het altijd leuk als je de tafel wat kan aankleden. En zo kwam ik bij het idee om een doosje te maken dat je op de tafel kan zetten als je mensen uitnodigt thuis voor een feestje. 
Dus nam ik mijn envelope punch board om het doosje te maken en daarna gekeken welke konijntjes ik er op wilde verwerken aangezien ze er niet allemaal op passen. ( Tja, er moesten nu eenmaal konijntjes op nu deze stempel hier thuis ligt)


Colored them in using my Zig art and graphic twin markers and I 'll list the used colors below.
To finish it off I also colored a little piece of paper using one of the markers and turned it into a little label.

Ik kleurde de konijntjes in met de Zig art and graphic twin markers ( of ook wel gekend als stempelstiften) Ik vermeld de gebruikte kleuren onderaan voor jullie. Om het af te werken kleurde ik ook een klein restje papier met een marker and maakte er een klein labeltje van.


Used markers:
Zig art and graphic twin markers nrs.1 - 35 - 54 - 56 - 57 - 61 - 74 - 85 - 86 - 87 - 207 - 474 - 805

maandag 1 juni 2015

CAS always time...

It has been a long long time since I took out my pan pastels. Got lost in playing with color and water ^.^ But today I have a CAS card using them.
I taped of a square on my card and putted a stencil on top of that square. Then I dabbed some versamark through my stencil into the square. When I had removed my stencil I covered the square with two colors of pan pastels to become this pattern.

Het is al heel heel lang geleden dat ik nog eens mijn pan pastels gebruikte. Ik verloor mezelf even in spelen met kleur en water ^.^
Voor dit CAS kaartje maskerde ik eerst een vierkant op mijn kaarten daarna legde ik er een stencil bovenop. Met een versamark inktpad bracht ik kleurloze inkt aan doorheen het stencil binnen het vierkant. Nadat ik het stencil weghaalde bracht ik de pan pastels aan binnen het vierkant. Doordat de versamark de pan pastels donkerder maken krijg je dit patroon.


To make the flower I colored a piece of paper using my pan pastels and at the back I drew two little flowers using the stencil.  Cutted them out and I got myself a little accent fitting perfectly to the pattern.

Voor het bloemetje kleurde ik een restje papier met de pan pastels en op de achterkant tekende ik met behulp van het stencil twee bloemetjes die ik uitknipte. Zo heb je makkelijk een klein accentje voor op je kaart die perfect in het patroon past.Little notice: when you want to put your text using embossingpowder as I did make sure the entire card is dry. Otherwise you will have embossingpowder sticking to the whole square.

Nog een kleine tip: als je de tekst er op wil zetten met behulp van embossingpoeder, zorg er dan voor dat je hele kaart zeker droog is anders heb je embossingpoeder dat overal blijft kleven in je vierkant.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...