woensdag 24 april 2019

Turn back the clock...?

If you could go back in time... are there things that you would change?  If anyone asks me that question I know I would immediately answer: YES!  
There are things I regret, there are things that I've let go on way to long, there are things I could have handled differently,...
Yet immediately I also ask myself the question: but what if?  What if I could go back and change things. What effect would that have on my current life?

Als je kon terug gaan in de tijd... zouden er dan dingen zijn die je zou veranderen?  Als iemand mij die vraag stelt dan weet ik dat ik meteen JA antwoord.
Er zijn dingen waar ik spijt van heb, er zijn dingen die ik veel te lang heb laten aanslepen, er zijn dingen die ik anders had kunnen aanpakken...
Maar tegelijkertijd komt ook de vraag naar boven: wat als?  Wat als ik zou terug gaan en dingen zou veranderen? Welk effect zou dat hebben op mijn huidige leven?


When you think about it... would you go back in time and change the past?

Als je er over nadenkt... zou jij terug gaan in de tijd en dingen veranderen?

The two sets of stamps I used to create this tag ( linked underneath) are perfect to put these thoughts down to paper. Yet they are also perfect to be used in a (bullet) journal or on a card or... I think I have to be honest and add them to my favorites list. Hmmm it's becoming a long long list that favorites one ^.^

De twee stempel sets die ik gebruikte om deze tag te maken ( onderaan vermeld) zijn gewoon perfect om deze gedachten neer te zetten op papier. Maar even goed zijn ze perfect om in een (bullet) journal of agenda te gebruiken, of op een kaart of... Ik denk dat ik maar eerlijk moet toegeven dat ik ze gewoon op mijn lijstje van favorieten ga moeten toevoegen.  Hmmm dat wordt eigenlijk best wel een lang lijstje met favorieten ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 17 april 2019

Tranquility...


Once in a while, I just want to go and have a play with my materials, not intending to create a finished piece per se. Just have some relaxing time and play around and see where I get.
And today's project is the result of a play session. Now I knew what I wanted to try out but I had no idea where I would end up.  But anyway, I turned on my camera and I did end up with a tag. And the spotlight is going to the Two tone set stencil... Enjoy!

Af en toe heb ik gewoon zin om wat te freubelen, niet met de intentie om ook een echt afgewerkt project te hebben. Gewoon wat ontspannen en ik zie wel waar het heen gaat. En vandaag heb ik een tag die voortkwam uit zo een speelsessie. Ik wist wel wat ik wou proberen, maar ik had geen idee waar het me zou brengen. En gewoon omdat het kan, had ik de camera aangezet.  Startpunt zijn mijn aquarelverfjes natuurlijk en de 'Two tone' stencil van visible Image.  Veel plezier!Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter

 Two tone stencil

Sparkle in the rain

Random art of kindness

woensdag 10 april 2019

With sympathy...

I think we can all agree on the fact that there is something fragile about butterflies.  And I felt like creating something soft so I automatically grabbed the entwined butterflies stencil and my Distress blending brush giving me a beautiful soft background for my card. 

Ik denk dat we het er wel allemaal over eens zijn dat er iets kwetsbaar is aan vlinders. En ik had echt zin om iets zacht te creëren dus ik nam eigenlijk zonder twijfelen de 'Entwined butterflies' stencil en mijn Distress blending borstel om een zachte achtergrond te maken voor mijn kaart. 


And then finally I took that tiny butterfly from the Wings of change set.  It has been calling me for a long time and I have it stamped but for today's project I wanted it embossed with some silver metallic embossing powder.

En toen eindelijk dat kleine vlindertje uit de 'Wings of change' stempelset genomen. Het had al zo vaak mijn aandacht getrokken, en ik heb het ook al gestempeld, maar voor het project van vandaag wou ik het geëmbossed hebben met een zilveren embossing poeder.


Taking out the words wasn't  hard, that soft background and that fragile butterfly...

Woorden zoeken was helemaal niet zo moeilijk voor die zachte achtergrond en kwetsbaar vlindertje...


Yes, bringing it all together to make a sympathy card.

En je kon het misschien al raden, het kwam inderdaad allemaal samen in een rouwkaartje.Visible Image:
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

woensdag 3 april 2019

Transform...

Even though you love a brand of stamps, you always have some favorites and for me that Ink splat set is one of them for Visible Image.  And when the new release arrived I did what I always do: I took some plain copy papers and just randomly tested some things out to see what works together and what not. Because it can work out perfectly in your head, that doesn't always mean it actually does on paper ^.^
But bringing the ink splat stamp and that word transform together... it was the perfect match! So I knew I just had to go and bring them together in an art journal page.
And it just so happens to happen I had my camera rolling for you guys ^.^ Enjoy!

Ook al kan je nog zo gek zijn van een merk, je hebt altijd wel een paar favorieten en voor mij is één van die favorieten de inksplat stempel. En toen de nieuwe release hier aankwam deed ik wat ik altijd doe: gewoon wat printer papier nemen en een paar dingen snel uittesten want het mag dan nog zo'n goed idee zijn in je hoofd, dat is het niet altijd op papier.  
Maar toen ik de ink splat stempel en het woord transform samen bracht... het was echt wel de perfecte match! Dus ik wist dat ik daar gewoon een art journal pagina mee ging maken en toevallig had ik de camera aan staan toen ik hem maakte ^.^ Veel plezier met de nieuwe video!

The video  -  De videoVisible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...