zondag 31 december 2017

Thank you...

Instagram #bestnine2017
So 2017 has come to an end... and it has been a beautiful year creative wise. I have had so much fun creating but it's each and every single one of you that have made it special.
Thank you for having me, showing what I made. Thank you for all the likes and all the lovely comments, that meant so much to me. Here on my blog, on my facebook, instagram, pinterest and my youtube channel. I truly hope we meet again in 2018.

What made me the most happy was how my youtube channel has grown. 2017 on my youtube channel that was 28 video tutorials that made:
 growing until 784 followers
10 267 views
817 likes
and only 6 dislikes ^.^

Thank you all so much from the bottom of my heart.
And I'll keep going on youtube, even try to have more videos for you if time allows me. 
The video that was most popular on youtube? He isn't in instagram's best nine... 

I have been taking off some time to celebrate the festivities with my family but you can always take on the challenge if you feel like getting a creative start of 2018

2017 loopt op zijn einde... en het was een heel mooi creatief jaar. Ik heb ervan genoten om zoveel dingen te maken maar het was een ieder van jullie die het speciaal maakten.
Heel erg bedankt om mij te laten zien wat ik maakte. Een dikke dank je wel voor alle likes en alle super lieve commentaren, ze betekende altijd heel veel voor mij. Hier op mijn blog, instagram, facebook en mijn youtube kanaal. Ik hoop met heel mijn hart dat we elkaar terug ontmoeten in 2018

Wat me het meest heeft verrast en blij gemaakt was hoe mijn youtube kanaal is gegroeid. . 2017 op mijn youtube kanaal dat waren 28 video tutorials die mij
tot 783 volgers bracht
10 267 views gaf
817 likes 
en slecht 6 dislikes ^.^

Dank jullie allemaal, van de bodem van mijn hart.
Ik beloof jullie dat ik er helemaal voor blijf gaan en graag wil proberen om nog meer filmpjes te maken als de tijd het mij toe laat.
De favoriete video van 2017?  Die zit niet in de #bestnine op instagram...

Ik heb even wat tijd vrij genomen om te genieten van de feesten met mijn familie maar je kan altijd de challenge aangaan als je creatief 2018 will ingaan.2018 promises to be another great creative year. Not only will I still be a part of the lovely Visible Image design team, I'll also be joining the Butterfly Squad creative team for France Papillon. So... I hope to bring you another year of inspiration with my own personal twist. See you next year! 

Lot's of love,
Veerle

2018 belooft opnieuw een leuk creatief jaar te worden. Ik blijf een deel uitmaken van het geweldige Visible Image design team én ik start ook in het super Butterfly Squad creative team van France Papillon. Dus... hopelijk breng ik jullie terug wat inspiratie, met mijn eigen twist natuurlijk. Tot volgend jaar! 

Heel veel liefs,
Veerle

zondag 24 december 2017

Hope...


A very merry Christmas to all of you and your families. 

Een hele zalige kerst gewenst aan elk van jullie en jullie familie.


If even something as soft and beautiful as a snowflake can shatter...
Als iets zo zacht en moois als een sneeuwvlok uit elkaar kan spatten...


You definitely need hope...
Dan kan en mag je de hoop niet opgeven...

dinsdag 19 december 2017

I still am...

Some may not know this yet, and after my little announcement yesterday some people might be wondering but let there be no doubt...

Sommigen hebben het misschien gemist en na mijn nieuws gisteren zou het kunnen dat sommigen het zich afvragen, maar laat er geen twijfel zijn...


I'm not leaving the fabulous Visible Image design team. If you feel 100% at home somewhere, why would you leave? I'm honest when I say that for me personally it all started here, it was the place that gave me the possibility to truly be myself and create from within myself. And I'm all ready to go for it again in 2018. And it won't be hard at all...there are some great designs coming so make sure you keep an eye on their social media ^.^

Ik stap niet uit het Visible Image design team. Als je je ergens 100% thuis voelt, waarom zou je dan weggaan? Ik ben helemaal eerlijk als ik zeg dat het voor mij persoonlijk hier pas echt startte, in dit team kreeg ik de mogelijkheid om echt mezelf te zijn en mijn eigen stijl neer te zetten. 
En ik ben helemaal klaar voor een nieuw jaar. Dat wordt trouwens niet moeilijk want er komen opnieuw prachtige ontwerpen aan dus hou hun sociale media zeker in de gaten ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

maandag 18 december 2017

I'm a ...

 I finally get to spill the beans... I became a member of the Butterfly Squad Creative Team ( BSCT)!!
Now how exciting is that?

Ik mag het eindelijk verklappen... ik ben een lid van het Butterfly Squad Creative Team (BSCT)!!
Hoe spannend is dat?


France Papillon, well known in our crafting world, has started up her first designteam and I'm on the team. If you haven't heard of France yet I advise you to really check her out as she is a very talented lady that makes beautiful mixed media projects.  And i think you want to sign up as she has some very exciting ideas for 2018.

France Papillon, geen onbekende in de hobbywereld, heeft haar eerste designteam opgesteld en daar mag ik nu dus deel van uitmaken. Mocht je France nog niet kennen dan raad ik jullie echt aan om haar even een bezoekje te brengen want ze is een getalenteerde dame die echt prachtige dingen maakt. En ik denk dat je haar wel wil gaan volgen want ze heeft hele leuke plannen voor 2018.

Social media France Papillon:

Now of course I'm not the only person in her team... so keep an eye out on social media to get to know every member that has been chosen.

Nu ben ik natuurlijk niet de enige die deel uitmaakt van haar DT...dus hou social media zeker in de gaten om te ontdekken wie er nog allemaal bij komt.

So excited to be part of this team that has it's beating heart here in Belgium ^.^ I'm ready to start sharing my projects, I hope you all will join in on the fun! But first things first: introducing myself on the blog of France RIGHT HERE.

Ik vind het super spannend om deel uit te maken van dit team dat zijn kloppende hart hier gewoon in België heeft ^.^ Ik ben er helemaal klaar voor om mijn projecten met jullie te delen, en ik hoop van harte dat jullie allemaal mee genieten én creëren. Maar de eerste stap is natuurlijk mezelf even voorstellen op het blog van France en dat VIND JE HIER.

zondag 17 december 2017

The greatest adventure...

Wouldn't it be great if sometimes we could take a peak in the future? It would make some decisions a lot easier but... it would spoil a lot of excitement too. We have to admit that sometimes not knowing what is coming is pretty exciting. And each day we get a little closer we feel the excitement grow.
For todays project...I had my video camera on again, so enjoy the video!

Hoe geweldig zou het niet zijn mochten we af en toe eens in de toekomst kunnen kijken. Het zou heel wat beslissingen veel makkelijker maken om te nemen maar... het zou ook heel veel leuke verrassingen verklappen. We moeten toegeven dat het soms best wel spannend is om niet te weten wat er aankomt. En elke dag dat we dichterbij komen stijgt de spanning wat wel wat kriebels in de buik geeft.
Voor het project van vandaag had ik terug mijn camera aan staan, geniet van de video!


The video - De video
Enjoy - Veel plezierSocial Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Used stamps:
Ink splats 

zondag 10 december 2017

A male card...In these times where everyone is working hard to get all their Christmas cards done I'm hopping in with...a male card ^.^
Now I know not every male loves skulls but the person I made this one for does, looking at the shirts he wears ^.^  But you can easily replace it with any other image, and by changing the colors and putting a butterfly down, you have a more female mixed media card ^.^

Terwijl iedereen heel hard zijn best doet om de kerstkaarten klaar te krijgen spring ik even binnen met een mannelijke kaart ^.^
Nu weet ik wel dat niet iedere man gek is van doodshoofden, maar de persoon voor wie ik deze kaart maakte is dat wel als ik kijk naar de prints op zijn T-shirts ^.^ Maar je kan natuurlijk het doodshoofd makkelijk vervangen met een andere afdruk, en als je de kleuren verandert en er een vlinder neerzet heb je meteen een vrouwelijkere mixed media kaart ^.^Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

zondag 3 december 2017

Be tough...

I had some Visible Image fun and to be more precise with this lovely stencil ^.^

Ik heb opnieuw wat Visible Image inspiratie en vandaag staat dit stencil in de schijnwerper ^.^


Now of course I had my take on it and I went ahead not making one but two projects. And even though they are very similar they ended up completely different.
I had the camera rolling for you guys...have fun ^.^

Natuurlijk deed ik er mijn eigen ding mee en maakte niet één maar meteen twee projecten. En ook al lijken ze wat opbouw betreft heel sterk op elkaar, toch zijn het twee totaal verschillende projecten.
En ik had opnieuw de camera aan voor jullie... Veel plezier ^.^

Here's the video:Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:

 Somewhere in time

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...