maandag 27 januari 2014

Valentine's card

Valentine yells the colour red or somethimes pink and white.  But among all those guys who get a valentinescard there are some tough guys who don't like things all sweet and lovely.  So as a contrast to my exploding box I decided to make a real tough card for those guys.  I took out some distressinks, stamps, stencils, embossinginks, a die and a little fire got me to this card...

Valentijn...daarbij denk je meteen aan de kleur rood of misschien aan roze en wit.  Maar bij al die mannen die een valentijnskaart krijgen zitten er ook heel wat stoere mannen voor wie het niet te zeem zoet moet zijn ( dat is niet echt stoer ;-)  Dus maakte ik deze keer als tegenhanger van mijn exploding box een stoere kaart.
Enkele distressinkten, wat stempels, stencils, embossinginkt, dies en een klein vuurtje brachten mij bij...


Some inks an d a stencil are really easy to create a quick but lovely page inside.

En wat inkt en een stencil maken heel snel een mooie aangepaste binnenkant.


If you want to see the card you can go to the shop In ' t Woefke.  And I can tell you there are some lovely projects ( yes also red ones ) from the other designteammembers.

Als je de kaart graag eens in het echt ziet dan kan dat in de winkel In 't Woefke.  En ik kan je al verklappen dat daar ook nog andere mooie ( ja ook rode) projectjes te zien zijn van de andere designteamleden.

dinsdag 21 januari 2014

Valentine's exploding box...butterflies in my tummy.

Almost valentine so many of you will be looking out for a little present for the love of your life.  Last year I had THIS little present dangling in the car tostart the day with a first surprise for my hubby.

Het is bijna valentijn en velen van jullie zijn dus misschien wel al op zoek naar een klein cadeautje voor de liefde van je leven.  Vorig jaar maakte ik DIT klein cadeautje als eerste verrassing in de auto om de dag te beginnen.


This year I made a little explodingbox  that will be filled with lots of different pictures. And inside that box...

Dit jaar maakte ik een explodingbox dat veel plaats heeft om allemaal foto's te verwerken van ons beiden.  Maar in het doosje zit ook nog...


 ... a litlle bottle filled with massage oil... ;-)

...een klein flesje gevuld met massageolie... ;-)


I used soft colours and since I still have lots of butterflies in my tummy after all those years I just had to put lots of butterflies in the box...

Ik gebruikte zachte kleuren en aangezien ik nog steeds vlinders in mijn buik heb na al die jaren moesten er gewoon veel vlinders in verwerkt worden.


Some of the pages inside the box.  The picture left at the bottom shows a little waxed bag in which I putted a card, the picture at the bottom on the right shows a strip of vellum behind which you can put some tags or pictures.  If you want to see all the pages ...just stop by at the shop In 't Woefke :-)

Een paar van de pagina's die er van binnen te zien zijn. De foto linksonder is een klein bestempeld waxen zakje waar een tag in zit en de foto rechtsonder is een strook vellum dat vastgenaaid is en waar ook iets achter kan geschoven worden.
Wil je alle pagina's zien...dat kan als je binnen springt bij Inge in  In 't Woefke ;-)


My valentine's card is also ready.  And I promise...no butterflies ;-)

Mijn valentijnskaart is ook al klaar en ik beloof je...geen vlinders ;-)

donderdag 16 januari 2014

Box with leftover papers

No skulls today, but a lovely snowmen.  ( But I have to admit the skull will be on my table again today :-) )
I think you know what I mean when I tell you that I have this box where I put all my leftovers of all the papers I use in my projects.  And I think lot of you have the same problem.  It keeps growing and growing cause I can't throw anything away but I can't stop buying new papers.
So as DT-member of In 't Woefke I decided to use the leftovers of the Christmaspapers and go ahead and make some cards using them.  No need to save them for the new Christmascards, I 'm sure there will be new beautifull papers at the end of the year at the shop.
I used the same stampset to make these two cards.  The birthdaycard was coloured in with panpastels, thesecond card ( hoi = hello) was coloured with distressinks.

Geen doodshoofden vandaag maar een lieve sneeuwman. (maar ik moet toegeven dat de stencil van Andy Skinner vandaag terug gebruikt wordt :-)  )
Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel als ik vertel dat ik een doos heb waar ik mijn restjes papier in stop en al helemaal als ik vertel dat die altijd maar voller en voller wordt.  Ik heb het probleem dat ik geen resten papier kan wegdoen maar ik kan ook moeilijk neen zeggen als ik mooi papier zie.
Dus als DT-lid van In 't Woefke heb ik besloten om de restjes van het kerstpapier maar meteen te gebruiken om enkele kaartjes te maken.  Ik moet ze echt niet sparen tot de volgende lading kerstkaarten, er komen vast nieuwe en mooie papiertjes aan volgende kerst.
Ik gebruikte voor de beide kaartjes dezelfde stempelset.  Hierbij kan je de sneeuwman alleen gebruiken of je kan er bovenaan andere stempeltjes uit de set boven stempelen.
Het verjaardagskaartje heb ik ingekleurd met panpastels ( de eerste keer) en het tweede kaartje werd ingekleurd met distressinks.


donderdag 9 januari 2014

ATC: skullduggery

When I saw the stencil of Andy Skinner - Skullduggery I knew I had to have it.  You need to have some skulls in your stash when you have a boy at home :-)
With all the fuzz of exams for the kids and the holidays I didn' t have time to try it out but now I did.  Only made a little ATC but I know I'll use it again really soon.
I also tried out to rust some metals using plain household materials and I love how they turned out.  Didn't have the patience to go and let it rust even more but I'm happy with the results.  Gone try to rust some more stuff ;-)

Toen ik de stencil van Andy Skinner - Skullduggery zag wist ik gewoon dat ik hem wou hebben.  Je hebt gewoon een paar doodshoofden nodig als je een jongen in huis hebt :-)
Maar met alle drukte van examens, behangen en de feestdagen was het er tot nu toe nog niet van gekomen om hem uit zijn verpakking te halen. Tot een paar dagen geleden, er is enkele nog maar een ATC mee gemaakt maar ik weet nu al dat hij heel binnenkort opnieuw op mijn tafel ligt.
Ik heb ook geprobeerd om zelf metaal te laten roesten met gewone huishoudspullen en ik ben best blij met de resultaten tot nu toe.  Ik had natuurlijk niet het geduld om mijn paperclip nog meer te laten roesten, ik wilde het graag op mijn ATC hebben.  Maar ik ga hier verder mee aan de slag.

The finished ATC...

Het eindresultaat...

maandag 6 januari 2014

A new year, a new technique...

First post this year so I want to wish you all a happy new year.  Most important is a good health but I wish everything goes well for all of you this year.
I hope I can show you some new funn creations.

Didn't create a lot this new year but I did try out a new technique.  Just onto an ATC to see if I like the result.  It gave me really black fingers but do I love the result! Love the structure, it feels nice,... it's hard to describe but I really like it.
The only question remaining...how to finish of my ATC?  But part of me doesn't want to put anythin on top of it :-) Just love to look at it the way it is. But I'm open for suggestions... just leave me a comment :-)


De eerste post in het nieuwe jaar dus ik wil allereerst natuurlijk iedereen hier een heel gelukkig nieuwjaar wensen.  Het belangrijkste is natuurlijk een goede gezondheid maar ik hoop dat alles wat je wil bereiken dit jaar ook mag uitkomen.
Ik hoop dat ik jullie dit jaar ook terug leuke dingen kan en mag laten zien. 

Heel actief ben ik nog niet geweest dit nieuwe jaar, nog even alles in de plooi laten vallen ;-) , maar ik heb wel al even een nieuwe techniek uitgeprobeerd.  Gewoon op een ATCtje om te zien of het eindresultaat iets is dat ik kan smaken.  En het moet gezegd, het heeft me zwarte vingers opgeleverd maar ik vind het een heel leuk eindresultaat.  Een hele mooie structuur, het voelt geweldig aan, het ... moeilijk om alles goed te beschrijven, maar ik ben er echt heel blij mee.
Nu is er alleen nog de vraag...hoe werk ik de ATC verder af.  Hoewel ik eigenlijk geen zin heb om er nog iets op aan te brengen, ik vind het gewoon leuk om er zo naar te kijken.
Maar ik sta open voor suggesties...geef maar door in een berichtje-opmerking :-)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...