maandag 1 september 2014

Artists around the world bloghop...


I already told you I was tagged by my friend Patrice to take part of the "Artists around the world" bloghop. And today it is my turn to hop and give you all the chance to take a quick look into my brain ;-)


Ik had jullie al verklapt dat ik door mijn vriendin Patrice was getagd om deel te nemen aan de " Artists around the world" bloghop. En vandaag is het mijn beurt om de vier vragen te beantwoorden en jullie zo de kans te geven een beetje in mijn brein te kijken ;-)

1. How does your creative process work?
1. Hoe werkt mijn creatieve proces?

So...how do I start? Most of the times it begins with a technique I've found and want to try out myself, or because there is a material/product I want to try out. Everything I make as a member of the DT of In 't Woefke starts with the theme we put at the spotlight.
I do look a lot on the internet to find inspiration and new techniques. Or to find out as many different uses of the same product. You can do a lot more with paint than only applying it with a brush...
So most of the times it begins with inspiration on the internet, sometimes just a little element out of a big project is enough to get my head spinning.
Then...get the materials out and start :-)

Hoe begin ik aan iets dus? Heel vaak start iets uit een techniek dat ik heb gezien en wil uitproberen, of nieuw materiaal dat ik wil uitproberen. Mijn werkjes voor het DT van In 't Woefke starten dan weer bij het thema dat we voorop willen zetten.
Ik kijk heel veel rond op internet om inspiratie op te doen en om nieuwe technieken te ontdekken. Of om zoveel mogelijk verschillende gebruiken van één bepaald materiaal te ontdekken. Je kan met verf veel meer dan het alleen maar aanbrengen met een penseel...
Heel vaak begint het dus bij inspiratie dat ik op internet zie. En vaak is dat gewoon een klein element op een groter werk waar dan voor mij een ander idee uit voort vloeit.
En dan is het materiaal verzamelen en aan de slag :-)


On both projects I used paint but I only used a brush to get the black paint dripping and to get the letters of the word "music" painted. But it then got an other treatment as well without using other products...
Op beide projecten is verf gebruikt maar ik heb enkel een penseel gebruikt om de verf naar beneden te laten druipen en om de letters van het woord "music" te verven. Maar die kregen nadien nog een tweede behandeling zonder andere producten toe te voegen...


2. How does your work differ from others of its genre?
2. Waarin verschilt mijn werk met dat van anderen op het gebied van stempelen en mixed media?

I don't know how my work differs from others, I don't think it does. The only difference is that I keep my work calm I think. I often see projects I adore because there is so many things to dicover but when i want to go and make something like that, I just can't. Same thing with the CAS ( clean and simple) projects. I really like them but when I want to make one I always think it just needs a little something extra.
So I think I can describe my work as something in between but there are lots of people who create like that so I don't think I'm any different than others.

Ik zou niet meteen kunnen zeggen waarin het verschilt van andere stempelaars of mixed media-artiesten. Het enige wat mij wel opvalt is dat ik soms iets rustiger blijf? Ik zie heel vaak prachtige werkstukken met zoveel dingen in om te ontdekken en dan denk ik vaak: dat zou ik ook willen doen. Maar als ik er zelf aan begin kan ik mezelf niet zo ver krijgen om zoveel verschillende dingen te verwerken. Anderzijds moet ik dan wel weer toegeven dat ik het soms moeilijk vind om echt CAS ( clean and simple) te blijven. Ook die kaarten vind ik altijd heel mooi maar als ik er zelf aan begin denk ik al snel...er moet toch nog iets extra bij.
Ik denk dus dat ik mijn werk mag beschrijven als iets wat er tussen in zit? Maar zo zijn er heel veel mensen dus ik vind niet dat het echt verschilt.

CAS: colored a stamped image using only charcoalpencils.
CAS: een stempelafdrukje ingekleurd met enkel grijze potloden in verschillende hardheid

3. What are you working on now?
3. Waar ben ik op dit moment mee bezig?

I already shown the project I'm working on in my last blogpost and I'm still working on that one. Can't tell anything about it, you'll have to be patient until 15 september to see it completely.
I can only tell you it has something to do with the party at In 't Woefke ( see blogpost). And I'm making some other projects specific for that party so there will be some projects showing in the next few days-weeks.
I'm also working on my DT-projects in october where halloween can't be forgotten of course.
And in between. I would love to work in my art journal but that will have to wait since there are only 24 hours in one day.

Ik liet al een sneak peek zien waar ik momenteel druk mee bezig ben maar ik kan daar nog niets van verklappen. Daarvoor moet je nog even geduld hebben tot 15 september.
Het enige wat ik kan verklappen is dat het te maken heeft met het feestweekend van In 't Woefke ( zie blogpost) En net voor dat feestweekend ben ik dus verschillende zaken aan het maken. 
Ik ben ook al vollop aan het werk voor de projecten van oktober en daar komt het thema halloween natuurlijk even piepen.
En tussen die werken in ...zou ik eigenlijk heel graag opnieuw een art journal pagina maken maar dat zal even moeten wachten.


4. Why do you do what you do?
4. Waarom doe ik wat ik doe?

Just because I love it, that wasn't a hard question :-)
I love to find new techniques and try them out myself. Or to discover all the different things you can do with just one product.
My art journal is my private place where I can go with everything that's inside my head. It's not really a place to experiment as it is for lots of other people. I love it to be able to show who I really am and what is inside of my head. Some will only see the quote or the text, others will be able to see beyond because they know me a little better.

Gewoon omdat ik het graag doe. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn :-)
Ik hou er gewoon van om nieuwe technieken te zoeken en ze uit te proberen. Om te zien wat er allemaal mogelijk is met een bepaald product.
Mijn art journal is vooral een manier om mijn hoofd leeg te maken. Veel mensen experimenteren in een art journal, maar bij mij is het een plaats waar ik mijn gevoelens een plaatsje geef.  Ik vind het wel een leuk idee dat ik in een art journal kan laten zien wie ik eigenlijk echt ben en wat er in mijn hoofd speelt. Sommigen zullen enkel de quote zien of het tekstje, anderen zullen snappen wat ik bedoel omdat ze me beter kennen. 


Tried out a new technique on the circles who ended up in my art journal.
Een nieuwe techniek uitgeprobeerd op de cirkels en die eindigden uiteindelijk in mijn art journal.


An ATC I made because I wanted to try out a new technique.
Een ATC die ik maakte omdat ik een nieuwe techniek wou uitproberen.

And now would be the moment I would share the blogs of 3 other artists who "hop" along with us. But saddly nobody was able to hop along. You know how it goes: no time, already tagged by somebody else,or they don't have a blog that is active anymore,...
But it doesn't have to stop here. Go and have a look at the blogs I follow and are shown at the sidebar of the blog. All different blogs of people who create wonderfull things and are often a true inspiration for me.

En dan komt nu normaal het deeltje dat ik drie andere personen aan jullie voorstel. Maar... ik heb spijtig genoeg niemand bereidt gevonden om aan deze bloghop deel te nemen. Ik denk dat iedereen het wel kent: geen tijd, reeds door iemand anders genomineerd, of ze hebben geen actief blog meer,...
Maar het hoeft hier natuurlijk niet te stoppen. Neem eens een kijkje bij mijn favoriete blogs die ik aan de zijkant heb vermeld. Stuk voor stuk blogs van mensen van wie ik vind dat ze prachtige dingen maken en die voor mij vaak een bron van inspiratie zijn.1 opmerking:

  1. Veerle..dank je wel meis voor het mooie artikel en de toffe dingen die je vertelde en liet zien... Het stopt dan hier bij jouw tekstje maar er zijn nog zovele vertakkingen aan deze boom...dat het heus wel goed zit hoor...bij onze tak kunnen de bladeren alvast bloeien...
    Nog eens mercie hé!

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...