maandag 27 juni 2016

Goodbye Kuretake DT...

I just received the news that the designteam of KuretakeUK ceases to exist.  I 'm proud to be able to say I was a member of this team but now it has come to an end. But before I say goodbye...just one more step by step ^.^
And of course I start by making my own background... using the Kuretake Gansai Tambi watercolors

Ik kreeg net het bericht dat het DT van KuretakeUK wordt opgeheven. Ik ben heel trots te mogen zeggen dat ik er deel van mocht uitmaken. Maar voor ik helemaal afscheid neem...nog een laatste stappenplan ^.^
En natuurlijk begin ik door zelf mijn achtergrondje te maken met de KuretakeGansai Tambi aquarelverf.


Next step is to stamp a text over my cardbase, just repeating it next to each other and in 3 rows underneath each other. It's a stamp from Prima-Finnabair and I used a Zig art and graphic marker to ink it up.

Daarna gebruik ik een stempel van Prima-Finnabair om een tekstje te stempelen over de breedte van mijn kaartbasis. Ik herhaalde hem gewoon elke keer naast elkaar en dat in drie rijen. Ik gebruik hierbij de Zig art and Graphic markers om mijn stempel te beinkten.


Next step is writing the word FLY and I used the Wink of Luna to do so.

Volgende stapje is het woord FLY schrijven en hiervoor gebruikte ik de zilveren Wink of Luna.


To get my word FLY to pop up more I gave it a fine black line on one side and shaded it using a simple graphite pencil.

Om mijn woord FLY er meer te laten uitspringen gaf ik het aan één zijde een zwart lijntje en met een gewoon grijs potlood gaf ik het wat schaduw.


And of course I needed a butterfly ^.^ So I colored a scrap piece using the black Wink of Stella that has a very beautiful sparkle when the light hits it. Once it was dry I punched out a tiny butterfly.

Nu moet er natuurlijk ook een vlinder bij ^.^  Daarvoor kleurde ik eerst een stukje papier met de zwarte wink of Stella die prachtig blinkt als het licht er op valt.  Eens die droog was ponste ik daaruit een heel klein vlindertje.


And the end result...

En het eindresultaat...


It was a pleasure being on the team and work with those lovely products. And I can assure you, you will still see them on a regular base as I like them a lot. But for now... on to new challenges ^.^

Het was heel leuk om in het team te zitten en te werken met de prachtige producten. En ik kan u nu al verklappen dat jullie ze zeker nog zien passeren want ik werk er heel graag mee. Maar nu... op naar nieuwe uitdagingen  ^.^

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...