woensdag 8 november 2017

Escape...


Escape...everyone sometimes need to...
Escape from people, escape from situations, escape from lies or even escape the truth...

Ontsnappen... iedereen heeft daar ooit wel eens nood aan...
Ontsnappen van mensen, ontsnappen uit situaties, ontsnappen aan leugens en zelfs aan de waarheid...


But you can't escape if you are not opening your mind for new beginnings. It might not be as easy as writing it down here, depending on what you have to leave behind.

Maar je ontsnapt nooit helemaal als je jou hoofd niet openstelt voor nieuwe dingen. En ik weet het,  afhankelijk van wat je moet achterlaten is het niet altijd even makkelijk als het hier even neer te pennen.


Those stars might not be as bright as they should be, but give it time and believe that those wings will show you their true color.

De sterren zijn niet altijd even helder als ze zouden moeten zijn, maar geef het tijd en geloof er in dat die vleugels uiteindelijk hun echte kleur zullen laten zien.


Those stamps from Visible Image... they all make it so easy to put down so many of my thoughts. 
And just another picture to show you the fabulous texture you can create using their stencils.
I'm a fan...but I think that's been obvious for a while now ^.^

De stempels van Visible Image... maken het zo makkelijk om veel van mijn gedachten neer te zetten. En ik laat ook even zien hoe ik met hun stencil ook wat structuur aan bracht.
Ik ben een fan...maar dat is volgens mij al heel lang duidelijk ^.^


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps and stencils
 Mesh-ellaneous
Glimmer of light 

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...