zondag 22 juni 2014

Thanks...

When you have 3 cats and two big dogs like we do it 's not that easy to get away some days in a row. You just don't put a German sheppard and a Rottweiler in your bag :-) So you need to find a dogsitter and usually that's my sister and her family. And of course, we always like to say thanks for taking so good care of of our lovelies. This time we found a tin filled with some candy, but it was the can that just caught our eyes.

Als je net zoals ons 3 poezen hebt en twee honden is het niet zo vanzelfsprekend om er een paar daagjes tussenuit te glippen. Je stopt een Duitse herder en een Rottweiler nu eenmaal niet in je binnenzak(je) :-)
Dus danheb je een hondenbabysit nodig en meestal is dat mijn zus en haar gezin. En natuurlijk hoort daar achteraf een dikke dank je wel bij. Deze keer vonden we een blik dat gevuld was met lekkere zoetigheden. Maar het was vooral het blik dat onze aandacht trok.


And it wouldn't be a thank you without a little personal message so I made the tag where I could write something on the back.

En het zou geen dank je wel zijn zonder een kleine persoonlijke boodschap dus werd deze tag gemaakt waarop ik achteraan iets kon schrijven.If you want to see the tag just hop in at In 't Woefke. You can find it among the other lovely projects the DT made.

Als je de tag graag eens wil zien, spring dan zeker eens binnen bij In 't Woefke, hij staat tussen alle andere leuke projecten dat het DT maakte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...