woensdag 26 oktober 2016

Breathe...

It's finally here and completely happy with it, my personal project, my "art journal" ...we'll I don't know if I can really call it an art journal. When you look up what an art journal is, you read that it's a diary where you also draw, experiment, collage,...
For me it won't actually be a diary where I write or document what happens every day.
I gave it a name that explains best what it will be for me.

Het is eindelijk klaar, en ik ben er helemaal blij mee: mijn persoonlijke project, mijn art journal.   Alhoewel ik niet echtt weet of ik het wel een art journal kan noemen. Als je opzoekt wat een art journal is dan lees je dat het een dagboek is waar je ook in gaat tekenen, dingen inkleeft, waarin je experimenteert,...
Voor mij persoonlijk gaat het niet echt een dagboek zijn waar ik mijn alledaagse leven in neerzet.
Ik gaf hem een naam die veel beter aantoont wat het voor mij zal zijn.


A project where I can be me with all my thoughts, with all my feelings. A place that will make me stand still and reflect on things, to try and leave things behind, ... to breathe.

Een projectje waar ik mezelf kan zijn met al mijn gedachten, en alles wat ik voel. Een plaatsje dat me verplicht om even stil te staan, na te denken over dingen, misschien wel zorgt dat ik dingen achter me ga laten...om te ademen.


Because it's a personal project I wanted to make it myself too. It had to be a journal where I love to go and create. So I needed something that had the size I love and gave me the opportunity to use as less or as many texture I want without the back giving up on me.

Omdat het toch een persoonlijk project is wilde ik mijn journal ook zelf maken. Eentje waar ik graag in wou gaan werken. Dus ik moest iets hebben dat mijn maten had en me ook de mogelijkheid geeft om zoveel structuur te gebruiken als ik wil zonder dat de rug het begeeft.


I have cut tabs as a base, which will give me the opportunity to even work outside the frame of my white papers too.

Als basispagina's heb ik tabbladen gemaakt die me ook de kans geven om extra elementen toe te voegen, om buiten de lijnen te werken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...