zaterdag 8 oktober 2016

You make me laugh...

I can't tell you how much fun it is to just go and create Veerle-style. Not doing something because you are expected to do it in a certain way because everyone else is doing it. Doing my thing brings me to...

Ik kan niet onder woorden brengen hoe goed het voelt om gewoon iets te maken in mijn eigen Veerle-stijl. Niets doen omdat iedereen dat doet en men dat van je verwacht. Gewoon mijn eigen ding doen bracht me bij...


Couldn't keep that tiny heart off of this tag...
Er moest gewoon een klein hartje verstopt op de tag...


That laugh, that fine small line of shine that brightens up the darkness...
Die lach, dat fijne blinkende randje dat al het donkere laat oplichten...


Putting all the details together...
En als je dan alle details samen brengt...


I hope you have a beautiful bright day and if for some reason it's too dark... I hope there will be at least one person making you laugh and give you that fine silver line.

Ik hoop dat jullie een prachtige dag hebben en mocht het om eender welke reden toch donker zijn...dan hoop ik dat er minstens één persoon is die je kan laten lachen en je dat zilveren lijntje kan geven.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...