zondag 6 augustus 2017

Time...

Time... we all are short on that sometimes.

Tijd...iedereen heeft daar soms wel wat te kort van.


But we should never be short on time to be happy. And I know, life can be hard and sometimes break us down so hard that we don't see ourselves be happy again. That black hole just keeps pulling us down...

Maar we zouden nooit te weinig tijd mogen hebben waarin we gelukkig zijn. En ik weet heel goed dat het leven heel hard kan zijn, en je gewoon knock out tegen de grond slaat. Momenten waarop we onszelf nooit meer gelukkig zien worden en dat zwarte gat gewoon aan ons blijft trekken...


It might take some time but there's always that moment when that darkness starts to disappear, when you start seeing the beauty around you again...

Het kan veel tijd en geduld vragen maar er komt vroeg of laat een moment waarop die duisternis begint te verdwijnen, dat je ziet wat voor moois er zich rond je bevindt...


I hope all of you can say you are happy as we speak. Lot's of love from me to you.

Ik hoop dat elk van jullie op dit eigenste moment kan zeggen dat hij gelukkig is. Dikke knuffel van mij aan jou.


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Twitter  

Used stamps:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...