dinsdag 7 juli 2015

#ColourJuly day 7...

Not all themes are as easy to fill in and today's theme is one of them. So I decided to take a calligraphy pen and write down the theme. I was so concentrated on the writing itself I completely screwed up the centering. I'll have to do that one again ^.^

Niet alle thema's zijn even makkelijk in te vullen en het thema vandaag is er zo eentje. Dus besloot ik om een calligraphy penn te nemen en het thema gewoon neer te schrijven. Ik was zo geconcentreerd op het schrijven zelf dat ik helemaal de mist in ging met het netjes uitlijnen. Ik vrees dat ik hem dus nog eenkee ropnieuw moet gaan doen ^.^ Oefening baart kunst.


I used the Clean color markers to color in the fire and pulled out an old  ( very old) stamp.
Only one problem I'm left with is.. I think I'm starting to like lettering ^.^

Ik nam mijn Clean Color markers om het vuur te kleuren en nam er een oude ( heel oude) stempel bij.
Het enige probleem da tik nu wel heb is...ik denk dat ik begin te vallen voor het mooi leren schrijven met pennen. Wordt ongetwijfeld vervolgd ;-)Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...