woensdag 24 april 2019

Turn back the clock...?

If you could go back in time... are there things that you would change?  If anyone asks me that question I know I would immediately answer: YES!  
There are things I regret, there are things that I've let go on way to long, there are things I could have handled differently,...
Yet immediately I also ask myself the question: but what if?  What if I could go back and change things. What effect would that have on my current life?

Als je kon terug gaan in de tijd... zouden er dan dingen zijn die je zou veranderen?  Als iemand mij die vraag stelt dan weet ik dat ik meteen JA antwoord.
Er zijn dingen waar ik spijt van heb, er zijn dingen die ik veel te lang heb laten aanslepen, er zijn dingen die ik anders had kunnen aanpakken...
Maar tegelijkertijd komt ook de vraag naar boven: wat als?  Wat als ik zou terug gaan en dingen zou veranderen? Welk effect zou dat hebben op mijn huidige leven?


When you think about it... would you go back in time and change the past?

Als je er over nadenkt... zou jij terug gaan in de tijd en dingen veranderen?

The two sets of stamps I used to create this tag ( linked underneath) are perfect to put these thoughts down to paper. Yet they are also perfect to be used in a (bullet) journal or on a card or... I think I have to be honest and add them to my favorites list. Hmmm it's becoming a long long list that favorites one ^.^

De twee stempel sets die ik gebruikte om deze tag te maken ( onderaan vermeld) zijn gewoon perfect om deze gedachten neer te zetten op papier. Maar even goed zijn ze perfect om in een (bullet) journal of agenda te gebruiken, of op een kaart of... Ik denk dat ik maar eerlijk moet toegeven dat ik ze gewoon op mijn lijstje van favorieten ga moeten toevoegen.  Hmmm dat wordt eigenlijk best wel een lang lijstje met favorieten ^.^

Visible Image:

Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...