Welcome to my blog. When you click the pictures you will see a bigger photo.
Join in with the other people who follow my blog and you'll automatically see everything that is posted here.


Welkom op mijn blog. Als je de foto's aanklikt krijg je ze groter te zien.
Wordt gezellig volger en blijf makkelijk op de hoogte van alles wat hier getoond wordt.

Nieuwe data demonstraties

De nieuwe workshops voor 2017 worden gepland, de eerste staat zelfs al online ...
Wil je graag zeker een specifieke workshop georganiseerd zien dan mag je me altijd mailen ;-)


zaterdag 14 januari 2017

10 minutes crazy creativity...

I decided to take on the 10 Minute Art challenge from Maremi's Small Art. You put some materials ready and try to create something in 10 minutes...oh boy I can tell you 10 minutes go really really quick ^.^
Curious if I managed to get something on paper? You can see me go crazy in the video ^.^

Ik ben de 10 Minute Art uitdaging van Maremi's Small Art aangegaan. Je legt wat materiaal klaar en probeert om iets te creëren in 10 minuten tijd... oh boy ik kan je vertellen dat 10 minuten héél snel gaan ^.^
Benieuwd of het mij gelukt is om iets op papier te krijgen? Je kan me helemaal gek zien worden in de video ^.^


Total relief when those 10 minutes were over and I could go and breath again ^.^
Now who's in for the challenge?

Ik was zo blij toen de 10 minuten over waren en ik eindelijk terug kon ademen ^.^
Wie durft de challenge ook aan?

zondag 8 januari 2017

One design five cards #1

You only need one design to make 5 different cards for different occasions ( Birthdays, sympathy cards, just because,...). 
Even to make cards that are for women - men - teenagers-...  So I just went ahead and showed how easy it is in the video ...

Je hebt slechts één ontwerp nodig om zonder problemen 5 kaarten te maken voor verschillende gelegenheden ( verjaardagen, rouwkaarten, zomaar kaarten,...). 
Zelfs om kaarten te maken voor vrouwen of mannen of tieners of... Dus ging ik gewoon aan de slag en laat ik het jullie graag zien.If you go and give it a try...tag me so I can see all your beautiful work using the hashtag #acoloredmind  or #onedesignfivecards That way I can easily find your work and see the beautiful things you all make.

Als jullie er ook even voor gaan zitten... vergeet me zeker niet te taggen met de hashtag #acoloredmind  of  #onedesignfivecards Zo vind ik jullie werk makkelijk terug en zie ik welke prachtige dingen jullie maken.


More close ups can be seen in the video
Alle kaartjes komen in close up in de video


Social Media links for Visible Image
Shop: where you will find all their awesome stamps!
Blog: see all the latest posts here
Facebook GROUP: join in with the banter and enter the 'Show & Tell' Monthly Challenge
Facebook PAGE: give us a like and enter the weekly giveaways

You can also follow Visible Image on
Instagram
Pinterest
Twitter

Verzendkosten  naar Nederland en België zijn slechts 3£ ( omgerekend ongeveer een 3.5 euro!)

Used stamps
woensdag 4 januari 2017

Sneak peeks publication MixedUp magazine...

So I thought it would be nice to share some sneakpeek on the project I made for the MixedUp online magazine from this month?
I also made a complete video tutorial on the project so you can go and have a go using watercolors and...
If you are interested in buying this online magazine, you can find all information right here: MixedUp magazine

Misschien vinden jullie het wel leuk om een paar sneak peeks te zien van het project dat ik maakte voor het MixedUp magazine van deze maand?
Ik maakte ook een video tutorial zodat jullie ook zelf aan de slag konden met aquarelverf en...
Voor wie graag dit magazine aankoopt, je vindt hier alle informatie: MixedUp magazine


Take a look at the cover to see a third sneak peek ^.^

Als je naar de cover kijkt zie je ook een derde sneak peek ^.^

maandag 2 januari 2017

Getting organised... A new year in an incredible team and I'm really looking forward to it! So I took some time to get all my Visible Image stamps reorganised. Some are no longer sold so I decided to give the stamps that are still available a new storage. Especially since Visible Image have had a complete make over for their stamps some months ago.

Ik mag dit jaar opnieuw deel uitmaken van dit fantastische team en het is geen verrassing dat ik daar heel veel zin in heb. Dus heb ik even de tijd genomen om al mijn Visible Image stempels te reorganiseren. Sommige van mijn stempels zijn niet langer te verkrijgen maar de actuele stempels heb ik een nieuw plaatsje gegeven. Helemaal aangepast aan de nieuwe verpakking die Visible Image een tijdje geleden ontwierp voor hun stempels.The stamps are stuck on the back and I also laminated a clear sheet to protect them.

De stempels hangen op de achterzijde en kregen ook een enkel gelamineerd stukje om ze te beschermen.I also had two of the bigger old sets, I decided to reduce their storage to the same size of the other sets...

Ik had ook twee van de oudere maar grotere sets, en voor hun maakte ik kleinere verpakkingen die hetzelfde formaat hebben als de andere oudere sets...


I'm ready for a fun year filled with a lot of creativity...and a good cup of chocolate milk ^.^

Ik ben helemaal klaar voor een jaartje gevuld met heel veel creativiteit...en een heerlijke tas chocolademelk ^.^


If you want to learn more about the Visible Image stamps or find lots of inspiration... you can find all my creations when you look under the label "Visible Image", the blogs of my teamies can be found in the side bar and of course on the social media of Visible Image itself.

Als je meer wil vinden van Visible image of op zoek bent naar een heleboel inspiratie...je kan al mijn creaties vinden onder het label "Visible Image", de blogs van mijn teammaatjes vind je in de zijbalk en natuurlijk kan je ook altijd terecht op alle sociale media van visible Image zelf.zondag 1 januari 2017

My wishes for you...

I would like to wish you a good health, sounds so normal but it's so important...
I wish that 2017 will be a year filled with love, 
hugs and kisses, a lot of warmth and affection...
I wish you have fun. Muscles hurting because you laughed too much 
will give you a lot of strength afterwards...
I wish you have a lot of people around you 
so you don't have to face anything on your own,. 
I hope you can always find a shoulder to cry on,
a hand in yours when needed...
I wish you have time to build beautiful memories or 
time to stand still and remember old memories...
I wish you have time so you don't have to run but you're able 
to take it easy if you need to. But I wish you have time 
to give away to whoever needs you...
I wish all of you the strength to deal with problems 
and the courage to pull yourself together if it has been tough. 
Strength to push boundaries and achieve what you want...
Make 2017 a year you'll never forget...in the most positive way possible.


Ik wens jullie graag een goede gezondheid, klinkt cliché maar het is toch ongelofelijk belangrijk…
Ik wens dat alle dagen van 2017 gevuld mogen zijn met liefde, 
knuffels en kussen, heel veel warmte en genegenheid…
Ik wens jullie natuurlijk ook heel veel plezier. Spieren die pijn doen van 
het lachen, die geven je nadien ongelofelijk veel kracht…
Ik wens veel mensen rondom jullie om nergens alleen voor te staan, 
dat jullie steeds een schouder hebben om op uit te huilen, 
een hand in de jouwe als het moeilijk wordt…
Ik wens jullie veel tijd om mooie herinneringen te maken of 
om stil te kunnen staan bij herinneringen uit het voorbije jaar…
Ik wens jullie ook veel tijd zodat jullie niet haastig door moeten lopen 
en kunnen rusten als jullie dat nodig hebben. 
Maar ook tijd om zomaar even weg te schenken aan wie jou nodig heeft…
Ik wens jullie ook veel kracht om problemen aan te pakken 
en de moed om terug door te gaan als het moeilijk is geweest. 
om grenzen te verleggen en te bereiken wat je wil…
Maak van 2017 een jaar om niet te vergeten...in de meest positieve zin die mogelijk is.

zaterdag 31 december 2016

On the cover...

I would like to share the cover of the magazine where you can find a lot of mixed media inspiration: Mixed Up magazine. And guess who's on the cover... ^.^

Ik deel graag de cover van een magazine waar je heel veel mixed media inspiratie kan vinden: MixedUp magazine.  En raadt eens wie er op de cover staat... ^.^


If you are curious what project I made and if you want to see a full video tutorial, you can buy the issue starting January 1th 2017 right here: Pocket mags
All info on the magazine kan be followed right here: MixedUp magazine

Als je benieuwd bent welke project ik maakte en als jullie graag de video tutorial zien, dan kunnen jullie vanaf 1 januari 2017 hier het magazine kopen: Pocketmags
Alle info over het Mixed up magazine kunnen jullie hier volgen: MixedUp magazine

dinsdag 27 december 2016

16 projects of 2016

The end of another year is approaching... so I thought it would be nice to look back and bring 16 projects together I have made this year. Looking back on how I filled this year creatively. I have brought them all together in this little video for you...

Het einde van het jaar komt er aan dus dacht ik dat het misschien wel leuk was om even terug te kijken op 16 projecten die ik maakte dit jaar. Even terugblikken hoe ik 2016 creatief invulde. Ik heb ze allemaal samen gegoten in dit filmpje...And it only confirmed what I had been feeling... happy with what I have been creating, happy with the steps I took and the path I followed. I would like to say a genuine "Thank you!" to everybody that came and commented, liked my posts and started following me. Here on my blog, on my facebook, on my instagram, pinterest or on my youtube channel. (You can find all the links at the sidebar ^.^)
2017...will bring me a lot more creativity and new creative adventures that I'm looking forward to share with you ^.^
Have a lovely beginning of the New Year that may be filled with as much positivity as possible.

Even terugblikken heeft alleen maar bevestigd wat ik zelf voelde... tevreden met wat ik maakte, blij met de beslissingen die ik nam en helemaal blij met het pad dat ik volgde. 
Ik wil heel graag ook een welgemeende "Dank u!" zeggen aan iedereen die langskwam, een berichtje naliet, likes gaf of me begon te volgen. Hier op mijn blog, op facebook, pinterest, instagram of op mijn youtube channel ( alle links staan in de zijbalk ^.^ )
2017...wordt terug een creatief jaar en heeft een paar leuke creatieve uitdagingen in petto waar ik naar uitkijk om ze met jullie te delen  ^.^ 
Ik wens jullie allemaal ook graag een prachtige jaarwisseling en een super 2017.

maandag 12 december 2016

Bookmarks and a shout out...
My daughter Erica thought it was about time I made her some new bookmarks as it had been a while. She's a genuine booklover, she has at least 5 books on her TBR list ( to be read) for this month.  I mean...5?
So I went ahead and made two of them using my Visible Image stamps. And I have filmed the making of them so if you feel like it you can go ahead...

Mijn dochter Erica vond het hoog tijd dat ik nog eens nieuwe boekenleggers voor haar maakte aangezien het nu toch al een tijd geleden was.  Ze is een echte fervente leestster en heeft voor deze maand maar liefst 5 boeken op haar TBR ( to be read) lijstje staan. Ik bedoel maar...5? 
Dus ging ik maar aan de slag en maakte er meteen twee met mijn Visible Image stempels. En ik heb het meteen ook gewoon gefilmd voor jullie...
My daughter is such a big booklover she even keeps a blog where she puts reviews online on all the books she has read. She mostly reads English Young Adult and it has become quite a BIG LIST. She has made it a nice blog using pictures, quotes and yes, sometimes little teasers or spoilers. Make sure to check it out: http://toreadornotbyerica.blogspot.be/ and go and give her some love!
And of course she is  also present on instagram so maybe you prefer to take a look there: https://www.instagram.com/bookangels/

Mijn dochter is zo een grote boekenliefhebber dat ze zelfs een blog bijhoudt waarop ze alle boeken die ze heeft gelezen bespreekt. Het zijn voornamelijk Engelstalige "young adult" boeken en ondertussen is het al een HELE LANGE LIJST. Haar blog is super gezellig opgebouwd met foto's, quotes, en ja soms wordt er wel al eens iets verklapt ^.^. Ga zeker eens een kijkje
nemen: http://toreadornotbyerica.blogspot.be/ en laat gezellig een berichtje na.
Ze is natuurlijk ook actief op instagram dus misschien volg je haar liever hier: https://www.instagram.com/bookangels/For those that are looking for more info on the used stamps I can give this information ^.^
Voor wie meer info wil over de stempels kan ik deze info meegeven ^.^Used stamps:


http://visibleimage.co.uk/product/learn-to-fly-again/

 http://visibleimage.co.uk/product/imagine-dream-inspire/
 http://visibleimage.co.uk/product/my-own-little-world/

zaterdag 3 december 2016

Breathe- Get in the ring...Remember when I told you I started this personal project I called Breathe (HERE)
Today I'm sharing another page I made for it. As not everything needs to be out in the open I made an envelop where I could put my text in. I don't need to open it ever again as it's so wel known by heart...as it's exactly what I think and feel.
The title may be a hint for any body who has the same taste as I have for music though ^.^ 

Herinner jij je nog dat ik vertelde dat ik een persoonlijk project begon dat ik Breathe noemde (HIER)
Vandaag deel ik graag een nieuwe pagina dat ik daarin maakte. En aangezien niet alles open en bloot hoeft te staan maakte ik voor deze pagina een envelop waarin ik mijn stukje tekst kon verstoppen. Ik hoef het nooit meer open te doen aangezien ik het gewoon vanbuiten ken...aangezien het precies is wat ik voel.
De titel mag misschien wel iets verklappen aan iedereen die dezelfde smaak voor muziek heeft als mij ^.^ 

And I just knew I wanted this rusted piece of metal underneath my title...

En ik wist ook dat dit geroeste stuk metaal gewoon bij mijn titel moest ...


A very personal page, probably not what anybody of you wants to see. But it's part of my Breathe project so I thought it would be good to share so you can see how I fill in my project.

Een hele persoonlijke pagina, en misschien helemaal niet wat jullie willen zien. Maar het is een deel van mijn Breathe project en misschien willen jullie wel zien hoe ik dat dan juist invul...


 The next page...is completely ready in my head, now to take some time to go ahead and create.

De volgende pagina... die zit al helemaal klaar in mijn hoofd. Nu alleen even tijd nemen om hem te maken.


zondag 27 november 2016

Inktense Visible Image love...

It's my turn to share a project over at Visible Image and would like to share some Inktense Visble image love ^.^  I loved combining the Visible Image stamps together this way. And I tried out the inktense colorpencils for the very first time on this card.
Curious on how I brought the 3 stamps together and how I used the pencils? I have put it all in this liddle video tutorial for you...

Vandaag is het mijn beurt om een projectje te laten zien in de groep van Visible Image en vandaag laat ik mijn Inktense Visible Image liefde zien ^.^ Ik vond het super om drie stempels te combineren op dit kaartje. Nadien ging ik voor de eerste keer aan de slag met Inktense potloden.
Benieuwd hoe je de stempels samen brengt en hoe ik de Inktense potloden testte? Ik heb het allemaal gefilmd voor jullie ...


I'm pretty sure you will see more cards like these show up.  Maybe even recognize part of it in my Christmas cards ( I really have to get started I know 👀 ) But for now it's this one...as we can never say "I love you" enough.

Ik ben er vrij zeker van dat jullie nog vaker kaartjes zoals deze te zien krijgen. Misschien herkennen jullie zelfs een deeltje in mijn kerskaarten ( waar ik dringend aan moet beginnen 👀) Maar vandaag is het gewoon dit kaartje, omdat je nooit ' Ik zie je graag' te veel kan zeggen.


Want to see more from Visible Image or interested in buying some of the stamps, you can find it all here:

Wil je graag meer zien van Visible Image of wil je stempels bestellen dan kan je hier terecht: 

Used stamps:zondag 20 november 2016

Demonstratie in... Halle...

I'm counting the days until...my first demonstration in a beautiful artists shop called Alizarine.  They have a full weekend of demonstrations and they asked me to be part of it on Saterday. So excited to meet the other collegues who will be demonstrating the gelli plate, watercolors,...
I'll be demonstrating mixed media and art journaling...things I love no question about it ^.^ A new shop that means old familiar products but also some new products... and I do love those new products!
My first project I made for this demonstration...that quote just fits perfectly doesn't it?

Ik ben begonnen met aftellen naar...mijn eerste demonstratie in de prachtige kunstenaars winkel Alizarine. Ze hebben een opendeur weekend waarbij heel wat demonstraties voorzien zijn en ze vroegen me om mee te doen op zaterdag. Ik kijk uit om ook de andere demonstraties te zien met de gelli plate, aquarelverf,...
Ik demonstreer mixed media en art journaling...laat dat nu net de dingen zijn die ik heel graag doe ^.^ Een nieuwe winkel betekent bekende producten maar ook een paar nieuwe materialen...oh en hoe super zijn ze! Mijn eerste projectje dat ik maakte voor deze demonstratie ...wat is er nu beter dan deze quote?


So everybody living nearby Halle and wants to come by to see the different demonstrations and discover Alizarine?  I would love to see and meet you in person ^.^

Dus wie woont in de buurt van Halle en is wel benieuwd naar de verschillende demonstraties bij Alizarine en naar de winkel?  Ik ontmoet jullie graag ^.^

Alizarine
Nederham 29 - 1500 Halle
zaterdag 26 en zondag 27 november
Ik ben er op zaterdag ^.^
https://www.facebook.com/alizarinehallezondag 13 november 2016

Christmas feeling...

No...I'm not quite feeling the Christmas spirit. Way to early to feel that or even think of making Christmas cards. But now it is getting dark so early in the evening I do feel like lighting some candles. So I went ahead and had a play with a beautiful Visible Image stamp that I did want to use for a while now. And with Christmas getting closer...snowflake stamps are allowed no?

Ik ben nog helemaal niet in de kerststemming. Daar is het voor mij nog even te vroeg voor, al helemaal om al te beginnen denken aan kerstkaarten. Maar nu het zo vroeg donker wordt op de dag heb ik wel al zin in kaarsjes. Dus ging ik aan de slag met een prachtige stempel die al een hele tijd naar me lag te loeren. En nu kerst toch dichterbij komt is een sneeuwvlok wel toegestaan niet?


I have to admit...it was not as easy as I wanted it to be...that glass was one slippery surface^.^ But finally I managed to get 4 glue snowflakes onto my glass that could be covered with metal foil.

Ik moet eerlijk toegeven...het was niet zo makkelijk als ik wou. Dat glas was een hele gladde en slipperige ondergrond maar uiteindelijk lukte het om rondom rond mijn sneeuwsterren gestempeld te krijgen met lijm die daarna met een metaalfolie konden bedekt worden.


Want to find out more about Visible Image or want to see more inspiration...
Meer ontdekken over Visible Image of wil je meer inspiratie zien...

Used stamps:

 

vrijdag 11 november 2016

Demonstratie...

I have so many beautiful pictures I want to use in my Breathe project. But for now I have transferred one onto a canvas board to take along with me to my demonstration tomorrow in Schleiper Hasselt.
Hope to see you al there and meet you in real life ^.^

Ik heb zoveel mooie foto's die ik wil verwerkt zien in mijn Breathe project. Maar vandaag heb ik er eentje op een canvas board verwerkt dat ik mee neem naar mijn demonstratie morgen in Schleiper Hasselt. Ik hoop jullie daar allemaal te ontmoeten en in "real life" te mogen leren kennen ^.^

dinsdag 1 november 2016

With sympathy...

Not the card you want to hand over...but sometimes you need a sympathy card.  And almost every time I grab that little feather from the Visible Image stamp set Learn to fly again. I love how fragile it is. To finish my card off I added a little touch of silver metalsheet on the feather and around the card.

Niet meteen een kaartje dat je graag overhandigt...maar soms heb je nu eenmaal een rouwkaartje nodig. En bijna altijd grijp ik dan naar het kleine veertje van Visible Image uit de Learn to fly again set. Ik vind het zo goed weergeven hoe fragiel alles is. En om mijn kaartje af te werken heb ik er kleine accenten van een zilveren metal sheet op aangebracht.
More inspiration and info on the Visible Image stamps can be found right here:
Meer inspiratie en info voor de Visible Image stempels kan je hier vinden:


Used stamps:


woensdag 26 oktober 2016

Breathe...

It's finally here and completely happy with it, my personal project, my "art journal" ...we'll I don't know if I can really call it an art journal. When you look up what an art journal is, you read that it's a diary where you also draw, experiment, collage,...
For me it won't actually be a diary where I write or document what happens every day.
I gave it a name that explains best what it will be for me.

Het is eindelijk klaar, en ik ben er helemaal blij mee: mijn persoonlijke project, mijn art journal.   Alhoewel ik niet echtt weet of ik het wel een art journal kan noemen. Als je opzoekt wat een art journal is dan lees je dat het een dagboek is waar je ook in gaat tekenen, dingen inkleeft, waarin je experimenteert,...
Voor mij persoonlijk gaat het niet echt een dagboek zijn waar ik mijn alledaagse leven in neerzet.
Ik gaf hem een naam die veel beter aantoont wat het voor mij zal zijn.


A project where I can be me with all my thoughts, with all my feelings. A place that will make me stand still and reflect on things, to try and leave things behind, ... to breathe.

Een projectje waar ik mezelf kan zijn met al mijn gedachten, en alles wat ik voel. Een plaatsje dat me verplicht om even stil te staan, na te denken over dingen, misschien wel zorgt dat ik dingen achter me ga laten...om te ademen.


Because it's a personal project I wanted to make it myself too. It had to be a journal where I love to go and create. So I needed something that had the size I love and gave me the opportunity to use as less or as many texture I want without the back giving up on me.

Omdat het toch een persoonlijk project is wilde ik mijn journal ook zelf maken. Eentje waar ik graag in wou gaan werken. Dus ik moest iets hebben dat mijn maten had en me ook de mogelijkheid geeft om zoveel structuur te gebruiken als ik wil zonder dat de rug het begeeft.


I have cut tabs as a base, which will give me the opportunity to even work outside the frame of my white papers too.

Als basispagina's heb ik tabbladen gemaakt die me ook de kans geven om extra elementen toe te voegen, om buiten de lijnen te werken.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...