Welcome to my blog. When you click the pictures you will see a bigger photo.
Join in with the other people who follow my blog and you'll automatically see everything that is posted here.


Welkom op mijn blog. Als je de foto's aanklikt krijg je ze groter te zien.
Wordt gezellig volger en blijf makkelijk op de hoogte van alles wat hier getoond wordt.

Nieuwe data demonstraties

* !! Geannuleerd door YouDo : hobbybeurs te Hasselt van 6-9 oktober 2016 -->ter vervanging zie ik u graag tijdens een demonstratie op zaterdag 8 oktober en 12 november te Schleiper Hasselt

Ik heb bovenaan een nieuw tabblad met alle informatie voor de online uitdaging : "Let's get challenged" Wie durft mee te doen? ^.^

vrijdag 30 september 2016

Let's get challenged...

This message stays on top of the page until the end of the month. 
For newer posts please scroll down :-)

Dit bericht blijft bovenaan staan tot het einde van de maand.
Voor nieuwe berichten gelieve even naar beneden te scrollen :-)
So many people contact me or ask me if I could come and give workshops a bit closer to their homes. Living in Belgium and having a lot of crafty friends in other countries make that sometimes just a tiny bit difficult.  So I was thinking on how I could do something fun for all of you.
One of my workshops is " Let's get challenged " ( more info RIGHT HERE)  and I thought it could be fun to just go ahead and challenge everybody online.
I made a start-to-finish video to go along with the video and hope you'll enjoy it. But even more so I hope you'll all jump right in and get challenged. All info for my challenge can be find under the page "Let's get challenged" at the top of the page or RIGHT HERE.

Ik krijg heel vaak de vraag van mensen of ik niet bij hun in de buurt workshops kom geven. Ik woon in België en aangezien ik veel vrienden heb die in een ander land wonen wordt dat natuurlijk iets minder vanzelfsprekend.  Dus ging ik nadenken hoe ik iets leuk kon doen voor jullie.
Eén van mijn workshops noemt "Let's get challenged" ( je vind meer info door  HIER TE KLIKKEN) en het leek me wel leuk om iedereen gewoon ook online te gaan uitdagen.
Ik maakte een start-to-finish filmpje om bij de uitdaging te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden maar ik hoop nog meer dat jullie gewoon gezellig beslissen om mee te doen. Alle informatie voor de challenge kan je vinden onder de pagina "Let's get challenged" bovenaan mijn blog of door HIER TE KLIKKEN.


I'm looking forward in seeing all of your beautiful projects ^.^ Don't be scared off, you do not have to use the same products I used. Just go and use whatever products you have at home. You don't even have to make the same project I made, you can make a card, an art journal spread, a tag,... Main thing: just have fun. Oh and layers at least 5 layers ^.^

Ik kijk al uit naar al jullie leuke projectjes ^.^ Oh en laat jullie niet afschrikken, jullie hoeven echt niet met dezelfde producten te werken waar ik mee heb gewerkt. gebruik gewoon de materialen die je thuis hebt. Je hoeft zelfs niet eens hetzelfde projectje te maken dat ik maakte, je kan een kaart maken of een art journal pagina of een tag of...  Het allerbelangrijkste: gewoon plezier hebben. Oh en minstens vijf laagjes ^.^

zaterdag 24 september 2016

Peek-a-boo...


I have another video to share ^.^ A while ago I altered some Visible Image monoliths to send to Helen and Mark for their Create and Craft shows on the American and English TV. And while I altered one of them I had it all filmed. I finally came around to edit it and I today I can share it with all of you.
The nice thing about these monoliths is that they have two sides so you can go and make two different projects and turn them around to see what ever you want to see depending on how you feel that day :-)
This monolith has one side where there is the skull and even though I have the same colors going on on the back, I have put a beautiful butterfly on the other side with an even beautiful quote for days when I feel a bit nicer ^.^

Ik heb een nieuwe video klaar ^.^ Een tijdje geleden bewerkte ik een paar Visible Image monoliths om naar Helen en Mark op te sturen voor hun Create and Craft shows op de Amerikaanse en Engels TV. En toen ik één van die monoliths aan het bewerken was heb ik er de camera boven gehangen. Ik vond eindelijk tijd om de video te bewerken en vandaag kan hij ook online.
Het leuke aan dez emonoliths is dat ze twee kanten hebben en je kan dus twee totaal verschillende projecten maken en hem gewoon ronddraaien naar de kant die je wil zien die dag ^.^
Deze monolith heeft een schedel aan de ene kant, en hoewel ik met dezelfde kleuren aan de slag ging aan de achterkant, staat er daar een vlinder en een mooie quote op voor die dagen dat ik iets liever ben ^.^
Visible Image is having a 25% off on the monoliths from 
Saturday 24th until Wednesday 28th September 2016
And even on their Christmas stamps!!
Check their shop ( link below)

Visible Image geeft 25% korting op de monoliths van
zaterdag 24 tot woensdag 28 september 2016
En dezelfde korting is er ook voor hun kerststempels!
Neem een kijkje in de winkel ( link staat hieronder)

Check out the social media from Visible Image right here
Neem een kijkje bij Visible Image via deze linken

Used stamps

zondag 18 september 2016

Hearts...

CAS cards...I have to admit that I love them and a lot of the times they only need one little element. In the Visible Image set "Own kind of beautiful" there are two hearts, a bigger one and a tiny one and they were just perfect to make these cards. Starting off with the bigger heart....

CAS kaartjes, ik moet toegeven dat ik ze heel graag maak en heel vaak hebben ze enkel een klein elementje nodig. In de Visible Image stempelset "Own kind of beautiful" zitten er twee harten, eentje is iets groter, het andere klein en fijn. En ik maakte twee kaartjes waarop ik ze allebei gebruikte. Het eerste kaartje met het grotere hart...Not clear to see but the heart is embossed and the "heartbeat" was stamped using golden ink.

Niet zo heel duidelijk op de eerste foto maar het hart werd met rood embossinpoeder gezet en de "hartslag" werd met gouden inkt gestempeld.


And on this card I used the little heart...

En op dit kaartje zie je het kleinere hartje...


All info on Visible image can be found on their social media

Alle informatie voor Visible Image kan gevonden worden op hun sociale media.

Used stamps
http://visibleimage.co.uk/product/own-kind-of-beautiful/


http://visibleimage.co.uk/product/tomorrow-doesnt-exist/maandag 12 september 2016

Altered notebook...

Do you remember being a teenager? I don't know about boys but us girls always had little books where we would keep everything and write everything down. Well at least I did  ( and still do) ^.^
Today I would like to share a little notebook I altered and I bet even boys would love this one. It can easily be adjusted for the girls by stamping butterflies but look at those "babymoths". I immediately fell in love seeing them ^.^ They were added to the set "Glimmer of light" and I'm glad they were.

Herinner je dat je een tiener was? Ik weet niet hoe het zit met jongens maar ik als meisje had altijd wel een boekje waarin ik van alles verzamelde en van alles noteerde.  Nu nog altijd moet ik toegeven ^.^  Vandaag laat ik graag een boekje zien dat ik bewerkte en ik ben er zeker van dat dit zelfs jongens wel kan aanspreken. Het zou natuurlijk ook voor meisjes kunnen door de motjes te veranderen in vlinders. Maar kijk naar die motjes...ik was op slag verliefd toen ik ze zag ^.^ Ze zijn een extra toevoeging bij de set "Glimmer of light" en daar ben ik super blij mee.
I also stamped directly to the ribbon so it matches the book and gives the opportunity to be closed perfectly so nobody can just "accidentally" read in the book ^.^

Ik stempelde ook op het lint zodat het helemaal bij het boekje pastte en zo kan het mooi afgesloten worden zodat niemand "toevallig" iets kan lezen in het boekje ^.^
You can find all the info on Visible Image on their social media and if you want to buy...they ship to Belgium and The Netherlands at very low costs!

Je vind alle informatie rond Visible Image op hun sociale media en als je graag stempels wil aankopen, ze verzenden echt héél goedkoop naar België en Nederland ^.^ !
Used stamps:   donderdag 8 september 2016

Demonstratie...

I'm ready and looking very much forward to go and demonstrate at the shop Oleastre this Saturday. I was asked to go and demonstrate some new products, I had already mentioned something about that showing a first example earlier HERE. And today I would like to show you a second project using another product.
I started out with a plain glass bottle and turned it into ...

Ik kijk uit naar de demonstratie die ik mag gaan geven bij Oleastre deze zaterdag. Ik werd gevraagd om nieuwe producten te demonstreren, daar had ik al iets over vermeld toen ik een eerste projectje liet zien dat je HIER KAN VINDEN. En vandaag laat ik graag een tweede projectje zien waarbij ik een ander product gebruikte.
Ik startte met een gewoon glazen flesje en maakte er dit van...


If you are curious what it was I used to give it this finish... come and take a look to discover it at Saturday 10 September at Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St. Joris (Beernem)

Benieuwd wat ik gebruikte om het te kleuren...kom gezellig even langs 
om het allemaal te ontdekken
Zaterdag 10 september 2016 bij Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St.-Joris ( Beernem) 

maandag 5 september 2016

World off...

For those interested in making a box themselves: this is a workshop on demand

Wie graag zelf een doosje leert maken: dit is een workshop op aanvraag


When I saw the Summer Release 2016 from Visible Image... this idea started growing in my head and I had so much fun creating it. Starting out with a plain wooden box that has a little window I ended up with a finished project that has a lot of meaning for me. I'm not going to tell you how I see it, what I was thinking making it. Everybody should fill it in, in their own way. But I can tell you that every structure and every single stamp was placed with a meaning, they all carry a little part of me.
I'm not going to put down every single picture here...I made to many ^.^ But I have put them together in a little video so take a look while I show you round the outside and the inside of my altered box...

Toen ik de Summer Release 2016 van Visible Image zag...begon er een idee te groeine in mijn hoofd en het was super om het te maken. Ik begon met een gewoon houten doosje met een raampje erin en eindigde met een projectje dat veel betekenis heeft voor mij. Ik ga niets vertellen hoe ik het zie, waar ik aan dacht toen ik het maakte. Iedereen legt zijn eigen gedachten maar neer bij het project. Maar ik kan wel zeggen dat elk deeltje structuur, elke stempel die verwerkt werd erin geplaatst is met een betekenis voor mezelf.  Ik ga niet alle foto's hier plaatsen, ik maakte er iets te veel ^.^ Maar ik heb ze samen gegoten in een kort filmpje waarbij ik jullie meeneem rondom mijn project, vanbinnen en vanbuiten...


All stamps I used are from Visible Image. If you are curious for more projects made with the Visible Image stamps...take a look at their social media or even better...

Alle gebruikte stempels zijn Visible Image stempels. Ben je benieuwd naar nog meer projecten gemaakt met Visible Image stempels, neem een kijkje op hun sociale media of nog beter...

We are incredibly excited to announce that we are making our debut on Create and Craft USA on Friday September 9th!
Two shows @ 13:00 EST & 16:00 EST (6pm & 9pm UK time)
Awesome stamps! Amazing Design Team samples! Fantastic demos! 
DISH (Channel 221), DIRECTV (Channel 85/222) 
OR watch online.. www.createandcraft.com

Visible Image on Create and Craft TV 
Awesome stamps! Amazing Design Team samples! Fantastic demos! Not to be missed! 4pm Saturday September 10th 
SKY 674 – Freeview 23 – Virgin 748 – Freesat 813 
OR watch online... http://www.createandcraft.tv/
Used stamps in my project: 

zondag 4 september 2016

New workshops...

The new workshops are online " Workshops bij You Do" and this example with the image transfer is one of them. Want to go and be creative...looking forward in meeting you ^.^
Every workshop is available to be given on other locations, just send an email for more info ;-)

De nieuwe workshops staan online bij "Workshops bij You Do" en deze image transfer is er eentje van. Zin om creatief aan de slag te gaan... ik kijk er naar uit om je te ontmoeten ^.^
Elke workshop is ook op aanvraag op andere locaties mogelijk, mail maar voor meer informatie ;-)
woensdag 31 augustus 2016

Demodagje...Counting down till a day of demonstrating, looking forward to it!  I was asked to go and demonstrate some new products and when you know me and look at this tag...you know I'm loving my medium as it reacts on water ^.^ Oh and bonuspoints as it dries permanent so layering is no problem at all.
There are some other projects I'll be demonstrating ( promise to show some projects real soon), one of them is even bling as you can see on the blue butterfly...

Aftellen naar een dagje demonstreren, ik heb er zin in. Ik werd gevraagd om een dagje te komen demonstreren met nieuwe producten en als je me kent en de tag ziet ...dan weet je dat ik mijn medium super vind want het reageert op water ^.^ Oh en bonus: het droogt watervast op dus laagjes boven op elkaar is geen enkel probleem.
Er zijn nog een paar andere producten waarmee ik aan de slag ga ( ik beloof snel voorbeelden te laten zien) en eentje daarvan is zelfs bling zoals je kan zien op de blauwe vlinder...You can find me at the shop Oleastre on Saturday 10th of September 2016.  I'll be there together with some other ladies demonstrating ( jewelry-...) Hope to meet you there ^.^
Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St.-Joris (Beernem)

Je kan me vinden bij de winkel Oleastre op zaterdag 10 september 2016 samen met een paar collega demonstratrices ( juwelen maken-...) Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten ^.^
Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St.-Joris (Beernem)

maandag 22 augustus 2016

Even in our darkest moments...

On my last project I shared a card using the tiny heart of the "Own kind of beautiful" stampset from Visible Image. Well today I have used the butterflies in this stampset and combined it with the text from another Visible Image set: "Glimmer of light".

Op mijn laatste kaartje liet ik zien hoe ik aan de slag ging met het kleine hartje van de "Own kind of beautiful" stempelset van Visible Image. Vandaag laat ik jullie graag een kaartje zien waarbij ik de vlinder uit deze stempelset combineerde met een andere stempelset van Visible Image namelijk "Glimmer of light".


... I just love love love how these two sets come together...

... ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe mooi en passend deze twee sets samen komen...
You can find all the stamps from Visible Image on their website and lots and lots of inspiration from the complete designteam can be found on their social media:

Je vindt alle stempels van Visible Image terug op hun website en een heleboel inspiratie van het voltallige designteam op hun sociale media:

Used stamps:

http://visibleimage.co.uk/product/own-kind-of-beautiful/ 


 http://visibleimage.co.uk/product/glimmer-of-light/maandag 8 augustus 2016

Tiny heart...


I love this Visible Image stampset, it gives you so much possibilities.  I really wanted to put the tiny heart in the spotlight and I love how it worked out.

Ik vind deze stempelset van Visible Image geweldig, er zijn zoveel mogelijkheden met deze set. Voor dit kaartje wilde ik het kleine hartje in de schijnwerpers zetten en ik ben helemaal blij met het eindresultaat.Now I needed a word to go along so... I just masked my sentiment leaving me nothing else but the you out of 'your' and I had it ^.^ I could have used the complete sentiment ( but I did that on another card ;-) ) or just the "Beautiful" or the "Be" or even write "Be you"...Lots of possibilities ^.^ I'll share some really soon ;-)

 Nu had ik nog een woord nodig om er bij te zetten...dus maskeerde ik gewoon mijn sentiment helemaal tot ik enkel de you overhield uit het woord "your". Ik had  natuurlijk ook het volledige tekstje kunnen gebruiken (maar die werd op een andere kaart gebruikt) of enkel de "Beautiful" of enkel "Be" of zelfs "Be you"... Je ziet genoeg mogelijkheden ^.^ Ik laat er jullie binnenkort nog een paar zien ;-)


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/


Used stamps:

 http://visibleimage.co.uk/product/own-kind-of-beautiful/

http://visibleimage.co.uk/product/vision-inkognito-set/

maandag 25 juli 2016

A skull or a butterfly...

A big welcome to my new followers on my You tube channel, 
here on the blog and on my other social media.
Links can be found in the sidebar.
*****     *****     *****

People who know me know I'm no flower girl. So I was over the moon when Visible Image brought out some stamps of skulls and skeletons. But I also know a lot of my followers aren't into skulls so it got me thinking.  So I made a video showing how you can create two different projects using the same techniques and just by choosing different colors and different stamps go into a different direction. Have fun with the video...

Wie me kent weet dat ik niet echt een bloementype ben. Ik was dus helemaal blij toen Visible Image stempels uitbracht van schedels en een skelet ^.^ Maar ik weet ook dat veel van mijn volgers niet echt graag schedels op hun kaarten verwerken en dat bracht me bij deze video. Hierin laat ik jullie graag zien hoe makkelijk je twee verschillende projecten maakt met dezelfde technieken maar enkel door je kleuren en stempelkeuze aan te passen dus een andere richting uit gaat. Veel plezier met het filmpje ...


So tell me...a skull or a butterfly for you?
Dus laat eens horen... wordt het voor jou een schedel of een vlinder?

 


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Used stamps - gebruikte stempelshttp://visibleimage.co.uk/product/glimmer-of-light/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...