Welcome to my blog. When you click the pictures you will see a bigger photo.
Join in with the other people who follow my blog and you'll automatically see everything that is posted here.


Welkom op mijn blog. Als je de foto's aanklikt krijg je ze groter te zien.
Wordt gezellig volger en blijf makkelijk op de hoogte van alles wat hier getoond wordt.

Nieuwe data demonstraties

Ik zie jullie graag tijdens
* opendeurdag bij Oleastre op 10 september 2016
* hobbybeurs te Hasselt van 6-9 oktober 2016 ^.^

woensdag 31 augustus 2016

Demodagje...Counting down till a day of demonstrating, looking forward to it!  I was asked to go and demonstrate some new products and when you know me and look at this tag...you know I'm loving my medium as it reacts on water ^.^ Oh and bonuspoints as it dries permanent so layering is no problem at all.
There are some other projects I'll be demonstrating ( promise to show some projects real soon), one of them is even bling as you can see on the blue butterfly...

Aftellen naar een dagje demonstreren, ik heb er zin in. Ik werd gevraagd om een dagje te komen demonstreren met nieuwe producten en als je me kent en de tag ziet ...dan weet je dat ik mijn medium super vind want het reageert op water ^.^ Oh en bonus: het droogt watervast op dus laagjes boven op elkaar is geen enkel probleem.
Er zijn nog een paar andere producten waarmee ik aan de slag ga ( ik beloof snel voorbeelden te laten zien) en eentje daarvan is zelfs bling zoals je kan zien op de blauwe vlinder...You can find me at the shop Oleastre on Saturday 10th of September 2016.  I'll be there together with some other ladies demonstrating ( jewelry-...) Hope to meet you there ^.^
Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St.-Joris (Beernem)

Je kan me vinden bij de winkel Oleastre op zaterdag 10 september 2016 samen met een paar collega demonstratrices ( juwelen maken-...) Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten ^.^
Oleastre - Lattenklieversstraat 88 - 8730 St.-Joris (Beernem)

maandag 22 augustus 2016

Even in our darkest moments...

On my last project I shared a card using the tiny heart of the "Own kind of beautiful" stampset from Visible Image. Well today I have used the butterflies in this stampset and combined it with the text from another Visible Image set: "Glimmer of light".

Op mijn laatste kaartje liet ik zien hoe ik aan de slag ging met het kleine hartje van de "Own kind of beautiful" stempelset van Visible Image. Vandaag laat ik jullie graag een kaartje zien waarbij ik de vlinder uit deze stempelset combineerde met een andere stempelset van Visible Image namelijk "Glimmer of light".


... I just love love love how these two sets come together...

... ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe mooi en passend deze twee sets samen komen...
You can find all the stamps from Visible Image on their website and lots and lots of inspiration from the complete designteam can be found on their social media:

Je vindt alle stempels van Visible Image terug op hun website en een heleboel inspiratie van het voltallige designteam op hun sociale media:

Used stamps:

http://visibleimage.co.uk/product/own-kind-of-beautiful/ 


 http://visibleimage.co.uk/product/glimmer-of-light/maandag 8 augustus 2016

Tiny heart...


I love this Visible Image stampset, it gives you so much possibilities.  I really wanted to put the tiny heart in the spotlight and I love how it worked out.

Ik vind deze stempelset van Visible Image geweldig, er zijn zoveel mogelijkheden met deze set. Voor dit kaartje wilde ik het kleine hartje in de schijnwerpers zetten en ik ben helemaal blij met het eindresultaat.Now I needed a word to go along so... I just masked my sentiment leaving me nothing else but the you out of 'your' and I had it ^.^ I could have used the complete sentiment ( but I did that on another card ;-) ) or just the "Beautiful" or the "Be" or even write "Be you"...Lots of possibilities ^.^ I'll share some really soon ;-)

 Nu had ik nog een woord nodig om er bij te zetten...dus maskeerde ik gewoon mijn sentiment helemaal tot ik enkel de you overhield uit het woord "your". Ik had  natuurlijk ook het volledige tekstje kunnen gebruiken (maar die werd op een andere kaart gebruikt) of enkel de "Beautiful" of enkel "Be" of zelfs "Be you"... Je ziet genoeg mogelijkheden ^.^ Ik laat er jullie binnenkort nog een paar zien ;-)


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/


Used stamps:

 http://visibleimage.co.uk/product/own-kind-of-beautiful/

http://visibleimage.co.uk/product/vision-inkognito-set/

maandag 25 juli 2016

A skull or a butterfly...

A big welcome to my new followers on my You tube channel, 
here on the blog and on my other social media.
Links can be found in the sidebar.
*****     *****     *****

People who know me know I'm no flower girl. So I was over the moon when Visible Image brought out some stamps of skulls and skeletons. But I also know a lot of my followers aren't into skulls so it got me thinking.  So I made a video showing how you can create two different projects using the same techniques and just by choosing different colors and different stamps go into a different direction. Have fun with the video...

Wie me kent weet dat ik niet echt een bloementype ben. Ik was dus helemaal blij toen Visible Image stempels uitbracht van schedels en een skelet ^.^ Maar ik weet ook dat veel van mijn volgers niet echt graag schedels op hun kaarten verwerken en dat bracht me bij deze video. Hierin laat ik jullie graag zien hoe makkelijk je twee verschillende projecten maakt met dezelfde technieken maar enkel door je kleuren en stempelkeuze aan te passen dus een andere richting uit gaat. Veel plezier met het filmpje ...


So tell me...a skull or a butterfly for you?
Dus laat eens horen... wordt het voor jou een schedel of een vlinder?

 


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Used stamps - gebruikte stempelshttp://visibleimage.co.uk/product/glimmer-of-light/


maandag 11 juli 2016

Visible Image monoliths...


Do you know the monoliths? It are beautiful MDF pieces Mark Alexander designed for Visible Image and give you so much possibilities to go and create awesome projects. Today I want to share my latest creation using a monolith. I had so much fun even more because I had beautiful new stamps from the Visible Image Summer release 2016 ^.^
Getting curious...you can see it start-to-finish in the video I made...

Kennen jullie de monoliths al? Dat zijn prachtige MDF stukken die Mark Alexander ontwierp voor Visible Image en je zoveel mogelijkheden geven om super leuke projecten te maken. Vandaag laat ik jullie graag zien wat ik er mee maakte. Ik vond het zo leuk om te doen, vooral omdat ik ook de laatste stempels van de Visible Image Summer release 2016 kon gebruiken ^.^
Benieuwd geworden...je kan het allemaal start-to-finish zien in het filmpje dat ik maakte...I have shown the close ups pictures in the video but I do want to share the end result here too. I bet you I'll never forget what I need to remember ^.^

Ik liet de close up foto's al zien in het filmpje maar ik laat toch graag nog even de eindresultaten hier ook zien ^.^ Ik vergeet nu nooit meer wat ik juist moest onthouden ^.^


Now, I know not everybody loves skulls...but why not make this project using only butterflies, flowers or a beautiful colored in piece and use bright colors. This idea can be made in different styles, and these monoliths give you so much possibilities. If you are looking for some inspiration, head on over to the blog or the facebookpage of Visible Image to see what my talented teamies already made using them.

Nu weet ik natuurlijk wel dat niet iedereen meteen gek is van schedels...maar dit projectje kan perfect enkel met vlinders of bloemen of een prachtig ingekleurd werkje en dan met fellere kleuren.  Dit idee kan in zoveel verschillende stijlen en de monoliths geven je zoveel mogelijkheden.  Wil je graag nog meer ideetjes zien, ga dan een kijkje nemen op het blog of de facebookpagina van Visible Image om te zien wat mijn teamgenoten al een prachtige projecten maakte.


Want to go and create? Visible Image sends their products without any trouble and very cheap too!  You can find everything in their online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Willen jullie ook aan de slag?  Visible Image verzendt echt spotgoedkoop! Jullie vinden alles in hun online webshop: http://visibleimage.co.uk/shop/

Used materials - gebruikte materialen:

http://visibleimage.co.uk/product-category/mdf/


  http://visibleimage.co.uk/product/mr-bone-jangles/

 http://visibleimage.co.uk/product/how-fragile-we-are/


I'm entering this in the challenge over at the Craft stamper:
http://craftstamper.blogspot.be/2016/07/take-it-make-it-challenge-july.html

zondag 3 juli 2016

They are back...

It has been a while since I made a card but since I needed one... I just had a play. I took out my Visible Image stamps and my NeocolorII and ended up with this card...

Het is al even geleden dat ik nog een kaartje maakte maar ik had er eentje nodig dus...dan ga je gewoon even spelen toch? Ik nam er mijn Visible Image stempels bij en NeocolorII en eindigde bij dit kaartje...


I'm so happy the butterflies are back over at Visible Image and now there is even a bigger one too! You can find them right here: http://visibleimage.co.uk/product-category/summer-2016-release/

Ik ben zo blij dat de vlinders terug zijn bij Visible Image en er is zelfs een grotere bij gekomen! Je kan ze hier vinden: http://visibleimage.co.uk/product-category/summer-2016-release/

The smallest butterfly - de kleinste vlinder...

The smallest of these two fit perfect on top of the next stamp shown ( butterfly inkognito set ^.^)
De kleinste van deze twee vlinders past perfect op de volgende stempel die ik laat zien: butterfly inkognito ^.^


maandag 27 juni 2016

Goodbye Kuretake DT...

I just received the news that the designteam of KuretakeUK ceases to exist.  I 'm proud to be able to say I was a member of this team but now it has come to an end. But before I say goodbye...just one more step by step ^.^
And of course I start by making my own background... using the Kuretake Gansai Tambi watercolors

Ik kreeg net het bericht dat het DT van KuretakeUK wordt opgeheven. Ik ben heel trots te mogen zeggen dat ik er deel van mocht uitmaken. Maar voor ik helemaal afscheid neem...nog een laatste stappenplan ^.^
En natuurlijk begin ik door zelf mijn achtergrondje te maken met de KuretakeGansai Tambi aquarelverf.


Next step is to stamp a text over my cardbase, just repeating it next to each other and in 3 rows underneath each other. It's a stamp from Prima-Finnabair and I used a Zig art and graphic marker to ink it up.

Daarna gebruik ik een stempel van Prima-Finnabair om een tekstje te stempelen over de breedte van mijn kaartbasis. Ik herhaalde hem gewoon elke keer naast elkaar en dat in drie rijen. Ik gebruik hierbij de Zig art and Graphic markers om mijn stempel te beinkten.


Next step is writing the word FLY and I used the Wink of Luna to do so.

Volgende stapje is het woord FLY schrijven en hiervoor gebruikte ik de zilveren Wink of Luna.


To get my word FLY to pop up more I gave it a fine black line on one side and shaded it using a simple graphite pencil.

Om mijn woord FLY er meer te laten uitspringen gaf ik het aan één zijde een zwart lijntje en met een gewoon grijs potlood gaf ik het wat schaduw.


And of course I needed a butterfly ^.^ So I colored a scrap piece using the black Wink of Stella that has a very beautiful sparkle when the light hits it. Once it was dry I punched out a tiny butterfly.

Nu moet er natuurlijk ook een vlinder bij ^.^  Daarvoor kleurde ik eerst een stukje papier met de zwarte wink of Stella die prachtig blinkt als het licht er op valt.  Eens die droog was ponste ik daaruit een heel klein vlindertje.


And the end result...

En het eindresultaat...


It was a pleasure being on the team and work with those lovely products. And I can assure you, you will still see them on a regular base as I like them a lot. But for now... on to new challenges ^.^

Het was heel leuk om in het team te zitten en te werken met de prachtige producten. En ik kan u nu al verklappen dat jullie ze zeker nog zien passeren want ik werk er heel graag mee. Maar nu... op naar nieuwe uitdagingen  ^.^

zondag 26 juni 2016

Heartfelt thanks...


When I saw I reached 100 subscribers on my you tube channel...I thought it was time for a little project to say a big thanks to my subscribers. I used my gelli plate but for those who don't have a gelli plate I wanted to put in a technique with a product everybody probably has...
Take a look at the video to discover it ^.^

Toen ik zag dat ik 100 volgers had op mijn you tube kanaal vond ik dat ik toch een projectje moest maken om hun alvast heel hartelijk te bedanken. Ik gebruikte mijn gelli plate maar voor die bezoekers die geen gelli plate hebben stopte ik er ook een techniekje in met een product dat iedereen ongetwijfeld wel in huis heeft.
Benieuwd...je ontdekt het in het filmpje ^.^In the meanwhile there even subscribed a lot more people so even happier ^.^  and for all the new subscribers to come...

Ondertussen kwamen er nog een heleboel volgers bij dus helemaal blij ^.^ En voor alle nieuwe volgers die er nog bij komen...


And of course I had to put a butterfly on it.  I had a little play with him... ^.^

En natuurlijk moest er een vlinder op verwerkt. En ik heb even met mijn vlinder gespeeld ^.^If you didn't visit yet...come on over and have a look, there already are some different projects to see made from start-to-finish. You can find all my movies RIGHT HERE

Als je nog niet kwam kijken op mijn kanaal...kom gezellig even langs, er zijn al een heleboel projecten die van start tot eind helemaal stap voor stap uitgelegd worden. Je vind mijn filmpjes door HIER TE KLIKKEN


maandag 13 juni 2016

Take chances...


I just love the stamps of Visible Image... you can fill in their text with so many depth, feelings and thoughts... They just make you stand still and think.
If you are curious on how the tag was made...I share everything in the video ^.^ ( Again a warm welcome to all my new subscribers <3)

Ik hou zoveel van de Visible Image stempels...hun teksten zijn meer dan dagdagelijkse gezegdes en ikzelf kan er altijd wel een gevoel, diepte of gedachten aan koppelen. Ze laten je even stil staan en nadenken.
En als je graag ziet hoe alles gemaakt is...ik deel het graag in de video ^.^ ( nogmaals welkom aan alle nieuwe abonees van mijn kanaal <3)


Saw the little heart? Take chances...make sure you never have to regret anything...

Zag je het kleine hartje? Neem alle kansen die je kan nemen zodat je nergens spijt van hoeft te hebben.You can find all the stamps of Visible image right HERE IN THE ONLINE WEBSHOP

Je vind al hun stempels METEEN HIER IN HUN ONLINE WINKEL


http://visibleimage.co.uk/product/scratch-the-surface/

zaterdag 11 juni 2016

Trust your madness...

Here we are again and yes, I have another video for you ^.^ When I got the Visible Image stamp 'Trust your madness' home I immediately knew I wanted to create something telling me that I have to trust my darker more evil thoughts too. A lot of times they are build on the truth. It had been a long long time since I had taken out the Andy Skinner stencil skullduggery so this was the perfect moment.

Hoi, hier zijn we weer en ja hoor, ik heb terug een video voor jullie ^.^ Toen ik de Visible Image stempel 'Trust your madness' thuis kreeg wist ik dat ik er iets mee wou maken dat me er aan herinnerde dat ik mijn zwartere, stoutere gedachten ook mocht vertrouwen. Heel vaak steunen die gedachten immers op waarheden. Het was al heel lang geleden dat ik nog eens met de Andy Skinner stencil Skullduggery had gewerkt dus die heb ik maar eens uit de doos gehaald. I want to say thanks to everyone who started following my You tube channel and everyone giving my video's a like or commented on them. They are very much appreciated ^.^

Ik wil ook graag iedereen bedanken die zich aboneerde op mijn you tube kanaal en aan iedereen die de video's een like gaf of een berichtje achter liet. Die worden heel erg gewaardeerd ^.^Want to go and have a play with these stamp sets too? You can find the stamps here
Willen jullie ook graag aan de slag met deze stempels? Je kan de stempels hier aankopen:http://visibleimage.co.uk/product/trust-your-madness/http://visibleimage.co.uk/product/ink-splats/

zaterdag 4 juni 2016

Starry watercolors...

Remember I introduced you to the Kuretake Starry Colors in THIS BLOGPOST?  Well, I had to go and play with them of course ^.^  And I made a little video about it where I combine the Gansai Tambi's and the Starry colors in this tag.

Weten jullie nog dat ik jullie kennis liet maken met de Kuretake Starry colors in DEZE BLOGPOST? Ik ben er ook even mee gaan spelen  natuurlijk. en ik heb het terug in een filmpje gegoten om jullie te laten zien hoe ik het combineerde met de Gansai Tambi watercolors.


I hope you liked the video and enjoyed watching it. If you do and want to see more...leave a comment here and give the video a like so I know I keep going. Don't forget to subscribe to my channel, that way you don't miss out on the start-to finish video's I make in the future ^.^

Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, laat zeker een berichtje achter en geef het filmpje een like zodat ik weet dat ik verder mag gaan ^.^ Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zo hoeven jullie geen enkel filmpje te missen dat ik online zet ^.^Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...