Welcome to my blog. When you click the pictures you will see a bigger photo.
Join in with the other people who follow my blog and you'll automatically see everything that is posted here.


Welkom op mijn blog. Als je de foto's aanklikt krijg je ze groter te zien.
Wordt gezellig volger en blijf makkelijk op de hoogte van alles wat hier getoond wordt.

Nieuwe data demonstraties

De nieuwe workshops voor 2017 worden gepland, de eerste staat zelfs al online ...
Wil je graag zeker een specifieke workshop georganiseerd zien dan mag je me altijd mailen ;-)


zaterdag 3 december 2016

Breathe- Get in the ring...Remember when I told you I started this personal project I called Breathe (HERE)
Today I'm sharing another page I made for it. As not everything needs to be out in the open I made an envelop where I could put my text in. I don't need to open it ever again as it's so wel known by heart...as it's exactly what I think and feel.
The title may be a hint for any body who has the same taste as I have for music though ^.^ 

Herinner jij je nog dat ik vertelde dat ik een persoonlijk project begon dat ik Breathe noemde (HIER)
Vandaag deel ik graag een nieuwe pagina dat ik daarin maakte. En aangezien niet alles open en bloot hoeft te staan maakte ik voor deze pagina een envelop waarin ik mijn stukje tekst kon verstoppen. Ik hoef het nooit meer open te doen aangezien ik het gewoon vanbuiten ken...aangezien het precies is wat ik voel.
De titel mag misschien wel iets verklappen aan iedereen die dezelfde smaak voor muziek heeft als mij ^.^ 

And I just knew I wanted this rusted piece of metal underneath my title...

En ik wist ook dat dit geroeste stuk metaal gewoon bij mijn titel moest ...


A very personal page, probably not what anybody of you wants to see. But it's part of my Breathe project so I thought it would be good to share so you can see how I fill in my project.

Een hele persoonlijke pagina, en misschien helemaal niet wat jullie willen zien. Maar het is een deel van mijn Breathe project en misschien willen jullie wel zien hoe ik dat dan juist invul...


 The next page...is completely ready in my head, now to take some time to go ahead and create.

De volgende pagina... die zit al helemaal klaar in mijn hoofd. Nu alleen even tijd nemen om hem te maken.


zondag 27 november 2016

Inktense Visible Image love...

It's my turn to share a project over at Visible Image and would like to share some Inktense Visble image love ^.^  I loved combining the Visible Image stamps together this way. And I tried out the inktense colorpencils for the very first time on this card.
Curious on how I brought the 3 stamps together and how I used the pencils? I have put it all in this liddle video tutorial for you...

Vandaag is het mijn beurt om een projectje te laten zien in de groep van Visible Image en vandaag laat ik mijn Inktense Visible Image liefde zien ^.^ Ik vond het super om drie stempels te combineren op dit kaartje. Nadien ging ik voor de eerste keer aan de slag met Inktense potloden.
Benieuwd hoe je de stempels samen brengt en hoe ik de Inktense potloden testte? Ik heb het allemaal gefilmd voor jullie ...


I'm pretty sure you will see more cards like these show up.  Maybe even recognize part of it in my Christmas cards ( I really have to get started I know 👀 ) But for now it's this one...as we can never say "I love you" enough.

Ik ben er vrij zeker van dat jullie nog vaker kaartjes zoals deze te zien krijgen. Misschien herkennen jullie zelfs een deeltje in mijn kerskaarten ( waar ik dringend aan moet beginnen 👀) Maar vandaag is het gewoon dit kaartje, omdat je nooit ' Ik zie je graag' te veel kan zeggen.


Want to see more from Visible Image or interested in buying some of the stamps, you can find it all here:

Wil je graag meer zien van Visible Image of wil je stempels bestellen dan kan je hier terecht: 

Used stamps:zondag 20 november 2016

Demonstratie in... Halle...

I'm counting the days until...my first demonstration in a beautiful artists shop called Alizarine.  They have a full weekend of demonstrations and they asked me to be part of it on Saterday. So excited to meet the other collegues who will be demonstrating the gelli plate, watercolors,...
I'll be demonstrating mixed media and art journaling...things I love no question about it ^.^ A new shop that means old familiar products but also some new products... and I do love those new products!
My first project I made for this demonstration...that quote just fits perfectly doesn't it?

Ik ben begonnen met aftellen naar...mijn eerste demonstratie in de prachtige kunstenaars winkel Alizarine. Ze hebben een opendeur weekend waarbij heel wat demonstraties voorzien zijn en ze vroegen me om mee te doen op zaterdag. Ik kijk uit om ook de andere demonstraties te zien met de gelli plate, aquarelverf,...
Ik demonstreer mixed media en art journaling...laat dat nu net de dingen zijn die ik heel graag doe ^.^ Een nieuwe winkel betekent bekende producten maar ook een paar nieuwe materialen...oh en hoe super zijn ze! Mijn eerste projectje dat ik maakte voor deze demonstratie ...wat is er nu beter dan deze quote?


So everybody living nearby Halle and wants to come by to see the different demonstrations and discover Alizarine?  I would love to see and meet you in person ^.^

Dus wie woont in de buurt van Halle en is wel benieuwd naar de verschillende demonstraties bij Alizarine en naar de winkel?  Ik ontmoet jullie graag ^.^

Alizarine
Nederham 29 - 1500 Halle
zaterdag 26 en zondag 27 november
Ik ben er op zaterdag ^.^
https://www.facebook.com/alizarinehallezondag 13 november 2016

Christmas feeling...

No...I'm not quite feeling the Christmas spirit. Way to early to feel that or even think of making Christmas cards. But now it is getting dark so early in the evening I do feel like lighting some candles. So I went ahead and had a play with a beautiful Visible Image stamp that I did want to use for a while now. And with Christmas getting closer...snowflake stamps are allowed no?

Ik ben nog helemaal niet in de kerststemming. Daar is het voor mij nog even te vroeg voor, al helemaal om al te beginnen denken aan kerstkaarten. Maar nu het zo vroeg donker wordt op de dag heb ik wel al zin in kaarsjes. Dus ging ik aan de slag met een prachtige stempel die al een hele tijd naar me lag te loeren. En nu kerst toch dichterbij komt is een sneeuwvlok wel toegestaan niet?


I have to admit...it was not as easy as I wanted it to be...that glass was one slippery surface^.^ But finally I managed to get 4 glue snowflakes onto my glass that could be covered with metal foil.

Ik moet eerlijk toegeven...het was niet zo makkelijk als ik wou. Dat glas was een hele gladde en slipperige ondergrond maar uiteindelijk lukte het om rondom rond mijn sneeuwsterren gestempeld te krijgen met lijm die daarna met een metaalfolie konden bedekt worden.


Want to find out more about Visible Image or want to see more inspiration...
Meer ontdekken over Visible Image of wil je meer inspiratie zien...

Used stamps:

 

vrijdag 11 november 2016

Demonstratie...

I have so many beautiful pictures I want to use in my Breathe project. But for now I have transferred one onto a canvas board to take along with me to my demonstration tomorrow in Schleiper Hasselt.
Hope to see you al there and meet you in real life ^.^

Ik heb zoveel mooie foto's die ik wil verwerkt zien in mijn Breathe project. Maar vandaag heb ik er eentje op een canvas board verwerkt dat ik mee neem naar mijn demonstratie morgen in Schleiper Hasselt. Ik hoop jullie daar allemaal te ontmoeten en in "real life" te mogen leren kennen ^.^

dinsdag 1 november 2016

With sympathy...

Not the card you want to hand over...but sometimes you need a sympathy card.  And almost every time I grab that little feather from the Visible Image stamp set Learn to fly again. I love how fragile it is. To finish my card off I added a little touch of silver metalsheet on the feather and around the card.

Niet meteen een kaartje dat je graag overhandigt...maar soms heb je nu eenmaal een rouwkaartje nodig. En bijna altijd grijp ik dan naar het kleine veertje van Visible Image uit de Learn to fly again set. Ik vind het zo goed weergeven hoe fragiel alles is. En om mijn kaartje af te werken heb ik er kleine accenten van een zilveren metal sheet op aangebracht.
More inspiration and info on the Visible Image stamps can be found right here:
Meer inspiratie en info voor de Visible Image stempels kan je hier vinden:


Used stamps:


woensdag 26 oktober 2016

Breathe...

It's finally here and completely happy with it, my personal project, my "art journal" ...we'll I don't know if I can really call it an art journal. When you look up what an art journal is, you read that it's a diary where you also draw, experiment, collage,...
For me it won't actually be a diary where I write or document what happens every day.
I gave it a name that explains best what it will be for me.

Het is eindelijk klaar, en ik ben er helemaal blij mee: mijn persoonlijke project, mijn art journal.   Alhoewel ik niet echtt weet of ik het wel een art journal kan noemen. Als je opzoekt wat een art journal is dan lees je dat het een dagboek is waar je ook in gaat tekenen, dingen inkleeft, waarin je experimenteert,...
Voor mij persoonlijk gaat het niet echt een dagboek zijn waar ik mijn alledaagse leven in neerzet.
Ik gaf hem een naam die veel beter aantoont wat het voor mij zal zijn.


A project where I can be me with all my thoughts, with all my feelings. A place that will make me stand still and reflect on things, to try and leave things behind, ... to breathe.

Een projectje waar ik mezelf kan zijn met al mijn gedachten, en alles wat ik voel. Een plaatsje dat me verplicht om even stil te staan, na te denken over dingen, misschien wel zorgt dat ik dingen achter me ga laten...om te ademen.


Because it's a personal project I wanted to make it myself too. It had to be a journal where I love to go and create. So I needed something that had the size I love and gave me the opportunity to use as less or as many texture I want without the back giving up on me.

Omdat het toch een persoonlijk project is wilde ik mijn journal ook zelf maken. Eentje waar ik graag in wou gaan werken. Dus ik moest iets hebben dat mijn maten had en me ook de mogelijkheid geeft om zoveel structuur te gebruiken als ik wil zonder dat de rug het begeeft.


I have cut tabs as a base, which will give me the opportunity to even work outside the frame of my white papers too.

Als basispagina's heb ik tabbladen gemaakt die me ook de kans geven om extra elementen toe te voegen, om buiten de lijnen te werken.


zaterdag 22 oktober 2016

Breathe - Listen...
I finally did it, decided what way I wanted to go with my personal art journal. I don't actually know if I can call it an art journal. I'll be sharing some more pictures on him real soon ( read as soon as it's a good weather to take photographs ^.^)
But I wanted to go and share the making of the first page already and I made a video on it. I hope you like it. If you do, go and give it a thumbs up so I know I can go on and make more video's for you ^.^

Ik ben er eindelijk uit, ik weet eindelijk welke richting ik uit wou met mijn eigen persoonlijke art journal. Nou, ik weet eigenlijk niet of ik het echt een art journal kan noemen. Ik laat heel snel meer foto's van hem zien ( lees...van zodra het een beetje deftig weer is om meer foto's te maken ^.^)
Maar ik wou alvast laten zien hoe de eerste pagina er uit zag en ik maakte er meteen ook een video van. Geef het zeker een like als jullie het leuk vinden, dan weet ik dat ik gezellig verder ga met filmen voor jullie ^.^zondag 16 oktober 2016

Halloween...

Who's celebrating Halloween? Here we don't really celebrate it but a little home decoration is always welcome so it got me thinking on a little project...
So I started in photoshop...

Wie van jullie viert er Halloween? Wij vieren het niet echt maar wat decoratie om in huis te stellen is altijd wel leuk dus begon ik te brainstormen...
Ik begon in photoshop...


It all got measured around some of my most favorite Visible Image stamps and once it was all on the right spot I printed out my text and stamped them right in between...
And of course I just had to add some of the little moths too ^.^ They fit just perfect on those bottles!

Het werd allemaal afgemeten rond een paar van mijn favoriete Visible Image stempels. En eens alles op de juiste plaats stond kon ik de teksten gewoon uitprinten en er daarna mijn afbeeldingen tusssen stempelen.
En natuurlijk moesten er ook een paar van de kleine motjes bij op de flesjes. Ze passen er perfect bij!


Just added some extra bottles to add some color to my project, and of course some more moths ^.^

Daarna nog een paar flesjes erbij om wat kleur toe te voegen, en natuurlijk nog een paar extra motjes ^.^


Some Glimmer of light...
Een beetje Glimmer of light...


Some Mr. Bone Jangles powder...
Wat Mr. Bone Jangles poeder...


And some Crushed Skull... What could we brew with that?
En wat vermalen schedel...  wat zouden we daarmee kunnen gaan brouwen?


Want to see more from Visible Image? Take a look here:

Wil je meer zien van Visible Image, neem hier een kijkje:

Used stamps:zaterdag 8 oktober 2016

You make me laugh...

I can't tell you how much fun it is to just go and create Veerle-style. Not doing something because you are expected to do it in a certain way because everyone else is doing it. Doing my thing brings me to...

Ik kan niet onder woorden brengen hoe goed het voelt om gewoon iets te maken in mijn eigen Veerle-stijl. Niets doen omdat iedereen dat doet en men dat van je verwacht. Gewoon mijn eigen ding doen bracht me bij...


Couldn't keep that tiny heart off of this tag...
Er moest gewoon een klein hartje verstopt op de tag...


That laugh, that fine small line of shine that brightens up the darkness...
Die lach, dat fijne blinkende randje dat al het donkere laat oplichten...


Putting all the details together...
En als je dan alle details samen brengt...


I hope you have a beautiful bright day and if for some reason it's too dark... I hope there will be at least one person making you laugh and give you that fine silver line.

Ik hoop dat jullie een prachtige dag hebben en mocht het om eender welke reden toch donker zijn...dan hoop ik dat er minstens één persoon is die je kan laten lachen en je dat zilveren lijntje kan geven.

zondag 2 oktober 2016

Take risks...
Sometimes you just have to spread your wings, how fragile they may be, and take risks...

Soms moet je je vleugels, hoe fragiel ze ook mogen zijn, uitspreiden en risico's nemen...All info and even more inspiration on these beautiful stamps can be found here:
Alle informatie en zelfs nog veel meer inspiratie voor deze prachtige stempels kunnenhier gevonden worden:Used stamps:


 http://visibleimage.co.uk/product/de-stressed-background-stamps/
vrijdag 30 september 2016

Let's get challenged...

This message stays on top of the page until the end of the month. 
For newer posts please scroll down :-)

Dit bericht blijft bovenaan staan tot het einde van de maand.
Voor nieuwe berichten gelieve even naar beneden te scrollen :-)
So many people contact me or ask me if I could come and give workshops a bit closer to their homes. Living in Belgium and having a lot of crafty friends in other countries make that sometimes just a tiny bit difficult.  So I was thinking on how I could do something fun for all of you.
One of my workshops is " Let's get challenged " ( more info RIGHT HERE)  and I thought it could be fun to just go ahead and challenge everybody online.
I made a start-to-finish video to go along with the video and hope you'll enjoy it. But even more so I hope you'll all jump right in and get challenged. All info for my challenge can be find under the page "Let's get challenged" at the top of the page or RIGHT HERE.

Ik krijg heel vaak de vraag van mensen of ik niet bij hun in de buurt workshops kom geven. Ik woon in België en aangezien ik veel vrienden heb die in een ander land wonen wordt dat natuurlijk iets minder vanzelfsprekend.  Dus ging ik nadenken hoe ik iets leuk kon doen voor jullie.
Eén van mijn workshops noemt "Let's get challenged" ( je vind meer info door  HIER TE KLIKKEN) en het leek me wel leuk om iedereen gewoon ook online te gaan uitdagen.
Ik maakte een start-to-finish filmpje om bij de uitdaging te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden maar ik hoop nog meer dat jullie gewoon gezellig beslissen om mee te doen. Alle informatie voor de challenge kan je vinden onder de pagina "Let's get challenged" bovenaan mijn blog of door HIER TE KLIKKEN.


I'm looking forward in seeing all of your beautiful projects ^.^ Don't be scared off, you do not have to use the same products I used. Just go and use whatever products you have at home. You don't even have to make the same project I made, you can make a card, an art journal spread, a tag,... Main thing: just have fun. Oh and layers at least 5 layers ^.^

Ik kijk al uit naar al jullie leuke projectjes ^.^ Oh en laat jullie niet afschrikken, jullie hoeven echt niet met dezelfde producten te werken waar ik mee heb gewerkt. gebruik gewoon de materialen die je thuis hebt. Je hoeft zelfs niet eens hetzelfde projectje te maken dat ik maakte, je kan een kaart maken of een art journal pagina of een tag of...  Het allerbelangrijkste: gewoon plezier hebben. Oh en minstens vijf laagjes ^.^

zaterdag 24 september 2016

Peek-a-boo...


I have another video to share ^.^ A while ago I altered some Visible Image monoliths to send to Helen and Mark for their Create and Craft shows on the American and English TV. And while I altered one of them I had it all filmed. I finally came around to edit it and I today I can share it with all of you.
The nice thing about these monoliths is that they have two sides so you can go and make two different projects and turn them around to see what ever you want to see depending on how you feel that day :-)
This monolith has one side where there is the skull and even though I have the same colors going on on the back, I have put a beautiful butterfly on the other side with an even beautiful quote for days when I feel a bit nicer ^.^

Ik heb een nieuwe video klaar ^.^ Een tijdje geleden bewerkte ik een paar Visible Image monoliths om naar Helen en Mark op te sturen voor hun Create and Craft shows op de Amerikaanse en Engels TV. En toen ik één van die monoliths aan het bewerken was heb ik er de camera boven gehangen. Ik vond eindelijk tijd om de video te bewerken en vandaag kan hij ook online.
Het leuke aan dez emonoliths is dat ze twee kanten hebben en je kan dus twee totaal verschillende projecten maken en hem gewoon ronddraaien naar de kant die je wil zien die dag ^.^
Deze monolith heeft een schedel aan de ene kant, en hoewel ik met dezelfde kleuren aan de slag ging aan de achterkant, staat er daar een vlinder en een mooie quote op voor die dagen dat ik iets liever ben ^.^
Visible Image is having a 25% off on the monoliths from 
Saturday 24th until Wednesday 28th September 2016
And even on their Christmas stamps!!
Check their shop ( link below)

Visible Image geeft 25% korting op de monoliths van
zaterdag 24 tot woensdag 28 september 2016
En dezelfde korting is er ook voor hun kerststempels!
Neem een kijkje in de winkel ( link staat hieronder)

Check out the social media from Visible Image right here
Neem een kijkje bij Visible Image via deze linken

Used stamps

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...